Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

217 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
Akershus energipark Akershus energipark Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Akershus Lillestrøm Tillatelse 2023, 2020 [...]
Allnex norway as Allnex norway as Landbasert Kjemisk industri Akershus Lillestrøm Tillatelse 2023, 2018 [...]
Armoen pukkverk (Feiring bruk as) Armoen pukkverk (Feiring bruk as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Akershus Lillestrøm Tillatelse
Asak snødeponi (Veidekke industri as) Asak snødeponi (Veidekke industri as) Avfall Snøhåndtering Akershus Lillestrøm Tillatelse
Asker avløpsnett i lahell ra (Asker kommune samfunnstjenester) Asker avløpsnett i lahell ra (Asker kommune samfunnstjenester) Avløp Offentlig avløpsnett Akershus Asker Tillatelse 2021
Asker avløpsnett i veas (Asker kommune samfunnstjenester) Asker avløpsnett i veas (Asker kommune samfunnstjenester) Avløp Offentlig avløpsnett Akershus Asker Tillatelse 2021, 2013
Asker og bærum bilopphuggeri a.s (Asker og bærum bilopphuggeri as) Asker og bærum bilopphuggeri a.s (Asker og bærum bilopphuggeri as) Avfall Kasserte kjøretøy Akershus Bærum Tillatelse 2023, 2015 [...]
Avinor avd. oslo lufthavn gardermoen Avinor avd. oslo lufthavn gardermoen Landbasert Flyplass Akershus Ullensaker Tillatelse, Klimakvoter 2023, 2020 [...]
Avtjerna - massehåndtering og tverrslag (Nye veier as) Avtjerna - massehåndtering og tverrslag (Nye veier as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Akershus Bærum Tillatelse
Bekkestutunnelen Bekkestutunnelen Landbasert Tunneldrift Akershus Bærum Tillatelse
Bil1din østlandet, mottak av kasserte kjøretøy (Bil1din østlandet as) Bil1din østlandet, mottak av kasserte kjøretøy (Bil1din østlandet as) Avfall Kasserte kjøretøy Akershus Asker Tillatelse 2023
Bildemontering nes as (Bildemontering nes as) Bildemontering nes as (Bildemontering nes as) Avfall Kasserte kjøretøy Akershus Nes Tillatelse 2022, 2017 [...]
Bjerkåsholmen - mudring (Asker kommune samfunnstjenester) Bjerkåsholmen - mudring (Asker kommune samfunnstjenester) Engangstiltak Mudring Akershus Asker Tillatelse
Bjørkelangen sentralrenseanlegg (Aurskog-høland kommune) Bjørkelangen sentralrenseanlegg (Aurskog-høland kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Akershus Aurskog-Høland Tillatelse 2020, 2017 [...]
Bjørnegårdtunnelen Bjørnegårdtunnelen Landbasert Tunneldrift Akershus Bærum Tillatelse
Brattåsen rifle- og leirduebaner Brattåsen rifle- og leirduebaner Landbasert Skytebaner Akershus Lillestrøm Tillatelse
Brånåsen avfallsdeponi (nedlagt) (Romerike avfallsforedling iks) Brånåsen avfallsdeponi (nedlagt) (Romerike avfallsforedling iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Akershus Lillestrøm Tillatelse 2019
Bærum avløpsnett i veas (Bærum kommune miljøteknisk) Bærum avløpsnett i veas (Bærum kommune miljøteknisk) Avløp Offentlig avløpsnett Akershus Bærum Tillatelse 2021, 2015 [...]
Bølstad avfallsdeponi (nedlagt) (Ås kommune teknikk, samfunn og kultur) Bølstad avfallsdeponi (nedlagt) (Ås kommune teknikk, samfunn og kultur) Deponi Deponi for ordinært avfall Akershus Ås Tillatelse 2014
Bårlidalen ra slambehandling (Eidsvoll kommune) Bårlidalen ra slambehandling (Eidsvoll kommune) Avfall Biogassanlegg Akershus Eidsvoll Tillatelse
Bårlidalen renseanlegg (Eidsvoll kommune) Bårlidalen renseanlegg (Eidsvoll kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Akershus Eidsvoll Tillatelse 2020, 2017 [...]
Ccm as ødegård avfallsdeponi (nedlagt - avslutningsfase) (Ole martin weng) Ccm as ødegård avfallsdeponi (nedlagt - avslutningsfase) (Ole martin weng) Deponi Deponi for ordinært avfall Akershus Nes Tillatelse 2021, 2014 [...]
Chemring nobel as, high energy materials Chemring nobel as, high energy materials Landbasert Kjemisk industri Akershus Asker Tillatelse 2023, 2020 [...]
Coca-cola robsrud Coca-cola robsrud Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Akershus Lørenskog Tillatelse 2023, 2013
Dental miljøteknikk (tidligere dmt avfall) (Dental miljø teknikk as) Dental miljøteknikk (tidligere dmt avfall) (Dental miljø teknikk as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Akershus Vestby Tillatelse 2023, 2009 [...]
Diplom-is as avdeling gjelleråsen Diplom-is as avdeling gjelleråsen Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Akershus Nittedal Tillatelse 2020, 2015 [...]
Dynea lillestrøm Dynea lillestrøm Landbasert Kjemisk industri Akershus Lillestrøm Tillatelse, Klimakvoter 2022, 2020 [...]
