Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

203 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
Bekkeseth as - avfallssortering (Bekkeseth as) Bekkeseth as - avfallssortering (Bekkeseth as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Nore og Uvdal Tillatelse 2021, 2020
Berger båtforening - mudring (Erland borgen) Berger båtforening - mudring (Erland borgen) Engangstiltak Mudring Buskerud Drammen Tillatelse
Berskaug snødeponi (Drammen kommune) Berskaug snødeponi (Drammen kommune) Avfall Snøhåndtering Buskerud Drammen Tillatelse 2024
Bildemontering ringerike as (Bildemontering ringerike as) Bildemontering ringerike as (Bildemontering ringerike as) Avfall Kasserte kjøretøy Buskerud Ringerike Tillatelse 2015, 2010 [...]
Biloppsamlingsplass røkeberg (K. bråten as) Biloppsamlingsplass røkeberg (K. bråten as) Avfall Kasserte kjøretøy Buskerud Øvre Eiker Tillatelse
Bim norway as Bim norway as Landbasert Kjemisk industri Buskerud Drammen Tillatelse 2024, 2016
Bjertnæs renovasjon sorteringsanlegg (Bjertnæs renovasjon as) Bjertnæs renovasjon sorteringsanlegg (Bjertnæs renovasjon as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Modum Tillatelse 2018, 2012
Ble fjellskog avløpsrenseanlegg (Ble fjellskog as) Ble fjellskog avløpsrenseanlegg (Ble fjellskog as) Avløp Privat avløpsanlegg Buskerud Flesberg Tillatelse, Tillatelse
Bokerøya renseanlegg (Drammen kommune) Bokerøya renseanlegg (Drammen kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Drammen Tillatelse
Brakamyr (Nye veier as) Brakamyr (Nye veier as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Hole Tillatelse
Breie deponi for inert avfall (Hallingdal renovasjon iks) Breie deponi for inert avfall (Hallingdal renovasjon iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Buskerud Ål Tillatelse 2021, 2016 [...]
Building material corporation as Building material corporation as Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Buskerud Drammen Tillatelse 2010
Burud avfallsdeponi (Øvre eiker kommune seksjon samfunnsutvikling) Burud avfallsdeponi (Øvre eiker kommune seksjon samfunnsutvikling) Deponi Deponi for ordinært avfall Buskerud Øvre Eiker Tillatelse
Bårud avløpsanlegg (Modum kommune teknisk og miljø) Bårud avløpsanlegg (Modum kommune teknisk og miljø) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Modum Tillatelse 2021, 2017 [...]
Båsheim laguneanlegg for avløpsslam (Sigdal kommune teknisk etat) Båsheim laguneanlegg for avløpsslam (Sigdal kommune teknisk etat) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Sigdal Tillatelse 2020, 2015 [...]
Carboline norge as Carboline norge as Landbasert Kjemisk industri Buskerud Lier Tillatelse 2021, 2018 [...]
Drammen kommune - vei, natur og idrett (Drammen kommune under sletting fra 01.01.2020) Drammen kommune - vei, natur og idrett (Drammen kommune under sletting fra 01.01.2020) Engangstiltak Utfylling Buskerud Drammen Tillatelse
Drammen krematorium Drammen krematorium Landbasert Krematorium Buskerud Drammen Tillatelse 2022
Dumping og mudring i store stølevann (Kongsberg energiselskap as) Dumping og mudring i store stølevann (Kongsberg energiselskap as) Engangstiltak Dumping Buskerud Kongsberg Tillatelse
E134 gamlegrendåstunnelen, damåsen - saggrenda E134 gamlegrendåstunnelen, damåsen - saggrenda Landbasert Tunneldrift Buskerud Kongsberg Tillatelse 2023
E134 moanetunnelen, damåsen - saggrenda E134 moanetunnelen, damåsen - saggrenda Landbasert Tunneldrift Buskerud Kongsberg Tillatelse 2023
E134 svartåstunnelen damåsen - saggrenda E134 svartåstunnelen damåsen - saggrenda Landbasert Tunneldrift Buskerud Kongsberg Tillatelse 2023
E134 vollåstunnelen damåsen - saggrenda E134 vollåstunnelen damåsen - saggrenda Landbasert Tunneldrift Buskerud Kongsberg Tillatelse 2023
E16 bjørum - skaret (Statens vegvesen) E16 bjørum - skaret (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Hole Tillatelse, Tillatelse
E18 fosskolltunnelen, statens vegvesen E18 fosskolltunnelen, statens vegvesen Landbasert Tunneldrift Buskerud Lier Tillatelse 2020
Egge i - inert deponi (Lindum egge as) Egge i - inert deponi (Lindum egge as) Deponi Deponi for ordinært avfall Buskerud Lier Tillatelse 2021, 2013
Egge ii - inert deponi (Egge massedeponi as) Egge ii - inert deponi (Egge massedeponi as) Deponi Deponi for ordinært avfall Buskerud Lier Tillatelse
Egge snødeponi (Egge massedeponi as) Egge snødeponi (Egge massedeponi as) Avfall Snøhåndtering Buskerud Lier Tillatelse
Eggedal avløpsanlegg (Sigdal kommune teknisk etat) Eggedal avløpsanlegg (Sigdal kommune teknisk etat) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Sigdal Tillatelse 2014
Elvika avløpsanlegg (Modum kommune teknisk og miljø) Elvika avløpsanlegg (Modum kommune teknisk og miljø) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Modum Tillatelse 2021, 2015 [...]
