Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

95 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
Admiral børresens vei 4, bygdøy (Auctus as) Admiral børresens vei 4, bygdøy (Auctus as) Engangstiltak Mudring Oslo Oslo Tillatelse
Akershusutstikkeren (Oslo havn kf) Akershusutstikkeren (Oslo havn kf) Engangstiltak Utfylling Oslo Oslo Tillatelse
Aktiv tankrens - mellomlagring av farlig avfall (Aktiv tankrens as) Aktiv tankrens - mellomlagring av farlig avfall (Aktiv tankrens as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Oslo Oslo Tillatelse 2013, 2010 [...]
Aktiv tankrens as (hovedlokalitet med lager) (Aktiv tankrens as) Aktiv tankrens as (hovedlokalitet med lager) (Aktiv tankrens as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Oslo Oslo Tillatelse 2013, 2005
Alfaset krematorium Alfaset krematorium Landbasert Krematorium Oslo Oslo Tillatelse 2017, 2011
Alnaelva - mudring og betongarbeider i elvekulvert i ekebergåsen (Bane nor sf) Alnaelva - mudring og betongarbeider i elvekulvert i ekebergåsen (Bane nor sf) Engangstiltak Mudring Oslo Oslo Tillatelse 2017
Alternativ data (Alternativ data as) Alternativ data (Alternativ data as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Oslo Oslo Tillatelse 2016
Bane nor - riggområde for follobanen - åsland Bane nor - riggområde for follobanen - åsland Landbasert Annen aktivitet Oslo Oslo Tillatelse 2017, 2015
Behandlingsanlegg masser fra groruddammen (Oslo kommune vann- og avløpsetaten) Behandlingsanlegg masser fra groruddammen (Oslo kommune vann- og avløpsetaten) Avfall Annen aktivitet Oslo Oslo Tillatelse
Bekkelaget renseanlegg med tilførselstuneller og overløp (Bekkelaget vann as) Bekkelaget renseanlegg med tilførselstuneller og overløp (Bekkelaget vann as) Avløp Avløpsnett og -rensing Oslo Oslo Tillatelse 2010
Bestumkilen ro- og padleanlegg (Oslo kommune bymiljøetaten) Bestumkilen ro- og padleanlegg (Oslo kommune bymiljøetaten) Engangstiltak Mudring Oslo Oslo Tillatelse
Blindern, matfisk, settefisk og skalldyr (Universitetet i oslo) Blindern, matfisk, settefisk og skalldyr (Universitetet i oslo) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Oslo Oslo Tillatelse
Bring linehaul, eksport eller import av avfall (Bring linehaul as) Bring linehaul, eksport eller import av avfall (Bring linehaul as) Eksport/import avfall Eksport av avfall fra produsent Oslo Oslo Tillatelse
Brynstunnelen midlertidig anleggsarbeid (Statens vegvesen) Brynstunnelen midlertidig anleggsarbeid (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Oslo Oslo Tillatelse
Ekeberg oljelager Ekeberg oljelager Landbasert Tanklagring Oslo Oslo Tillatelse 2016, 2015 [...]
Ekeberg tank Ekeberg tank Landbasert Tanklagring Oslo Oslo Tillatelse 2018, 2011 [...]
Elretur, import og eksport (Norsirk as) Elretur, import og eksport (Norsirk as) Eksport/import avfall Avfallsmegler Oslo Oslo Tillatelse
Fatland oslo as Fatland oslo as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Oslo Oslo Tillatelse 2018, 2014 [...]
Follobanen - innføring oslo s- graving i forurenset grunn (Bane nor sf) Follobanen - innføring oslo s- graving i forurenset grunn (Bane nor sf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Oslo Oslo Tillatelse 2017
Fortum haraldrud varmesentral Fortum haraldrud varmesentral Landbasert Avfallsforbrenning Oslo Oslo Tillatelse 2017, 2014 [...]
Fortum oslo varme as Fortum oslo varme as Landbasert Avfallsforbrenning Oslo Oslo Tillatelse 2018, 2014 [...]