E18 lysaker - ramstadsletta - forberedende arbeid (Statens vegvesen) E18 lysaker - ramstadsletta - forberedende arbeid (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Akershus Bærum Tillatelse, Tillatelse
E18 lysaker til ramstadsletta - e105 gjønnestunnelen (Statens vegvesen) E18 lysaker til ramstadsletta - e105 gjønnestunnelen (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Akershus Bærum Tillatelse
E18 lysaker til ramstadsletta - hovedarbeidene (Statens vegvesen) E18 lysaker til ramstadsletta - hovedarbeidene (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Akershus Bærum Tillatelse
E18 lysaker til ramstadsletta - tunnelvaskevann og overvann fra veg E18 lysaker til ramstadsletta - tunnelvaskevann og overvann fra veg Landbasert Tunneldrift Akershus Bærum Tillatelse
Egeberg singel og pukk, blaker Egeberg singel og pukk, blaker Landbasert Pukkverk Akershus Lillestrøm Tillatelse 2013
Engadalen avfallsdeponi - inert deponi (Noah engadalen as) Engadalen avfallsdeponi - inert deponi (Noah engadalen as) Deponi Deponi for ordinært avfall Akershus Nittedal Tillatelse 2020
Eriks bildemontering as (Eriks bildemontering as) Eriks bildemontering as (Eriks bildemontering as) Avfall Kasserte kjøretøy Akershus Frogn Tillatelse 2023, 2015 [...]
Esval massedeponi i sørum - inert deponi (Veidekke industri as) Esval massedeponi i sørum - inert deponi (Veidekke industri as) Deponi Deponi for ordinært avfall Akershus Lillestrøm Tillatelse 2019, 2013 [...]
Esval miljøpark - ordinært deponi (Esval miljøpark nes kf) Esval miljøpark - ordinært deponi (Esval miljøpark nes kf) Deponi Deponi for ordinært avfall Akershus Nes Tillatelse 2023, 2018 [...]
Esval miljøpark inert deponi (Esval miljøpark nes kf) Esval miljøpark inert deponi (Esval miljøpark nes kf) Deponi Deponi for ordinært avfall Akershus Nes Tillatelse 2018
Esval miljøpark nes kf - avfallsanlegg (Esval miljøpark nes kf) Esval miljøpark nes kf - avfallsanlegg (Esval miljøpark nes kf) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Akershus Nes Tillatelse 2018, 2012 [...]
Fet bil as - bilopphuggeri (Fet bil as) Fet bil as - bilopphuggeri (Fet bil as) Avfall Kasserte kjøretøy Akershus Lillestrøm Tillatelse 2023, 2015 [...]
Fff hage og miljø as (F f f hage og miljø as) Fff hage og miljø as (F f f hage og miljø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Akershus Asker Tillatelse 2010
Fjellfoten renseanlegg (Nes kommune samfunn og miljø) Fjellfoten renseanlegg (Nes kommune samfunn og miljø) Avløp Avløpsnett og -rensing Akershus Nes Tillatelse 2016, 2014 [...]
Flateby renseanlegg (Enebakk kommune teknisk avdeling) Flateby renseanlegg (Enebakk kommune teknisk avdeling) Avløp Avløpsnett og -rensing Akershus Enebakk Tillatelse 2021, 2018 [...]
Follo truckutleie regnbuen - mottak av farlig avfall (Follo truckutleie a/s) Follo truckutleie regnbuen - mottak av farlig avfall (Follo truckutleie a/s) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Akershus Nordre Follo Tillatelse 2021, 2017 [...]
Follo truckutleie regnbuen, gjenvinning sorteringsanlegg (Follo truckutleie a/s) Follo truckutleie regnbuen, gjenvinning sorteringsanlegg (Follo truckutleie a/s) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Akershus Nordre Follo Tillatelse, Tillatelse 2021, 2017 [...]
Follo truckutleie, eksport og import av avfall (Follo truckutleie a/s) Follo truckutleie, eksport og import av avfall (Follo truckutleie a/s) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Akershus Nordre Follo Tillatelse, Tillatelse 2017
Follobanen- dagstrekning langhus -ski (Bane nor sf) Follobanen- dagstrekning langhus -ski (Bane nor sf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Akershus Nordre Follo Tillatelse
Fortum waste solutions, eksport og import av avfall (Fortum waste solutions norway as) Fortum waste solutions, eksport og import av avfall (Fortum waste solutions norway as) Eksport/import Avfallsmegler Akershus Lillestrøm Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Franskleiv skiskytteranlegg Franskleiv skiskytteranlegg Landbasert Skytebaner Akershus Bærum Tillatelse 2021
Franzefoss gjenvinning avd sandvika sorteringsanlegg franzefossveien (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning avd sandvika sorteringsanlegg franzefossveien (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Akershus Bærum Tillatelse 2017, 2015 [...]
Franzefoss gjenvinning avd sandvika, eksport og import av avfall (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning avd sandvika, eksport og import av avfall (Franzefoss gjenvinning as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Akershus Bærum Tillatelse
Franzefoss gjenvinning avd. asker (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning avd. asker (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Akershus Asker Tillatelse
Franzefoss gjenvinning avd. isi (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning avd. isi (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Akershus Bærum Tillatelse
Franzefoss pukk avd vinterbro Franzefoss pukk avd vinterbro Landbasert Pukkverk Akershus Ås Tillatelse 2012
Franzefoss pukk, avd. steinskogen Franzefoss pukk, avd. steinskogen Landbasert Pukkverk Akershus Bærum Tillatelse 2018, 2012 [...]
Frogn renseanlegg (Frogn kommune) Frogn renseanlegg (Frogn kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Akershus Frogn Tillatelse 2018, 2016 [...]
Furuseth avd. slakteri Furuseth avd. slakteri Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Akershus Ullensaker Tillatelse 2022, 2018 [...]
Føyka - elvely - fysiske tiltak i askerelva og drengsrudbekken (Asker kommune samfunnstjenester) Føyka - elvely - fysiske tiltak i askerelva og drengsrudbekken (Asker kommune samfunnstjenester) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Akershus Asker Tillatelse
Gardermoen flystasjon Gardermoen flystasjon Landbasert Flyplass Akershus Ullensaker Tillatelse 2018
Gardermoen renseanlegg (slambehandling) (Ullensaker kommune) Gardermoen renseanlegg (slambehandling) (Ullensaker kommune) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Akershus Ullensaker Tillatelse, Tillatelse 2023
Gardermoen sentralrenseanlegg (Ullensaker kommune) Gardermoen sentralrenseanlegg (Ullensaker kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Akershus Ullensaker Tillatelse, Tillatelse 2023, 2017 [...]
