Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

89 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
Akershusutstikkeren (Oslo havn kf) Akershusutstikkeren (Oslo havn kf) Engangstiltak Utfylling Oslo Oslo Tillatelse
Aktiv tankrens - mellomlagring av farlig avfall (Aktiv tankrens as) Aktiv tankrens - mellomlagring av farlig avfall (Aktiv tankrens as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Oslo Oslo Tillatelse 2018, 2013 [...]
Aktiv tankrens as (hovedlokalitet med lager) (Aktiv tankrens as) Aktiv tankrens as (hovedlokalitet med lager) (Aktiv tankrens as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Oslo Oslo Tillatelse 2018, 2013 [...]
Alfaset krematorium Alfaset krematorium Landbasert Krematorium Oslo Oslo Tillatelse 2017, 2011
Alnaelva - mudring og betongarbeider i elvekulvert i ekebergåsen (Bane nor sf) Alnaelva - mudring og betongarbeider i elvekulvert i ekebergåsen (Bane nor sf) Engangstiltak Mudring Oslo Oslo Tillatelse 2017
Alternativ data (Alternativ data as) Alternativ data (Alternativ data as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Oslo Oslo Tillatelse 2016
Bane nor - riggområde for follobanen - åsland Bane nor - riggområde for follobanen - åsland Landbasert Annen aktivitet Oslo Oslo Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2017, 2015
Batterigjenvinning as, eksport og import av avfall (Batterigjenvinning as) Batterigjenvinning as, eksport og import av avfall (Batterigjenvinning as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Oslo Oslo Tillatelse
Behandlingsanlegg masser fra groruddammen (Oslo kommune vann- og avløpsetaten) Behandlingsanlegg masser fra groruddammen (Oslo kommune vann- og avløpsetaten) Avfall Annen aktivitet Oslo Oslo Tillatelse
Bekkelaget renseanlegg med tilførselstuneller og overløp (Bekkelaget vann as) Bekkelaget renseanlegg med tilførselstuneller og overløp (Bekkelaget vann as) Avløp Avløpsnett og -rensing Oslo Oslo Tillatelse 2010
Blindern, skalldyr (Universitetet i oslo) Blindern, skalldyr (Universitetet i oslo) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Oslo Oslo Tillatelse
Ekeberg oljelager Ekeberg oljelager Landbasert Tanklagring Oslo Oslo Tillatelse 2016, 2015 [...]
Ekeberg tank Ekeberg tank Landbasert Tanklagring Oslo Oslo Tillatelse 2018, 2011 [...]
Emballasjegjenvinning as, eksport og import av avfall (Emballasjegjenvinning as) Emballasjegjenvinning as, eksport og import av avfall (Emballasjegjenvinning as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Oslo Oslo Tillatelse
Fatland oslo as Fatland oslo as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Oslo Oslo Tillatelse 2018, 2014 [...]
Festningstunnelen (Statens vegvesen) Festningstunnelen (Statens vegvesen) Engangstiltak Annen aktivitet Oslo Oslo Tillatelse
Follobanen - innføring oslo s- graving i forurenset grunn (Bane nor sf) Follobanen - innføring oslo s- graving i forurenset grunn (Bane nor sf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Oslo Oslo Tillatelse 2017
Fortum haraldrud varmesentral Fortum haraldrud varmesentral Landbasert Avfallsforbrenning Oslo Oslo Tillatelse 2019, 2017 [...]
Fortum oslo varme klemetsrud Fortum oslo varme klemetsrud Landbasert Avfallsforbrenning Oslo Oslo Tillatelse 2018, 2014 [...]
Fortum oslo varme, eksport eller import av avfall (Fortum oslo varme as) Fortum oslo varme, eksport eller import av avfall (Fortum oslo varme as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Oslo Oslo Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2014
Franzefoss gjenvinning avd. haraldrudveien (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning avd. haraldrudveien (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Oslo Oslo Tillatelse 2016, 2015 [...]
Franzefoss gjenvinning haraldrud, eksport og import av avfall (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning haraldrud, eksport og import av avfall (Franzefoss gjenvinning as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Oslo Oslo Tillatelse, Tillatelse 2018, 2013
Franzefoss gjenvinning, haraldrud - mellomlagring farlig avfall (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning, haraldrud - mellomlagring farlig avfall (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Oslo Oslo Tillatelse 2010
Franzefoss pukk as, avd bondkall - pukkverk Franzefoss pukk as, avd bondkall - pukkverk Landbasert Pukkverk Oslo Oslo Tillatelse 2018, 2012 [...]
