Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

645 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
A. johansen as A. johansen as Landbasert Fiskeforedling Nordland Røst Tillatelse 2019
Alcoa norway as mosjøen Alcoa norway as mosjøen Landbasert Metallurgisk industri Nordland Vefsn Tillatelse, Klimakvoter 2023, 2021 [...]
Alcoa norway as mosjøen (Alcoa norway as) Alcoa norway as mosjøen (Alcoa norway as) Deponi Industrideponering Nordland Vefsn Tillatelse
Alcoa norway as mosjøen (Alcoa norway as) Alcoa norway as mosjøen (Alcoa norway as) Engangstiltak Mudring Nordland Vefsn Tillatelse
Alcoa norway as mosjøen (Alcoa norway as) Alcoa norway as mosjøen (Alcoa norway as) Engangstiltak Mudring Nordland Vefsn Tillatelse
Alcoa norway as mosjøen lille åsnevdal (Alcoa norway as) Alcoa norway as mosjøen lille åsnevdal (Alcoa norway as) Deponi Industrideponering Nordland Vefsn Tillatelse
Alcoa norway as mosjøen, store åsnevdal - industrideponi (Alcoa norway as) Alcoa norway as mosjøen, store åsnevdal - industrideponi (Alcoa norway as) Deponi Industrideponering Nordland Vefsn Tillatelse 2019, 2009
Alcoa norway avd mosjøen, eksport og import av avfall (Alcoa norway as) Alcoa norway avd mosjøen, eksport og import av avfall (Alcoa norway as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Nordland Vefsn Tillatelse
Algea as - tangforedlingsfabrikk Algea as - tangforedlingsfabrikk Landbasert Fôrproduksjon Nordland Brønnøy Tillatelse 2020
Alstad avløpsanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Alstad avløpsanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Bodø Tillatelse, Tillatelse 2019, 2014
Alsvåg lakseslakteri Alsvåg lakseslakteri Landbasert Fiskeforedling Nordland Øksnes Tillatelse, Tillatelse 2022, 2015 [...]
Alsvåg, matfisk (Alsvåg lakseslakteri as) Alsvåg, matfisk (Alsvåg lakseslakteri as) Akvakultur Slaktemerd Nordland Øksnes Tillatelse
Andalsvågen i, matfisk (Akvafuture as) Andalsvågen i, matfisk (Akvafuture as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vevelstad Tillatelse
Andøya flystasjon Andøya flystasjon Landbasert Flyplass Nordland Andøy Tillatelse 2023
Andøya flystasjon brannøvingsfelt Andøya flystasjon brannøvingsfelt Landbasert Brannøvingsplass Nordland Andøy Tillatelse 2023
Anevik, matfisk (Cermaq norway as) Anevik, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse, Tillatelse
Arbor-hattfjelldal a.s Arbor-hattfjelldal a.s Landbasert Treforedling Nordland Hattfjelldal Tillatelse 2021, 2011 [...]
As glea As glea Landbasert Fiskeforedling Nordland Røst Tillatelse 2022, 2019
Ausa vest i, matfisk (Prima torsk as) Ausa vest i, matfisk (Prima torsk as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Vågan Tillatelse
Be varme Be varme Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Nordland Bodø Tillatelse, Klimakvoter 2021, 2017
Bensvik fiskekjøp ans Bensvik fiskekjøp ans Landbasert Fiskeforedling Nordland Værøy Tillatelse
Bergvikodden, matfisk (Nordlaks havbruk as) Bergvikodden, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Bergåstunnelen e6 Bergåstunnelen e6 Landbasert Tunneldrift Nordland Grane Tillatelse 2022
Bergåstunnelen e6 svenningelv - lien (Statens vegvesen) Bergåstunnelen e6 svenningelv - lien (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Grane Tillatelse
Bil1din - satellittmottak for kasserte kjøretøy - salhus - brønnøy (Bil1din as) Bil1din - satellittmottak for kasserte kjøretøy - salhus - brønnøy (Bil1din as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Brønnøy Tillatelse 2022
Bil1din helgeland as - kasserte kjøretøy (Bil1din helgeland as) Bil1din helgeland as - kasserte kjøretøy (Bil1din helgeland as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Vefsn Tillatelse
Bio miljø - åremma - kompostering (Bio miljø as) Bio miljø - åremma - kompostering (Bio miljø as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Vefsn Tillatelse 2019, 2002
Biomar fôrfabrikk, myre Biomar fôrfabrikk, myre Landbasert Fôrproduksjon Nordland Øksnes Tillatelse 2023, 2021 [...]
Bjerka, laksekultivering (Statkraft energi as) Bjerka, laksekultivering (Statkraft energi as) Akvakultur Kultiveringsanlegg Nordland Hemnes Tillatelse
Bjørkvik, matfisk (Ellingsen seafood as) Bjørkvik, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse, Tillatelse 2018, 2018
Bjørndalslia snødeponi (Bodø kommune teknisk avdeling) Bjørndalslia snødeponi (Bodø kommune teknisk avdeling) Avfall Snøhåndtering Nordland Bodø Tillatelse
Bjørnsøya, matfisk og settefisk (Fishbase salmon as) Bjørnsøya, matfisk og settefisk (Fishbase salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Dønna Tillatelse
Bjørnvika, matfisk (Norcod as) Bjørnvika, matfisk (Norcod as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Nesna Tillatelse
Bjørnøya, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Bjørnøya, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Tillatelse 2022
Blomsøråsa, matfisk (Mowi seawater norway as) Blomsøråsa, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Alstahaug Tillatelse
Bodø hovedflystasjon Bodø hovedflystasjon Landbasert Flyplass Nordland Bodø Tillatelse 2010, 2005
Bodø hovedflystasjon - brannøvingsplass Bodø hovedflystasjon - brannøvingsplass Landbasert Brannøvingsplass Nordland Bodø Tillatelse
Bodø lufthavn Bodø lufthavn Landbasert Flyplass Nordland Bodø Tillatelse 2018
Bogen, matfisk (Nordnorsk stamfisk as) Bogen, matfisk (Nordnorsk stamfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Steigen Tillatelse
Bonhammaren, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Bonhammaren, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø (Nordland) Tillatelse
Bonnåtunellen - drens-/vaskevann Bonnåtunellen - drens-/vaskevann Landbasert Tunneldrift Nordland Sørfold Tillatelse
Bratten avfallsplass - deponering (Bodø kommune teknisk avdeling) Bratten avfallsplass - deponering (Bodø kommune teknisk avdeling) Deponi Deponi for ordinært avfall Nordland Bodø Tillatelse 2021, 2000
Brattholmen, matfisk (Mowi seawater norway as) Brattholmen, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse
Breivika s, matfisk (Mowi seawater norway as) Breivika s, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Dønna Tillatelse
Breivika, matfisk (Mowi seawater norway as) Breivika, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Dønna Tillatelse
Breivika, settefisk (Salten smolt as) Breivika, settefisk (Salten smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Bodø Tillatelse, Tillatelse 2017
Breiviken, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Breiviken, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse
Bremnesøya, matfisk (Holmøy havbruk as) Bremnesøya, matfisk (Holmøy havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Tillatelse
Brennholmen, matfisk (Kobbvåglaks as) Brennholmen, matfisk (Kobbvåglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse 2018
Brottøy, matfisk (Nordlaks havbruk as) Brottøy, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Brukstomta næringspark - utfylling - terråk (Brukstomta næringspark as) Brukstomta næringspark - utfylling - terråk (Brukstomta næringspark as) Engangstiltak Utfylling Nordland Bindal Tillatelse
Brønnøy kalk a.s Brønnøy kalk a.s Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Brønnøy Tillatelse 2022, 2008
Brønnøy kommune brannøvingsplass Brønnøy kommune brannøvingsplass Landbasert Brannøvingsplass Nordland Brønnøy Tillatelse 2022
Brønnøysund lufthavn brønnøy Brønnøysund lufthavn brønnøy Landbasert Flyplass Nordland Brønnøy Tillatelse 2019, 2014
Bukkholmen, matfisk (Mowi seawater norway as) Bukkholmen, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Alstahaug Tillatelse
Bukkøya ø, matfisk (Nova sea havbruk as) Bukkøya ø, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Buktodden nø, matfisk (Nova sea havbruk as) Buktodden nø, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rana Tillatelse
Bullatholmen, matfisk (Nordlaks havbruk as) Bullatholmen, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Bulldozer maskinlag produksjon as (Bulldozer maskinlag produksjon as) Bulldozer maskinlag produksjon as (Bulldozer maskinlag produksjon as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Sortland Tillatelse
Bøbukta alge akva (Vega sjøfarm as) Bøbukta alge akva (Vega sjøfarm as) Akvakultur N/A Nordland Vega Tillatelse
Børøya slaktemerd, matfisk (Nordlaks produkter as) Børøya slaktemerd, matfisk (Nordlaks produkter as) Akvakultur Slaktemerd Nordland Hadsel Tillatelse
Børøya, matfisk (Cermaq norway salmon as) Børøya, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse 2023
Båsen, matfisk (As aqua) Båsen, matfisk (As aqua) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Tillatelse
Båsen, matfisk (Sinkaberghansen havbruk as) Båsen, matfisk (Sinkaberghansen havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Tillatelse
Calanus as - holmen industriområde Calanus as - holmen industriområde Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nordland Sortland Tillatelse 2022
Celsa ameringsstål, eksport og import av avfall (Celsa armeringsstål as) Celsa ameringsstål, eksport og import av avfall (Celsa armeringsstål as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Nordland Rana Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Celsa armeringsstål Celsa armeringsstål Landbasert Metallurgisk industri Nordland Rana Tillatelse, Klimakvoter 2022, 2020 [...]
