Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

322 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
Af decom mottak og behandling av ordinært avfall fra rivevirksomhe (Af decom as) Af decom mottak og behandling av ordinært avfall fra rivevirksomhe (Af decom as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Balsfjord Tillatelse
Akselfjell tunnell - mauken-blåtind korridoren (Forsvarsbygg) Akselfjell tunnell - mauken-blåtind korridoren (Forsvarsbygg) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Målselv Tillatelse
Andslimoen avløpsrenseanlegg (Målselv kommune) Andslimoen avløpsrenseanlegg (Målselv kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Troms Målselv Tillatelse 2015, 2010
Andsvatn reinslakteri sus Andsvatn reinslakteri sus Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Troms Sørreisa Tillatelse
Angstauren, matfisk (Lerøy aurora as) Angstauren, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Tillatelse
Arcos as havarivernsenter Arcos as havarivernsenter Landbasert Brannøvingsplass Troms Tromsø Tillatelse
Art nor potetindustri Art nor potetindustri Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Troms Lenvik Tillatelse 2011
Asfaltverk - veidekke industri avd. bardufoss Asfaltverk - veidekke industri avd. bardufoss Landbasert Asfaltverk Troms Målselv Tillatelse, Tillatelse 2017, 2011
Asfaltverk skattøra tromsø Asfaltverk skattøra tromsø Landbasert Asfaltverk Troms Tromsø Tillatelse 2017, 2011 [...]
Aursfjord båthavn (Aursfjord båthavn og kystkultursenter as) Aursfjord båthavn (Aursfjord båthavn og kystkultursenter as) Engangstiltak Mudring Troms Balsfjord Tillatelse
Aursfjorden, dumping (Aursfjord båthavn og kystkultursenter as) Aursfjorden, dumping (Aursfjord båthavn og kystkultursenter as) Engangstiltak Dumping Troms Målselv Tillatelse
Avinor sørkjosen lufthavn Avinor sørkjosen lufthavn Landbasert Flyplass Troms Nordreisa Tillatelse
Bakkland transport pukkverk Bakkland transport pukkverk Landbasert Pukkverk Troms Sørreisa Tillatelse 2012
Barbogen, matfisk (Nor seafood as) Barbogen, matfisk (Nor seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Torsken Tillatelse
Barbogen, matfisk (Troms fylkeskommune) Barbogen, matfisk (Troms fylkeskommune) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Torsken Tillatelse
Barbogen, matfisk (Wilsgård fiskeoppdrett as) Barbogen, matfisk (Wilsgård fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Torsken Tillatelse
Bardu ra slambehandling (Bardu kommune) Bardu ra slambehandling (Bardu kommune) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Troms Bardu Tillatelse
Bardu renseanlegg (Bardu kommune) Bardu renseanlegg (Bardu kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Troms Bardu Tillatelse 2015, 2008
Bardufoss flystasjon Bardufoss flystasjon Landbasert Flyplass Troms Målselv Tillatelse
Behandlingsanlegg for uimpregnert trevirke (Avfallsservice as) Behandlingsanlegg for uimpregnert trevirke (Avfallsservice as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Storfjord Tillatelse
Bergsodden avløpsrenseanlegg (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Bergsodden avløpsrenseanlegg (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Avløp Avløpsnett og -rensing Troms Harstad Tillatelse 2015, 2010
Bioarctic biogassubstratfabrikk (Bioarctic as) Bioarctic biogassubstratfabrikk (Bioarctic as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Troms Tromsø Tillatelse
Bjarkøy pukkverk yit Bjarkøy pukkverk yit Landbasert Pukkverk Troms Harstad Tillatelse 2018, 2012
Bjørnstein, matfisk (Gratanglaks as) Bjørnstein, matfisk (Gratanglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Ibestad Tillatelse
Bjørnstein, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Bjørnstein, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Ibestad Tillatelse
Blomjoten masseuttak-harstad maskin Blomjoten masseuttak-harstad maskin Landbasert Pukkverk Troms Harstad Tillatelse 2018
Blomjoten omlastingstasjon slam (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Blomjoten omlastingstasjon slam (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Troms Harstad Tillatelse
Blåmannsvik, matfisk (Sjurelv fiskeoppdrett as) Blåmannsvik, matfisk (Sjurelv fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Tillatelse
Bogelva, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Bogelva, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Kvæfjord Tillatelse
Botnhamn mudring og utfylling fra land (Lenvik kommune) Botnhamn mudring og utfylling fra land (Lenvik kommune) Engangstiltak N/A Troms Lenvik Tillatelse
Botnhågen avfallsforbrenningsanlegg Botnhågen avfallsforbrenningsanlegg Landbasert Avfallsforbrenning Troms Lenvik Tillatelse 2009
Brannøvingsfelt avinor tromsø lufthavn Brannøvingsfelt avinor tromsø lufthavn Landbasert Brannøvingsplass Troms Tromsø Tillatelse 2008
Brannøvingsplass lenvik kommune Brannøvingsplass lenvik kommune Landbasert Brannøvingsplass Troms Lenvik Tillatelse
Brattberg, matfisk (Astafjord slakteri as) Brattberg, matfisk (Astafjord slakteri as) Akvakultur Slaktemerd Troms Gratangen Tillatelse
Breivika avløpsrenseanlegg (Tromsø kommune) Breivika avløpsrenseanlegg (Tromsø kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Troms Tromsø Tillatelse 2015, 2008
Breivika parsell i3 nord (Tromsø kommune) Breivika parsell i3 nord (Tromsø kommune) Engangstiltak Utfylling Troms Tromsø Tillatelse
Breivoll, matfisk (Breivoll marine produkter as) Breivoll, matfisk (Breivoll marine produkter as) Akvakultur Slaktemerd Troms Ibestad Tillatelse
Buktamoen avfallsdeponi (Senja avfall iks) Buktamoen avfallsdeponi (Senja avfall iks) Deponi Deponering Troms Målselv Tillatelse 2008, 2007 [...]
Buktamoen avfallsmottak (Senja avfall miljø as) Buktamoen avfallsmottak (Senja avfall miljø as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Målselv Tillatelse, Tillatelse 2016, 2013 [...]
Bussevika mellomlagringsstasjon for slam (Ibestad kommune seksjon for plan, næring og utvikling) Bussevika mellomlagringsstasjon for slam (Ibestad kommune seksjon for plan, næring og utvikling) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Troms Ibestad Tillatelse
Chitinor kitinfabrikk Chitinor kitinfabrikk Landbasert Fiskeforedling Troms Berg Tillatelse 2016, 2011
Circle k norge as, gangsåstank tankanlegg Circle k norge as, gangsåstank tankanlegg Landbasert Tanklagring Troms Harstad Tillatelse 2016, 2016 [...]