Etablering av parkeringskjeller brakerøya (Dhp parkering as) Etablering av parkeringskjeller brakerøya (Dhp parkering as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Drammen Tillatelse
Felleskjøpet agri avd. modum Felleskjøpet agri avd. modum Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Buskerud Modum Tillatelse 2012
Fjernvarmeledning i bragernesløpet (Drammen fjernvarme as) Fjernvarmeledning i bragernesløpet (Drammen fjernvarme as) Engangstiltak Mudring Buskerud Drammen Tillatelse
Follum forbrenningsanlegg Follum forbrenningsanlegg Landbasert Avfallsforbrenning Buskerud Ringerike Tillatelse 2020, 2016 [...]
Fossan laguneanlegg for avløpsslam (Rollag kommune teknisk enhet) Fossan laguneanlegg for avløpsslam (Rollag kommune teknisk enhet) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Rollag Tillatelse 2023, 2016
Franzefoss pukk avd. lyngås, lier Franzefoss pukk avd. lyngås, lier Landbasert Pukkverk Buskerud Lier Tillatelse 2013
Fuglehaugen ii avfallsanlegg (Gol kommune) Fuglehaugen ii avfallsanlegg (Gol kommune) Deponi Deponi for ordinært avfall Buskerud Gol Tillatelse
Fuglehaugen motorsenter Fuglehaugen motorsenter Landbasert Motorsportbane Buskerud Gol Tillatelse, Tillatelse 2013
Fuglerud deponi (Fuglerud energi as) Fuglerud deponi (Fuglerud energi as) Deponi Deponi for ordinært avfall Buskerud Lier Tillatelse 2021, 2009
Geilo renseanlegg (Hol kommune teknisk etat) Geilo renseanlegg (Hol kommune teknisk etat) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Hol Tillatelse 2019, 2013 [...]
Gilhusbukta, utfylling (Gilhusbukta sjøgrunn as) Gilhusbukta, utfylling (Gilhusbukta sjøgrunn as) Engangstiltak Utfylling Buskerud Lier Tillatelse 2019
Gol avløpsanlegg (Gol kommune) Gol avløpsanlegg (Gol kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Gol Tillatelse 2018, 2014 [...]
Golsfjellet avløpsanlegg (Gol kommune) Golsfjellet avløpsanlegg (Gol kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Gol Tillatelse 2018, 2010
Gomsrud avfallsdeponi ii (Kongsberg kommune tekniske tjenester) Gomsrud avfallsdeponi ii (Kongsberg kommune tekniske tjenester) Deponi Deponi for ordinært avfall Buskerud Kongsberg Tillatelse 2023, 2015 [...]
Gomsrud avfallsmottak - norsk gjenvinning (Norsk gjenvinning as) Gomsrud avfallsmottak - norsk gjenvinning (Norsk gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Kongsberg Tillatelse, Tillatelse 2024, 2018 [...]
Gomsrud gjenvinningsstasjon (Kongsberg kommune tekniske tjenester) Gomsrud gjenvinningsstasjon (Kongsberg kommune tekniske tjenester) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Kongsberg Tillatelse 2010, 2005
Gomsrud snødeponi (Kongsberg kommune tekniske tjenester) Gomsrud snødeponi (Kongsberg kommune tekniske tjenester) Avfall Snøhåndtering Buskerud Kongsberg Tillatelse 2023
Grasvikmoen laguneanlegg for avløpsslam (Sigdal kommune teknisk etat) Grasvikmoen laguneanlegg for avløpsslam (Sigdal kommune teknisk etat) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Sigdal Tillatelse 2020, 2015 [...]