Franzefoss gjenvinning avd. haraldrudveien (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning avd. haraldrudveien (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Oslo Oslo Tillatelse 2016, 2015 [...]
Franzefoss gjenvinning haraldrud, eksport og import av avfall (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning haraldrud, eksport og import av avfall (Franzefoss gjenvinning as) Eksport/import avfall Eksport fra / import til avfallsanlegg Oslo Oslo Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2018, 2013
Franzefoss gjenvinning, haraldrud - mellomlagring farlig avfall (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning, haraldrud - mellomlagring farlig avfall (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Oslo Oslo Tillatelse 2010
Franzefoss pukk as, avd bondkall - pukkverk Franzefoss pukk as, avd bondkall - pukkverk Landbasert Pukkverk Oslo Oslo Tillatelse 2018, 2012 [...]
Gc rieber salt as - lagring av rdf-baller - sjursøya nord - skur 86 (Gc rieber salt as) Gc rieber salt as - lagring av rdf-baller - sjursøya nord - skur 86 (Gc rieber salt as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Oslo Oslo Tillatelse
Ge healthcare as Ge healthcare as Landbasert Kjemisk industri Oslo Oslo Tillatelse 2015, 2010
Granfosstunnelen (Statens vegvesen) Granfosstunnelen (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Oslo Oslo Tillatelse
Gravco as - alnabru - mellomlagring av farlig avfall på tanker (Gravco as) Gravco as - alnabru - mellomlagring av farlig avfall på tanker (Gravco as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Oslo Oslo Tillatelse 2018, 2017
Grønmo avfallsanlegg - deponi (nedlagt - avslutningsfase) (Oslo kommune renovasjonsetaten) Grønmo avfallsanlegg - deponi (nedlagt - avslutningsfase) (Oslo kommune renovasjonsetaten) Deponi Deponering Oslo Oslo Tillatelse
Grønt punkt norge, eksport eller import av avfall (Grønt punkt norge as) Grønt punkt norge, eksport eller import av avfall (Grønt punkt norge as) Eksport/import avfall Avfallsmegler Oslo Oslo Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2018, 2017 [...]
Haraldrud energigjenvinningsanlegg Haraldrud energigjenvinningsanlegg Landbasert Avfallsforbrenning Oslo Oslo Tillatelse 2018, 2017 [...]
Hoff varmesentral skøyen Hoff varmesentral skøyen Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Oslo Oslo Tillatelse, Klimakvoter 2015, 2011
Huken - tillatelse til bruk av returasfalt til terrengsikringsformål (Oslo kommune eiendoms- og byfornyelsesetaten) Huken - tillatelse til bruk av returasfalt til terrengsikringsformål (Oslo kommune eiendoms- og byfornyelsesetaten) Avfall Annen aktivitet Oslo Oslo Tillatelse
Hydro aluminium as hovedkontoret (Hydro aluminium as) Hydro aluminium as hovedkontoret (Hydro aluminium as) Eksport/import avfall Avfallsmegler Oslo Oslo Tillatelse 2018
Jv veidec import og eksport (Jv veidec ans) Jv veidec import og eksport (Jv veidec ans) Eksport/import avfall Eksport av avfall fra produsent Oslo Oslo Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Klemetsrudanlegget, eksport eller import av avfall (Fortum oslo varme as) Klemetsrudanlegget, eksport eller import av avfall (Fortum oslo varme as) Eksport/import avfall Eksport fra / import til avfallsanlegg Oslo Oslo Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2014
Kolo veidekke as Kolo veidekke as Landbasert N/A Oslo Oslo Tillatelse
Legging av va-ledning i sjø mellom vippetangen-hovedøya-gressholmen (Oslo kommune bymiljøetaten) Legging av va-ledning i sjø mellom vippetangen-hovedøya-gressholmen (Oslo kommune bymiljøetaten) Engangstiltak Mudring Oslo Oslo Tillatelse
Mellomlagring av avfall i alnabruveien 7 (Norsk gjenvinning as) Mellomlagring av avfall i alnabruveien 7 (Norsk gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Oslo Oslo Tillatelse
Metallco a/s - avd. alnabru biloppsamling (Metallco as) Metallco a/s - avd. alnabru biloppsamling (Metallco as) Avfall Kasserte kjøretøy Oslo Oslo Tillatelse 2015, 2013
Metallco alnabru, eksport eller import av avfall (Metallco as) Metallco alnabru, eksport eller import av avfall (Metallco as) Eksport/import avfall Eksport fra / import til avfallsanlegg Oslo Oslo Tillatelse, Tillatelse
Metallco avd. alnabru - mottak av ee avfall (Metallco as) Metallco avd. alnabru - mottak av ee avfall (Metallco as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Oslo Oslo Tillatelse, Tillatelse 2018, 2015 [...]