Cermaq norway as avd. slakteri steigen Cermaq norway as avd. slakteri steigen Landbasert Fiskeforedling Nordland Steigen Tillatelse 2023, 2020
Daljorda, matfisk (Holmøy havbruk as) Daljorda, matfisk (Holmøy havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Tillatelse
Daumannsvika, matfisk (Edelfarm as) Daumannsvika, matfisk (Edelfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Saltdal Tillatelse, Tillatelse 2019
Digermulen, matfisk (Mowi seawater norway as) Digermulen, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Djupvik, matfisk (Akvakultur i vesterålen as) Djupvik, matfisk (Akvakultur i vesterålen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Tillatelse
Djupvik, matfisk (Nova sea havbruk as) Djupvik, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Dompen avfallsfylling - deponering (Fauske kommune) Dompen avfallsfylling - deponering (Fauske kommune) Deponi Deponi for ordinært avfall Nordland Fauske Tillatelse 2000
Drag industriområde - dumping (The quartz corp as) Drag industriområde - dumping (The quartz corp as) Engangstiltak Dumping Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Drag industriområde - mudring (The quartz corp as) Drag industriområde - mudring (The quartz corp as) Engangstiltak Mudring Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Drag industriområde - utfylling (The quartz corp as) Drag industriområde - utfylling (The quartz corp as) Engangstiltak Utfylling Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Dragnes, matfisk (Nordlaks havbruk as) Dragnes, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Drevjamoen skyte- og øvingsfelt Drevjamoen skyte- og øvingsfelt Landbasert Skyte- og øvingsfelt Nordland Vefsn Tillatelse 2021
Dumping - ingelsfjorden (Kystverket) Dumping - ingelsfjorden (Kystverket) Engangstiltak Dumping Nordland Hadsel Tillatelse
Dumping - skarberget (Statens vegvesen) Dumping - skarberget (Statens vegvesen) Engangstiltak Dumping Nordland Narvik Tillatelse
Dumping - tjøtta fergekai (Nordland fylkeskommune) Dumping - tjøtta fergekai (Nordland fylkeskommune) Engangstiltak Dumping Nordland Alstahaug Tillatelse
Dumping - trangstraumen - raftsundet - kystverket (Kystverket) Dumping - trangstraumen - raftsundet - kystverket (Kystverket) Engangstiltak Dumping Nordland Hadsel Tillatelse
Dumping av masser i ranfjorden - langneset og toraneset (Kystverket) Dumping av masser i ranfjorden - langneset og toraneset (Kystverket) Engangstiltak Dumping Nordland Rana Tillatelse
Dumping tranesvågen (Kystverket) Dumping tranesvågen (Kystverket) Engangstiltak Dumping Nordland Andøy Tillatelse
Dumping ved mindland fergekai (Nordland fylkeskommune) Dumping ved mindland fergekai (Nordland fylkeskommune) Engangstiltak Dumping Nordland Alstahaug Tillatelse
Dypeidet, matfisk (Cermaq norway salmon as) Dypeidet, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse
Dyping, settefisk (Cermaq norway as) Dyping, settefisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Steigen Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2016
E10 hålogalandsvegen (n fylke)- gjenbruk av masser (Skanska norge as) E10 hålogalandsvegen (n fylke)- gjenbruk av masser (Skanska norge as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Lødingen Tillatelse
E10 hålogalandsvegen (tf fylke)- gjenbruk av masser (Skanska norge as) E10 hålogalandsvegen (tf fylke)- gjenbruk av masser (Skanska norge as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Lødingen Tillatelse
E10 hålogalandsvegen tunneler (n fylke) E10 hålogalandsvegen tunneler (n fylke) Landbasert Tunneldrift Nordland Lødingen Tillatelse
E10 hålogalandsvegen tunneler (tf fylke) E10 hålogalandsvegen tunneler (tf fylke) Landbasert Tunneldrift Nordland Lødingen Tillatelse
E10/rv85 hålogalandsvegen (n fylke) (Statens vegvesen) E10/rv85 hålogalandsvegen (n fylke) (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Lødingen Tillatelse
E10/rv85 hålogalandsvegen (tf-fylke) (Statens vegvesen) E10/rv85 hålogalandsvegen (tf-fylke) (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Lødingen Tillatelse
E6 kulstaddalen - åkvik E6 kulstaddalen - åkvik Landbasert Annen aktivitet Nordland Vefsn Tillatelse
Eco loop - mottak og sortering av plastavfall (Eco loop norway as) Eco loop - mottak og sortering av plastavfall (Eco loop norway as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Sortland Tillatelse
Eidisholman, matfisk (Isqueen as) Eidisholman, matfisk (Isqueen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Tillatelse 2019
Elkem asa salten verk - mudring og utfylling - valljorda industriområd (Elkem asa) Elkem asa salten verk - mudring og utfylling - valljorda industriområd (Elkem asa) Engangstiltak Mudring Nordland Sørfold Tillatelse
Elkem rana Elkem rana Landbasert Metallurgisk industri Nordland Rana Tillatelse, Klimakvoter 2021, 2019 [...]
Elkem rana, eksport og import av avfall (Elkem asa) Elkem rana, eksport og import av avfall (Elkem asa) Eksport/import N/A Nordland Rana Tillatelse, Tillatelse
Elkem salten Elkem salten Landbasert Metallurgisk industri Nordland Sørfold Tillatelse, Klimakvoter 2024, 2021 [...]
Elkem salten, andkilen - industrideponi (Elkem asa) Elkem salten, andkilen - industrideponi (Elkem asa) Deponi Industrideponering Nordland Sørfold Tillatelse 2024, 2023 [...]
Ellingsen seafood as lakseslakteri Ellingsen seafood as lakseslakteri Landbasert Fiskeforedling Nordland Vågan Tillatelse 2022
Elvenesstrand, settefisk (Elvenesstrand smolt as) Elvenesstrand, settefisk (Elvenesstrand smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Øksnes Tillatelse 2014
Elvkroken, matfisk (Mowi asa) Elvkroken, matfisk (Mowi asa) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Sørfold Tillatelse
Ewos fôrfabrikk, meløy Ewos fôrfabrikk, meløy Landbasert Fôrproduksjon Nordland Meløy Tillatelse 2022, 2019 [...]
Fagerbakken kraftverksutbygging (Siso energi as) Fagerbakken kraftverksutbygging (Siso energi as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Sørfold Tillatelse
Ferroglobe mangan norge Ferroglobe mangan norge Landbasert Metallurgisk industri Nordland Rana Tillatelse, Klimakvoter 2022, 2020 [...]
Ferroglobe mangan, deponi 2.1 - industrideponi (Ferroglobe mangan norge as) Ferroglobe mangan, deponi 2.1 - industrideponi (Ferroglobe mangan norge as) Deponi Industrideponering Nordland Rana Tillatelse 2010
Finnkjerka, matfisk (Nordlaks havbruk as) Finnkjerka, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Finnvika brannøvingsanlegg Finnvika brannøvingsanlegg Landbasert Brannøvingsplass Nordland Vefsn Tillatelse 2019
Fiskefjord i, settefisk (Sigerfjord fisk as) Fiskefjord i, settefisk (Sigerfjord fisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Hadsel Tillatelse 2014
Fiskefjorden, matfisk (Mortenlaks as) Fiskefjorden, matfisk (Mortenlaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lødingen Tillatelse
Flehammer, matfisk (Cermaq norway salmon as) Flehammer, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse
Fleina, matfisk (Mowi seawater norway as) Fleina, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse
Fornes, matfisk (Nordlaks havbruk as) Fornes, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lødingen Tillatelse
Forsan, settefisk (Cermaq norway as) Forsan, settefisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Steigen Tillatelse, Tillatelse 2023
Forsåstorvika, matfisk (Nordlaks havbruk as) Forsåstorvika, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Framnes, settefisk (Polarsmolt as) Framnes, settefisk (Polarsmolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Vågan Tillatelse
Franzefoss minerals as - miljøkalk Franzefoss minerals as - miljøkalk Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Narvik Tillatelse 2020, 2015 [...]
Freyr - pilot Freyr - pilot Landbasert Annen aktivitet Nordland Rana Tillatelse
Frosvika, matfisk (Norcod as) Frosvika, matfisk (Norcod as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Meløy Tillatelse 2024
Furumoen tunnel Furumoen tunnel Landbasert N/A Nordland Narvik Tillatelse
Galteneset, settefisk (Gaia salmon holding as) Galteneset, settefisk (Gaia salmon holding as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Træna Tillatelse
Galtneset utfylling (Træna kommune teknisk sektor) Galtneset utfylling (Træna kommune teknisk sektor) Engangstiltak Utfylling Nordland Træna Tillatelse
Gamskjæran, matfisk (Isqueen as) Gamskjæran, matfisk (Isqueen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Tillatelse 2019
Gaukværøy, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Gaukværøy, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø (Nordland) Tillatelse, Tillatelse
Geiterøya i, matfisk (Isqueen as) Geiterøya i, matfisk (Isqueen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Tillatelse 2019
Gisløy nv akva (Vesterålen seaweed as) Gisløy nv akva (Vesterålen seaweed as) Akvakultur N/A Nordland Øksnes Tillatelse
Gisløy nø, matfisk (Øyfisk as) Gisløy nø, matfisk (Øyfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse, Tillatelse
Gisløy s, matfisk (Cermaq norway salmon as) Gisløy s, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse 2023
Glomfjord hydrogen (Neptun glomfjord green ammonia as) Glomfjord hydrogen (Neptun glomfjord green ammonia as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Meløy Tillatelse
Glomfjord i, settefisk (Mowi asa) Glomfjord i, settefisk (Mowi asa) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Meløy Tillatelse
Glomfjord ii, settefisk (Mowi asa) Glomfjord ii, settefisk (Mowi asa) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Meløy Tillatelse
Glomfjord iii, settefisk (Mowi asa) Glomfjord iii, settefisk (Mowi asa) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Meløy Tillatelse
Grasholman, matfisk (Lovundlaks sjø as) Grasholman, matfisk (Lovundlaks sjø as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse
Grytåga, settefisk (Grytåga settefisk as) Grytåga, settefisk (Grytåga settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Vefsn Tillatelse 2023
Grænholmen, matfisk (Isqueen as) Grænholmen, matfisk (Isqueen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Tillatelse 2023
Grønnstranda, matfisk (Nordlaks havbruk as) Grønnstranda, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Narvik Tillatelse
Grøttøy, matfisk (Nordlaks havbruk as) Grøttøy, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Gunnar klo as avd. stø Gunnar klo as avd. stø Landbasert Fiskeforedling Nordland Øksnes Tillatelse 2022
Gunnarbåten - dumping (Kystverket) Gunnarbåten - dumping (Kystverket) Engangstiltak Dumping Nordland Hadsel Tillatelse 2023
Gunnarbåten - mudring (Kystverket) Gunnarbåten - mudring (Kystverket) Engangstiltak Mudring Nordland Hadsel Tillatelse 2023
Gårdsøya tømmerkai (Brønnøy havn kf) Gårdsøya tømmerkai (Brønnøy havn kf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Brønnøy Tillatelse
H. a. hansen a.s H. a. hansen a.s Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nordland Rana Tillatelse 2005
Haf - hemnesberget - gjenbruksstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Haf - hemnesberget - gjenbruksstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Hemnes Tillatelse 2006
Haf - korgen - gjenbruksstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Haf - korgen - gjenbruksstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Hemnes Tillatelse 2018, 2014 [...]
Haf - langvasshei - slambehandling (Helgeland avfallsforedling iks) Haf - langvasshei - slambehandling (Helgeland avfallsforedling iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Rana Tillatelse 2019
Haf - nesna - gjenbruksstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Haf - nesna - gjenbruksstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Nesna Tillatelse 2014, 2006
Haf - røssvollhei - deponi for ordinært avfall (Helgeland avfallsforedling iks) Haf - røssvollhei - deponi for ordinært avfall (Helgeland avfallsforedling iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Nordland Rana Tillatelse 2022, 2021 [...]
Haf - røssvollhei - regionmottak/sortering av avfall (Helgeland avfallsforedling iks) Haf - røssvollhei - regionmottak/sortering av avfall (Helgeland avfallsforedling iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Rana Tillatelse 2022, 2021 [...]
Haf - vikaleira gjenvinningsstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Haf - vikaleira gjenvinningsstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Rana Tillatelse 2020
Haf - vågaholmen - gjenbruksstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Haf - vågaholmen - gjenbruksstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Rødøy Tillatelse 2014, 2006
Halliburton as, sandnessjøen base (Halliburton as) Halliburton as, sandnessjøen base (Halliburton as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nordland Alstahaug Tillatelse 2018
Hallsteinhamn i, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Hallsteinhamn i, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Tillatelse 2018
Hallvardøy, matfisk (Nordlaks havbruk as) Hallvardøy, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lødingen Tillatelse
Hammarvika, matfisk (Organic seafarm as) Hammarvika, matfisk (Organic seafarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse 2022
Hammer, matfisk (Cermaq norway salmon as) Hammer, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse
Hammerfall dolomitt Hammerfall dolomitt Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Sørfold Tillatelse 2021, 2015 [...]
Hammervika renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Hammervika renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Bodø Tillatelse, Tillatelse 2019, 2014 [...]