Graving i rukkedøla i forbindelse med flomsikring (Nesbyen kommune tekniske enheter) Graving i rukkedøla i forbindelse med flomsikring (Nesbyen kommune tekniske enheter) Engangstiltak Mudring Buskerud Nesbyen Tillatelse
Grønn vekst norge as - skotselv (Grønn vekst as) Grønn vekst norge as - skotselv (Grønn vekst as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Øvre Eiker Tillatelse 2021
Grønneflåta avfallsanlegg - gjenvinningsstasjon (Numedal produksjon as) Grønneflåta avfallsanlegg - gjenvinningsstasjon (Numedal produksjon as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Nore og Uvdal Tillatelse 2018, 2011 [...]
Grønneflåta laguneanlegg for slam (Nore og uvdal kommune næring, miljø og kommunalteknikk) Grønneflåta laguneanlegg for slam (Nore og uvdal kommune næring, miljø og kommunalteknikk) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Nore og Uvdal Tillatelse 2023, 2015 [...]
Gvelven fellesanlegg a/c (Øystein gjellerud) Gvelven fellesanlegg a/c (Øystein gjellerud) Avløp Privat avløpsanlegg Buskerud Flesberg Tillatelse
Gvelven fellesanlegg b (Øystein gjellerud) Gvelven fellesanlegg b (Øystein gjellerud) Avløp Privat avløpsanlegg Buskerud Flesberg Tillatelse
Hagaskogen komposteringsanlegg for slam (Hallingdal renovasjon iks) Hagaskogen komposteringsanlegg for slam (Hallingdal renovasjon iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Ål Tillatelse 2019, 2016 [...]
Haglebu avløpsanlegg (Haglebu vann- og avløpsselskap as) Haglebu avløpsanlegg (Haglebu vann- og avløpsselskap as) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Sigdal Tillatelse 2015, 2011
Hallingdal renovasjon iks - kleivi hovedanlegg Hallingdal renovasjon iks - kleivi hovedanlegg Landbasert Avfallsforbrenning Buskerud Ål Tillatelse 2022, 2019 [...]
Hallingfisk as settefiskanlegg (Hallingfisk as) Hallingfisk as settefiskanlegg (Hallingfisk as) Akvakultur Kultiveringsanlegg Buskerud Ål Tillatelse
Heen massedeponi (John myrvang as) Heen massedeponi (John myrvang as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Ringerike Tillatelse 2023
Hellefoss paper Hellefoss paper Landbasert Treforedling Buskerud Øvre Eiker Tillatelse, Klimakvoter 2018, 2017 [...]
Hellik teigen as avd. hokksund - fragmentering Hellik teigen as avd. hokksund - fragmentering Landbasert Gjenvinning av metall- og EE-avfall Buskerud Øvre Eiker Tillatelse 2021, 2019 [...]
Hellik teigen as avd. lierstranda - ee-avfall (Hellik teigen as) Hellik teigen as avd. lierstranda - ee-avfall (Hellik teigen as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Buskerud Lier Tillatelse 2020
Hellik teigen avd hokksund, eksport og import av avfall (Hellik teigen as) Hellik teigen avd hokksund, eksport og import av avfall (Hellik teigen as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Buskerud Øvre Eiker Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2018, 2016 [...]
Hellik teigen avd. hokksund - farlig avfall (Hellik teigen as) Hellik teigen avd. hokksund - farlig avfall (Hellik teigen as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Buskerud Øvre Eiker Tillatelse 2021
Hellik teigen avd. lierstranda Hellik teigen avd. lierstranda Landbasert Gjenvinning av metall- og EE-avfall Buskerud Lier Tillatelse 2020, 2017 [...]
Hemsil avfallsanlegg (Teknisk etat hemsedal kommune) Hemsil avfallsanlegg (Teknisk etat hemsedal kommune) Deponi Deponi for ordinært avfall Buskerud Hemsedal Tillatelse
Hengsvann skyte- og øvingsfelt Hengsvann skyte- og øvingsfelt Landbasert Skyte- og øvingsfelt Buskerud Kongsberg Tillatelse 2023
Hermod teigen avd lierstranda (Hermod teigen avdeling drammen as) Hermod teigen avd lierstranda (Hermod teigen avdeling drammen as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Lier Tillatelse 2017, 2015 [...]
Hokksund avløpsanlegg (Øvre eiker kommune seksjon samfunnsutvikling) Hokksund avløpsanlegg (Øvre eiker kommune seksjon samfunnsutvikling) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Øvre Eiker Tillatelse, Tillatelse 2021, 2019 [...]