Gc rieber salt as - lagring av rdf-baller - sjursøya nord - skur 86 (Gc rieber salt as) Gc rieber salt as - lagring av rdf-baller - sjursøya nord - skur 86 (Gc rieber salt as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Oslo Oslo Tillatelse
Ge healthcare Ge healthcare Landbasert Kjemisk industri Oslo Oslo Tillatelse 2015, 2010
Granfosstunnelen (Statens vegvesen) Granfosstunnelen (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Oslo Oslo Tillatelse 2018
Grønmo avfallsanlegg - deponi (nedlagt - avslutningsfase) (Oslo kommune eiendoms- og byfornyelsesetaten) Grønmo avfallsanlegg - deponi (nedlagt - avslutningsfase) (Oslo kommune eiendoms- og byfornyelsesetaten) Deponi Deponering Oslo Oslo Tillatelse 2019
Grønt punkt norge, eksport eller import av avfall (Grønt punkt norge as) Grønt punkt norge, eksport eller import av avfall (Grønt punkt norge as) Eksport/import Avfallsmegler Oslo Oslo Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2018, 2017 [...]
Haraldrud energigjenvinningsanlegg Haraldrud energigjenvinningsanlegg Landbasert Avfallsforbrenning Oslo Oslo Tillatelse 2019, 2018 [...]
Hoff varmesentral skøyen Hoff varmesentral skøyen Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Oslo Oslo Tillatelse, Klimakvoter 2015, 2011
Huken - tillatelse til bruk av returasfalt til terrengsikringsformål (Oslo kommune eiendoms- og byfornyelsesetaten) Huken - tillatelse til bruk av returasfalt til terrengsikringsformål (Oslo kommune eiendoms- og byfornyelsesetaten) Avfall Annen aktivitet Oslo Oslo Tillatelse
Jv veidec import og eksport (Jv veidec ans) Jv veidec import og eksport (Jv veidec ans) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Oslo Oslo Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Legging av va-ledning i sjø mellom vippetangen-hovedøya-gressholmen (Oslo kommune vann- og avløpsetaten) Legging av va-ledning i sjø mellom vippetangen-hovedøya-gressholmen (Oslo kommune vann- og avløpsetaten) Engangstiltak Mudring Oslo Oslo Tillatelse
Mellomlagring av avfall i alnabruveien 7 (Norsk gjenvinning as) Mellomlagring av avfall i alnabruveien 7 (Norsk gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Oslo Oslo Tillatelse
Metallco a/s - avd. alnabru - batterimottak (Metallco as) Metallco a/s - avd. alnabru - batterimottak (Metallco as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Oslo Oslo Tillatelse 2018, 2015 [...]
Metallco a/s - avd. alnabru biloppsamling (Metallco as) Metallco a/s - avd. alnabru biloppsamling (Metallco as) Avfall Kasserte kjøretøy Oslo Oslo Tillatelse 2015, 2013
Metallco alnabru, eksport eller import av avfall (Metallco as) Metallco alnabru, eksport eller import av avfall (Metallco as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Oslo Oslo Tillatelse, Tillatelse
Metallco avd. alnabru - mottak av ee avfall (Metallco as) Metallco avd. alnabru - mottak av ee avfall (Metallco as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Oslo Oslo Tillatelse, Tillatelse 2018, 2015 [...]
Mr pukk as, ulvenveien 91 (Mr. pukk as) Mr pukk as, ulvenveien 91 (Mr. pukk as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Oslo Oslo Tillatelse 2018
Mudring i bogstadvannet (Christiania roklub) Mudring i bogstadvannet (Christiania roklub) Engangstiltak Mudring Oslo Oslo Tillatelse 2017
Mudring i seterdammen og deponering i seterbakken (Kultur- og idrettsbygg oslo kf) Mudring i seterdammen og deponering i seterbakken (Kultur- og idrettsbygg oslo kf) Engangstiltak Mudring Oslo Oslo Tillatelse
Mudring og tildekking i sjø i bispekilen (Bjørvika infrastruktur as) Mudring og tildekking i sjø i bispekilen (Bjørvika infrastruktur as) Engangstiltak Mudring Oslo Oslo Tillatelse
Mudring og utfylling i bispevika felt b6a (Oslo s utvikling as) Mudring og utfylling i bispevika felt b6a (Oslo s utvikling as) Engangstiltak Mudring Oslo Oslo Tillatelse
Museumsutstikkeren (Kultur- og idrettsbygg oslo kf) Museumsutstikkeren (Kultur- og idrettsbygg oslo kf) Engangstiltak Mudring Oslo Oslo Tillatelse
Ncc norge - snøsmelteanlegg ved søndre akershuskaia Ncc norge - snøsmelteanlegg ved søndre akershuskaia Landbasert Annen aktivitet Oslo Oslo Tillatelse 2013
Ncc roads as, avd. valberg, kragerø Ncc roads as, avd. valberg, kragerø Landbasert Pukkverk Oslo Oslo Tillatelse
Nordox Nordox Landbasert Metallurgisk industri Oslo Oslo Tillatelse 2019, 2017 [...]