Cognis scandinavia produksjon Cognis scandinavia produksjon Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Troms Tromsø Tillatelse 2009
Dale, matfisk (Salaks as) Dale, matfisk (Salaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Harstad Tillatelse
Deponi skibotn (Origo skibotn as) Deponi skibotn (Origo skibotn as) Deponi Deponering Troms Storfjord Tillatelse
Disponering av muddermasser ved breivoll industriområde (Ibestad kommune seksjon for plan, næring og utvikling) Disponering av muddermasser ved breivoll industriområde (Ibestad kommune seksjon for plan, næring og utvikling) Engangstiltak Dumping Troms Ibestad Tillatelse
Distrikt 37, skarfvaggi - feltslakteri for rein Distrikt 37, skarfvaggi - feltslakteri for rein Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Troms Gáivuotna Kåfjord Tillatelse
Dumping huppasbergan lyngen/storfjorden (Statens vegvesen) Dumping huppasbergan lyngen/storfjorden (Statens vegvesen) Engangstiltak Dumping Troms Gáivuotna Kåfjord Tillatelse 2017
Dumping i tromsøysundet (Tromsø havn kf) Dumping i tromsøysundet (Tromsø havn kf) Engangstiltak Dumping Troms Tromsø Tillatelse
Dumping manndalsklubben kåfjord (Kåfjord kommune drift) Dumping manndalsklubben kåfjord (Kåfjord kommune drift) Engangstiltak Dumping Troms Gáivuotna Kåfjord Tillatelse
Dumping ved monstastubergan lyngen/storfjorden (Statens vegvesen) Dumping ved monstastubergan lyngen/storfjorden (Statens vegvesen) Engangstiltak Dumping Troms Gáivuotna Kåfjord Tillatelse 2017
Durmålsvika, matfisk (Nor seafood as) Durmålsvika, matfisk (Nor seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Lenvik Tillatelse
Durmålsvika, matfisk (Wilsgård fiskeoppdrett as) Durmålsvika, matfisk (Wilsgård fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Lenvik Tillatelse
Dypingen, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Dypingen, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Harstad Tillatelse
Dypingen, matfisk (Sørrollnesfisk as) Dypingen, matfisk (Sørrollnesfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Harstad Tillatelse
Dåvøya, matfisk (Lerøy aurora as) Dåvøya, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Karlsøy Tillatelse 2017
Elektrogjenvinning ee demontering harstad (Hrs metallco as) Elektrogjenvinning ee demontering harstad (Hrs metallco as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Troms Harstad Tillatelse
Elgen, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Elgen, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Harstad Tillatelse
Enkeltstein, matfisk (Northern lights salmon as) Enkeltstein, matfisk (Northern lights salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Ibestad Tillatelse
Enkeltstein, matfisk (Sørrollnesfisk as) Enkeltstein, matfisk (Sørrollnesfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Ibestad Tillatelse
Etablering av strandkantdeponi ved botnhamn sveis (Botnhamn sveis as) Etablering av strandkantdeponi ved botnhamn sveis (Botnhamn sveis as) Engangstiltak Strandkantdeponi Troms Lenvik Tillatelse
Ewos fôrfabrikk, balsfjord Ewos fôrfabrikk, balsfjord Landbasert Fôrproduksjon Troms Balsfjord Tillatelse 2010
Falken riflebaner Falken riflebaner Landbasert Skytebaner Troms Lenvik Tillatelse
Finnfjord Finnfjord Landbasert Metallurgisk industri Troms Lenvik Tillatelse, Klimakvoter 2017, 2015 [...]
Finnfjord smelteverk - industrideponi (Finnfjord as) Finnfjord smelteverk - industrideponi (Finnfjord as) Deponi Industrideponering Troms Lenvik Tillatelse
Finnstein, matfisk (Nor seafood as) Finnstein, matfisk (Nor seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Torsken Tillatelse
Finnstein, matfisk (Troms fylkeskommune) Finnstein, matfisk (Troms fylkeskommune) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Torsken Tillatelse
Finnstein, matfisk (Wilsgård fiskeoppdrett as) Finnstein, matfisk (Wilsgård fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Torsken Tillatelse
Finnvik, matfisk (Havbruksstasjonen i tromsø as) Finnvik, matfisk (Havbruksstasjonen i tromsø as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Tillatelse
Fiskerihavn breivika nord mudring (Tromsø havn kf) Fiskerihavn breivika nord mudring (Tromsø havn kf) Engangstiltak Mudring Troms Tromsø Tillatelse
Fiskeslakteri torsken Fiskeslakteri torsken Landbasert Fiskeforedling Troms Torsken Tillatelse 2011
Fjellbukt akva (Marine harvest norway as) Fjellbukt akva (Marine harvest norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Kvænangen Tillatelse
Flakstadvåg havn, matfisk (Flakstadvåg laks as) Flakstadvåg havn, matfisk (Flakstadvåg laks as) Akvakultur Slaktemerd Troms Torsken Tillatelse
Flakstadvåg, matfisk (Flakstadvåg laks as) Flakstadvåg, matfisk (Flakstadvåg laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Torsken Tillatelse
Flesen, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Flesen, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Torsken Tillatelse
Foldvik, settefisk (Astafjord smolt as) Foldvik, settefisk (Astafjord smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Troms Gratangen Tillatelse
Follesøy, matfisk (Lerøy aurora as) Follesøy, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skjervøy Tillatelse
Follesøy, matfisk (Lerøy midt as) Follesøy, matfisk (Lerøy midt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skjervøy Tillatelse
Forsvarsbygg bardufoss varmesentral (spillolje) Forsvarsbygg bardufoss varmesentral (spillolje) Landbasert Avfallsforbrenning Troms Målselv Tillatelse 2007
Forsøksanlegg marin bioprosessering (kaldfjorden) Forsøksanlegg marin bioprosessering (kaldfjorden) Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Troms Tromsø Tillatelse
Fossan kraftverk - storelva - gratangen (Hålogaland kraft produksjon as) Fossan kraftverk - storelva - gratangen (Hålogaland kraft produksjon as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Gratangen Tillatelse
Fossmo slambehandlingsanlegg (Målselv kommune) Fossmo slambehandlingsanlegg (Målselv kommune) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Troms Målselv Tillatelse
Frovågneset, matfisk (Flakstadvåg laks as) Frovågneset, matfisk (Flakstadvåg laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tranøy Tillatelse
Futnes, matfisk (Lerøy aurora as) Futnes, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Karlsøy Tillatelse
Galsomelen deponi (Avfallsservice as) Galsomelen deponi (Avfallsservice as) Deponi Deponering Troms Nordreisa Tillatelse 2006, 2005 [...]