Hamnsundet i, matfisk (Akvafuture as) Hamnsundet i, matfisk (Akvafuture as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vevelstad Tillatelse 2022
Hamnøy tunnel e10 (Statens vegvesen) Hamnøy tunnel e10 (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Moskenes Tillatelse
Harstad/narvik lufthavn evenes Harstad/narvik lufthavn evenes Landbasert Flyplass Nordland Evenes Tillatelse 2017, 2003
Heggvika, matfisk (Sinkaberghansen havbruk as) Heggvika, matfisk (Sinkaberghansen havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Tillatelse
Heidelberg materials kjøpsvik sementfabri- sjøkantdeponi gråbergtippen (Heidelberg materials sement norge as) Heidelberg materials kjøpsvik sementfabri- sjøkantdeponi gråbergtippen (Heidelberg materials sement norge as) Deponi Industrideponering Nordland Narvik Tillatelse
Heidelberg materials kjøpsvik sementfabrikk Heidelberg materials kjøpsvik sementfabrikk Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Narvik Tillatelse, Klimakvoter 2023, 2020 [...]
Heidelberg materials kjøpsvik sementfabrikk - pæsa deponiet (Heidelberg materials sement norge as) Heidelberg materials kjøpsvik sementfabrikk - pæsa deponiet (Heidelberg materials sement norge as) Deponi Industrideponering Nordland Narvik Tillatelse 2009
Heidelberg materials sement kjøpsvik, eksport og import av avfall (Heidelberg materials sement norge as) Heidelberg materials sement kjøpsvik, eksport og import av avfall (Heidelberg materials sement norge as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Nordland Narvik Tillatelse, Tillatelse
Helgeneshamn, matfisk (Nordlaks havbruk as) Helgeneshamn, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Hellarvika, matfisk (Cermaq norway salmon as) Hellarvika, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse, Tillatelse
Hellfjorden, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Hellfjorden, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø (Nordland) Tillatelse
Hellifossen kraftverk (Hellifossen kraft as) Hellifossen kraftverk (Hellifossen kraft as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Bindal Tillatelse
Helligvær ø, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Helligvær ø, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Tillatelse
Hestholmen n, matfisk (Nova sea havbruk as) Hestholmen n, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse
Hestvik, matfisk (Mowi seawater norway as) Hestvik, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Hestøy, matfisk (Mowi asa) Hestøy, matfisk (Mowi asa) Akvakultur Slaktemerd Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse
Hinnøybilen Hinnøybilen Landbasert Fiskeforedling Nordland Hadsel Tillatelse
Hjartøy n, matfisk (Tomma laks as) Hjartøy n, matfisk (Tomma laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Nesna Tillatelse
Hjartøy ø, matfisk (Cermaq norway as) Hjartøy ø, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Holand, matfisk (Holmøy havbruk as) Holand, matfisk (Holmøy havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Tillatelse
Holmvåg, settefisk (Cermaq norway as) Holmvåg, settefisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Steigen Tillatelse, Tillatelse 2016
Holmøy lakseslakteri Holmøy lakseslakteri Landbasert Fiskeforedling Nordland Sortland Tillatelse
Hopen fisk as Hopen fisk as Landbasert Fiskeforedling Nordland Vågan Tillatelse 2022, 2012
Hopen, settefisk (Cermaq norway as) Hopen, settefisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Bodø Tillatelse 2015
Hornet, matfisk (Vesterålen havbruk as) Hornet, matfisk (Vesterålen havbruk as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse
Horns slakteri a.s Horns slakteri a.s Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nordland Vestvågøy Tillatelse 2022, 2013 [...]
Horsvågen, matfisk (Cermaq norway salmon as) Horsvågen, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse, Tillatelse
Horvnes, settefisk (Nordland settefisk as) Horvnes, settefisk (Nordland settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Alstahaug Tillatelse
Hovden fiskeindustri as Hovden fiskeindustri as Landbasert Fiskeforedling Nordland Bø (Nordland) Tillatelse 2016
Hrs - djupvik - deponi for ordinært avfall (Hålogaland ressursselskap iks) Hrs - djupvik - deponi for ordinært avfall (Hålogaland ressursselskap iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Nordland Narvik Tillatelse 2023, 2021 [...]
Hrs - djupvik - regionmottak/sortering av avfall (Hålogaland ressursselskap iks) Hrs - djupvik - regionmottak/sortering av avfall (Hålogaland ressursselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Narvik Tillatelse 2023, 2020 [...]
Hrs miljø narvik, eksport og import av avfall (Hrs miljø as) Hrs miljø narvik, eksport og import av avfall (Hrs miljø as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Nordland Narvik Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2016, 2015
Hulløyhamn ø, matfisk (Nordlaks havbruk as) Hulløyhamn ø, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Hundholmen, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Hundholmen, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Fauske Tillatelse
Husby, settefisk (Kime akva tomma as) Husby, settefisk (Kime akva tomma as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Nordland Nesna Tillatelse, Tillatelse
Hustadstranda, settefisk (Lødingen fisk as) Hustadstranda, settefisk (Lødingen fisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Lødingen Tillatelse, Tillatelse 2014
Hysjorda, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Hysjorda, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø (Nordland) Tillatelse 2017
Høydalsvika, matfisk (Øyfisk as) Høydalsvika, matfisk (Øyfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse 2021
Igerøy ø, matfisk (Vega sjøfarm as) Igerøy ø, matfisk (Vega sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vega Tillatelse
Illhøllitunnelen drens/vaskevann Illhøllitunnelen drens/vaskevann Landbasert Tunneldrift Nordland Rana Tillatelse
Innerbrokløysa, matfisk (Holmøy havbruk as) Innerbrokløysa, matfisk (Holmøy havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Tillatelse
Innhavet, settefisk (Nordlaks smolt as) Innhavet, settefisk (Nordlaks smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse 2016
Iris - vikan - deponi for ordinært avfall (Iris salten iks) Iris - vikan - deponi for ordinært avfall (Iris salten iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Nordland Bodø Tillatelse 2023, 2021 [...]
Iris - vikan - forurensede masser (Iris salten iks) Iris - vikan - forurensede masser (Iris salten iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Bodø Tillatelse 2019, 2013
Iris - vikan - kompostering (Iris salten iks) Iris - vikan - kompostering (Iris salten iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Bodø Tillatelse 2021, 2019 [...]
Iris - vikan - regionmottak/sortering av avfall (Iris salten iks) Iris - vikan - regionmottak/sortering av avfall (Iris salten iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Bodø Tillatelse 2021, 2019 [...]
Iris produksjon as (Iris produksjon as) Iris produksjon as (Iris produksjon as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nordland Bodø Tillatelse 2024, 2016
Iris produksjon, eksport og import av avfall (Iris produksjon as) Iris produksjon, eksport og import av avfall (Iris produksjon as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Nordland Bodø Tillatelse
Isbergan, matfisk (Nova sea havbruk as) Isbergan, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Meløy Tillatelse
Isos as (Isos as) Isos as (Isos as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Narvik Tillatelse 2021
Istervika, matfisk (Mowi seawater norway as) Istervika, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Brønnøy Tillatelse
J. m. nilsen fisk as avd nordmela J. m. nilsen fisk as avd nordmela Landbasert Fiskeforedling Nordland Andøy Tillatelse 2022, 2013
J. m. nilsen fisk as avdeling andenes J. m. nilsen fisk as avdeling andenes Landbasert Fiskeforedling Nordland Andøy Tillatelse 2023
Jangaard export as avd sjøanlegget andenes Jangaard export as avd sjøanlegget andenes Landbasert Fiskeforedling Nordland Andøy Tillatelse 2021
Jangaard export as avd. framnes Jangaard export as avd. framnes Landbasert Fiskeforedling Nordland Andøy Tillatelse 2021, 2013
Jangaard export as avd. stamsund Jangaard export as avd. stamsund Landbasert Fiskeforedling Nordland Vestvågøy Tillatelse 2021
Jektvika i, matfisk (Mowi seawater norway as) Jektvika i, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sørfold Tillatelse
Jennskarbotn, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Jennskarbotn, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Slaktemerd Nordland Bø (Nordland) Tillatelse
Jensvoll renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Jensvoll renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Bodø Tillatelse 2019, 2014 [...]
Jevik, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Jevik, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Narvik Tillatelse, Tillatelse 2021
John greger as John greger as Landbasert Fiskeforedling Nordland Røst Tillatelse 2022, 2019
Josommarset, matfisk (Ellingsen seafood as) Josommarset, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Juvågen, matfisk (Øyfisk as) Juvågen, matfisk (Øyfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse, Tillatelse 2021
K2 nord as (K2 nord as) K2 nord as (K2 nord as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Vefsn Tillatelse 2013, 2012
Kalvhodet, matfisk (Nordlaks havbruk as) Kalvhodet, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vågan Tillatelse
Kalvhylla, matfisk (Nova sea havbruk as) Kalvhylla, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vevelstad Tillatelse
Kalvik, matfisk (Mowi seawater norway as) Kalvik, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sørfold Tillatelse
Kalvøya, matfisk (Nova sea havbruk as) Kalvøya, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse
Kariskjæret, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Kariskjæret, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Tillatelse 2022
Kilvik, settefisk (Helgeland smolt as) Kilvik, settefisk (Helgeland smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Meløy Tillatelse, Tillatelse 2021
Kines, matfisk (Mowi seawater norway as) Kines, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sørfold Tillatelse
King oscar as avd. svolvær King oscar as avd. svolvær Landbasert Fiskeforedling Nordland Vågan Tillatelse 2019
Kjerkvika, matfisk (Organic seafarm as) Kjerkvika, matfisk (Organic seafarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse 2022
Kjeøya n, matfisk (Isqueen as) Kjeøya n, matfisk (Isqueen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Tillatelse
Kjølsøyvær, matfisk (Mowi seawater norway as) Kjølsøyvær, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Kjølvika i, matfisk (Organic seafarm as) Kjølvika i, matfisk (Organic seafarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse, Tillatelse
Klampvika n, matfisk (Salmar oppdrett as) Klampvika n, matfisk (Salmar oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Tillatelse
Klipen, matfisk (Nova sea havbruk as) Klipen, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Leirfjord Tillatelse
Klubben, matfisk (Mowi seawater norway as) Klubben, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sømna Tillatelse
Kokvika, matfisk (Nova sea havbruk as) Kokvika, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse
Kollsvika, matfisk (Salmar oppdrett as) Kollsvika, matfisk (Salmar oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Tillatelse
Kolvikodden ø, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Kolvikodden ø, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Tillatelse 2011
Korsnes, matfisk (Ellingsen seafood as) Korsnes, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2023, 2011
Korsvika, matfisk (Lovundlaks sjø as) Korsvika, matfisk (Lovundlaks sjø as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse
Korten, matfisk (Nye lundbakk holding as) Korten, matfisk (Nye lundbakk holding as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Tillatelse
Krutåga kraftverk (Krutåga kraft as) Krutåga kraftverk (Krutåga kraft as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Hattfjelldal Tillatelse
Kryssningsspor tunnel ofotbanen ved djupvik (Jernbaneverket) Kryssningsspor tunnel ofotbanen ved djupvik (Jernbaneverket) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Narvik Tillatelse
Kråkmotunnelen e6 (Statens vegvesen) Kråkmotunnelen e6 (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Kråkåsen, matfisk (Nordnorsk stamfisk as) Kråkåsen, matfisk (Nordnorsk stamfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse
Kulstad renseanlegg (Vefsn kommune) Kulstad renseanlegg (Vefsn kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Vefsn Tillatelse, Tillatelse 2010
Kuneset, matfisk (Holmøy havbruk as) Kuneset, matfisk (Holmøy havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Tillatelse
Kvalnes, matfisk (Andfjord salmon as) Kvalnes, matfisk (Andfjord salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Andøy Tillatelse, Tillatelse
Kvalnesbukta alge akva (Salten algae as) Kvalnesbukta alge akva (Salten algae as) Akvakultur N/A Nordland Bodø Tillatelse
Kvalvika, matfisk (Mowi seawater norway as) Kvalvika, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Kvalvikodden renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Kvalvikodden renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Bodø Tillatelse, Tillatelse 2019, 2014 [...]