Norsk gjenvinning haraldrudveien 40 - kasserte kjøretøy (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning haraldrudveien 40 - kasserte kjøretøy (Norsk gjenvinning as) Avfall Kasserte kjøretøy Oslo Oslo Tillatelse 2015
Norsk gjenvinning downstream, avfallstrading (Norsk gjenvinning downstream as) Norsk gjenvinning downstream, avfallstrading (Norsk gjenvinning downstream as) Eksport/import Avfallsmegler Oslo Oslo Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2018, 2015 [...]
Norsk gjenvinning groruddalen miljøpark (sortering, fa og ee) (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning groruddalen miljøpark (sortering, fa og ee) (Norsk gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Oslo Oslo Tillatelse 2019, 2018 [...]
Norsk gjenvinning, haraldrudveien 40 - oslo (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning, haraldrudveien 40 - oslo (Norsk gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Oslo Oslo Tillatelse 2015, 2015 [...]
Norsk saneringsservice, eksport og import av avfall (Norsk saneringsservice as) Norsk saneringsservice, eksport og import av avfall (Norsk saneringsservice as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Oslo Oslo Tillatelse, Tillatelse
Nydalen energi as - energisentral Nydalen energi as - energisentral Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Oslo Oslo Tillatelse 2015
Nygård fabrikker as (Nygård fabrikker as) Nygård fabrikker as (Nygård fabrikker as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Oslo Oslo Tillatelse
Opprydding av forurenset grunn på hovedøya,oslo kommune (Oslo kommune bymiljøetaten) Opprydding av forurenset grunn på hovedøya,oslo kommune (Oslo kommune bymiljøetaten) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Oslo Oslo Tillatelse
Optisk sorteringsanlegg for avfall på haraldrud (Oslo kommune renovasjons- og gjenvinningsetaten) Optisk sorteringsanlegg for avfall på haraldrud (Oslo kommune renovasjons- og gjenvinningsetaten) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Oslo Oslo Tillatelse 2011
Optisk utsorteringsanlegg - ege - klemetsrud (Oslo kommune renovasjons- og gjenvinningsetaten) Optisk utsorteringsanlegg - ege - klemetsrud (Oslo kommune renovasjons- og gjenvinningsetaten) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Oslo Oslo Tillatelse
Oslo avløpsnett tilknyttet bekkelaget renseanlegg (Oslo kommune vann- og avløpsetaten) Oslo avløpsnett tilknyttet bekkelaget renseanlegg (Oslo kommune vann- og avløpsetaten) Avløp Offentlig avløpsnett Oslo Oslo Tillatelse 2018
Oslo avløpsnett tilknyttet veas (Oslo kommune vann- og avløpsetaten) Oslo avløpsnett tilknyttet veas (Oslo kommune vann- og avløpsetaten) Avløp Offentlig avløpsnett Oslo Oslo Tillatelse 2018, 2010
Oslo havn kf (Oslo havn kf) Oslo havn kf (Oslo havn kf) Avfall Avfallsmottak i havner Oslo Oslo Tillatelse 2017, 2016 [...]
Oslo kommune renovasjonsetaten - mottak av farlig avfall (Oslo kommune renovasjons- og gjenvinningsetaten) Oslo kommune renovasjonsetaten - mottak av farlig avfall (Oslo kommune renovasjons- og gjenvinningsetaten) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Oslo Oslo Tillatelse 2018
Oslo universitetssykehus - rikshospitalet - fyringsanlegg Oslo universitetssykehus - rikshospitalet - fyringsanlegg Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Oslo Oslo Tillatelse 2019, 2016 [...]