Gardermoen sentralrenseanlegg biogassanlegg (Ullensaker kommune) Gardermoen sentralrenseanlegg biogassanlegg (Ullensaker kommune) Avfall Biogassanlegg Akershus Ullensaker Tillatelse
Gjerdrum avløpsnett i mira (Gjerdrum kommune teknisk etat) Gjerdrum avløpsnett i mira (Gjerdrum kommune teknisk etat) Avløp Offentlig avløpsnett Akershus Gjerdrum Tillatelse 2018
Grønn vekst as - vinterbro (Grønn vekst as) Grønn vekst as - vinterbro (Grønn vekst as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Akershus Ås Tillatelse 2023
Hadeland glassverk a.s Hadeland glassverk a.s Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Akershus Jevnaker Tillatelse 2018, 2014 [...]
Harestua renseanlegg (Lunner kommune sentraladministrasjon) Harestua renseanlegg (Lunner kommune sentraladministrasjon) Avløp Avløpsnett og -rensing Akershus Lunner Tillatelse 2021
Haslum krematorium Haslum krematorium Landbasert Krematorium Akershus Bærum Tillatelse 2022, 2017 [...]
Heidelberg materials miljø as avd. aurskog Heidelberg materials miljø as avd. aurskog Landbasert Farlig avfall - behandling Akershus Aurskog-Høland Tillatelse 2023, 2019 [...]
Heidelberg materials miljø avd aurskog, eksport eller import av avfall (Heidelberg materials miljø as) Heidelberg materials miljø avd aurskog, eksport eller import av avfall (Heidelberg materials miljø as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Akershus Aurskog-Høland Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Helgerud inert deponi (Helgerud massemottak as) Helgerud inert deponi (Helgerud massemottak as) Deponi Deponi for ordinært avfall Akershus Aurskog-Høland Tillatelse
Herstua deponi for inert avfall og lettere forurensede masser (Herstua miljø as) Herstua deponi for inert avfall og lettere forurensede masser (Herstua miljø as) Deponi Deponi for ordinært avfall Akershus Nannestad Tillatelse 2020, 2019
Horgen snødeponi (Frogn kommune) Horgen snødeponi (Frogn kommune) Avfall Snøhåndtering Akershus Frogn Tillatelse
Hra biogassanlegg trollmyra (Hadeland og ringerike avfallsselskap as) Hra biogassanlegg trollmyra (Hadeland og ringerike avfallsselskap as) Avfall Biogassanlegg Akershus Jevnaker Tillatelse 2022, 2016 [...]
Hra roa gjenvinningsstasjon (Hadeland og ringerike avfallsselskap as) Hra roa gjenvinningsstasjon (Hadeland og ringerike avfallsselskap as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Akershus Lunner Tillatelse 2018, 2013 [...]
Hra trollmyra gjenvinningsstasjon (Hadeland og ringerike avfallsselskap as) Hra trollmyra gjenvinningsstasjon (Hadeland og ringerike avfallsselskap as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Akershus Jevnaker Tillatelse 2022, 2013 [...]
Hurdal sentrum renseanlegg (Hurdal kommune teknisk etat) Hurdal sentrum renseanlegg (Hurdal kommune teknisk etat) Avløp Avløpsnett og -rensing Akershus Hurdal Tillatelse, Tillatelse 2021
Hurum brygge - vestre strandvei 93 - mudring (Hurum brygge as) Hurum brygge - vestre strandvei 93 - mudring (Hurum brygge as) Engangstiltak Mudring Akershus Asker Tillatelse
Hurum brygge - vestre strandvei 93 - utfylling (Hurum brygge as) Hurum brygge - vestre strandvei 93 - utfylling (Hurum brygge as) Engangstiltak Utfylling Akershus Asker Tillatelse
Høland betong og pukkverk (med behandling av betong og returasfalt) (Mr. pukk høland as) Høland betong og pukkverk (med behandling av betong og returasfalt) (Mr. pukk høland as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Akershus Aurskog-Høland Tillatelse 2018
Iron mountain - deli skog industriområde (Iron mountain norge as) Iron mountain - deli skog industriområde (Iron mountain norge as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Akershus Vestby Tillatelse
Isakveien snødeponi i lillestrøm (Lillestrøm kommune kultur, miljø og samfunn) Isakveien snødeponi i lillestrøm (Lillestrøm kommune kultur, miljø og samfunn) Avfall Snøhåndtering Akershus Lillestrøm Tillatelse 2018
Isi avfallsanlegg gjenvinningsstasjon (Bærum kommune miljøteknisk) Isi avfallsanlegg gjenvinningsstasjon (Bærum kommune miljøteknisk) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Akershus Bærum Tillatelse 2018, 2013 [...]
Isi i - deponi (nedlagt) (Bærum kommune miljøteknisk) Isi i - deponi (nedlagt) (Bærum kommune miljøteknisk) Deponi Deponi for ordinært avfall Akershus Bærum Tillatelse 2014
Isi ii - deponi (nedlagt) (Bærum kommune miljøteknisk) Isi ii - deponi (nedlagt) (Bærum kommune miljøteknisk) Deponi Deponi for ordinært avfall Akershus Bærum Tillatelse 2018, 2016 [...]
Jevnaker renseanlegg (Jevnaker kommune) Jevnaker renseanlegg (Jevnaker kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Akershus Jevnaker Tillatelse 2018
Jølsen miljøpark as (Jølsen miljøpark as) Jølsen miljøpark as (Jølsen miljøpark as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Akershus Lillestrøm Tillatelse 2019, 2016 [...]