Kvalvågen, skalldyr (Norgeskjell as) Kvalvågen, skalldyr (Norgeskjell as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Nordland Leirfjord Tillatelse
Kveitholmen, matfisk (Lovundlaks sjø as) Kveitholmen, matfisk (Lovundlaks sjø as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse
Kvernes, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Kvernes, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Narvik Tillatelse
Kvitskjæret, matfisk (Kobbvåglaks as) Kvitskjæret, matfisk (Kobbvåglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse, Tillatelse 2021
Labukta v, matfisk (Seløy sjøfarm as) Labukta v, matfisk (Seløy sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse
Labukta, matfisk (Norcod as) Labukta, matfisk (Norcod as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Nesna Tillatelse
Lamholmen, matfisk (Norsk havbrukssenter as) Lamholmen, matfisk (Norsk havbrukssenter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Brønnøy Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Lamøystraumen akva (Norwegian harvest as) Lamøystraumen akva (Norwegian harvest as) Akvakultur N/A Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Landbasert oppdrettsanlegg kvalnes - andfjord salmon (Andfjord salmon group as) Landbasert oppdrettsanlegg kvalnes - andfjord salmon (Andfjord salmon group as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Andøy Tillatelse
Landfastøya, matfisk og settefisk (Lofoten salmon as) Landfastøya, matfisk og settefisk (Lofoten salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Vågan Tillatelse
Langholmen n, matfisk (Holmøy havbruk as) Langholmen n, matfisk (Holmøy havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Langholmen, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Langholmen, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse
Langnes renseanlegg (Rana kommune tekniske tjenester) Langnes renseanlegg (Rana kommune tekniske tjenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Rana Tillatelse 2020, 2014
Langneset, matfisk (Sigerfjord fisk as) Langneset, matfisk (Sigerfjord fisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Langsetvågen, matfisk (Arctic seafarm nesna as) Langsetvågen, matfisk (Arctic seafarm nesna as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Nesna Tillatelse
Langskjæran, matfisk (Mowi seawater norway as) Langskjæran, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse
Langvassheia slamlaguner (Rana kommune tekniske tjenester) Langvassheia slamlaguner (Rana kommune tekniske tjenester) Avfall Annen aktivitet Nordland Rana Tillatelse, Tillatelse 2022
Langøya, matfisk (Seløy sjøfarm as) Langøya, matfisk (Seløy sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse
Langøyhovden, matfisk (Cermaq norway salmon as) Langøyhovden, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse
Las - fjøsdalen - deponering (Lofoten avfallsselskap iks) Las - fjøsdalen - deponering (Lofoten avfallsselskap iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Nordland Flakstad Tillatelse 2022, 2004
Las - fjøsdalen - miljøstasjon (Lofoten avfallsselskap iks) Las - fjøsdalen - miljøstasjon (Lofoten avfallsselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Flakstad Tillatelse 2022, 2016 [...]
Las - haugen - deponi for ordinært avfall (Lofoten avfallsselskap iks) Las - haugen - deponi for ordinært avfall (Lofoten avfallsselskap iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Nordland Vestvågøy Tillatelse 2022, 2016 [...]
Las - haugen - regionmottak/sortering av avfall (Lofoten avfallsselskap iks) Las - haugen - regionmottak/sortering av avfall (Lofoten avfallsselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Vestvågøy Tillatelse, Tillatelse 2022, 2020 [...]
Las - haugen kompostering (Lofoten avfallsselskap iks) Las - haugen kompostering (Lofoten avfallsselskap iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Vestvågøy Tillatelse 2022, 2020 [...]
Las - osan (svolvær) - miljøstasjon (Lofoten avfallsselskap iks) Las - osan (svolvær) - miljøstasjon (Lofoten avfallsselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Vågan Tillatelse 2022, 2016 [...]
Las - storeidøy (leknes) - miljøstasjon (Lofoten avfallsselskap iks) Las - storeidøy (leknes) - miljøstasjon (Lofoten avfallsselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Vestvågøy Tillatelse 2022, 2016 [...]
Leirholmen, matfisk (Lovundlaks sjø as) Leirholmen, matfisk (Lovundlaks sjø as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse
Leirvik, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Leirvik, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse, Tillatelse 2018
Leivsethamran, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Leivsethamran, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Fauske Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Leknes lufthavn Leknes lufthavn Landbasert Flyplass Nordland Vestvågøy Tillatelse 2023, 2013
Liafjelltunnelen/bakliholtantunnelen (Statens vegvesen) Liafjelltunnelen/bakliholtantunnelen (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Lurøy Tillatelse
Lian, matfisk (Mowi seawater norway as) Lian, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Lias bilopphuggeri - leknes - kasserte kjøretøy (Lofoten industri as) Lias bilopphuggeri - leknes - kasserte kjøretøy (Lofoten industri as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Vestvågøy Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2023, 2018 [...]
Lille djupfest, matfisk (Mortenlaks as) Lille djupfest, matfisk (Mortenlaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lødingen Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Lille åsvær, matfisk (Mowi seawater norway as) Lille åsvær, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Dønna Tillatelse
Lilleelv, matfisk (Sigerfjord fisk as) Lilleelv, matfisk (Sigerfjord fisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Linesvika, matfisk (Mowi seawater norway as) Linesvika, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Lismåsøy, matfisk (Sinkaberghansen havbruk as) Lismåsøy, matfisk (Sinkaberghansen havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Brønnøy Tillatelse
Litleøya, matfisk (Akvakultur i vesterålen as) Litleøya, matfisk (Akvakultur i vesterålen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Tillatelse, Tillatelse
Lkab Lkab Landbasert Annen aktivitet Nordland Narvik Tillatelse 2019, 2014 [...]
Lofoten biomarine as Lofoten biomarine as Landbasert Fôrproduksjon Nordland Værøy Tillatelse
Lofoten marine oils as Lofoten marine oils as Landbasert Fiskeforedling Nordland Vestvågøy Tillatelse 2021, 1997
Lofoten viking as (røstnesvåg fiskeindustri as), værøy Lofoten viking as (røstnesvåg fiskeindustri as), værøy Landbasert Fiskeforedling Nordland Værøy Tillatelse 2023, 2018 [...]
Løgavlen dolomittbrudd Løgavlen dolomittbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Fauske Tillatelse 2021
Lønskog, matfisk (Øyfisk as) Lønskog, matfisk (Øyfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse
Martnesvika, matfisk (Cermaq norway salmon as) Martnesvika, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse
Masselager langskjæret/burøya (Bodø kommune teknisk avdeling) Masselager langskjæret/burøya (Bodø kommune teknisk avdeling) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Bodø Tillatelse
Mastermovika ii, settefisk (Nordlaks smolt as) Mastermovika ii, settefisk (Nordlaks smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Sørfold Tillatelse 2016
Matvika, matfisk (Mowi seawater norway as) Matvika, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sørfold Tillatelse
Mefaldskjæret, matfisk (Mowi seawater norway as) Mefaldskjæret, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Alstahaug Tillatelse
Melkøya, matfisk (Kobbvåglaks as) Melkøya, matfisk (Kobbvåglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse, Tillatelse 2021, 2018
Meløysjøen, matfisk (Nova sea havbruk as) Meløysjøen, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Meløy Tillatelse
Meøypollen, settefisk (Lofotyngel as) Meøypollen, settefisk (Lofotyngel as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Nordland Vestvågøy Tillatelse, Tillatelse 2014
Midt femris, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Midt femris, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse
Mikkelsøya, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Mikkelsøya, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø (Nordland) Tillatelse 2019
Miljøteknikk terrateam Miljøteknikk terrateam Landbasert Farlig avfall - behandling Nordland Rana Tillatelse 2023, 2020 [...]
Miljøteknikk terrateam - mofjellet fjellhaller - utvidelse (Miljøteknikk terrateam as) Miljøteknikk terrateam - mofjellet fjellhaller - utvidelse (Miljøteknikk terrateam as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Rana Tillatelse
Miljøteknikk terrateam, eksport og import av avfall (Miljøteknikk terrateam as) Miljøteknikk terrateam, eksport og import av avfall (Miljøteknikk terrateam as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Nordland Rana Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Miljøteknikk terrateam, mofjellet berghaller - industrideponi (Miljøteknikk terrateam as) Miljøteknikk terrateam, mofjellet berghaller - industrideponi (Miljøteknikk terrateam as) Deponi Industrideponering Nordland Rana Tillatelse 2010
Mjølan renseanlegg (Rana kommune tekniske tjenester) Mjølan renseanlegg (Rana kommune tekniske tjenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Rana Tillatelse 2020, 2014 [...]
Mo i rana lufthavn fagerlia Mo i rana lufthavn fagerlia Landbasert Flyplass Nordland Rana Tillatelse
Mo i rana lufthavn røssvoll Mo i rana lufthavn røssvoll Landbasert Flyplass Nordland Rana Tillatelse 2019, 2019
Mo industripark - graving i forurenset grunn (Mo industripark as) Mo industripark - graving i forurenset grunn (Mo industripark as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Rana Tillatelse, Tillatelse
Mo industripark - skrotrydding og mudring - rana industriterminal (Mo industripark as) Mo industripark - skrotrydding og mudring - rana industriterminal (Mo industripark as) Engangstiltak Mudring Nordland Rana Tillatelse
Mo industripark as Mo industripark as Landbasert Annen aktivitet Nordland Rana Tillatelse 2022, 2017 [...]
Mo industripark deponi 1d.1 - oppfylling og arrondering over deponi 1d (Mo industripark as) Mo industripark deponi 1d.1 - oppfylling og arrondering over deponi 1d (Mo industripark as) Deponi Industrideponering Nordland Rana Tillatelse 2023
Mo industripark, deponi 20 - industrideponi (Mo industripark as) Mo industripark, deponi 20 - industrideponi (Mo industripark as) Deponi Industrideponering Nordland Rana Tillatelse 2020
Mo industripark, settefisk (Kvarøy smolt as) Mo industripark, settefisk (Kvarøy smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Rana Tillatelse 2016
Moflaget, matfisk og settefisk (Lumarine sleneset as) Moflaget, matfisk og settefisk (Lumarine sleneset as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Nordland Lurøy Tillatelse
Molgavlen, matfisk (Nordlaks havbruk as) Molgavlen, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vågan Tillatelse
Mortenøy, matfisk (Mowi seawater norway as) Mortenøy, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Brønnøy Tillatelse
Mortsund, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Mortsund, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Akvakultur Slaktemerd Nordland Vestvågøy Tillatelse
Mosjøen (bordvedneset) (Vefsn kommune) Mosjøen (bordvedneset) (Vefsn kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Vefsn Tillatelse, Tillatelse 2010
Mosjøen bil og maskindemontering - båthølen - kasserte kjøretøy (Mosjøen bil og maskindemontering as) Mosjøen bil og maskindemontering - båthølen - kasserte kjøretøy (Mosjøen bil og maskindemontering as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Vefsn Tillatelse 2023, 2019 [...]
Mosjøen lufthavn kjærstad Mosjøen lufthavn kjærstad Landbasert Flyplass Nordland Vefsn Tillatelse 2019, 2014
Moskjæran renseanlegg (Rana kommune tekniske tjenester) Moskjæran renseanlegg (Rana kommune tekniske tjenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Rana Tillatelse 2020, 2014 [...]