Galsomelen nye deponi (avfallsservice) (Avfallsservice as) Galsomelen nye deponi (avfallsservice) (Avfallsservice as) Deponi Deponering Troms Nordreisa Tillatelse 2014, 2010 [...]
Gardmoen mellomlagringsstasjon avløpsslam (Sørreisa kommune teknisk og planlegging) Gardmoen mellomlagringsstasjon avløpsslam (Sørreisa kommune teknisk og planlegging) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Troms Sørreisa Tillatelse
Gjervika, matfisk (Flakstadvåg laks as) Gjervika, matfisk (Flakstadvåg laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tranøy Tillatelse
Gourtesjouka, matfisk (Lerøy aurora as) Gourtesjouka, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Gáivuotna Kåfjord Tillatelse 2011
Gratangen riflebane Gratangen riflebane Landbasert Skytebaner Troms Gratangen Tillatelse
Gregusvika, matfisk (Gratanglaks as) Gregusvika, matfisk (Gratanglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Ibestad Tillatelse
Gregusvika, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Gregusvika, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Ibestad Tillatelse
Hagan deponi (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Hagan deponi (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Deponi Deponering Troms Harstad Tillatelse
Hagebergan, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Hagebergan, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skjervøy Tillatelse
Haldorsen biloppsamling (Haldorsen as) Haldorsen biloppsamling (Haldorsen as) Avfall Kasserte kjøretøy Troms Sørreisa Tillatelse 2015, 2011 [...]
Hallvardsøya, matfisk (Flakstadvåg laks as) Hallvardsøya, matfisk (Flakstadvåg laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tranøy Tillatelse
Hansjordnes/hansjordnesbukta, mudring (Tromsø kommune) Hansjordnes/hansjordnesbukta, mudring (Tromsø kommune) Engangstiltak Mudring Troms Tromsø Tillatelse
Harstad gjenvinning (Harstad gjenvinning as) Harstad gjenvinning (Harstad gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Troms Harstad Tillatelse
Harstad havn, strandkantdeponi forurensa sedimenter (Kystverket) Harstad havn, strandkantdeponi forurensa sedimenter (Kystverket) Engangstiltak Strandkantdeponi Troms Harstad Tillatelse
Harstad havn, tiltaksområde sjøbunnsopprydding (Kystverket) Harstad havn, tiltaksområde sjøbunnsopprydding (Kystverket) Engangstiltak Mudring Troms Harstad Tillatelse 2012
Harstad skipsindustri, midlertidig molo utenfor tørrdokkmunning (Harstad skipsindustri as) Harstad skipsindustri, midlertidig molo utenfor tørrdokkmunning (Harstad skipsindustri as) Engangstiltak Utfylling Troms Harstad Tillatelse
Haug, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Haug, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Kvæfjord Tillatelse
Haukøya ø, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Haukøya ø, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skjervøy Tillatelse
Heggelia forsvarsbygg lager for drivstoffemballasje Heggelia forsvarsbygg lager for drivstoffemballasje Landbasert Tanklagring Troms Målselv Tillatelse
Hellaren, settefisk (Fjordsmolt as) Hellaren, settefisk (Fjordsmolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Troms Skånland Tillatelse
Hilderkleiva, matfisk (Gratanglaks as) Hilderkleiva, matfisk (Gratanglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Kvæfjord Tillatelse
Hilderkleiva, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Hilderkleiva, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Kvæfjord Tillatelse
Hjellberget akva (Marine harvest norway as) Hjellberget akva (Marine harvest norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Kvænangen Tillatelse
Holandselv, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Holandselv, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Kvæfjord Tillatelse
Holstneset avløpsrenseanlegg (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Holstneset avløpsrenseanlegg (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Avløp Avløpsnett og -rensing Troms Harstad Tillatelse 2015, 2008
Holte avløpsrenseanlegg (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Holte avløpsrenseanlegg (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Avløp Avløpsnett og -rensing Troms Harstad Tillatelse
Hrs - miljøstasjon tennevoll (Hålogaland ressursselskap iks) Hrs - miljøstasjon tennevoll (Hålogaland ressursselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Lavangen Tillatelse
Hrs avfallsmottak - gratangsbotn (Hålogaland ressursselskap iks) Hrs avfallsmottak - gratangsbotn (Hålogaland ressursselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Gratangen Tillatelse 2011
Hrs iks-stangnes (Hålogaland ressursselskap iks) Hrs iks-stangnes (Hålogaland ressursselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Harstad Tillatelse 2004
Hrs metallco - ringv. 88 tromsø (Hrs metallco as) Hrs metallco - ringv. 88 tromsø (Hrs metallco as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Troms Tromsø Tillatelse 2013
Hrs metallco - ringv. 88 tromsø (org.nr 999632890) (Hrs metallco as) Hrs metallco - ringv. 88 tromsø (org.nr 999632890) (Hrs metallco as) Avfall Kasserte kjøretøy Troms Tromsø Tillatelse 2016, 2013
Hrs metallco biloppsamling, harstad (Hrs metallco as) Hrs metallco biloppsamling, harstad (Hrs metallco as) Avfall Kasserte kjøretøy Troms Harstad Tillatelse 2015, 2011
Husastranda, matfisk (Brødrene karlsen as) Husastranda, matfisk (Brødrene karlsen as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Troms Lenvik Tillatelse
Høgholmen, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Høgholmen, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Harstad Tillatelse
Hålogaland vaskeri Hålogaland vaskeri Landbasert Vaskeri og renseri Troms Harstad Tillatelse 2015, 2006
Indre bringenes, matfisk (Biomar a.s.) Indre bringenes, matfisk (Biomar a.s.) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Berg Tillatelse
Indre kårvik i, matfisk (Havbruksstasjonen i tromsø as) Indre kårvik i, matfisk (Havbruksstasjonen i tromsø as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Tillatelse
Indre kårvik ii, matfisk (Havbruksstasjonen i tromsø as) Indre kårvik ii, matfisk (Havbruksstasjonen i tromsø as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Tillatelse
Indre kårvik land, matfisk, settefisk og skalldyr (Havbruksstasjonen i tromsø as) Indre kårvik land, matfisk, settefisk og skalldyr (Havbruksstasjonen i tromsø as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Troms Tromsø Tillatelse
Jekteberget, matfisk (Gratanglaks as) Jekteberget, matfisk (Gratanglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Ibestad Tillatelse
Jekteberget, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Jekteberget, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Ibestad Tillatelse
Kanebogen ii (Per strand eiendom as) Kanebogen ii (Per strand eiendom as) Engangstiltak Utfylling Troms Harstad Tillatelse 2017
Karanes, matfisk (Lerøy aurora as) Karanes, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Karlsøy Tillatelse
Karvika akva (Marine harvest norway as) Karvika akva (Marine harvest norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Kvænangen Tillatelse