Kattås vannbehandlingsanlegg (Asker og bærum vannverk iks) Kattås vannbehandlingsanlegg (Asker og bærum vannverk iks) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Akershus Bærum Tillatelse
Kirkebygda sentralrenseanlegg (Enebakk kommune teknisk avdeling) Kirkebygda sentralrenseanlegg (Enebakk kommune teknisk avdeling) Avløp Avløpsnett og -rensing Akershus Enebakk Tillatelse 2021, 2018 [...]
Kirkebygden og ytre enebakk vannverk Kirkebygden og ytre enebakk vannverk Landbasert Annen aktivitet Akershus Enebakk Tillatelse 2017
Kjeller flystasjon Kjeller flystasjon Landbasert Flyplass Akershus Lillestrøm Tillatelse 2010
Kløfta renseanlegg (Ullensaker kommune) Kløfta renseanlegg (Ullensaker kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Akershus Ullensaker Tillatelse, Tillatelse 2023, 2017 [...]
Krogstad biogassanlegg (Nedre romerike vann- og avløpsselskap iks) Krogstad biogassanlegg (Nedre romerike vann- og avløpsselskap iks) Avfall Biogassanlegg Akershus Lillestrøm Tillatelse
Krogstad miljøpark - nra sin mellomlagringsplass for avløpsslam (Nedre romerike vann- og avløpsselskap iks) Krogstad miljøpark - nra sin mellomlagringsplass for avløpsslam (Nedre romerike vann- og avløpsselskap iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Akershus Lillestrøm Tillatelse, Tillatelse 2019
Lahell avløpsanlegg (Asker kommune samfunnstjenester) Lahell avløpsanlegg (Asker kommune samfunnstjenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Akershus Asker Tillatelse 2017, 2014 [...]
Larsen skraphandel as (behandlingsanlegg) (Larsen skraphandel as) Larsen skraphandel as (behandlingsanlegg) (Larsen skraphandel as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Akershus Nes Tillatelse 2018, 2016
Leca norge as avd. rælingen - industrideponi (Leca norge as) Leca norge as avd. rælingen - industrideponi (Leca norge as) Deponi Industrideponering Akershus Rælingen Tillatelse
Leca rælingen Leca rælingen Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Akershus Rælingen Tillatelse, Klimakvoter 2018, 2015 [...]
Life technologies Life technologies Landbasert Kjemisk industri Akershus Lillestrøm Tillatelse 2021, 2015 [...]
Lillestrøm avløpsnett i mira (Lillestrøm kommune kultur, miljø og samfunn) Lillestrøm avløpsnett i mira (Lillestrøm kommune kultur, miljø og samfunn) Avløp Offentlig avløpsnett Akershus Lillestrøm Tillatelse 2018, 2018 [...]
Lillestrøm avløpsnett i nra (Lillestrøm kommune kultur, miljø og samfunn) Lillestrøm avløpsnett i nra (Lillestrøm kommune kultur, miljø og samfunn) Avløp Offentlig avløpsnett Akershus Lillestrøm Tillatelse 2019, 2013 [...]
Løken renseanlegg (Aurskog-høland kommune) Løken renseanlegg (Aurskog-høland kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Akershus Aurskog-Høland Tillatelse 2020, 2017 [...]
Lørenskog avløpsnett i nra (Lørenskog kommune teknisk sektor) Lørenskog avløpsnett i nra (Lørenskog kommune teknisk sektor) Avløp Offentlig avløpsnett Akershus Lørenskog Tillatelse 2019, 2014
Mellomlagring sprengstein ved strandveien 22, skedsmo (Strandveien 1 as) Mellomlagring sprengstein ved strandveien 22, skedsmo (Strandveien 1 as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Akershus Lillestrøm Tillatelse
Mellomlagringsplass for slam ved nordre follo renseanlegg (Nordre follo renseanlegg iks) Mellomlagringsplass for slam ved nordre follo renseanlegg (Nordre follo renseanlegg iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Akershus Ås Tillatelse 2019
Metallco as industrivegen 10 - oppaker - nes (mellomlagring) (Metallco as) Metallco as industrivegen 10 - oppaker - nes (mellomlagring) (Metallco as) Avfall Kasserte kjøretøy Akershus Nes Tillatelse
Microbeads as Microbeads as Landbasert Kjemisk industri Akershus Lillestrøm Tillatelse 2021
Midtre romerike avløpsselskap iks (mira) (Midtre romerike avløpsselskap iks) Midtre romerike avløpsselskap iks (mira) (Midtre romerike avløpsselskap iks) Avløp Avløpsnett og -rensing Akershus Lillestrøm Tillatelse 2019
Mortensrud avfallsdeponi (gammel kommunal fylling) (Asker kommune samfunnstjenester) Mortensrud avfallsdeponi (gammel kommunal fylling) (Asker kommune samfunnstjenester) Deponi Deponi for ordinært avfall Akershus Asker Tillatelse 2024
Motorcrossbane assurdalen (Åsland pukk as) Motorcrossbane assurdalen (Åsland pukk as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Akershus Nordre Follo Tillatelse 2016
Mudring i son havn (Vestby kommune kommunalteknikk) Mudring i son havn (Vestby kommune kommunalteknikk) Engangstiltak Mudring Akershus Vestby Tillatelse
Mudring i utløpet til lysakerelven (Elvia as) Mudring i utløpet til lysakerelven (Elvia as) Engangstiltak Mudring Akershus Bærum Tillatelse
Mudring i åstaddammen (Asker kommune samfunnsutvikling) Mudring i åstaddammen (Asker kommune samfunnsutvikling) Engangstiltak Mudring Akershus Asker Tillatelse
Mudring og utfylling i slemmestadbukta (Asker kommune samfunnstjenester) Mudring og utfylling i slemmestadbukta (Asker kommune samfunnstjenester) Engangstiltak Mudring Akershus Asker Tillatelse