Mr pukk as, ulvenveien 91 (Mr. pukk as) Mr pukk as, ulvenveien 91 (Mr. pukk as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Oslo Oslo Tillatelse 2018
Mudring i bekkebukta gnr 2/94 m.fl. bygdøy (Lars andreas hellebust) Mudring i bekkebukta gnr 2/94 m.fl. bygdøy (Lars andreas hellebust) Engangstiltak Mudring Oslo Oslo Tillatelse
Mudring i bogstadvannet (Christiania roklub) Mudring i bogstadvannet (Christiania roklub) Engangstiltak Mudring Oslo Oslo Tillatelse 2017
Mudring i seterdammen og deponering i seterbakken (Kultur- og idrettsbygg oslo kf) Mudring i seterdammen og deponering i seterbakken (Kultur- og idrettsbygg oslo kf) Engangstiltak Mudring Oslo Oslo Tillatelse
Mudring og utfylling i bispevika felt b6a (Oslo s utvikling as) Mudring og utfylling i bispevika felt b6a (Oslo s utvikling as) Engangstiltak Mudring Oslo Oslo Tillatelse
Mudring ved louisebryggen (Bygdø båtforening) Mudring ved louisebryggen (Bygdø båtforening) Engangstiltak Mudring Oslo Oslo Tillatelse
Museumsutstikkeren (Kultur- og idrettsbygg oslo kf) Museumsutstikkeren (Kultur- og idrettsbygg oslo kf) Engangstiltak Mudring Oslo Oslo Tillatelse
Ncc norge as Ncc norge as Landbasert N/A Oslo Oslo Tillatelse
Ncc norge as - snøsmelteanlegg ved søndre akershuskaia Ncc norge as - snøsmelteanlegg ved søndre akershuskaia Landbasert Annen aktivitet Oslo Oslo Tillatelse 2013
Ncc roads as, avd. valberg, kragerø Ncc roads as, avd. valberg, kragerø Landbasert Pukkverk Oslo Oslo Tillatelse
Nexans norway - kabelfabrikk (Nexans norway as) Nexans norway - kabelfabrikk (Nexans norway as) Avfall Annen aktivitet Oslo Oslo Tillatelse 2011
Nordox Nordox Landbasert Metallurgisk industri Oslo Oslo Tillatelse 2017, 2017 [...]
Norsk gjenvinning haraldrudveien 40 - kasserte kjøretøy (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning haraldrudveien 40 - kasserte kjøretøy (Norsk gjenvinning as) Avfall Kasserte kjøretøy Oslo Oslo Tillatelse 2015
Norsk gjenvinning downstream, avfallstrading (Norsk gjenvinning downstream as) Norsk gjenvinning downstream, avfallstrading (Norsk gjenvinning downstream as) Eksport/import avfall Avfallsmegler Oslo Oslo Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2018, 2015 [...]
Norsk gjenvinning groruddalen miljøpark (sortering, fa og ee) (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning groruddalen miljøpark (sortering, fa og ee) (Norsk gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Oslo Oslo Tillatelse 2018, 2015 [...]