Hokksund pukkverk, hønerudåsen/ stenset Hokksund pukkverk, hønerudåsen/ stenset Landbasert Pukkverk Buskerud Øvre Eiker Tillatelse 2022, 2017 [...]
Hole avløpsanlegg (Hole kommune teknisk drift) Hole avløpsanlegg (Hole kommune teknisk drift) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Hole Tillatelse, Tillatelse 2021, 2014 [...]
Hra nes i ådal gjenvinningsstasjon (Hadeland og ringerike avfallsselskap as) Hra nes i ådal gjenvinningsstasjon (Hadeland og ringerike avfallsselskap as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Ringerike Tillatelse 2021, 2018 [...]
Hra sokna gjenvinningsstasjon (Hadeland og ringerike avfallsselskap as) Hra sokna gjenvinningsstasjon (Hadeland og ringerike avfallsselskap as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Ringerike Tillatelse 2021, 2017
Hra svingerud gjenvinningsstasjon (Hadeland og ringerike avfallsselskap as) Hra svingerud gjenvinningsstasjon (Hadeland og ringerike avfallsselskap as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Hole Tillatelse 2024, 2019 [...]
Hvittingfoss avfallsdeponi (Kongsberg kommune tekniske tjenester) Hvittingfoss avfallsdeponi (Kongsberg kommune tekniske tjenester) Deponi Deponi for ordinært avfall Buskerud Kongsberg Tillatelse
Hønefoss asfaltfabrikk - kilemoen Hønefoss asfaltfabrikk - kilemoen Landbasert Asfaltverk Buskerud Ringerike Tillatelse 2017, 2011
Hønefoss snødeponi ringveien 103 (Ringerike kommune teknisk, kultur og idrett) Hønefoss snødeponi ringveien 103 (Ringerike kommune teknisk, kultur og idrett) Avfall Snøhåndtering Buskerud Ringerike Tillatelse
Innseiling grenland - vestfold dumping gml langesund (Kystverket) Innseiling grenland - vestfold dumping gml langesund (Kystverket) Engangstiltak Dumping Buskerud Drammen Tillatelse
Juve pukkverk avd. svelvik Juve pukkverk avd. svelvik Landbasert Pukkverk Buskerud Drammen Tillatelse 2017, 2012
Killingdalen renseanlegg (Killingdalen hytteforening) Killingdalen renseanlegg (Killingdalen hytteforening) Avløp Privat avløpsanlegg Buskerud Rollag Tillatelse
Kjelleråsen småbåthavn - mudring (Kjelleråsen hytteeierforening) Kjelleråsen småbåthavn - mudring (Kjelleråsen hytteeierforening) Engangstiltak Mudring Buskerud Drammen Tillatelse
Kleivi avfallsdeponi (Hallingdal renovasjon iks) Kleivi avfallsdeponi (Hallingdal renovasjon iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Buskerud Ål Tillatelse 2014, 2009 [...]
Kongsberg automotive avd. hvittingfoss Kongsberg automotive avd. hvittingfoss Landbasert Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling Buskerud Kongsberg Tillatelse 2023, 2015 [...]
Kongsberg miljødeponi - massemottak på sevlemoen industriområde (Kongsberg miljødeponi as) Kongsberg miljødeponi - massemottak på sevlemoen industriområde (Kongsberg miljødeponi as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Kongsberg Tillatelse 2020
Kongsberg samlesentral (Kongsberg samlesentral ii as) Kongsberg samlesentral (Kongsberg samlesentral ii as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Kongsberg Tillatelse 2023, 2018 [...]
Krystal as Krystal as Landbasert Kjemisk industri Buskerud Drammen Tillatelse 2024, 2018
Lier avfallsdeponi - inert avfall (Ragn sells as) Lier avfallsdeponi - inert avfall (Ragn sells as) Deponi Deponi for ordinært avfall Buskerud Lier Tillatelse 2022, 2016 [...]
Lier avløpsnett i lahell ra (Lier vei, vann og avløp kf) Lier avløpsnett i lahell ra (Lier vei, vann og avløp kf) Avløp Offentlig avløpsnett Buskerud Lier Tillatelse
Lier avløpsnett i solumstrand ra (Lier vei, vann og avløp kf) Lier avløpsnett i solumstrand ra (Lier vei, vann og avløp kf) Avløp Offentlig avløpsnett Buskerud Lier Tillatelse
Lier bilgjenvinning (Lier bilgjenvinning as) Lier bilgjenvinning (Lier bilgjenvinning as) Avfall Kasserte kjøretøy Buskerud Lier Tillatelse 2014, 2010
Lier gjenvinningsstasjon (ragn-sells as avd drammen) (Ragn sells as) Lier gjenvinningsstasjon (ragn-sells as avd drammen) (Ragn sells as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Lier Tillatelse 2022, 2018 [...]