Mudring og utfylling langs vorma og i minnevika (Bane nor sf) Mudring og utfylling langs vorma og i minnevika (Bane nor sf) Engangstiltak Utfylling Akershus Eidsvoll Tillatelse
Mudring og utfylling ved flaskebekk brygge (Nesodden kommune teknikk og miljø) Mudring og utfylling ved flaskebekk brygge (Nesodden kommune teknikk og miljø) Engangstiltak Mudring Akershus Nesodden Tillatelse
Mudring og utfylling ved parrstranda i frogn kommune (Frogn kommune) Mudring og utfylling ved parrstranda i frogn kommune (Frogn kommune) Engangstiltak Mudring Akershus Frogn Tillatelse
Mudring og utfylling ved riserdammen (Aurskog sparebank) Mudring og utfylling ved riserdammen (Aurskog sparebank) Engangstiltak Mudring Akershus Aurskog-Høland Tillatelse
Mudring ved bergertjern båthavn i randsfjorden (Jevnaker båtforening) Mudring ved bergertjern båthavn i randsfjorden (Jevnaker båtforening) Engangstiltak Mudring Akershus Jevnaker Tillatelse
Mudring ved utløpet av bøbekken i slemmestadbukta (Asker kommune samfunnstjenester) Mudring ved utløpet av bøbekken i slemmestadbukta (Asker kommune samfunnstjenester) Engangstiltak Mudring Akershus Asker Tillatelse
Mudring ved utløpet av bøbekken i slemmestadbukta (Asker kommune samfunnstjenester) Mudring ved utløpet av bøbekken i slemmestadbukta (Asker kommune samfunnstjenester) Engangstiltak Mudring Akershus Asker Tillatelse
Nannestad avløpsnett i gardermoen ra (Nannestad kommune samfunnsutvikling og drift) Nannestad avløpsnett i gardermoen ra (Nannestad kommune samfunnsutvikling og drift) Avløp Offentlig avløpsnett Akershus Nannestad Tillatelse 2021, 2017 [...]
Nes miljøpark - jordvaskeanlegg (Nes miljøpark as) Nes miljøpark - jordvaskeanlegg (Nes miljøpark as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Akershus Nes Tillatelse 2021
Nmbu fiskelaboratoriet, matfisk (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (nmbu)) Nmbu fiskelaboratoriet, matfisk (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (nmbu)) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Akershus Ås Tillatelse, Tillatelse
Nocas as - industriveien 25 - herbergåsen - nes kommune (Nocas as) Nocas as - industriveien 25 - herbergåsen - nes kommune (Nocas as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Akershus Nes Tillatelse 2018
Nocas, eksport og import av avfall (Nocas as) Nocas, eksport og import av avfall (Nocas as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Akershus Nes Tillatelse, Tillatelse
Nordbytunellen, vassum- og smihagentunellen Nordbytunellen, vassum- og smihagentunellen Landbasert Tunneldrift Akershus Ås Tillatelse
Nordre follo avløpsnett i bekkelaget ra (Nordre follo kommune) Nordre follo avløpsnett i bekkelaget ra (Nordre follo kommune) Avløp Offentlig avløpsnett Akershus Nordre Follo Tillatelse 2016, 2014
Nordre follo avløpsnett i nordre follo ra (Nordre follo kommune) Nordre follo avløpsnett i nordre follo ra (Nordre follo kommune) Avløp Offentlig avløpsnett Akershus Nordre Follo Tillatelse, Tillatelse 2016, 2016 [...]
Nordre follo renseanlegg (Nordre follo renseanlegg iks) Nordre follo renseanlegg (Nordre follo renseanlegg iks) Avløp Avløpsnett og -rensing Akershus Ås Tillatelse 2012, 2008
Norsk biokraft as (Norsk biokraft as) Norsk biokraft as (Norsk biokraft as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Akershus Nannestad Tillatelse 2021
Norsk gjenvinning renovasjon as - omlastingsstasjon - yggeset - asker (Norsk gjenvinning renovasjon as) Norsk gjenvinning renovasjon as - omlastingsstasjon - yggeset - asker (Norsk gjenvinning renovasjon as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Akershus Asker Tillatelse
Norsk lystbåtdestruksjon as - kasserte fritidsbåter - skedsmo kommune (Norsk lystbåtdestruksjon as) Norsk lystbåtdestruksjon as - kasserte fritidsbåter - skedsmo kommune (Norsk lystbåtdestruksjon as) Avfall Kasserte fritidsbåter Akershus Lillestrøm Tillatelse 2018
Nra (nedre romerike avløpsanlegg) (Nedre romerike vann- og avløpsselskap iks) Nra (nedre romerike avløpsanlegg) (Nedre romerike vann- og avløpsselskap iks) Avløp Avløpsnett og -rensing Akershus Lillestrøm Tillatelse 2020, 2018 [...]
Ole haug sorteringsanlegg nes gård (Haug ole nes gård) Ole haug sorteringsanlegg nes gård (Haug ole nes gård) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Akershus Lørenskog Tillatelse 2018, 2011
Omlastingshall follo ren iks fugleåsen - ski (Follo ren iks) Omlastingshall follo ren iks fugleåsen - ski (Follo ren iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Akershus Nordre Follo Tillatelse 2021, 2018
Oppegård lerduebane (ole haugbanen) Oppegård lerduebane (ole haugbanen) Landbasert Skytebaner Akershus Nordre Follo Tillatelse 2016
Oredalen avfallsanlegg - avfallssortering (Lindum oredalen as) Oredalen avfallsanlegg - avfallssortering (Lindum oredalen as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Akershus Asker Tillatelse 2018, 2015 [...]