Movik, matfisk (Mowi asa) Movik, matfisk (Mowi asa) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sørfold Tillatelse
Movikodden n, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Movikodden n, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse, Tillatelse
Mowi avd. slakteri herøy Mowi avd. slakteri herøy Landbasert Fiskeforedling Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse 2023, 2020 [...]
Mudring - båen (Kystverket) Mudring - båen (Kystverket) Engangstiltak Mudring Nordland Hadsel Tillatelse
Mudring - mefjordgrunnen (Kystverket) Mudring - mefjordgrunnen (Kystverket) Engangstiltak Mudring Nordland Hadsel Tillatelse
Mudring - nygårdsrevet (Kystverket) Mudring - nygårdsrevet (Kystverket) Engangstiltak Mudring Nordland Andøy Tillatelse
Mudring - svartsundet - raftsundet/grunnfjorden - hadsel (Kystverket) Mudring - svartsundet - raftsundet/grunnfjorden - hadsel (Kystverket) Engangstiltak Mudring Nordland Hadsel Tillatelse
Mudring - tjøtta fergekai (Nordland fylkeskommune) Mudring - tjøtta fergekai (Nordland fylkeskommune) Engangstiltak Mudring Nordland Alstahaug Tillatelse
Mudring - trangstraumen - raftsundet - kystverket (Kystverket) Mudring - trangstraumen - raftsundet - kystverket (Kystverket) Engangstiltak Mudring Nordland Hadsel Tillatelse
Mudring - tørnholmen (Tørnholmen as) Mudring - tørnholmen (Tørnholmen as) Engangstiltak Mudring Nordland Vestvågøy Tillatelse
Mudring - viksjøen havn (Sømna kommune teknisk avdeling) Mudring - viksjøen havn (Sømna kommune teknisk avdeling) Engangstiltak Mudring Nordland Sømna Tillatelse
Mudring - vitjet (Kystverket) Mudring - vitjet (Kystverket) Engangstiltak Mudring Nordland Hadsel Tillatelse
Mudring - ålstadøya - engeløya (Nordland fylkeskommune) Mudring - ålstadøya - engeløya (Nordland fylkeskommune) Engangstiltak Mudring Nordland Steigen Tillatelse
Mudring hjellskjæret svolvær (Krogstad as) Mudring hjellskjæret svolvær (Krogstad as) Engangstiltak Mudring Nordland Vågan Tillatelse
Mudring kaianlegg 9/20 ballstadlandet - rowenta eiendom as (Rowenta eiendom as) Mudring kaianlegg 9/20 ballstadlandet - rowenta eiendom as (Rowenta eiendom as) Engangstiltak Mudring Nordland Vestvågøy Tillatelse
Mudring norhusøy - træna- utviklingsselskap træna 365 (Utviklingsselskap træna 365 as) Mudring norhusøy - træna- utviklingsselskap træna 365 (Utviklingsselskap træna 365 as) Engangstiltak Mudring Nordland Træna Tillatelse
Mudring og sprengning - toraneset - rana (Kystverket) Mudring og sprengning - toraneset - rana (Kystverket) Engangstiltak Mudring Nordland Rana Tillatelse
Mudring og strandkantdeponi langneset - rana (Kystverket) Mudring og strandkantdeponi langneset - rana (Kystverket) Engangstiltak Mudring Nordland Rana Tillatelse
Mudring og utfylling - bodø lufthavn (Avinor as) Mudring og utfylling - bodø lufthavn (Avinor as) Engangstiltak Mudring Nordland Bodø Tillatelse
Mudring og utfylling - kvalnes - trinn 2 (Andfjord salmon group as) Mudring og utfylling - kvalnes - trinn 2 (Andfjord salmon group as) Engangstiltak Mudring Nordland Andøy Tillatelse
Mudring og utfylling herøysund bru (Nordland fylkeskommune) Mudring og utfylling herøysund bru (Nordland fylkeskommune) Engangstiltak Mudring Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse
Mudring- raftsundet - kystverket (Kystverket) Mudring- raftsundet - kystverket (Kystverket) Engangstiltak Mudring Nordland Hadsel Tillatelse
Mudring risøyhamn og risøyrenna (Kystverket) Mudring risøyhamn og risøyrenna (Kystverket) Engangstiltak Mudring Nordland Andøy Tillatelse
Mudring ved mindland fergekai (Nordland fylkeskommune) Mudring ved mindland fergekai (Nordland fylkeskommune) Engangstiltak Mudring Nordland Alstahaug Tillatelse
Mudring ved rødøy fergekai - rødøy (Nordland fylkeskommune) Mudring ved rødøy fergekai - rødøy (Nordland fylkeskommune) Engangstiltak Mudring Nordland Rødøy Tillatelse 2023
Mudring ved vest - lofoten vgs. gravdal (Nordland fylkeskommune) Mudring ved vest - lofoten vgs. gravdal (Nordland fylkeskommune) Engangstiltak Mudring Nordland Vestvågøy Tillatelse
Mulbukt, matfisk (Tysfjord marine farm as) Mulbukt, matfisk (Tysfjord marine farm as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Narvik Tillatelse
Mulen, matfisk (Cermaq norway salmon as) Mulen, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse
Mulingen, matfisk (Sinkaberghansen havbruk as) Mulingen, matfisk (Sinkaberghansen havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Tillatelse
Mulnesodden, matfisk (Mowi seawater norway as) Mulnesodden, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse
Multiserv norway as, rana Multiserv norway as, rana Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Rana Tillatelse 2019, 2007
Muoidejohka kraftverk (Småkraft as) Muoidejohka kraftverk (Småkraft as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Beiarn Tillatelse 2012
Myklevikmarka - nedlagt deponi (Vestvågøy kommune - samfunn og teknikk) Myklevikmarka - nedlagt deponi (Vestvågøy kommune - samfunn og teknikk) Deponi Deponi for ordinært avfall Nordland Vestvågøy Tillatelse 2021
Myre fiskemottak as Myre fiskemottak as Landbasert Fiskeforedling Nordland Øksnes Tillatelse 2024, 2021 [...]
Myre fiskemottak avd. gimsøy Myre fiskemottak avd. gimsøy Landbasert Fiskeforedling Nordland Vågan Tillatelse 2011
Myre saltfish group as Myre saltfish group as Landbasert Fiskeforedling Nordland Øksnes Tillatelse
Mølnarodden, settefisk (Silver seed as) Mølnarodden, settefisk (Silver seed as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Flakstad Tillatelse
Mørkvedbukta s, matfisk og settefisk (Mørkvedbukta as) Mørkvedbukta s, matfisk og settefisk (Mørkvedbukta as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Nordland Bodø Tillatelse 2022
Mørkvedbukta, matfisk, settefisk og skalldyr (Nord universitet) Mørkvedbukta, matfisk, settefisk og skalldyr (Nord universitet) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Nordland Bodø Tillatelse 2017
Mørkvedodden renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Mørkvedodden renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Bodø Tillatelse, Tillatelse 2019, 2014 [...]
Mårnes kvartsittbrudd Mårnes kvartsittbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Gildeskål Tillatelse 2020, 2015 [...]
Mårnes kvartsittbrudd - mudring (Elkem asa) Mårnes kvartsittbrudd - mudring (Elkem asa) Engangstiltak Mudring Nordland Gildeskål Tillatelse
Måvær, matfisk (Lovundlaks sjø as) Måvær, matfisk (Lovundlaks sjø as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse
N-375 lofoten sjøprodukter N-375 lofoten sjøprodukter Landbasert Fiskeforedling Nordland Vestvågøy Tillatelse
Napp sjømat Napp sjømat Landbasert Fiskeforedling Nordland Flakstad Tillatelse 2020
Narvik renseanlegg (Narvik vann kf) Narvik renseanlegg (Narvik vann kf) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Narvik Tillatelse 2023, 2010 [...]
Nasjonalbiblioteket fjellhaller (Veidekke entreprenør as) Nasjonalbiblioteket fjellhaller (Veidekke entreprenør as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Rana Tillatelse
Naustholmen, matfisk (Nova sea as) Naustholmen, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Slaktemerd Nordland Lurøy Tillatelse
Nedre kvarv, matfisk (Mowi seawater norway as) Nedre kvarv, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sørfold Tillatelse
Nedre leiråga kraftverk (Mip miljøkraft as) Nedre leiråga kraftverk (Mip miljøkraft as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Rana Tillatelse
Nexans - rognan - kabelfabrikk Nexans - rognan - kabelfabrikk Landbasert Annen aktivitet Nordland Saltdal Tillatelse 2020, 2008
Nofir, eksport og import av avfall (Nofir as) Nofir, eksport og import av avfall (Nofir as) Eksport/import Avfallsmegler Nordland Bodø Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2022
Nord gåsvær, matfisk (Seløy sjøfarm as) Nord gåsvær, matfisk (Seløy sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse 2021
Nord vei & asfalt asfaltverk evenes Nord vei & asfalt asfaltverk evenes Landbasert Asfaltverk Nordland Evenes Tillatelse 2023
Nordbotnet, matfisk (Tomma laks as) Nordbotnet, matfisk (Tomma laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Nesna Tillatelse
Nordfoldleira i, matfisk (Folla alger as) Nordfoldleira i, matfisk (Folla alger as) Akvakultur N/A Nordland Steigen Tillatelse
Nordfugløy, matfisk (Mowi seawater norway as) Nordfugløy, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse
Nordlaks produkter Nordlaks produkter Landbasert Fiskeforedling Nordland Hadsel Tillatelse 2021, 2018 [...]
Nordland bilopphugging - follaveien - kasserte kjøretøy (Nordland bilopphugging as) Nordland bilopphugging - follaveien - kasserte kjøretøy (Nordland bilopphugging as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Fauske Tillatelse 2021, 2015 [...]
Nordlandsbanen (Bane nor sf) Nordlandsbanen (Bane nor sf) Engangstiltak Annen aktivitet Nordland Vefsn Tillatelse
Nordneset, settefisk (Letsea as) Nordneset, settefisk (Letsea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Alstahaug Tillatelse
Norsk ildfast gjenvinning (Norsk ildfast gjenvinning drift as) Norsk ildfast gjenvinning (Norsk ildfast gjenvinning drift as) Avfall Annen aktivitet Nordland Rana Tillatelse 2022
Nortura sa, avd bjerka Nortura sa, avd bjerka Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nordland Hemnes Tillatelse 2019, 2013 [...]
Nova sea as Nova sea as Landbasert Fiskeforedling Nordland Lurøy Tillatelse 2022, 2019 [...]