Kasteberget, matfisk (Gratanglaks as) Kasteberget, matfisk (Gratanglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Ibestad Tillatelse
Kasteberget, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Kasteberget, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Ibestad Tillatelse
Kjeiprød, matfisk (Salaks as) Kjeiprød, matfisk (Salaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Lavangen Tillatelse
Kjempebakken, skalldyr (Lyngsskjellan v/arne samuelsen) Kjempebakken, skalldyr (Lyngsskjellan v/arne samuelsen) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Troms Nordreisa Tillatelse
Klokkardalen, matfisk (Lerøy aurora as) Klokkardalen, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Tillatelse
Korsnes, matfisk (Nor seafood as) Korsnes, matfisk (Nor seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Karlsøy Tillatelse
Kraknes ii, matfisk, settefisk og skalldyr (Nofima as) Kraknes ii, matfisk, settefisk og skalldyr (Nofima as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Troms Tromsø Tillatelse
Kvenbukta v, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Kvenbukta v, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Torsken Tillatelse
Kvitebjørn varme avfallsforbrenningsanlegg skattøra Kvitebjørn varme avfallsforbrenningsanlegg skattøra Landbasert Avfallsforbrenning Troms Tromsø Tillatelse
Kågen, matfisk (Lerøy aurora as) Kågen, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skjervøy Tillatelse
Kårvik i, skalldyr (Havbruksstasjonen i tromsø as) Kårvik i, skalldyr (Havbruksstasjonen i tromsø as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Troms Tromsø Tillatelse
Kårvik, matfisk (Havbruksstasjonen i tromsø as) Kårvik, matfisk (Havbruksstasjonen i tromsø as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Tillatelse
Kåvika, matfisk (Lerøy aurora as) Kåvika, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skjervøy Tillatelse
Lakseklubbukta, matfisk (Nofima as) Lakseklubbukta, matfisk (Nofima as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Tillatelse
Lakseslakteri Lakseslakteri Landbasert Fiskeforedling Troms Skjervøy Tillatelse
Lakseslakteri, skjervøy Lakseslakteri, skjervøy Landbasert Fiskeforedling Troms Skjervøy Tillatelse 2018, 2011
Langnes avløpsrenseanlegg (Tromsø kommune) Langnes avløpsrenseanlegg (Tromsø kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Troms Tromsø Tillatelse 2015, 2010 [...]
Langsundforbindelsen - midl utslipp tunelldrift fv 863 (Statens vegvesen) Langsundforbindelsen - midl utslipp tunelldrift fv 863 (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Karlsøy Tillatelse
Langås, matfisk (Lerøy aurora as) Langås, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Karlsøy Tillatelse
Langåsvika slambehandling (Karlsøy kommune teknisk etat) Langåsvika slambehandling (Karlsøy kommune teknisk etat) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Troms Karlsøy Tillatelse
Lassajavri (Kvænangen kraftverk as) Lassajavri (Kvænangen kraftverk as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Kvænangen Tillatelse
Lavika, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Lavika, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Torsken Tillatelse
Lemminkäinen norge as, harstad Lemminkäinen norge as, harstad Landbasert Asfaltverk Troms Harstad Tillatelse 2017, 2011
Lemminkäinen norge as, ullsfjord Lemminkäinen norge as, ullsfjord Landbasert Pukkverk Troms Tromsø Tillatelse 2012
Lyngen plast Lyngen plast Landbasert Plast- og glassfiberprodukter Troms Lyngen Tillatelse 2016, 2006
Løksfjorden, farled (Tromsø kommune) Løksfjorden, farled (Tromsø kommune) Engangstiltak Mudring Troms Tromsø Tillatelse
Løksfjorden, fiskerikai (Tromsø kommune) Løksfjorden, fiskerikai (Tromsø kommune) Engangstiltak Mudring Troms Tromsø Tillatelse
Løksfjorden, sørøst for hamnes (Tromsø kommune) Løksfjorden, sørøst for hamnes (Tromsø kommune) Engangstiltak Dumping Troms Tromsø Tillatelse
Macks ølbryggeri as Macks ølbryggeri as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Troms Balsfjord Tillatelse 2014
Marine harvest norway as, lakseslakteri, jøkelfjord Marine harvest norway as, lakseslakteri, jøkelfjord Landbasert Fiskeforedling Troms Kvænangen Tillatelse
Medkila avløpsrenseanlegg harstad (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Medkila avløpsrenseanlegg harstad (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Avløp Avløpsnett og -rensing Troms Harstad Tillatelse 2008
Midlertidig betongproduksjon med infiltrasjonsbasseng nordnestunnel Midlertidig betongproduksjon med infiltrasjonsbasseng nordnestunnel Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Troms Gáivuotna Kåfjord Tillatelse
Midlertidig mellomlager ballet restavfall skibotn (Avfallsservice as) Midlertidig mellomlager ballet restavfall skibotn (Avfallsservice as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Storfjord Tillatelse
Miljøstasjon birtavarre (Avfallsservice as) Miljøstasjon birtavarre (Avfallsservice as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Gáivuotna Kåfjord Tillatelse
Miljøstasjon for husholdningsavfall - badderen (Avfallsservice as) Miljøstasjon for husholdningsavfall - badderen (Avfallsservice as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Kvænangen Tillatelse
Mudring havn manndalen (Kåfjord kommune drift) Mudring havn manndalen (Kåfjord kommune drift) Engangstiltak Mudring Troms Gáivuotna Kåfjord Tillatelse
Mudring i sjø ved seljestad (Harstad havn kf) Mudring i sjø ved seljestad (Harstad havn kf) Engangstiltak Mudring Troms Harstad Tillatelse
Mudring og utfylling ved botnhamn sveis (Botnhamn sveis as) Mudring og utfylling ved botnhamn sveis (Botnhamn sveis as) Engangstiltak Utfylling Troms Lenvik Tillatelse
Murding og dumping i sjø ved skattøra (Tromsø mekaniske as) Murding og dumping i sjø ved skattøra (Tromsø mekaniske as) Engangstiltak Mudring Troms Tromsø Tillatelse
Myrlandshaug, matfisk (Gratanglaks as) Myrlandshaug, matfisk (Gratanglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Gratangen Tillatelse
Nergård sild as Nergård sild as Landbasert Fiskeforedling Troms Berg Tillatelse 2016, 2009
Nmt nordmark maskin & transport as, kilbotnveien 13, harstad (Nmt nordmark maskin & transport as) Nmt nordmark maskin & transport as, kilbotnveien 13, harstad (Nmt nordmark maskin & transport as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Harstad Tillatelse
Nofi oppdrettservice as Nofi oppdrettservice as Landbasert Notvaskerier Troms Skjervøy Tillatelse 2018, 2011
Nordic pharma inc as Nordic pharma inc as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Troms Tromsø Tillatelse 2018
Nordnestunellen manndalselva (Statens vegvesen) Nordnestunellen manndalselva (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Gáivuotna Kåfjord Tillatelse
Nordnestunellen monsastubergan (Statens vegvesen) Nordnestunellen monsastubergan (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Gáivuotna Kåfjord Tillatelse
Norges automobil-forbund Norges automobil-forbund Landbasert Motorsportbane Troms Tromsø Tillatelse
Norsk protein avd. balsfjord (destruksjonsanlegg) Norsk protein avd. balsfjord (destruksjonsanlegg) Landbasert Annen aktivitet Troms Balsfjord Tillatelse 2017, 2011 [...]