Oredalen avfallsanlegg - deponi (Lindum oredalen as) Oredalen avfallsanlegg - deponi (Lindum oredalen as) Deponi Deponi for ordinært avfall Akershus Asker Tillatelse 2023, 2018 [...]
Oredalen avfallsanlegg - slamkompostering (Lindum oredalen as) Oredalen avfallsanlegg - slamkompostering (Lindum oredalen as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Akershus Asker Tillatelse 2017, 2012 [...]
Orica norway - engene næringspark Orica norway - engene næringspark Landbasert Kjemisk industri Akershus Asker Tillatelse
Orkla home & personal care as avd produksjon ski - tidl. lilleborg Orkla home & personal care as avd produksjon ski - tidl. lilleborg Landbasert Kjemisk industri Akershus Nordre Follo Tillatelse 2016, 2015 [...]
Peab asfalt avd jessheim - barntjernmoen - asfaltverk Peab asfalt avd jessheim - barntjernmoen - asfaltverk Landbasert Asfaltverk Akershus Ullensaker Tillatelse
Peab asfalt avd jessheim - barntjernmoen - pukkverk Peab asfalt avd jessheim - barntjernmoen - pukkverk Landbasert Pukkverk Akershus Ullensaker Tillatelse
Peab asfalt avd jessheim - barntjernmoen (Peab asfalt norge as) Peab asfalt avd jessheim - barntjernmoen (Peab asfalt norge as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Akershus Ullensaker Tillatelse
Påfylling av sand på lille hawaii strand (Nes hageby vel) Påfylling av sand på lille hawaii strand (Nes hageby vel) Engangstiltak Utfylling Akershus Asker Tillatelse
Ragn sells, avfallstrading fra hovedkontoret (Ragn sells as) Ragn sells, avfallstrading fra hovedkontoret (Ragn sells as) Eksport/import Avfallsmegler Akershus Lillestrøm Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2018, 2018 [...]
Ragn-sells as avd jessheim - kasserte kjøretøy (Ragn sells as) Ragn-sells as avd jessheim - kasserte kjøretøy (Ragn sells as) Avfall Kasserte kjøretøy Akershus Ullensaker Tillatelse 2020
Ragn-sells as avd jessheim - sorteringsanlegg (Ragn sells as) Ragn-sells as avd jessheim - sorteringsanlegg (Ragn sells as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Akershus Ullensaker Tillatelse 2020, 2015 [...]
Ragn-sells autopart as avd auli (Ragn-sells autopart as) Ragn-sells autopart as avd auli (Ragn-sells autopart as) Avfall Kasserte kjøretøy Akershus Nes Tillatelse 2016
Ragn-sells autopart as avd skedsmo (Ragn-sells autopart as) Ragn-sells autopart as avd skedsmo (Ragn-sells autopart as) Avfall Kasserte kjøretøy Akershus Lillestrøm Tillatelse 2023, 2015 [...]
Ragn-sells avd skårer (Ragn sells as) Ragn-sells avd skårer (Ragn sells as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Akershus Lørenskog Tillatelse 2021, 2018 [...]
Railcom, eksport og import av avfall (Railcom as) Railcom, eksport og import av avfall (Railcom as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Akershus Lillestrøm Tillatelse
Ringnes bryggeri Ringnes bryggeri Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Akershus Nittedal Tillatelse 2019, 2016 [...]
Risenga varmesentral, asker Risenga varmesentral, asker Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Akershus Asker Tillatelse 2016
Roaf miljøpark - avfallshåndtering (Romerike avfallsforedling iks) Roaf miljøpark - avfallshåndtering (Romerike avfallsforedling iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Akershus Lillestrøm Tillatelse 2018, 2015 [...]
Roaf miljøpark - bøler sorteringsanlegg bølerveien (Romerike avfallsforedling iks) Roaf miljøpark - bøler sorteringsanlegg bølerveien (Romerike avfallsforedling iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Akershus Lillestrøm Tillatelse 2018, 2015 [...]
Roaf miljøpark - deponi (Romerike avfallsforedling iks) Roaf miljøpark - deponi (Romerike avfallsforedling iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Akershus Lillestrøm Tillatelse 2018, 2012 [...]
Roaf miljøpark - sorteringsanlegg (Romerike avfallsforedling iks) Roaf miljøpark - sorteringsanlegg (Romerike avfallsforedling iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Akershus Lillestrøm Tillatelse 2015
Romerike biogassanlegg (matavfall) (Oslo kommune renovasjons- og gjenvinningsetaten) Romerike biogassanlegg (matavfall) (Oslo kommune renovasjons- og gjenvinningsetaten) Avfall Biogassanlegg Akershus Nes Tillatelse 2021, 2016 [...]
Rotnes renseanlegg (Nittedal kommune miljø og samfunnsutvikling) Rotnes renseanlegg (Nittedal kommune miljø og samfunnsutvikling) Avløp Avløpsnett og -rensing Akershus Nittedal Tillatelse 2018, 2016 [...]
Runes containerservice as sorteringanlegg bergsjø (Runes containerservice as) Runes containerservice as sorteringanlegg bergsjø (Runes containerservice as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Akershus Aurskog-Høland Tillatelse 2018, 2015 [...]
Rælingen avløpsnett i nra (Rælingen kommune) Rælingen avløpsnett i nra (Rælingen kommune) Avløp Offentlig avløpsnett Akershus Rælingen Tillatelse 2019, 2012 [...]
Røyken grovfyllplass - deponi (Røyken grovfyllplass as) Røyken grovfyllplass - deponi (Røyken grovfyllplass as) Deponi Deponi for ordinært avfall Akershus Asker Tillatelse 2023, 2021 [...]