Nusfjord, settefisk (Nordlaks smolt as) Nusfjord, settefisk (Nordlaks smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Flakstad Tillatelse 2014
Ny jord - deponering (Alstahaug kommune sentraladministrasjon) Ny jord - deponering (Alstahaug kommune sentraladministrasjon) Deponi Deponi for ordinært avfall Nordland Alstahaug Tillatelse 2021
Ny lufthavn bodø Ny lufthavn bodø Landbasert Flyplass Nordland Bodø Tillatelse
Ny lufthavn bodø - midlertidig anleggsvirksomhet (Avinor as) Ny lufthavn bodø - midlertidig anleggsvirksomhet (Avinor as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Bodø Tillatelse
Ny lufthavn mo i rana - polarsirkelen (Avinor as) Ny lufthavn mo i rana - polarsirkelen (Avinor as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Rana Tillatelse
Nye nedre røssåga kraftverksutbygging (Statkraft energi as) Nye nedre røssåga kraftverksutbygging (Statkraft energi as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Hemnes Tillatelse
Nye skorpa, matfisk (Seløy sjøfarm as) Nye skorpa, matfisk (Seløy sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Dønna Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Nyksund, settefisk (Elvenesstrand eiendom as) Nyksund, settefisk (Elvenesstrand eiendom as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Øksnes Tillatelse
Oddværsætra, matfisk (Ellingsen seafood as) Oddværsætra, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vågan Tillatelse, Tillatelse
Oksbåsen, matfisk (Sinkaberghansen havbruk as) Oksbåsen, matfisk (Sinkaberghansen havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Tillatelse
Oksøy, matfisk (Cermaq norway salmon as) Oksøy, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse, Tillatelse
Olderbakken, matfisk (Mowi seawater norway as) Olderbakken, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sømna Tillatelse
Oldervik, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Oldervik, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse 2018
Olvika, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Olvika, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse, Tillatelse 2016
Osøyra avfallsplass - deponering (Saltdal kommune teknisk drift) Osøyra avfallsplass - deponering (Saltdal kommune teknisk drift) Deponi Deponi for ordinært avfall Nordland Saltdal Tillatelse
Oterholmen i, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Oterholmen i, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Tillatelse 2017
Otervika, matfisk (Sinkaberghansen havbruk as) Otervika, matfisk (Sinkaberghansen havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Tillatelse
Pelagia bodø sildoljefabrikk Pelagia bodø sildoljefabrikk Landbasert Fôrproduksjon Nordland Bodø Tillatelse, Klimakvoter 2023, 2021 [...]
Pelagia lovund Pelagia lovund Landbasert Fiskeforedling Nordland Lurøy Tillatelse 2019, 2011
Pelagia træna Pelagia træna Landbasert Fiskeforedling Nordland Træna Tillatelse 2020, 2008
Pundsvik i, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Pundsvik i, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Narvik Tillatelse 2021
Pundsvik i, matfisk (Cermaq norway salmon as) Pundsvik i, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Narvik Tillatelse
Quartz corp avd. drag Quartz corp avd. drag Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse 2021, 2016 [...]
Ragn sells dekkgjenvinning as avd kjøpsvik (Ragn-sells dekkgjenvinning as) Ragn sells dekkgjenvinning as avd kjøpsvik (Ragn-sells dekkgjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Narvik Tillatelse
Rahkasluokta, matfisk (Ellingsen seafood as) Rahkasluokta, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse 2018, 2018
Ramnflauget masseuttak (Ramnflauget masseuttak as) Ramnflauget masseuttak (Ramnflauget masseuttak as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Sortland Tillatelse
Ramnøya n, matfisk (Mowi seawater norway as) Ramnøya n, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Dønna Tillatelse
Rana bilopphugging - gruben - kasserte kjøretøy (Rana bilopphugging as) Rana bilopphugging - gruben - kasserte kjøretøy (Rana bilopphugging as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Rana Tillatelse 2019, 2015 [...]
Rana gruber Rana gruber Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Rana Tillatelse 2021, 2019 [...]
Raukforsen kraftverk (Nord-salten kraft as) Raukforsen kraftverk (Nord-salten kraft as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Sørfold Tillatelse
Raven, matfisk (Nordlaks havbruk as) Raven, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vågan Tillatelse
Reinforsheia tunnel (Hæhre entreprenør as) Reinforsheia tunnel (Hæhre entreprenør as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Rana Tillatelse
Reinsnesøya, matfisk (Holmøy havbruk as) Reinsnesøya, matfisk (Holmøy havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Tillatelse
Reinvika, matfisk (Mowi asa) Reinvika, matfisk (Mowi asa) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sørfold Tillatelse
Re-met Re-met Landbasert Annen aktivitet Nordland Vefsn Tillatelse 2014
Rendalsvik, matfisk (Nova sea havbruk as) Rendalsvik, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Meløy Tillatelse
Renga s, matfisk (Nova sea havbruk as) Renga s, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Reno-vest - andenes - andøy gjenvinningsstasjon (Reno-vest iks) Reno-vest - andenes - andøy gjenvinningsstasjon (Reno-vest iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Andøy Tillatelse 2020, 2008 [...]
Reno-vest - bremnes - deponi for ordinært avfall (Reno-vest iks) Reno-vest - bremnes - deponi for ordinært avfall (Reno-vest iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Nordland Sortland Tillatelse 2023, 2020 [...]
Reno-vest - bremnes - deponi for pfas-holdige masser (Reno-vest iks) Reno-vest - bremnes - deponi for pfas-holdige masser (Reno-vest iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Nordland Sortland Tillatelse 2023
Reno-vest - bremnes - kompostering (Reno-vest iks) Reno-vest - bremnes - kompostering (Reno-vest iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Sortland Tillatelse 2020, 2005 [...]
Reno-vest - ramnflauget - regionmottak/sortering av avfall (Reno-vest iks) Reno-vest - ramnflauget - regionmottak/sortering av avfall (Reno-vest iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Sortland Tillatelse, Tillatelse 2023, 2020 [...]
Reno-vest - småskogan - bø gjenvinningsstasjon (Reno-vest iks) Reno-vest - småskogan - bø gjenvinningsstasjon (Reno-vest iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Bø (Nordland) Tillatelse 2020, 2008
Reno-vest - strand - lødingen gjenvinningsstasjon (Reno-vest iks) Reno-vest - strand - lødingen gjenvinningsstasjon (Reno-vest iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Lødingen Tillatelse 2020, 2008 [...]
Reno-vest - strengelvåg - øksnes gjenvinningsstasjon (Reno-vest iks) Reno-vest - strengelvåg - øksnes gjenvinningsstasjon (Reno-vest iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Øksnes Tillatelse, Tillatelse 2020, 2008 [...]
Reno-vest produksjon as - biloppsamling ramnflauget (Reno-vest produksjon as) Reno-vest produksjon as - biloppsamling ramnflauget (Reno-vest produksjon as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Sortland Tillatelse 2023, 2020
Rensøya n, matfisk (Nova sea havbruk as) Rensøya n, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Træna Tillatelse
Reppen, settefisk (Helgeland smolt as) Reppen, settefisk (Helgeland smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Rødøy Tillatelse, Tillatelse 2021
Retura shmil as avd mosjøen (Retura shmil as) Retura shmil as avd mosjøen (Retura shmil as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nordland Vefsn Tillatelse
Retura shmil as avd sandnessjøen (Retura shmil as) Retura shmil as avd sandnessjøen (Retura shmil as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nordland Alstahaug Tillatelse
Retura shmil avd. brønnøysund (Retura shmil as) Retura shmil avd. brønnøysund (Retura shmil as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nordland Brønnøy Tillatelse
Retura shmil, eksport og import av avfall (Retura shmil as) Retura shmil, eksport og import av avfall (Retura shmil as) Eksport/import Avfallsmegler Nordland Vefsn Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Rinøyvåg ø, matfisk (Mortenlaks as) Rinøyvåg ø, matfisk (Mortenlaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lødingen Tillatelse 2021
Risvik, matfisk (Nordlaks havbruk as) Risvik, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Rmg biloppsamling as - reipå/meløy - kasserte kjøretøy (Rmg gjenvinning as) Rmg biloppsamling as - reipå/meløy - kasserte kjøretøy (Rmg gjenvinning as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Meløy Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2019, 2015 [...]
Rosøy, matfisk (Gigante salmon rødøy as) Rosøy, matfisk (Gigante salmon rødøy as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Rødøy Tillatelse
Rundholman i akva (Sjy seaweed as) Rundholman i akva (Sjy seaweed as) Akvakultur N/A Nordland Lurøy Tillatelse
Rv 77 tjernfjelltunnelen (Statens vegvesen) Rv 77 tjernfjelltunnelen (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Saltdal Tillatelse 2017
Rv 80 røvik-strømsnes (Statens vegvesen) Rv 80 røvik-strømsnes (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Fauske Tillatelse 2009
Rørskjæran s, matfisk (Mowi seawater norway as) Rørskjæran s, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vega Tillatelse
Røssøya n, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Røssøya n, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse 2018
Røst lufthavn Røst lufthavn Landbasert Flyplass Nordland Røst Tillatelse
Røst sjømat as Røst sjømat as Landbasert Fiskeforedling Nordland Røst Tillatelse 2021, 2019
Røst trandamperi as Røst trandamperi as Landbasert Fiskeforedling Nordland Røst Tillatelse
Saghaugen gård (Saghaugen gård, johanne harang) Saghaugen gård (Saghaugen gård, johanne harang) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Narvik Tillatelse
Saglifossen, settefisk (Bindalssmolt as) Saglifossen, settefisk (Bindalssmolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Bindal Tillatelse
Salaluokta, matfisk (Ellingsen seafood as) Salaluokta, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse 2018, 2018
Salten marine resource as - mottak av fiskeslam (Salten marine resource as) Salten marine resource as - mottak av fiskeslam (Salten marine resource as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Meløy Tillatelse
Salten n950 - lakseslakteri - sørarnøy Salten n950 - lakseslakteri - sørarnøy Landbasert Fiskeforedling Nordland Gildeskål Tillatelse 2022
Sandan sø, matfisk (Holmøy havbruk as) Sandan sø, matfisk (Holmøy havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse
Sandholman, matfisk (Isqueen as) Sandholman, matfisk (Isqueen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Tillatelse 2023
Sandnes ø, matfisk (Nordlaks havbruk as) Sandnes ø, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Sandnessjøen biloppsamling - radåsen - kasserte kjøretøy (Sandnessjøen biloppsamling alf morten forsland) Sandnessjøen biloppsamling - radåsen - kasserte kjøretøy (Sandnessjøen biloppsamling alf morten forsland) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Alstahaug Tillatelse 2024, 2023 [...]
Sandnessjøen lufthavn stokka Sandnessjøen lufthavn stokka Landbasert Flyplass Nordland Alstahaug Tillatelse 2019, 2019
Sandskjæret, matfisk (Mowi seawater norway as) Sandskjæret, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sømna Tillatelse
Sandøya, matfisk (Nordnorsk stamfisk as) Sandøya, matfisk (Nordnorsk stamfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse
Sandøyan, matfisk (Mowi seawater norway as) Sandøyan, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Meløy Tillatelse
Sar - helgelandsbase horvnes (Sar as) Sar - helgelandsbase horvnes (Sar as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nordland Alstahaug Tillatelse 2024, 2021 [...]
Sar treatment avd. sandnessjøen Sar treatment avd. sandnessjøen Landbasert Farlig avfall - behandling Nordland Alstahaug Tillatelse 2023, 2018 [...]
Seiskjæret, matfisk (Biomar a.s.) Seiskjæret, matfisk (Biomar a.s.) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse, Tillatelse 2018
Seljeli dolomittbrudd Seljeli dolomittbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Vefsn Tillatelse 2021, 2013
Selsøya akva (Pursea as) Selsøya akva (Pursea as) Akvakultur N/A Nordland Rødøy Tillatelse
Selsøyvær, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Selsøyvær, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Selsøyvær, matfisk (Selsøyvik havbruk as) Selsøyvær, matfisk (Selsøyvik havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Selvågen, skalldyr (Norgeskjell as) Selvågen, skalldyr (Norgeskjell as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Nordland Leirfjord Tillatelse
Shmil - finnmomyra - hattfjelldal gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - finnmomyra - hattfjelldal gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Hattfjelldal Tillatelse 2021, 2016 [...]
Shmil - flostad - herøy gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - flostad - herøy gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse 2021, 2016 [...]
Shmil - kulvika - dønna gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - kulvika - dønna gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Dønna Tillatelse 2021, 2016 [...]
Shmil - lauknes - vevelstad gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - lauknes - vevelstad gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Vevelstad Tillatelse 2021, 2016 [...]