Lier grustak - lyngås - avfallsbehandling (Ncgs as) Lier grustak - lyngås - avfallsbehandling (Ncgs as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Lier Tillatelse
Lierskogen asfaltfabrikk Lierskogen asfaltfabrikk Landbasert Asfaltverk Buskerud Lier Tillatelse 2022, 2017 [...]
Lindum as avd drammen - avfallsbehandling (Lindum as) Lindum as avd drammen - avfallsbehandling (Lindum as) Avfall Annen aktivitet Buskerud Drammen Tillatelse
Lindum as avd drammen - avfallsdeponi (Lindum as) Lindum as avd drammen - avfallsdeponi (Lindum as) Deponi Deponi for ordinært avfall Buskerud Drammen Tillatelse 2018, 2014 [...]
Lindum as avd drammen - avfallshåndtering (Lindum as) Lindum as avd drammen - avfallshåndtering (Lindum as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Drammen Tillatelse
Lindum as avd drammen - biogassanlegg (Lindum as) Lindum as avd drammen - biogassanlegg (Lindum as) Avfall Biogassanlegg Buskerud Drammen Tillatelse, Tillatelse 2018, 2014 [...]
Lindum brannøvingsplass Lindum brannøvingsplass Landbasert Brannøvingsplass Buskerud Drammen Tillatelse 2022
Lindum drammen, eksport og import av avfall (Lindum as) Lindum drammen, eksport og import av avfall (Lindum as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Buskerud Drammen Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2017
Linnes avløpsanlegg (Lier vei, vann og avløp kf) Linnes avløpsanlegg (Lier vei, vann og avløp kf) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Lier Tillatelse 2024, 2017 [...]
Lyngås grustak sør (Ncgs as) Lyngås grustak sør (Ncgs as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Lier Tillatelse 2013
Magnus narum (Magnus narum as) Magnus narum (Magnus narum as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Gol Tillatelse 2021, 2020 [...]
Meheia riflebaner Meheia riflebaner Landbasert Skytebaner Buskerud Kongsberg Tillatelse, Tillatelse
Metallco hallingdal - behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy (Metallco hallingdal as) Metallco hallingdal - behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy (Metallco hallingdal as) Avfall Kasserte kjøretøy Buskerud Gol Tillatelse 2023, 2016
Midlertidig gang- og sykkelbru - drammenselva (Drammen kommune) Midlertidig gang- og sykkelbru - drammenselva (Drammen kommune) Engangstiltak Mudring Buskerud Drammen Tillatelse
Mile avfallsdeponi (Drammen kommune) Mile avfallsdeponi (Drammen kommune) Deponi Deponi for ordinært avfall Buskerud Drammen Tillatelse 2010
Miljø norge as (Slåkkefabrikken as) Miljø norge as (Slåkkefabrikken as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Lier Tillatelse 2024
Miljø norge as, eksport og import av avfall (Slåkkefabrikken as) Miljø norge as, eksport og import av avfall (Slåkkefabrikken as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Buskerud Lier Tillatelse
Mills avd. drammen Mills avd. drammen Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Buskerud Drammen Tillatelse 2015, 2008 [...]
Mjøndalen avløpsanlegg (Drammen kommune) Mjøndalen avløpsanlegg (Drammen kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Drammen Tillatelse 2019, 2015 [...]
Mjøndalen snødeponi (Drammen kommune) Mjøndalen snødeponi (Drammen kommune) Avfall Snøhåndtering Buskerud Drammen Tillatelse
Moelven pellets Moelven pellets Landbasert Treforedling Buskerud Ringerike Tillatelse 2022
Moelven soknabruket - sagbruk og treimpregnering Moelven soknabruket - sagbruk og treimpregnering Landbasert Treforedling Buskerud Ringerike Tillatelse 2022, 2022 [...]
Monserud avløpsanlegg (Ringerike kommune teknisk, kultur og idrett) Monserud avløpsanlegg (Ringerike kommune teknisk, kultur og idrett) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Ringerike Tillatelse, Tillatelse 2023, 2020 [...]