Sagerud skiskytteranlegg Sagerud skiskytteranlegg Landbasert Skytebaner Akershus Nittedal Tillatelse
Sentralrenseanlegg vest (veas) (Veas selvkost as) Sentralrenseanlegg vest (veas) (Veas selvkost as) Avløp Avløpsnett og -rensing Akershus Asker Tillatelse 2020, 2011
Sessvollmoen skyte- og øvingsfelt Sessvollmoen skyte- og øvingsfelt Landbasert Skyte- og øvingsfelt Akershus Ullensaker Tillatelse 2022
Silva green fuel da Silva green fuel da Landbasert Kjemisk industri Akershus Asker Tillatelse 2022
Skiskytterbane på solli Skiskytterbane på solli Landbasert Skytebaner Akershus Asker Tillatelse 2022
Slemmestadbukta - mudring (Asker kommune samfunnstjenester) Slemmestadbukta - mudring (Asker kommune samfunnstjenester) Engangstiltak Mudring Akershus Asker Tillatelse
Solbergstrand, matfisk, settefisk og skalldyr (Norsk institutt for vannforskning) Solbergstrand, matfisk, settefisk og skalldyr (Norsk institutt for vannforskning) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Akershus Frogn Tillatelse 2017
Spillhaug avfallsanlegg - deponi (nedlagt) (Aurskog-høland kommune) Spillhaug avfallsanlegg - deponi (nedlagt) (Aurskog-høland kommune) Deponi Deponi for ordinært avfall Akershus Aurskog-Høland Tillatelse 2011, 2005 [...]
Stalsberghagen krematorium Stalsberghagen krematorium Landbasert Krematorium Akershus Rælingen Tillatelse 2017, 2011
Statkraft tofte - flisproduksjon Statkraft tofte - flisproduksjon Landbasert Treforedling Akershus Asker Tillatelse 2023, 2021
Stena recycling as, avd. frogner, ordinært næringsavfall (Stena recycling as) Stena recycling as, avd. frogner, ordinært næringsavfall (Stena recycling as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Akershus Lillestrøm Tillatelse 2017, 2015
Stena recycling avd. frogner - farlig- og ee-avfall, ausenfjellet (Stena recycling as) Stena recycling avd. frogner - farlig- og ee-avfall, ausenfjellet (Stena recycling as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Akershus Lillestrøm Tillatelse 2021, 2018 [...]
Stena recycling, ausenfjellet, eksport og import av avfall (Stena recycling as) Stena recycling, ausenfjellet, eksport og import av avfall (Stena recycling as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Akershus Lillestrøm Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2017, 2015 [...]
Stenqvist avd. flexo Stenqvist avd. flexo Landbasert Annen aktivitet Akershus Aurskog-Høland Tillatelse 2022, 2015 [...]
Stiftelsen returgass (tidligere renor as avd bjørkelangen ) (Stiftelsen returgass) Stiftelsen returgass (tidligere renor as avd bjørkelangen ) (Stiftelsen returgass) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Akershus Aurskog-Høland Tillatelse 2017, 2011
Storøyodden nord - utfylling av sand (Bærum kommune miljøteknisk) Storøyodden nord - utfylling av sand (Bærum kommune miljøteknisk) Engangstiltak Utfylling Akershus Bærum Tillatelse
Storøyodden sør - utfylling av sand (Bærum kommune miljøteknisk) Storøyodden sør - utfylling av sand (Bærum kommune miljøteknisk) Engangstiltak Utfylling Akershus Bærum Tillatelse
Sundet brygge as - mudring og utfylling i vorma (Sundet brygge as) Sundet brygge as - mudring og utfylling i vorma (Sundet brygge as) Engangstiltak Mudring Akershus Eidsvoll Tillatelse
Svelleveien 23 - opprydding av forurenset grunn (Ok property as) Svelleveien 23 - opprydding av forurenset grunn (Ok property as) Engangstiltak Annen aktivitet Akershus Lillestrøm Tillatelse
Svelviksand avd. hurum (Svelviksand as) Svelviksand avd. hurum (Svelviksand as) Engangstiltak Mudring Akershus Asker Tillatelse
Sødra cell tofte, toftedalen - industrideponi (Statkraft tofte as) Sødra cell tofte, toftedalen - industrideponi (Statkraft tofte as) Deponi Industrideponering Akershus Asker Tillatelse 2013
Søndre follo ra slambehandling (Søndre follo renseanlegg iks) Søndre follo ra slambehandling (Søndre follo renseanlegg iks) Avfall Biogassanlegg Akershus Vestby Tillatelse
Søndre follo renseanlegg (Søndre follo renseanlegg iks) Søndre follo renseanlegg (Søndre follo renseanlegg iks) Avløp Avløpsnett og -rensing Akershus Vestby Tillatelse 2021, 2013 [...]
Topaas og haug as - yggeset gjenvinningsmottak (Topaas og haug as entreprenørforretning) Topaas og haug as - yggeset gjenvinningsmottak (Topaas og haug as entreprenørforretning) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Akershus Asker Tillatelse 2022
Trandumskogen tanksskytebane (Forsvarsbygg) Trandumskogen tanksskytebane (Forsvarsbygg) Engangstiltak N/A Akershus Ullensaker Tillatelse
Trollmyra deponi ii (Hadeland og ringerike avfallsselskap as) Trollmyra deponi ii (Hadeland og ringerike avfallsselskap as) Deponi Deponi for ordinært avfall Akershus Jevnaker Tillatelse 2022, 2018 [...]
Tschudi arctic transit Tschudi arctic transit Landbasert Annen aktivitet Akershus Bærum Tillatelse 2013, 2010 [...]