Norsk stål avd. harstad Norsk stål avd. harstad Landbasert Mekanisk overflatebehandling og verft Troms Harstad Tillatelse 2016, 2003
Nortura målselv Nortura målselv Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Troms Målselv Tillatelse 2011
Norway pelagic sommarøy Norway pelagic sommarøy Landbasert Fiskeforedling Troms Tromsø Tillatelse 2009
Ny vei på b3 og b4 Ny vei på b3 og b4 Landbasert Annen aktivitet Troms Bardu Tillatelse
Nøklan akva (Marine harvest norway as) Nøklan akva (Marine harvest norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Kvænangen Tillatelse
Olavsvern orlogsstasjon, tørrdokk (Forsvarsbygg) Olavsvern orlogsstasjon, tørrdokk (Forsvarsbygg) Engangstiltak Mudring Troms Tromsø Tillatelse
Opphugging av båten viljen- skjervøy kommune (Skjervøy kommune teknisk etat) Opphugging av båten viljen- skjervøy kommune (Skjervøy kommune teknisk etat) Engangstiltak Annen aktivitet Troms Skjervøy Tillatelse
Ordalen grustak Ordalen grustak Landbasert Pukkverk Troms Tromsø Tillatelse
Pelagia tromsø Pelagia tromsø Landbasert Fiskeforedling Troms Tromsø Tillatelse 2009
Per strand eiendom, kanebogen (Per strand eiendom as) Per strand eiendom, kanebogen (Per strand eiendom as) Engangstiltak Utfylling Troms Tromsø Tillatelse
Perpetuum circuli farlig avfall mellomlagring stormoen (Perpetuum circuli as) Perpetuum circuli farlig avfall mellomlagring stormoen (Perpetuum circuli as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Troms Balsfjord Tillatelse
Perpetuum miljø breivika (Perpetuum miljø as) Perpetuum miljø breivika (Perpetuum miljø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Troms Tromsø Tillatelse 2018, 2018
Perpetuum miljø harstad (tidl. nng) - mellomlager farlig avfall (Perpetuum miljø as) Perpetuum miljø harstad (tidl. nng) - mellomlager farlig avfall (Perpetuum miljø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Troms Harstad Tillatelse 2018, 2013 [...]
Perpetuum miljø salangsverket (Perpetuum miljø as) Perpetuum miljø salangsverket (Perpetuum miljø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Troms Salangen Tillatelse 2018, 2016 [...]
Perpetuum miljø stormoen - mottak og mellomlagring av farlig avfall (Perpetuum miljø as) Perpetuum miljø stormoen - mottak og mellomlagring av farlig avfall (Perpetuum miljø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Troms Balsfjord Tillatelse 2018
Perpetuum mobile omlasting og mellomlagring avfall (Perpetuum mobile as) Perpetuum mobile omlasting og mellomlagring avfall (Perpetuum mobile as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Tromsø Tillatelse 2017, 2011
Polarhavna vedlikeholdsmudring (Polarhavna sa) Polarhavna vedlikeholdsmudring (Polarhavna sa) Engangstiltak Mudring Troms Tromsø Tillatelse
Pollfjelltunnellen - midlertidig anleggsvirksomhet (Statens vegvesen) Pollfjelltunnellen - midlertidig anleggsvirksomhet (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Lyngen Tillatelse
Prosessvann tunelldrift bjarkøyforbindelsen (Statens vegvesen) Prosessvann tunelldrift bjarkøyforbindelsen (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Harstad Tillatelse
Prosessvann tunneldrift seljestad-sama (Statens vegvesen) Prosessvann tunneldrift seljestad-sama (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Harstad Tillatelse
Pukkverk sandbakken målselv - målselv maskin og transport Pukkverk sandbakken målselv - målselv maskin og transport Landbasert Pukkverk Troms Målselv Tillatelse 2012
Rakkenes akva (Marine harvest norway as) Rakkenes akva (Marine harvest norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Kvænangen Tillatelse
Refa avd. finnsnes notvaskeri Refa avd. finnsnes notvaskeri Landbasert Notvaskerier Troms Lenvik Tillatelse 2018, 2011 [...]