Shmil - leland - leirfjord gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - leland - leirfjord gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Leirfjord Tillatelse 2021, 2016 [...]
Shmil - nordmyra - vega gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - nordmyra - vega gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Vega Tillatelse 2021, 2016 [...]
Shmil - salhusmarka - brønnøy avfallsmottak (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - salhusmarka - brønnøy avfallsmottak (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Brønnøy Tillatelse 2021, 2016 [...]
Shmil - strendene - alstahaug avfallsmottak (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - strendene - alstahaug avfallsmottak (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Alstahaug Tillatelse 2021, 2018 [...]
Shmil - trofors - grane gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - trofors - grane gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Grane Tillatelse 2021, 2016 [...]
Shmil - vik - sømna gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - vik - sømna gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Sømna Tillatelse 2021, 2016 [...]
Shmil - åremma - deponi for ordinært avfall (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - åremma - deponi for ordinært avfall (Søndre helgeland miljøverk) Deponi Deponi for ordinært avfall Nordland Vefsn Tillatelse, Tillatelse 2024, 2023 [...]
Shmil - åremma - regionmottak/sortering av avfall (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - åremma - regionmottak/sortering av avfall (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Vefsn Tillatelse, Tillatelse 2024, 2021 [...]
Sigerfjord sand as Sigerfjord sand as Landbasert Pukkverk Nordland Sortland Tillatelse
Sigerfjorden, matfisk, settefisk og skalldyr (Sigerfjord innovasjon eiendom as) Sigerfjorden, matfisk, settefisk og skalldyr (Sigerfjord innovasjon eiendom as) Akvakultur Annen aktivitet Nordland Sortland Tillatelse
Sjølyst, matfisk (Letsea as) Sjølyst, matfisk (Letsea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Dønna Tillatelse
Sjåneset, matfisk (Øyfisk as) Sjåneset, matfisk (Øyfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse
Skansenodden renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Skansenodden renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Bodø Tillatelse 2014, 2008
Skarvhausen, matfisk (Ellingsen seafood as) Skarvhausen, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lødingen Tillatelse 2023
Skarvik as - tildekking og utfylling (Skarvik as) Skarvik as - tildekking og utfylling (Skarvik as) Engangstiltak Utfylling Nordland Vågan Tillatelse
Skatleia, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Skatleia, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø (Nordland) Tillatelse
Skauholmen, matfisk (Salten n950 as) Skauholmen, matfisk (Salten n950 as) Akvakultur Slaktemerd Nordland Gildeskål Tillatelse, Tillatelse
Skogsholmen, matfisk (Vega sjøfarm as) Skogsholmen, matfisk (Vega sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vega Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Skonseng, matfisk (Nova sea havbruk as) Skonseng, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vefsn Tillatelse
Skotsmyra avfallsplass - deponering (Vefsn kommune) Skotsmyra avfallsplass - deponering (Vefsn kommune) Deponi Deponi for ordinært avfall Nordland Vefsn Tillatelse 2021
Skretting fôrfabrikk, stokmarknes Skretting fôrfabrikk, stokmarknes Landbasert Fôrproduksjon Nordland Hadsel Tillatelse 2021, 2003
Skysselvika v, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Skysselvika v, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Fauske Tillatelse, Tillatelse 2011
Skålsvika, matfisk (Nova sea havbruk as) Skålsvika, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Meløy Tillatelse, Tillatelse
Slaggen, settefisk (Bogen aqua as) Slaggen, settefisk (Bogen aqua as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Evenes Tillatelse
Slammottak narvik tv rørinspeksjon (Narvik tv rørinspeksjon as) Slammottak narvik tv rørinspeksjon (Narvik tv rørinspeksjon as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Narvik Tillatelse
Slyngjemyra biogassanlegg (Sømna biogass eiendom as) Slyngjemyra biogassanlegg (Sømna biogass eiendom as) Avfall Biogassanlegg Nordland Sømna Tillatelse
Slåttvika, matfisk (Mowi seawater norway as) Slåttvika, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Brønnøy Tillatelse
Sma mineral Sma mineral Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Rana Tillatelse, Klimakvoter 2024, 2021 [...]
Smibelg kraftverk (Smisto kraft as) Smibelg kraftverk (Smisto kraft as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Rødøy Tillatelse
Soløya, matfisk (Ellingsen seafood as) Soløya, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Flakstad Tillatelse, Tillatelse
Sommersettunellen - bonnåtuellen - e6 sørfold (Statens vegvesen) Sommersettunellen - bonnåtuellen - e6 sørfold (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Sørfold Tillatelse
Sommersettunellen - drens-/vaskevann Sommersettunellen - drens-/vaskevann Landbasert Tunneldrift Nordland Sørfold Tillatelse
Sprengning/mudring - skarberget (Statens vegvesen) Sprengning/mudring - skarberget (Statens vegvesen) Engangstiltak Mudring Nordland Narvik Tillatelse
Stangholmen, matfisk (Selsøyvik havbruk as) Stangholmen, matfisk (Selsøyvik havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Steilo, matfisk (Nordlaks havbruk as) Steilo, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Steppan, settefisk (Salten smolt as) Steppan, settefisk (Salten smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Saltdal Tillatelse 2016
Stigvika, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Stigvika, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse, Tillatelse 2018, 2011
Stokkasjøen, matfisk (Nova sea havbruk as) Stokkasjøen, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vevelstad Tillatelse
Stokkvika renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Stokkvika renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Bodø Tillatelse, Tillatelse 2019, 2014 [...]
Stokmarknes lufthavn skagen Stokmarknes lufthavn skagen Landbasert Flyplass Nordland Hadsel Tillatelse 2019, 2019
Storevika, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Storevika, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Tillatelse 2018
Storfjell, matfisk (Nordlaks havbruk as) Storfjell, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vågan Tillatelse
Stormneset, matfisk (Nordlaks havbruk as) Stormneset, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse 2023
Storskjæret, matfisk (Cermaq norway as) Storskjæret, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Slaktemerd Nordland Steigen Tillatelse
Storstrompan, matfisk (Mowi seawater norway as) Storstrompan, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Storvika i skjerstadfjorden, matfisk (Edelfarm as) Storvika i skjerstadfjorden, matfisk (Edelfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Tillatelse
Storvika i skjerstadfjorden, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Storvika i skjerstadfjorden, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Storvika, matfisk (Nova sea havbruk as) Storvika, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Meløy Tillatelse
Storvikneset, matfisk (Mowi seawater norway as) Storvikneset, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Nesna Tillatelse
Storvikskartunnelen - driftsfase Storvikskartunnelen - driftsfase Landbasert Tunneldrift Nordland Gildeskål Tillatelse
Storøya nø, matfisk (Mortenlaks as) Storøya nø, matfisk (Mortenlaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lødingen Tillatelse, Tillatelse 2021
Storåvatn kraftverk (Sks produksjon as) Storåvatn kraftverk (Sks produksjon as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Rødøy Tillatelse
Straumsjøen, matfisk (Vesterålen havbruk as) Straumsjøen, matfisk (Vesterålen havbruk as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Bø (Nordland) Tillatelse
Stretarneset, matfisk (Holmøy havbruk as) Stretarneset, matfisk (Holmøy havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Strømnes skole, settefisk (Vågan kommune) Strømnes skole, settefisk (Vågan kommune) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Vågan Tillatelse
Sundsfjord, settefisk (Helgeland smolt as) Sundsfjord, settefisk (Helgeland smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Gildeskål Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2018
Sundsøy, matfisk (Tomma laks as) Sundsøy, matfisk (Tomma laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Dønna Tillatelse
Svabo, settefisk (Kvarøy smolt as) Svabo, settefisk (Kvarøy smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Rana Tillatelse, Tillatelse 2016
Svartfjell, matfisk (Cermaq norway salmon as) Svartfjell, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse 2023
Svindalen i, matfisk (Øyfisk as) Svindalen i, matfisk (Øyfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Andøy Tillatelse
Svinvær, matfisk (Nova sea havbruk as) Svinvær, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Svolvær lufthavn helle Svolvær lufthavn helle Landbasert Flyplass Nordland Vågan Tillatelse 2019, 2014
Sæterosen, matfisk (Akvafuture as) Sæterosen, matfisk (Akvafuture as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Brønnøy Tillatelse 2022
Sør gåsvær, matfisk (Seløy sjøfarm as) Sør gåsvær, matfisk (Seløy sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse 2021
Sørfjorden stamfiskanlegg, matfisk (Benchmark genetics salten as) Sørfjorden stamfiskanlegg, matfisk (Benchmark genetics salten as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Sørfold Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2023
Sørfjorden stamfiskanlegg, matfisk (Salten stamfisk as) Sørfjorden stamfiskanlegg, matfisk (Salten stamfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Sørfold Tillatelse
Sørlandsbukta, matfisk (Lofottorsk as) Sørlandsbukta, matfisk (Lofottorsk as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Værøy Tillatelse, Tillatelse
Sørlandsvika 2, matfisk (Lofottorsk as) Sørlandsvika 2, matfisk (Lofottorsk as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Værøy Tillatelse
Sørvika, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Sørvika, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Sørvær øst, matfisk og settefisk (Vestfjord havbruk as) Sørvær øst, matfisk og settefisk (Vestfjord havbruk as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Nordland Bodø Tillatelse
Sørværet, matfisk (Sinkaberghansen havbruk as) Sørværet, matfisk (Sinkaberghansen havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse, Tillatelse
Taste of north as Taste of north as Landbasert Fiskeforedling Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Teksmona, matfisk (Nova sea havbruk as) Teksmona, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Meløy Tillatelse
Terje halsan as betong og stålmottak (Terje halsan as) Terje halsan as betong og stålmottak (Terje halsan as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Meløy Tillatelse 2022, 2019
Terje halsan as trevirke- og avfallsmottak (Terje halsan as) Terje halsan as trevirke- og avfallsmottak (Terje halsan as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Meløy Tillatelse 2022, 2019
Tine nord-norge, sømna Tine nord-norge, sømna Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nordland Sømna Tillatelse 2023, 2020 [...]