Norsk gjenvinning, haraldrudveien 40 - oslo (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning, haraldrudveien 40 - oslo (Norsk gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Oslo Oslo Tillatelse 2015, 2015 [...]
Nydalen energi as - energisentral Nydalen energi as - energisentral Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Oslo Oslo Tillatelse 2015
Odfjell well services as avd. mongstad Odfjell well services as avd. mongstad Landbasert Annen aktivitet Oslo Oslo Tillatelse 2018
Opprydding av forurenset grunn på hovedøya,oslo kommune (Oslo kommune bymiljøetaten) Opprydding av forurenset grunn på hovedøya,oslo kommune (Oslo kommune bymiljøetaten) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Oslo Oslo Tillatelse
Optisk sorteringsanlegg for avfall på haraldrud (Oslo kommune energigjenvinningsetaten) Optisk sorteringsanlegg for avfall på haraldrud (Oslo kommune energigjenvinningsetaten) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Oslo Oslo Tillatelse 2011
Optisk utsorteringsanlegg - ege - klemetsrud (Oslo kommune energigjenvinningsetaten) Optisk utsorteringsanlegg - ege - klemetsrud (Oslo kommune energigjenvinningsetaten) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Oslo Oslo Tillatelse
Oslo avløpsnett tilknyttet bekkelaget renseanlegg (Oslo kommune vann- og avløpsetaten) Oslo avløpsnett tilknyttet bekkelaget renseanlegg (Oslo kommune vann- og avløpsetaten) Avløp Offentlig avløpsnett Oslo Oslo Tillatelse
Oslo avløpsnett tilknyttet veas (Oslo kommune vann- og avløpsetaten) Oslo avløpsnett tilknyttet veas (Oslo kommune vann- og avløpsetaten) Avløp Offentlig avløpsnett Oslo Oslo Tillatelse 2010
Oslo havn kf (Oslo havn kf) Oslo havn kf (Oslo havn kf) Avfall Avfallsmottak i havner Oslo Oslo Tillatelse 2017, 2016 [...]
Oslo kommune renovasjonsetaten - mottak av farlig avfall (Oslo kommune renovasjonsetaten) Oslo kommune renovasjonsetaten - mottak av farlig avfall (Oslo kommune renovasjonsetaten) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Oslo Oslo Tillatelse 2018
Oslo stevedore selskap as - kneppeskjæret - oslo havn (Oslo stevedore selskap as) Oslo stevedore selskap as - kneppeskjæret - oslo havn (Oslo stevedore selskap as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Oslo Oslo Tillatelse 2018
Oslo universitetssykehus - rikshospitalet - fyringsanlegg Oslo universitetssykehus - rikshospitalet - fyringsanlegg Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Oslo Oslo Tillatelse 2016, 2013
Peling og utlegging av masser i akerselvutlpøet (Bjørvika infrastruktur as) Peling og utlegging av masser i akerselvutlpøet (Bjørvika infrastruktur as) Engangstiltak Utfylling Oslo Oslo Tillatelse
Påslippspunkt for renset vaskevann fra ekeberg- og svartdalstunnelen Påslippspunkt for renset vaskevann fra ekeberg- og svartdalstunnelen Landbasert Annen aktivitet Oslo Oslo Tillatelse
Renseanlegg og tunnel ekebergåsen/follobanen (Bane nor sf) Renseanlegg og tunnel ekebergåsen/follobanen (Bane nor sf) Engangstiltak Annen aktivitet Oslo Oslo Tillatelse 2017
Rodeløkka varmesentral Rodeløkka varmesentral Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Oslo Oslo Tillatelse 2018, 2013
Rommen avfallsfylling (nedlagt) (Oslo kommune eiendoms- og byfornyelsesetaten) Rommen avfallsfylling (nedlagt) (Oslo kommune eiendoms- og byfornyelsesetaten) Deponi Deponering Oslo Oslo Tillatelse
Sft, oljevernavdelingen Sft, oljevernavdelingen Landbasert N/A Oslo Oslo Tillatelse