Peling og utlegging av masser i akerselvutlpøet (Bjørvika infrastruktur as) Peling og utlegging av masser i akerselvutlpøet (Bjørvika infrastruktur as) Engangstiltak Utfylling Oslo Oslo Tillatelse
Pgs falcon, eksport og import av avfall (Pgs falcon as) Pgs falcon, eksport og import av avfall (Pgs falcon as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Oslo Oslo Tillatelse
Påslippspunkt for renset vaskevann fra ekeberg- og svartdalstunnelen Påslippspunkt for renset vaskevann fra ekeberg- og svartdalstunnelen Landbasert Annen aktivitet Oslo Oslo Tillatelse 2019
Ramming av spunt i bispevika (B6b losbrygga as) Ramming av spunt i bispevika (B6b losbrygga as) Engangstiltak Utfylling Oslo Oslo Tillatelse
Rehabilitering av vannbunn og badeplass ved bogstadvannet (Oslo kommune bymiljøetaten) Rehabilitering av vannbunn og badeplass ved bogstadvannet (Oslo kommune bymiljøetaten) Engangstiltak Utfylling Oslo Oslo Tillatelse
Rodeløkka varmesentral Rodeløkka varmesentral Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Oslo Oslo Tillatelse 2018, 2013
Rommen avfallsfylling (nedlagt) (Oslo kommune eiendoms- og byfornyelsesetaten) Rommen avfallsfylling (nedlagt) (Oslo kommune eiendoms- og byfornyelsesetaten) Deponi Deponering Oslo Oslo Tillatelse
Sft, oljevernavdelingen Sft, oljevernavdelingen Landbasert N/A Oslo Oslo Tillatelse
Sjursøya vest - utfyllingsarbeider (Oslo havn kf) Sjursøya vest - utfyllingsarbeider (Oslo havn kf) Engangstiltak Utfylling Oslo Oslo Tillatelse
Smestadtunellen i oslo (vaskevann) Smestadtunellen i oslo (vaskevann) Landbasert Annen aktivitet Oslo Oslo Tillatelse 2018
Solvik badeanlegg (Oslo kommune bymiljøetaten) Solvik badeanlegg (Oslo kommune bymiljøetaten) Engangstiltak Utfylling Oslo Oslo Tillatelse
Statnett sf - utslipp av anleggsvann til makrellbekken (Statnett sf) Statnett sf - utslipp av anleggsvann til makrellbekken (Statnett sf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Oslo Oslo Tillatelse
Statnett sf - utslipp av anleggsvann til sognsvannsbekken (Statnett sf) Statnett sf - utslipp av anleggsvann til sognsvannsbekken (Statnett sf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Oslo Oslo Tillatelse
Stena recycling avd. alnabru (Stena recycling as) Stena recycling avd. alnabru (Stena recycling as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Oslo Oslo Tillatelse 2018, 2015 [...]
Stokstad a.s (Stokstad as) Stokstad a.s (Stokstad as) Avfall Kasserte kjøretøy Oslo Oslo Tillatelse 2016, 2014 [...]
Søndre akershus kai (Oslo havn kf) Søndre akershus kai (Oslo havn kf) Engangstiltak Annen aktivitet Oslo Oslo Tillatelse
Sørkedalen, laksekultivering (Oslomarkas fiskeadministrasjon) Sørkedalen, laksekultivering (Oslomarkas fiskeadministrasjon) Akvakultur Kultiveringsanlegg Oslo Oslo Tillatelse
Sørlimosen komposteringsanlegg, grønmo (Oslo kommune renovasjons- og gjenvinningsetaten) Sørlimosen komposteringsanlegg, grønmo (Oslo kommune renovasjons- og gjenvinningsetaten) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Oslo Oslo Tillatelse
Tiltak i mærradalsbekken - utskiftning av inntaksrist før kulvert (Oslo kommune vann- og avløpsetaten) Tiltak i mærradalsbekken - utskiftning av inntaksrist før kulvert (Oslo kommune vann- og avløpsetaten) Engangstiltak Mudring Oslo Oslo Tillatelse
Tine sa avd kalbakken oslo (tidl.tine sa avd produksjon oslo) Tine sa avd kalbakken oslo (tidl.tine sa avd produksjon oslo) Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Oslo Oslo Tillatelse, Tillatelse 2016, 2011
Tåsentunnelen (tunellvaskevann) (Statens vegvesen) Tåsentunnelen (tunellvaskevann) (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Oslo Oslo Tillatelse
Utlegging av masser i bispevika/akerselva, oslo kommune (Oslo kommune kulturbyggene i bjørvika) Utlegging av masser i bispevika/akerselva, oslo kommune (Oslo kommune kulturbyggene i bjørvika) Engangstiltak Dumping Oslo Oslo Tillatelse
Veterinærinstituttet oslo, matfisk (Veterinærinstituttet) Veterinærinstituttet oslo, matfisk (Veterinærinstituttet) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Oslo Oslo Tillatelse
Vålerengatunnelen (Statens vegvesen) Vålerengatunnelen (Statens vegvesen) Engangstiltak Annen aktivitet Oslo Oslo Tillatelse
Åsland pukkverk as, avd. huken Åsland pukkverk as, avd. huken Landbasert Pukkverk Oslo Oslo Tillatelse 2018, 2014 [...]
Åsland snødeponi (Oslo kommune bymiljøetaten) Åsland snødeponi (Oslo kommune bymiljøetaten) Avfall Snøhåndtering Oslo Oslo Tillatelse 2014

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.