Reinbeitedistrikt 39 - arnøy/kågen (feltslakteanlegg for rein) Reinbeitedistrikt 39 - arnøy/kågen (feltslakteanlegg for rein) Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Troms Skjervøy Tillatelse
Rekeskallfabrikk nord- lenangen Rekeskallfabrikk nord- lenangen Landbasert Fiskeforedling Troms Lyngen Tillatelse
Remiks miljøpark - mottak og mellomlagring av farlig avfall (Remiks produksjon as) Remiks miljøpark - mottak og mellomlagring av farlig avfall (Remiks produksjon as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Troms Tromsø Tillatelse 2018
Revsbekken avløpsrenseanlegg harstad (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Revsbekken avløpsrenseanlegg harstad (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Avløp Avløpsnett og -rensing Troms Harstad Tillatelse 2015
Rogndalen, matfisk (Sjurelv fiskeoppdrett as) Rogndalen, matfisk (Sjurelv fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Tillatelse
Rubbestad, matfisk og settefisk (Akvaplan niva as) Rubbestad, matfisk og settefisk (Akvaplan niva as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Troms Tranøy Tillatelse
Rubbestad, matfisk og settefisk (Senja akvakultursenter as) Rubbestad, matfisk og settefisk (Senja akvakultursenter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Troms Tranøy Tillatelse
Ruggevik avløpsrenseanlegg (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Ruggevik avløpsrenseanlegg (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Avløp Avløpsnett og -rensing Troms Harstad Tillatelse 2008
Russelva, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Russelva, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Nordreisa Tillatelse
Råvatn militære skytebaner Råvatn militære skytebaner Landbasert Skytebaner Troms Målselv Tillatelse
Sandnessundet, farled, mudring (Kystverket) Sandnessundet, farled, mudring (Kystverket) Engangstiltak Mudring Troms Tromsø Tillatelse
Senja avfall miljø as- biloppsamling, bergneset (Senja avfall miljø as) Senja avfall miljø as- biloppsamling, bergneset (Senja avfall miljø as) Avfall Kasserte kjøretøy Troms Balsfjord Tillatelse
Senja avfall miljø as-mottak metaller, jern, ee-avfall, bergneset (Senja avfall miljø as) Senja avfall miljø as-mottak metaller, jern, ee-avfall, bergneset (Senja avfall miljø as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Troms Balsfjord Tillatelse
Senja avfall, botnhågen avfallsmottak (Senja avfall miljø as) Senja avfall, botnhågen avfallsmottak (Senja avfall miljø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Troms Lenvik Tillatelse 2018, 2013 [...]
Sessøya, matfisk (Lerøy aurora as) Sessøya, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Tillatelse
Setermoen skyte- og øvingsfelt Setermoen skyte- og øvingsfelt Landbasert Skyte- og øvingsfelt Troms Bardu Tillatelse
Skaland graphite - grafittutvinning Skaland graphite - grafittutvinning Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Troms Berg Tillatelse 2016, 2013 [...]
Skaland graphite - tunellvannsutslipp (trælen) Skaland graphite - tunellvannsutslipp (trælen) Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Troms Berg Tillatelse 2010
Skardalen, settefisk (Skardalen settefisk as) Skardalen, settefisk (Skardalen settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Troms Gáivuotna Kåfjord Tillatelse
Skardbergvika, matfisk (Gratanglaks as) Skardbergvika, matfisk (Gratanglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Gratangen Tillatelse
Skardbergvika, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Skardbergvika, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Gratangen Tillatelse
Skaret, matfisk (Arnøy laks slakteri as) Skaret, matfisk (Arnøy laks slakteri as) Akvakultur Slaktemerd Troms Skjervøy Tillatelse
Skarvberget, matfisk (Flakstadvåg laks as) Skarvberget, matfisk (Flakstadvåg laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tranøy Tillatelse
Skarvestein, matfisk (Lerøy aurora as) Skarvestein, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skjervøy Tillatelse
Skibotndalen containermottak sortert avfall (Avfallsservice as) Skibotndalen containermottak sortert avfall (Avfallsservice as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Storfjord Tillatelse
Skibotndalen komposteringsanlegg (Origo skibotn as) Skibotndalen komposteringsanlegg (Origo skibotn as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Troms Storfjord Tillatelse 2018, 2013 [...]
Skjervøy v, matfisk (Arnøy laks as) Skjervøy v, matfisk (Arnøy laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skjervøy Tillatelse
Skjervøy, matfisk (Lerøy aurora as) Skjervøy, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Slaktemerd Troms Skjervøy Tillatelse
Skjærvika, matfisk (Gratanglaks as) Skjærvika, matfisk (Gratanglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Gratangen Tillatelse
Skognes, matfisk (Arnøy laks as) Skognes, matfisk (Arnøy laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skjervøy Tillatelse
Skogshavn, matfisk (Havbruksstasjonen i tromsø as) Skogshavn, matfisk (Havbruksstasjonen i tromsø as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Dyrøy Tillatelse
Skommesvik, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Skommesvik, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Kvæfjord Tillatelse
Skulgambukt, matfisk og skalldyr (Havbruksstasjonen i tromsø as) Skulgambukt, matfisk og skalldyr (Havbruksstasjonen i tromsø as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Tillatelse
Skøyen, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Skøyen, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Dyrøy Tillatelse
Slakteri - botnhamn Slakteri - botnhamn Landbasert Fiskeforedling Troms Lenvik Tillatelse 2012, 2007 [...]
Slettneset, matfisk (Marine harvest norway as) Slettneset, matfisk (Marine harvest norway as) Akvakultur Slaktemerd Troms Kvænangen Tillatelse
Solheim, matfisk (Lerøy aurora as) Solheim, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Karlsøy Tillatelse
Sp-maskin - behandlingsanlegg for restavfall (Sp-maskin as) Sp-maskin - behandlingsanlegg for restavfall (Sp-maskin as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Harstad Tillatelse 2015
Stakkevollvegen 63/65, utfylling (As jøvik sildolje & kraftforfabrik) Stakkevollvegen 63/65, utfylling (As jøvik sildolje & kraftforfabrik) Engangstiltak Utfylling Troms Tromsø Tillatelse
Stangnes avløpsrenseanlegg (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Stangnes avløpsrenseanlegg (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Avløp Avløpsnett og -rensing Troms Harstad Tillatelse 2015, 2008
Steiland deponi (Bardu kommune) Steiland deponi (Bardu kommune) Deponi Deponering Troms Bardu Tillatelse 2014, 2009 [...]
Stella polaris Stella polaris Landbasert Fiskeforedling Troms Lenvik Tillatelse, Tillatelse 2009
Storbukt, settefisk (Marine harvest norway as) Storbukt, settefisk (Marine harvest norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Troms Skjervøy Tillatelse
Storelva elvevollen, settefisk (Elvevoll settefisk as) Storelva elvevollen, settefisk (Elvevoll settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Troms Storfjord Tillatelse
Storelva i berg, settefisk (Akvafarm as) Storelva i berg, settefisk (Akvafarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Troms Berg Tillatelse
Storelva, matfisk (Arnøy laks as) Storelva, matfisk (Arnøy laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skjervøy Tillatelse
Stormoen fyllplass-deponicelle 2 (Perpetuum circuli as) Stormoen fyllplass-deponicelle 2 (Perpetuum circuli as) Deponi Deponering Troms Balsfjord Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2014, 2010 [...]