Tine sa avd. sandnessjøen Tine sa avd. sandnessjøen Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nordland Alstahaug Tillatelse 2020, 2008
Tippkaia på burøya (Bodø kommune teknisk avdeling) Tippkaia på burøya (Bodø kommune teknisk avdeling) Avfall Snøhåndtering Nordland Bodø Tillatelse
Tjajneluokta, matfisk (Ellingsen seafood as) Tjajneluokta, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Tjukkeneset, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Tjukkeneset, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Evenes Tillatelse
Tjukkeneset, matfisk (Cermaq norway salmon as) Tjukkeneset, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Evenes Tillatelse
Tortenneset, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Tortenneset, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Narvik Tillatelse
Tortenneset, matfisk (Cermaq norway salmon as) Tortenneset, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Narvik Tillatelse
Tosbotn, settefisk (Mowi asa) Tosbotn, settefisk (Mowi asa) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Brønnøy Tillatelse
Tosen, matfisk (Sinkaberghansen havbruk as) Tosen, matfisk (Sinkaberghansen havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Tillatelse
Totalknusing mosjøen as - mottaksanlegg returmasser (Totalknusing mosjøen as) Totalknusing mosjøen as - mottaksanlegg returmasser (Totalknusing mosjøen as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Vefsn Tillatelse 2024
Trollbukta, settefisk (Sisomar as) Trollbukta, settefisk (Sisomar as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Sørfold Tillatelse 2016
Trolløya sv, matfisk (Holmøy havbruk as) Trolløya sv, matfisk (Holmøy havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Tillatelse
Tverrøya (hovøya) avfallsplass - deponering (Brønnøy kommune) Tverrøya (hovøya) avfallsplass - deponering (Brønnøy kommune) Deponi Deponi for ordinært avfall Nordland Brønnøy Tillatelse 2021, 2000
Tårnvika, matfisk (Mowi asa) Tårnvika, matfisk (Mowi asa) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Tillatelse
Unkervatn, matfisk og settefisk (Frikult as) Unkervatn, matfisk og settefisk (Frikult as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Hattfjelldal Tillatelse
Utfylling - børøya øst - e3 (Hadsel havn kf) Utfylling - børøya øst - e3 (Hadsel havn kf) Engangstiltak Utfylling Nordland Hadsel Tillatelse
Utfylling - galtneset - æsvik eiendom as - meløy (Æsvik eiendom as) Utfylling - galtneset - æsvik eiendom as - meløy (Æsvik eiendom as) Engangstiltak Utfylling Nordland Meløy Tillatelse
Utfylling - gambukta (Iparsell as) Utfylling - gambukta (Iparsell as) Engangstiltak Utfylling Nordland Sortland Tillatelse
Utfylling - klubban - rødøy (Helgeland smolt as) Utfylling - klubban - rødøy (Helgeland smolt as) Engangstiltak Utfylling Nordland Rødøy Tillatelse
Utfylling - kåringen næringspark - lødingen (Kåringen næringspark as) Utfylling - kåringen næringspark - lødingen (Kåringen næringspark as) Engangstiltak Utfylling Nordland Lødingen Tillatelse
Utfylling - langsetvågen -nesna (Arctic seafarm nesna as) Utfylling - langsetvågen -nesna (Arctic seafarm nesna as) Engangstiltak Utfylling Nordland Nesna Tillatelse
Utfylling - lille indre rosøy vest - rødøyfjorden (Gigante salmon rødøy as) Utfylling - lille indre rosøy vest - rødøyfjorden (Gigante salmon rødøy as) Engangstiltak Utfylling Nordland Rødøy Tillatelse 2023
Utfylling - mastermovika - mørsvikbotn (Nordlaks smolt as) Utfylling - mastermovika - mørsvikbotn (Nordlaks smolt as) Engangstiltak Utfylling Nordland Sørfold Tillatelse
Utfylling - norhusøy - træna - utfyllingsselskap træna 365 (Utviklingsselskap træna 365 as) Utfylling - norhusøy - træna - utfyllingsselskap træna 365 (Utviklingsselskap træna 365 as) Engangstiltak Utfylling Nordland Træna Tillatelse
Utfylling - pundslett - vågan (Nordlaks oppdrett as) Utfylling - pundslett - vågan (Nordlaks oppdrett as) Engangstiltak Utfylling Nordland Vågan Tillatelse
Utfylling - reipå havn (Reipå eiendom as) Utfylling - reipå havn (Reipå eiendom as) Engangstiltak Utfylling Nordland Meløy Tillatelse
Utfylling - skarberget (Statens vegvesen) Utfylling - skarberget (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Nordland Narvik Tillatelse, Tillatelse
Utfylling - storskjæret (Nordland fylkeskommune) Utfylling - storskjæret (Nordland fylkeskommune) Engangstiltak Utfylling Nordland Steigen Tillatelse
Utfylling børøya industriområde (Nordlaks eiendom as) Utfylling børøya industriområde (Nordlaks eiendom as) Engangstiltak Utfylling Nordland Hadsel Tillatelse
Utfylling drag containerhavn (Hamarøy kommune) Utfylling drag containerhavn (Hamarøy kommune) Engangstiltak Utfylling Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Utfylling fv820 bjørndalsfjorden (Nordland fylkeskommune) Utfylling fv820 bjørndalsfjorden (Nordland fylkeskommune) Engangstiltak Utfylling Nordland Sortland Tillatelse
Utfylling i nusfjord - nordlaks smolt as (Nordlaks smolt as) Utfylling i nusfjord - nordlaks smolt as (Nordlaks smolt as) Engangstiltak Utfylling Nordland Flakstad Tillatelse
Utfylling i sjø - ballstad slip - godthåp as (Godthåp as) Utfylling i sjø - ballstad slip - godthåp as (Godthåp as) Engangstiltak Utfylling Nordland Vestvågøy Tillatelse
Utfylling i sjø - hålogaland næringspark (Hålogaland næringspark as) Utfylling i sjø - hålogaland næringspark (Hålogaland næringspark as) Engangstiltak Utfylling Nordland Lødingen Tillatelse
Utfylling lille indre rosøy (Gigante salmon rødøy as) Utfylling lille indre rosøy (Gigante salmon rødøy as) Engangstiltak Utfylling Nordland Rødøy Tillatelse
Uvåg, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Uvåg, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø (Nordland) Tillatelse, Tillatelse 2019
Valvika alge akva (Tomma laks as) Valvika alge akva (Tomma laks as) Akvakultur N/A Nordland Nesna Tillatelse
Vardskjæret s, matfisk (Lovundlaks sjø as) Vardskjæret s, matfisk (Lovundlaks sjø as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse
Varholmen, matfisk (Sinkaberghansen havbruk as) Varholmen, matfisk (Sinkaberghansen havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Brønnøy Tillatelse
Varpet, matfisk (Nova sea havbruk as) Varpet, matfisk (Nova sea havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse
Vassdalsvik alge akva (Nova sea as) Vassdalsvik alge akva (Nova sea as) Akvakultur N/A Nordland Meløy Tillatelse
Vedvika, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Vedvika, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø (Nordland) Tillatelse 2017
Vega grus as Vega grus as Landbasert Pukkverk Nordland Vega Tillatelse
Veggfjell, matfisk (Cermaq norway salmon as) Veggfjell, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Veidekke industri as avd mosjøen - asfalt Veidekke industri as avd mosjøen - asfalt Landbasert Asfaltverk Nordland Vefsn Tillatelse 2019, 2011
Veidekke industri as avd sortland - asfalt Veidekke industri as avd sortland - asfalt Landbasert Asfaltverk Nordland Sortland Tillatelse, Tillatelse 2023, 2017 [...]
Veiski kraftverk (Veiski vannkraft da) Veiski kraftverk (Veiski vannkraft da) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Sørfold Tillatelse
Veset pukkverk - totalknusing Veset pukkverk - totalknusing Landbasert Pukkverk Nordland Vefsn Tillatelse 2018, 2009
Vikholmen tankanlegg (K2 nord as) Vikholmen tankanlegg (K2 nord as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Nesna Tillatelse
Viking gjenvinning nord as - kasserte båter (Viking gjenvinning nord as) Viking gjenvinning nord as - kasserte båter (Viking gjenvinning nord as) Avfall Kasserte fritidsbåter Nordland Meløy Tillatelse 2020
Vindhammeren, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Vindhammeren, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø (Nordland) Tillatelse 2017
Vindvika, matfisk (Mowi seawater norway as) Vindvika, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Tillatelse
Vinkfjorden alge akva (Folla alger as) Vinkfjorden alge akva (Folla alger as) Akvakultur N/A Nordland Steigen Tillatelse
Våtvika, matfisk (Nordlaks havbruk as) Våtvika, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vågan Tillatelse
Yara glomfjord Yara glomfjord Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Meløy Tillatelse, Klimakvoter 2023, 2021 [...]
Ytre hadseløya, matfisk (Nordlaks havbruk as) Ytre hadseløya, matfisk (Nordlaks havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse, Tillatelse
Ytre-båsmo renseanlegg (Rana kommune tekniske tjenester) Ytre-båsmo renseanlegg (Rana kommune tekniske tjenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Rana Tillatelse 2020, 2014
Æsvika i, matfisk og settefisk (Aminor as) Æsvika i, matfisk og settefisk (Aminor as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Nordland Meløy Tillatelse 2022
Æsøya, matfisk (Isqueen as) Æsøya, matfisk (Isqueen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Tillatelse
Øijord & aanes entreprenørforretning a.s Øijord & aanes entreprenørforretning a.s Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Rana Tillatelse 2021, 2007
Øksengård, matfisk (Edelfarm as) Øksengård, matfisk (Edelfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Saltdal Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2019
Øksengård, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Øksengård, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Saltdal Tillatelse, Tillatelse
Øksningen, matfisk (Sinkaberghansen havbruk as) Øksningen, matfisk (Sinkaberghansen havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Tillatelse
Øren, matfisk og settefisk (Polarfisk- as) Øren, matfisk og settefisk (Polarfisk- as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Nordland Meløy Tillatelse
Ørnes, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Ørnes, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Ørnhaugneset, matfisk (Cermaq norway as) Ørnhaugneset, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Ørsnes, matfisk og settefisk (Lofoten akvaponi a/s) Ørsnes, matfisk og settefisk (Lofoten akvaponi a/s) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Vågan Tillatelse
Østbø - langstranda (Østbø as) Østbø - langstranda (Østbø as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Bodø Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2021, 2018 [...]
Østbø - plassen 5 (Østbø as) Østbø - plassen 5 (Østbø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nordland Bodø Tillatelse, Tillatelse 2023, 2020 [...]
Østbø as - anlegg for kasserte fritidsbåter - rana (Østbø as) Østbø as - anlegg for kasserte fritidsbåter - rana (Østbø as) Avfall Kasserte fritidsbåter Nordland Rana Tillatelse 2022
Østbø as - finneid (Østbø as) Østbø as - finneid (Østbø as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Fauske Tillatelse 2023, 2023 [...]
Østbø as - langvasshei - tankanlegg (Østbø as) Østbø as - langvasshei - tankanlegg (Østbø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nordland Rana Tillatelse
Østbø as - norsk jern eiendom (Østbø as) Østbø as - norsk jern eiendom (Østbø as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Rana Tillatelse 2022, 2019 [...]
Østbø as - skotsmyra/åremma (Østbø as) Østbø as - skotsmyra/åremma (Østbø as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Vefsn Tillatelse 2024, 2021 [...]
Østbø as - storeidøya (Østbø as) Østbø as - storeidøya (Østbø as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Vestvågøy Tillatelse
Østbø as - vikan - tankanlegg (Østbø as) Østbø as - vikan - tankanlegg (Østbø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nordland Bodø Tillatelse, Tillatelse 2022, 2019
Østbø avd bodø, eksport og import av avfall (Østbø as) Østbø avd bodø, eksport og import av avfall (Østbø as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Nordland Bodø Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2016
Østbø avd fauske, eksport og import av avfall (Østbø as) Østbø avd fauske, eksport og import av avfall (Østbø as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Nordland Fauske Tillatelse, Tillatelse
Østbø avd mo i rana, eksport og import av avfall (Østbø as) Østbø avd mo i rana, eksport og import av avfall (Østbø as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Nordland Rana Tillatelse
Øvre røssåga utløpstunnel (Statkraft energi as) Øvre røssåga utløpstunnel (Statkraft energi as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Hemnes Tillatelse
Øya, matfisk, settefisk og skalldyr (Nordland fylkeskommune) Øya, matfisk, settefisk og skalldyr (Nordland fylkeskommune) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Gildeskål Tillatelse
Åmøya, settefisk (Nordland akva as) Åmøya, settefisk (Nordland akva as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Meløy Tillatelse 2022
Ånderbakk alge akva (Folla alger as) Ånderbakk alge akva (Folla alger as) Akvakultur N/A Nordland Steigen Tillatelse
Ånderbakk, matfisk (Cermaq norway salmon as) Ånderbakk, matfisk (Cermaq norway salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse
Årsteinfoten alge akva (Lofoten blue harvest as) Årsteinfoten alge akva (Lofoten blue harvest as) Akvakultur N/A Nordland Vågan Tillatelse

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.