Motorsportsenter i leirdalen, nmk lier Motorsportsenter i leirdalen, nmk lier Landbasert Motorsportbane Buskerud Lier Tillatelse 2016, 2012
Mottak av returasfalt, redalen pukk (Holtet pukk & betong as) Mottak av returasfalt, redalen pukk (Holtet pukk & betong as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Krødsherad Tillatelse
Mudring i drammenselva - legging av sjøkabel (Drammen fjernvarme as) Mudring i drammenselva - legging av sjøkabel (Drammen fjernvarme as) Engangstiltak Mudring Buskerud Drammen Tillatelse
Mudring og utfylling i drammenselva - intercity drammen (Bane nor sf) Mudring og utfylling i drammenselva - intercity drammen (Bane nor sf) Engangstiltak Mudring Buskerud Drammen Tillatelse 2023
Mudring ved solumstrand (Drammen kommune) Mudring ved solumstrand (Drammen kommune) Engangstiltak Mudring Buskerud Drammen Tillatelse
Muusøya avløpsanlegg (Drammen kommune) Muusøya avløpsanlegg (Drammen kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Drammen Tillatelse 2019, 2008
Myrespiten riflebane Myrespiten riflebane Landbasert Skytebaner Buskerud Øvre Eiker Tillatelse
Nesbyen avløpsanlegg (Nesbyen kommune tekniske enheter) Nesbyen avløpsanlegg (Nesbyen kommune tekniske enheter) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Nesbyen Tillatelse, Tillatelse 2014, 2008
Nestunnelen e16 oslo - hønefoss Nestunnelen e16 oslo - hønefoss Landbasert Tunneldrift Buskerud Hole Tillatelse 2019
Nipeto renseanlegg (Nipeto vann- og avløpsselskap as) Nipeto renseanlegg (Nipeto vann- og avløpsselskap as) Avløp Privat avløpsanlegg Buskerud Flesberg Tillatelse
Nordic road services as (Nordic road services as) Nordic road services as (Nordic road services as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Ringerike Tillatelse
Nordlandsdalen (Nye veier as) Nordlandsdalen (Nye veier as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Hole Tillatelse
Nore i kraftverk, rødberg, statkraft (Statkraft energi as) Nore i kraftverk, rødberg, statkraft (Statkraft energi as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Nore og Uvdal Tillatelse
Norefjell renseanlegg (Krødsherad kommune teknisk etat) Norefjell renseanlegg (Krødsherad kommune teknisk etat) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Krødsherad Tillatelse 2023
Norgips norge Norgips norge Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Buskerud Drammen Tillatelse, Klimakvoter 2023, 2018 [...]
Norsk gjenvinning metall as avd. drammen - sota (Norsk gjenvinning metall as) Norsk gjenvinning metall as avd. drammen - sota (Norsk gjenvinning metall as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Buskerud Drammen Tillatelse 2023, 2020
Norske skogindustrier asa follum, begna - industrideponi (Treklyngen industripark as) Norske skogindustrier asa follum, begna - industrideponi (Treklyngen industripark as) Deponi Industrideponering Buskerud Ringerike Tillatelse 2010
Norske skogindustrier asa follum, årbogen - industrideponi (Treklyngen industripark as) Norske skogindustrier asa follum, årbogen - industrideponi (Treklyngen industripark as) Deponi Industrideponering Buskerud Ringerike Tillatelse 2012
Nortura sa avd. gol Nortura sa avd. gol Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Buskerud Gol Tillatelse 2022, 2018 [...]
Numedal miljøstasjon avd. rollag, numedal produksjon as (Numedal produksjon as) Numedal miljøstasjon avd. rollag, numedal produksjon as (Numedal produksjon as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Rollag Tillatelse
Numedalslågen - mudring og utfylling - etablering av overløpsledning (Kongsberg kommune tekniske tjenester) Numedalslågen - mudring og utfylling - etablering av overløpsledning (Kongsberg kommune tekniske tjenester) Engangstiltak Mudring Buskerud Kongsberg Tillatelse
Ny bybru drammen (Drammen kommune) Ny bybru drammen (Drammen kommune) Engangstiltak Mudring Buskerud Drammen Tillatelse 2022
Oddvar øygard as - torpo pukkverk Oddvar øygard as - torpo pukkverk Landbasert Pukkverk Buskerud Ål Tillatelse 2018
Oddvar øygard as - torpo pukkverk - avfallsbehandling (Oddvar øygard as) Oddvar øygard as - torpo pukkverk - avfallsbehandling (Oddvar øygard as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Ål Tillatelse
Osmund espedal fyringsanlegg for gartneri - espedal energi Osmund espedal fyringsanlegg for gartneri - espedal energi Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Buskerud Lier Tillatelse 2017, 2011
Peling og utfylling i numedalslågen - ny gang- og sykkelbru (Kongsberg kommune tekniske tjenester) Peling og utfylling i numedalslågen - ny gang- og sykkelbru (Kongsberg kommune tekniske tjenester) Engangstiltak Mudring Buskerud Kongsberg Tillatelse
Petersøya snødeponi (Ringerike kommune teknisk, kultur og idrett) Petersøya snødeponi (Ringerike kommune teknisk, kultur og idrett) Avfall Snøhåndtering Buskerud Ringerike Tillatelse
Prestmoen slamlagune (Ringerike kommune teknisk, kultur og idrett) Prestmoen slamlagune (Ringerike kommune teknisk, kultur og idrett) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Ringerike Tillatelse 2021
Proff gruppen recycling as - holemoen industrifelt - modum (Proff gruppen recycling as) Proff gruppen recycling as - holemoen industrifelt - modum (Proff gruppen recycling as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Buskerud Modum Tillatelse
Protan as avd. lier Protan as avd. lier Landbasert Plast- og glassfiberprodukter Buskerud Lier Tillatelse 2021, 2016 [...]
