Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

37 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
Algea as Algea as Landbasert Fôrproduksjon Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2015, 2011
Endreset, matfisk (Lerøy midt as) Endreset, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2017
Fortuna oils as Fortuna oils as Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2016, 2011
Franzefoss gjenvinning as - vestbase (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning as - vestbase (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Franzefoss gjenvinning husøya Franzefoss gjenvinning husøya Landbasert Farlig avfall - behandling Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2023, 2021 [...]
Fredø elg- og riflebane Fredø elg- og riflebane Landbasert Skytebaner Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Gc rieber vivomega as Gc rieber vivomega as Landbasert Kjemisk industri Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2021, 2016 [...]
Hagelin (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Hagelin (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2010
Halliburton vestbase kristiansund (Halliburton as) Halliburton vestbase kristiansund (Halliburton as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2017
Kattholmen, matfisk (Måsøval as) Kattholmen, matfisk (Måsøval as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2019
Kirkelandet kapell - kristiansund krematorium Kirkelandet kapell - kristiansund krematorium Landbasert Krematorium Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2021, 2014
Kristiansund lufthavn, kvernberget Kristiansund lufthavn, kvernberget Landbasert Flyplass Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2016, 2014
Lilleborg as avd ello - rene brensler Lilleborg as avd ello - rene brensler Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Logistikk og baseservice as (Logistikk og baseservice as) Logistikk og baseservice as (Logistikk og baseservice as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2017, 2016 [...]
Løkkemyra (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Løkkemyra (Kristiansund kommune kommunaltekniske tjenester og kultur) Avløp Avløpsnett og -rensing Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Maritime waste management vestbase (Maritime waste management as) Maritime waste management vestbase (Maritime waste management as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse, Tillatelse 2014
Mekvik maskin as - anlegg for pukkverk Mekvik maskin as - anlegg for pukkverk Landbasert Pukkverk Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2019, 2018 [...]
Multi marine as Multi marine as Landbasert Farlig avfall - behandling Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2021, 2018 [...]
Multi marine as (Multi marine as) Multi marine as (Multi marine as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Norsk gjenvinning as- dalegata 137 (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning as- dalegata 137 (Norsk gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2017, 2015
Olav alvheim maskinstasjon i sødalen - anlegg for returasfalt (Olav alvheim maskinstasjon as) Olav alvheim maskinstasjon i sødalen - anlegg for returasfalt (Olav alvheim maskinstasjon as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Or, matfisk (Måsøval as) Or, matfisk (Måsøval as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2019
Orstranda akva (Algea as) Orstranda akva (Algea as) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Quantafuel kristiansund as (Replast as) Quantafuel kristiansund as (Replast as) Avfall Annen aktivitet Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2022, 2022
Quantafuel testanlegg (Quantafuel as) Quantafuel testanlegg (Quantafuel as) Engangstiltak Annen aktivitet Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Sar - tankfarm på vestbase (Sar as) Sar - tankfarm på vestbase (Sar as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2017, 2013
Sar as avd. kristiansund (Sar as) Sar as avd. kristiansund (Sar as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse, Tillatelse 2015, 2010 [...]
Sar as kristiansund (Sar as) Sar as kristiansund (Sar as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2014, 2013
Skjellingen akva (Møre og romsdal fylkeskommune) Skjellingen akva (Møre og romsdal fylkeskommune) Akvakultur N/A Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Stena recycling as avd kristiansund (Stena recycling as) Stena recycling as avd kristiansund (Stena recycling as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse, Tillatelse
Umoe sterkoder as - utfylling (Sterkoder as) Umoe sterkoder as - utfylling (Sterkoder as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Utfylling rensvikholmen småbåthavn (Rensvik eiendom as) Utfylling rensvikholmen småbåthavn (Rensvik eiendom as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Utfylling ved sørholmen (Jemar utvikling as) Utfylling ved sørholmen (Jemar utvikling as) Engangstiltak Utfylling Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Vartdal gjenvinning as, avd kristiansund (Vartdal gjenvinning as) Vartdal gjenvinning as, avd kristiansund (Vartdal gjenvinning as) Avfall Kasserte kjøretøy Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse, Tillatelse 2016, 2015 [...]
Veidekke industri as avd kristiansund Veidekke industri as avd kristiansund Landbasert Asfaltverk Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse, Tillatelse 2022, 2020 [...]
Veidekke industri as kristiansund - pukkverk Veidekke industri as kristiansund - pukkverk Landbasert Pukkverk Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse
Ytre nordmøre slakteri Ytre nordmøre slakteri Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Møre og Romsdal Kristiansund Tillatelse 2015, 2011

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.