Smestadtunellen i oslo (vaskevann) Smestadtunellen i oslo (vaskevann) Landbasert Annen aktivitet Oslo Oslo Tillatelse
Solvik badeanlegg (Oslo kommune bymiljøetaten) Solvik badeanlegg (Oslo kommune bymiljøetaten) Engangstiltak Utfylling Oslo Oslo Tillatelse
Statnett sf - utslipp av anleggsvann til makrellbekken (Statnett sf) Statnett sf - utslipp av anleggsvann til makrellbekken (Statnett sf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Oslo Oslo Tillatelse
Statnett sf - utslipp av anleggsvann til sognsvannsbekken (Statnett sf) Statnett sf - utslipp av anleggsvann til sognsvannsbekken (Statnett sf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Oslo Oslo Tillatelse
Stena recycling alnabru, eksport og import av avfall (Stena recycling as) Stena recycling alnabru, eksport og import av avfall (Stena recycling as) Eksport/import avfall Eksport fra / import til avfallsanlegg Oslo Oslo Tillatelse
Stena recycling as - alnabru (ee-avfall og metaller) (Stena recycling as) Stena recycling as - alnabru (ee-avfall og metaller) (Stena recycling as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Oslo Oslo Tillatelse 2018
Stena recycling as - alnabru (Stena recycling as) Stena recycling as - alnabru (Stena recycling as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Oslo Oslo Tillatelse, Tillatelse 2018, 2015 [...]
Stokstad a.s (Stokstad as) Stokstad a.s (Stokstad as) Avfall Kasserte kjøretøy Oslo Oslo Tillatelse 2016, 2014 [...]
Søndre akershus kai (Oslo havn kf) Søndre akershus kai (Oslo havn kf) Engangstiltak Annen aktivitet Oslo Oslo Tillatelse
Søndre portal - graving forurenset grunn (Bane nor sf) Søndre portal - graving forurenset grunn (Bane nor sf) Engangstiltak Annen aktivitet Oslo Oslo Tillatelse
Sørkedalen, laksekultivering (Oslomarkas fiskeadministrasjon) Sørkedalen, laksekultivering (Oslomarkas fiskeadministrasjon) Akvakultur Kultiveringsanlegg Oslo Oslo Tillatelse
Sørlimosen komposteringsanlegg, grønmo (Oslo kommune renovasjonsetaten) Sørlimosen komposteringsanlegg, grønmo (Oslo kommune renovasjonsetaten) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Oslo Oslo Tillatelse
Tine sa avd kalbakken oslo (tidl.tine sa avd produksjon oslo) Tine sa avd kalbakken oslo (tidl.tine sa avd produksjon oslo) Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Oslo Oslo Tillatelse, Tillatelse 2016, 2011
Tåsentunnelen (tunellvaskevann) (Statens vegvesen) Tåsentunnelen (tunellvaskevann) (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Oslo Oslo Tillatelse
Utlegging av masser i bispevika/akerselva, oslo kommune (Oslo kommune kulturbyggene i bjørvika) Utlegging av masser i bispevika/akerselva, oslo kommune (Oslo kommune kulturbyggene i bjørvika) Engangstiltak Dumping Oslo Oslo Tillatelse
Veolia miljø gjenvinning as tønsberg (Norsk gjenvinning norge as) Veolia miljø gjenvinning as tønsberg (Norsk gjenvinning norge as) Avfall N/A Oslo Oslo Tillatelse
Veterinærinstituttet oslo, matfisk (Veterinærinstituttet) Veterinærinstituttet oslo, matfisk (Veterinærinstituttet) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Oslo Oslo Tillatelse
Åsland pukkverk as, avd. huken Åsland pukkverk as, avd. huken Landbasert Pukkverk Oslo Oslo Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2018, 2014 [...]
Åsland snødeponi Åsland snødeponi Landbasert Annen aktivitet Oslo Oslo Tillatelse 2014

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.