Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

3 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
Fortum oslo varme Fortum oslo varme Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Oslo Oslo Tillatelse, Klimakvoter 2015, 2011
Fortum oslo varme klemetsrud Fortum oslo varme klemetsrud Landbasert Avfallsforbrenning Oslo Oslo Tillatelse 2018, 2014 [...]
Fortum oslo varme, eksport eller import av avfall (Fortum oslo varme as) Fortum oslo varme, eksport eller import av avfall (Fortum oslo varme as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Oslo Oslo Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2014

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.