Tverrslag jong (Nye veier as) Tverrslag jong (Nye veier as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Akershus Bærum Tillatelse
Tverrslag nordby (Nye veier as) Tverrslag nordby (Nye veier as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Akershus Bærum Tillatelse
Tverrslag reverud (Nye veier as) Tverrslag reverud (Nye veier as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Akershus Bærum Tillatelse
Tverrveien snødeponi (Nordre follo kommune) Tverrveien snødeponi (Nordre follo kommune) Avfall Snøhåndtering Akershus Nordre Follo Tillatelse
Ullensaker avløpsnett i gardermoen ra (Ullensaker kommune) Ullensaker avløpsnett i gardermoen ra (Ullensaker kommune) Avløp Offentlig avløpsnett Akershus Ullensaker Tillatelse, Tillatelse 2023, 2017
Ullensaker produksjon - hovinmoen pukk og grus Ullensaker produksjon - hovinmoen pukk og grus Landbasert Pukkverk Akershus Ullensaker Tillatelse 2012
Ulvedalen riflebaner Ulvedalen riflebaner Landbasert Skytebaner Akershus Gjerdrum Tillatelse
Utfylling i forbindelse med etablering av turvei langs harestuvatnet (Lunner kommune sentraladministrasjon) Utfylling i forbindelse med etablering av turvei langs harestuvatnet (Lunner kommune sentraladministrasjon) Engangstiltak Utfylling Akershus Lunner Tillatelse
Utfylling i sandvikselva - rigmorbrygga (Bærum kommune miljøteknisk) Utfylling i sandvikselva - rigmorbrygga (Bærum kommune miljøteknisk) Engangstiltak Utfylling Akershus Bærum Tillatelse
Utfylling i sjø - lakseberget (Bærum kommune administrasjon) Utfylling i sjø - lakseberget (Bærum kommune administrasjon) Engangstiltak Utfylling Akershus Bærum Tillatelse
Varpet riflebaner Varpet riflebaner Landbasert Skytebaner Akershus Nittedal Tillatelse
Veidekke - bergmoen - pukkverk Veidekke - bergmoen - pukkverk Landbasert Pukkverk Akershus Ullensaker Tillatelse 2020
Veidekke - bergmoen (Veidekke industri as) Veidekke - bergmoen (Veidekke industri as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Akershus Ullensaker Tillatelse
Vestby avløpsnett i kambo ra (Vestby kommune kommunalteknikk) Vestby avløpsnett i kambo ra (Vestby kommune kommunalteknikk) Avløp Offentlig avløpsnett Akershus Vestby Tillatelse 2021, 2017 [...]
Vestby avløpsnett i søndre follo ra (Vestby kommune kommunalteknikk) Vestby avløpsnett i søndre follo ra (Vestby kommune kommunalteknikk) Avløp Offentlig avløpsnett Akershus Vestby Tillatelse 2021, 2017 [...]
Volla renseanlegg (Lunner kommune sentraladministrasjon) Volla renseanlegg (Lunner kommune sentraladministrasjon) Avløp Avløpsnett og -rensing Akershus Lunner Tillatelse 2021, 2019 [...]
Yggeset avfallsdeponi, etappe i og ii (etterdrift) (Asker kommune samfunnstjenester) Yggeset avfallsdeponi, etappe i og ii (etterdrift) (Asker kommune samfunnstjenester) Deponi Deponi for ordinært avfall Akershus Asker Tillatelse 2018, 2014
Yggeset gjenvinningsstasjon (Asker kommune samfunnstjenester) Yggeset gjenvinningsstasjon (Asker kommune samfunnstjenester) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Akershus Asker Tillatelse 2018, 2012 [...]
Øras miljøstasjon dal skog - annen avfallshåndtering (Øvre romerike avfallsselskap (øras) iks) Øras miljøstasjon dal skog - annen avfallshåndtering (Øvre romerike avfallsselskap (øras) iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Akershus Ullensaker Tillatelse 2022, 2019 [...]
Øras miljøstasjon dal skog - deponi (Øvre romerike avfallsselskap (øras) iks) Øras miljøstasjon dal skog - deponi (Øvre romerike avfallsselskap (øras) iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Akershus Ullensaker Tillatelse 2022, 2014 [...]
Øras miljøstasjon dal skog - kompostering (Øvre romerike avfallsselskap (øras) iks) Øras miljøstasjon dal skog - kompostering (Øvre romerike avfallsselskap (øras) iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Akershus Ullensaker Tillatelse 2014, 2005
Østlandsjord as - avfallsanlegg (Østlandsjord as) Østlandsjord as - avfallsanlegg (Østlandsjord as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Akershus Bærum Tillatelse
Østlandske bilsanering as (Østlandske bilsanering as) Østlandske bilsanering as (Østlandske bilsanering as) Avfall Kasserte kjøretøy Akershus Nordre Follo Tillatelse 2018
Ålerudmyra - deponi for inert avfall og lett forurensede masser (Aalerudmyra as) Ålerudmyra - deponi for inert avfall og lett forurensede masser (Aalerudmyra as) Deponi Deponi for ordinært avfall Akershus Ås Tillatelse 2020, 2018 [...]
Ålerudmyra riflebane Ålerudmyra riflebane Landbasert Skytebaner Akershus Ås Tillatelse
Åneby renseanlegg (Nittedal kommune miljø og samfunnsutvikling) Åneby renseanlegg (Nittedal kommune miljø og samfunnsutvikling) Avløp Avløpsnett og -rensing Akershus Nittedal Tillatelse 2018, 2016 [...]
Ås avløpsnett i nordre follo ra (Ås kommune teknikk, samfunn og kultur) Ås avløpsnett i nordre follo ra (Ås kommune teknikk, samfunn og kultur) Avløp Offentlig avløpsnett Akershus Ås Tillatelse 2021, 2016 [...]
Ås avløpsnett i søndre follo ra (Ås kommune teknikk, samfunn og kultur) Ås avløpsnett i søndre follo ra (Ås kommune teknikk, samfunn og kultur) Avløp Offentlig avløpsnett Akershus Ås Tillatelse 2021, 2016 [...]

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.