Stormoen slamanlegg (Perpetuum circuli as) Stormoen slamanlegg (Perpetuum circuli as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Troms Balsfjord Tillatelse
Strandmo, matfisk (Lerøy aurora as) Strandmo, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Karlsøy Tillatelse
Strandvegen renseanlegg (Tromsø kommune) Strandvegen renseanlegg (Tromsø kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Troms Tromsø Tillatelse 2015, 2008
Svartberget akva (Marine harvest norway as) Svartberget akva (Marine harvest norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Kvænangen Tillatelse
Sørreisa kommune brannøvingsfelt øyjordnes Sørreisa kommune brannøvingsfelt øyjordnes Landbasert Brannøvingsplass Troms Sørreisa Tillatelse
Tankanlegg djupvik Tankanlegg djupvik Landbasert Annen aktivitet Troms Gáivuotna Kåfjord Tillatelse 2016, 2013
Tankanlegg jøvik (akva-ren as) (Akva ren as) Tankanlegg jøvik (akva-ren as) (Akva ren as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Tromsø Tillatelse
Tine meieriet harstad Tine meieriet harstad Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Troms Harstad Tillatelse 2011
Tine meieriet storsteinnes Tine meieriet storsteinnes Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Troms Balsfjord Tillatelse 2011, 2005
Tomasjord avløpsrenseanlegg (Tromsø kommune) Tomasjord avløpsrenseanlegg (Tromsø kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Troms Tromsø Tillatelse 2015
Torsvåg ii, matfisk (Torsvågbruket as) Torsvåg ii, matfisk (Torsvågbruket as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Troms Karlsøy Tillatelse
Tovikåsen riflebaner Tovikåsen riflebaner Landbasert Skytebaner Troms Skånland Tillatelse
Trollvika, matfisk (Northern lights salmon as) Trollvika, matfisk (Northern lights salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skånland Tillatelse
Trollvika, matfisk (Sørrollnesfisk as) Trollvika, matfisk (Sørrollnesfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skånland Tillatelse
Troms bildelsenter, skattøra (Troms bildelsenter as) Troms bildelsenter, skattøra (Troms bildelsenter as) Avfall Kasserte kjøretøy Troms Tromsø Tillatelse, Tillatelse 2015, 2005
Tromsdalen kai, imes, mudring (Imes as) Tromsdalen kai, imes, mudring (Imes as) Engangstiltak Mudring Troms Tromsø Tillatelse
Tromsø bilopphuggeri biloppsamling (Tromsø bilopphuggeri as) Tromsø bilopphuggeri biloppsamling (Tromsø bilopphuggeri as) Avfall Kasserte kjøretøy Troms Tromsø Tillatelse 2015, 2005
Tromsø fiskeindustri Tromsø fiskeindustri Landbasert Fiskeforedling Troms Tromsø Tillatelse
Tromsø havn, strandkantdeponi forurensa sedimenter (Tromsø havn kf) Tromsø havn, strandkantdeponi forurensa sedimenter (Tromsø havn kf) Engangstiltak Strandkantdeponi Troms Tromsø Tillatelse
Tromsø havn, tildekking sjøbunn (Tromsø havn kf) Tromsø havn, tildekking sjøbunn (Tromsø havn kf) Engangstiltak Annen aktivitet Troms Tromsø Tillatelse
Tromsø lufthavn Tromsø lufthavn Landbasert Flyplass Troms Tromsø Tillatelse 2016
Tromsø mekaniske - skipsverft Tromsø mekaniske - skipsverft Landbasert Mekanisk overflatebehandling og verft Troms Tromsø Tillatelse, Tillatelse 2018, 2016 [...]
Tromsø miljøpark (remiks) (Remiks produksjon as) Tromsø miljøpark (remiks) (Remiks produksjon as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Tromsø Tillatelse, Tillatelse 2018, 2013 [...]
Tromsøysundet, dumping (Kystverket) Tromsøysundet, dumping (Kystverket) Engangstiltak Dumping Troms Tromsø Tillatelse
Tromsøysundet, mudring (Tromsø havn kf) Tromsøysundet, mudring (Tromsø havn kf) Engangstiltak Mudring Troms Tromsø Tillatelse 2010
Tromsøysundvegen 20a (Imes eiendom as) Tromsøysundvegen 20a (Imes eiendom as) Engangstiltak Mudring Troms Tromsø Tillatelse
Tromvik fiskeindustri as Tromvik fiskeindustri as Landbasert Fiskeforedling Troms Tromsø Tillatelse
Tunell sørkjosfjellet e6 - utslipp prosessvann reisafjorden (Statens vegvesen) Tunell sørkjosfjellet e6 - utslipp prosessvann reisafjorden (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Nordreisa Tillatelse
Tunell sørkjosfjellet e6 - utslipp sørelva (Statens vegvesen) Tunell sørkjosfjellet e6 - utslipp sørelva (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Nordreisa Tillatelse
Tunelldrift kjeldalselva kraftverk Tunelldrift kjeldalselva kraftverk Landbasert Annen aktivitet Troms Storfjord Tillatelse
Tunnel ballesvikskaret (Statens vegvesen) Tunnel ballesvikskaret (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Torsken Tillatelse
Tussøya, matfisk (Lerøy aurora as) Tussøya, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Tromsø Tillatelse
Uløybukt, matfisk (Arnøy laks as) Uløybukt, matfisk (Arnøy laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skjervøy Tillatelse 2011
Utfylling finnfjord (Leiknes as) Utfylling finnfjord (Leiknes as) Engangstiltak Utfylling Troms Tromsø Tillatelse
Utfylling i sjø bjerkakerfjæra, tromsøysundet (Berg eiendomsutvikling as) Utfylling i sjø bjerkakerfjæra, tromsøysundet (Berg eiendomsutvikling as) Engangstiltak Utfylling Troms Tromsø Tillatelse
Utfylling i sjø holstneset (Boligbyggelaget nord) Utfylling i sjø holstneset (Boligbyggelaget nord) Engangstiltak Utfylling Troms Harstad Tillatelse
Utfylling i sjø larsneset (Harstad havn kf) Utfylling i sjø larsneset (Harstad havn kf) Engangstiltak Utfylling Troms Harstad Tillatelse
Utfylling i sjø stangnes havn (Harstad havn kf) Utfylling i sjø stangnes havn (Harstad havn kf) Engangstiltak Utfylling Troms Harstad Tillatelse
Utfylling i sjø ved gnr. bnr. 119/414 (Bjerkaker sjøpark as) Utfylling i sjø ved gnr. bnr. 119/414 (Bjerkaker sjøpark as) Engangstiltak Utfylling Troms Tromsø Tillatelse