Rava ble sa (Rava ble sa) Rava ble sa (Rava ble sa) Avløp Privat avløpsanlegg Buskerud Flesberg Tillatelse
Redalen pukkverk Redalen pukkverk Landbasert Pukkverk Buskerud Krødsherad Tillatelse 2018, 2012 [...]
Rfd - kilden omlasting - eiker næringspark (Renovasjonsselskapet for drammensregionen iks) Rfd - kilden omlasting - eiker næringspark (Renovasjonsselskapet for drammensregionen iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Øvre Eiker Tillatelse 2022
Ringerike kalkverk, franzefoss miljøkalk Ringerike kalkverk, franzefoss miljøkalk Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Buskerud Ringerike Tillatelse 2015, 2010
Ringerike krematorium Ringerike krematorium Landbasert Krematorium Buskerud Ringerike Tillatelse
Ringerike septikservice (Ringerike septikservice as) Ringerike septikservice (Ringerike septikservice as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Ringerike Tillatelse 2023, 2016 [...]
Ringerikes kornsilo Ringerikes kornsilo Landbasert Fôrproduksjon Buskerud Ringerike Tillatelse 2021, 2011
Roppemoen behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy (Hallingdal renovasjon iks) Roppemoen behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy (Hallingdal renovasjon iks) Avfall Kasserte kjøretøy Buskerud Flå Tillatelse 2014, 2010 [...]
Rota avfallsanlegg (Ål kommune teknisk sektor) Rota avfallsanlegg (Ål kommune teknisk sektor) Deponi Deponi for ordinært avfall Buskerud Ål Tillatelse
Rv. 7 rallerud og ørgenvika - breidvatnet Rv. 7 rallerud og ørgenvika - breidvatnet Landbasert Tunneldrift Buskerud Ringerike Tillatelse 2022
Rv. 7 rallerud og ørgenvika - krøderen Rv. 7 rallerud og ørgenvika - krøderen Landbasert Tunneldrift Buskerud Krødsherad Tillatelse 2022
Rv. 7 rallerud og ørgenvika - langevatnet Rv. 7 rallerud og ørgenvika - langevatnet Landbasert Tunneldrift Buskerud Ringerike Tillatelse 2022
Saggrenda bilopphuggeri as (Saggrenda bilopphuggeri as) Saggrenda bilopphuggeri as (Saggrenda bilopphuggeri as) Avfall Kasserte kjøretøy Buskerud Kongsberg Tillatelse 2023, 2015 [...]
Sellikdalen avløpsanlegg (Kongsberg kommune tekniske tjenester) Sellikdalen avløpsanlegg (Kongsberg kommune tekniske tjenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Kongsberg Tillatelse 2021, 2019 [...]
Sjuvasslia feriesenters vann og kloakk (Sjuvasslia velforening) Sjuvasslia feriesenters vann og kloakk (Sjuvasslia velforening) Avløp Privat avløpsanlegg Buskerud Flesberg Tillatelse
Slettemoen slamlagune (Krødsherad kommune teknisk etat) Slettemoen slamlagune (Krødsherad kommune teknisk etat) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Krødsherad Tillatelse 2016, 2010
Smurfit kappa norge Smurfit kappa norge Landbasert Treforedling Buskerud Ringerike Tillatelse 2019, 2018 [...]
Solumstrand avløpsanlegg (Drammen kommune) Solumstrand avløpsanlegg (Drammen kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Drammen Tillatelse 2019, 2012 [...]
Spenncon rail as Spenncon rail as Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Buskerud Ringerike Tillatelse
Stiftelsen returgass / isovator as - mottak farlig avfall (Stiftelsen returgass) Stiftelsen returgass / isovator as - mottak farlig avfall (Stiftelsen returgass) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Øvre Eiker Tillatelse 2024, 2015 [...]