Utfylling i sjø ved kilbotn industriområde (Nmt bygg&eiendom as) Utfylling i sjø ved kilbotn industriområde (Nmt bygg&eiendom as) Engangstiltak N/A Troms Harstad Tillatelse
Utfylling i sjø ved stakkvollv 61 (Maritim center eiendom as) Utfylling i sjø ved stakkvollv 61 (Maritim center eiendom as) Engangstiltak Utfylling Troms Tromsø Tillatelse
Utfylling i sjø ved strandvegen 94 (Strandvegen utvikling as) Utfylling i sjø ved strandvegen 94 (Strandvegen utvikling as) Engangstiltak Utfylling Troms Tromsø Tillatelse
Utfylling i sjø ved vervet/skansen (Vervet as) Utfylling i sjø ved vervet/skansen (Vervet as) Engangstiltak Utfylling Troms Tromsø Tillatelse 2017
Utfylling i sjø ved vollnes (gnr bnr 67/9) (Lyngen kommune) Utfylling i sjø ved vollnes (gnr bnr 67/9) (Lyngen kommune) Engangstiltak Utfylling Troms Lyngen Tillatelse
Utfylling kai nordfjordbotn (Tromsø vind as) Utfylling kai nordfjordbotn (Tromsø vind as) Engangstiltak Utfylling Troms Tromsø Tillatelse
Utfylling kraknes (Akvaplan niva as) Utfylling kraknes (Akvaplan niva as) Engangstiltak Utfylling Troms Tromsø Tillatelse
Utfylling nofi (Nofi oppdrettservice as) Utfylling nofi (Nofi oppdrettservice as) Engangstiltak Utfylling Troms Skjervøy Tillatelse
Utfylling over forurenset sjøbunn- harstad havn ved tidl. kaarbøverkst (Harstad skipsindustri as) Utfylling over forurenset sjøbunn- harstad havn ved tidl. kaarbøverkst (Harstad skipsindustri as) Engangstiltak Utfylling Troms Harstad Tillatelse
Utfylling ved breivika havn fra gnr/bnr 124/17 (Tromsø havn kf) Utfylling ved breivika havn fra gnr/bnr 124/17 (Tromsø havn kf) Engangstiltak Utfylling Troms Tromsø Tillatelse
Utfylling ved holstneset øst bnr gnr 61/243 (Kristian holst as) Utfylling ved holstneset øst bnr gnr 61/243 (Kristian holst as) Engangstiltak Utfylling Troms Harstad Tillatelse
Utfylling ved per strand eiendom as, harstad havn (Per strand eiendom as) Utfylling ved per strand eiendom as, harstad havn (Per strand eiendom as) Engangstiltak Utfylling Troms Harstad Tillatelse
Utfylling ved skattøravegen 23 (Transportsentralen tromsø eiendom as) Utfylling ved skattøravegen 23 (Transportsentralen tromsø eiendom as) Engangstiltak Utfylling Troms Tromsø Tillatelse
Utfylling ved strankanten k10 (Norsk boligutvikling as) Utfylling ved strankanten k10 (Norsk boligutvikling as) Engangstiltak Utfylling Troms Tromsø Tillatelse
Utfylling ved tomasjord pir 6 og 7 fra gnr.15 bnr. 1523 (Norsk boligutvikling as) Utfylling ved tomasjord pir 6 og 7 fra gnr.15 bnr. 1523 (Norsk boligutvikling as) Engangstiltak Utfylling Troms Tromsø Tillatelse
Varmesentral breivika Varmesentral breivika Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Troms Tromsø Tillatelse 2013
Værnes, matfisk (Wilsgård fiskeoppdrett as) Værnes, matfisk (Wilsgård fiskeoppdrett as) Akvakultur Slaktemerd Troms Torsken Tillatelse
Ystevika, matfisk (Northern lights salmon as) Ystevika, matfisk (Northern lights salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skånland Tillatelse
Ystevika, matfisk (Sørrollnesfisk as) Ystevika, matfisk (Sørrollnesfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skånland Tillatelse
Ytre jøvik, matfisk (Nor seafood as) Ytre jøvik, matfisk (Nor seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Berg Tillatelse
Ytre jøvik, matfisk (Troms fylkeskommune) Ytre jøvik, matfisk (Troms fylkeskommune) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Berg Tillatelse
Ytre jøvik, matfisk (Wilsgård fiskeoppdrett as) Ytre jøvik, matfisk (Wilsgård fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Berg Tillatelse
Ytre lavollsfjord, matfisk (Nor seafood as) Ytre lavollsfjord, matfisk (Nor seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Berg Tillatelse
Ytre lavollsfjord, matfisk (Troms fylkeskommune) Ytre lavollsfjord, matfisk (Troms fylkeskommune) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Berg Tillatelse
Ytre lavollsfjord, matfisk (Wilsgård fiskeoppdrett as) Ytre lavollsfjord, matfisk (Wilsgård fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Berg Tillatelse
Ytre stræte, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Ytre stræte, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Skånland Tillatelse
Østbø as. avfallsmottak rødskjær (Østbø as) Østbø as. avfallsmottak rødskjær (Østbø as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Troms Harstad Tillatelse
Øverbygd avløpsrenseanlegg (Målselv kommune) Øverbygd avløpsrenseanlegg (Målselv kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Troms Målselv Tillatelse 2015
Øyjordneset mellomlagring slam (Perpetuum mobile as) Øyjordneset mellomlagring slam (Perpetuum mobile as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Troms Sørreisa Tillatelse, Tillatelse
Ålmaijokka (Kvænangen kraftverk as) Ålmaijokka (Kvænangen kraftverk as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Troms Kvænangen Tillatelse
Åmundsvika, matfisk (Gratanglaks as) Åmundsvika, matfisk (Gratanglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Gratangen Tillatelse
Åmundsvika, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Åmundsvika, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Gratangen Tillatelse
Ånderkleiva, matfisk (Gratanglaks as) Ånderkleiva, matfisk (Gratanglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Ibestad Tillatelse
Ånderkleiva, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Ånderkleiva, matfisk (Kleiva fiskefarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Ibestad Tillatelse
Årberg, matfisk (Flakstadvåg laks as) Årberg, matfisk (Flakstadvåg laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Torsken Tillatelse
Årøya, matfisk (Lerøy aurora as) Årøya, matfisk (Lerøy aurora as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Troms Lyngen Tillatelse

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.