Stiftelsen returgass, eksport og import av avfall (Stiftelsen returgass) Stiftelsen returgass, eksport og import av avfall (Stiftelsen returgass) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Buskerud Øvre Eiker Tillatelse
Sundbrei transport avfallssortering (Sundbrei transport as) Sundbrei transport avfallssortering (Sundbrei transport as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Ål Tillatelse 2021, 2019 [...]
Sundre avløpsanlegg (Ål kommune teknisk sektor) Sundre avløpsanlegg (Ål kommune teknisk sektor) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Ål Tillatelse 2019, 2013
Svelvik snødeponi (Drammen kommune) Svelvik snødeponi (Drammen kommune) Avfall Snøhåndtering Buskerud Drammen Tillatelse 2024
Svene pukkverk Svene pukkverk Landbasert Pukkverk Buskerud Kongsberg Tillatelse 2012
Svene pukkverk - avfallsanlegg (Svene pukkverk as) Svene pukkverk - avfallsanlegg (Svene pukkverk as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Kongsberg Tillatelse
Sølvseter 2 renseanlegg (Sølvseter hytteforening) Sølvseter 2 renseanlegg (Sølvseter hytteforening) Avløp Privat avløpsanlegg Buskerud Flesberg Tillatelse
Trillhustippen pukkverk Trillhustippen pukkverk Landbasert Pukkverk Buskerud Ål Tillatelse 2012
Trøim avløpsanlegg (Teknisk etat hemsedal kommune) Trøim avløpsanlegg (Teknisk etat hemsedal kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Hemsedal Tillatelse 2024, 2018 [...]
Tukudalen avfallsanlegg (Sigdal kommune teknisk etat) Tukudalen avfallsanlegg (Sigdal kommune teknisk etat) Deponi Deponi for ordinært avfall Buskerud Sigdal Tillatelse
Tunhovd slamlagune (Nore og uvdal kommune næring, miljø og kommunalteknikk) Tunhovd slamlagune (Nore og uvdal kommune næring, miljø og kommunalteknikk) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Nore og Uvdal Tillatelse 2023, 2015 [...]
Tyrimyra fyllplass (Ringerike kommune teknisk, kultur og idrett) Tyrimyra fyllplass (Ringerike kommune teknisk, kultur og idrett) Deponi Deponi for ordinært avfall Buskerud Ringerike Tillatelse 2023, 2011
Udk01 austad bergtunnel (Bane nor sf) Udk01 austad bergtunnel (Bane nor sf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Drammen Tillatelse 2021
Udk01 danserud bergtunnel (Bane nor sf) Udk01 danserud bergtunnel (Bane nor sf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Drammen Tillatelse 2021
Udk01 gulliksrud bergtunnel (Bane nor sf) Udk01 gulliksrud bergtunnel (Bane nor sf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Drammen Tillatelse 2021
Udk02 løsmassetunnel (Bane nor sf) Udk02 løsmassetunnel (Bane nor sf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Drammen Tillatelse
Udk03-05-06 drammen - kobbervikdalen (Bane nor sf) Udk03-05-06 drammen - kobbervikdalen (Bane nor sf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Drammen Tillatelse
Udk33 gulskogen (Bane nor sf) Udk33 gulskogen (Bane nor sf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Drammen Tillatelse
Udk33 kreftings gate (Bane nor sf) Udk33 kreftings gate (Bane nor sf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Drammen Tillatelse
Ustaoset avløpsanlegg (Hol kommune teknisk etat) Ustaoset avløpsanlegg (Hol kommune teknisk etat) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Hol Tillatelse 2019, 2017 [...]
Utfylling holmen øst - tek 12/02 trinn 2 (Drammen havn as) Utfylling holmen øst - tek 12/02 trinn 2 (Drammen havn as) Engangstiltak Utfylling Buskerud Drammen Tillatelse 2021
Utfylling holmen øst - tek20-02 trinn 3 (Drammen havn as) Utfylling holmen øst - tek20-02 trinn 3 (Drammen havn as) Engangstiltak Utfylling Buskerud Drammen Tillatelse
Utfylling i drammenselva i forbindelse med sikring av jernbanen (Bane nor sf) Utfylling i drammenselva i forbindelse med sikring av jernbanen (Bane nor sf) Engangstiltak Utfylling Buskerud Drammen Tillatelse
Utfylling i drammenselva ved geithus sikring av jernbane (Baneservice as) Utfylling i drammenselva ved geithus sikring av jernbane (Baneservice as) Engangstiltak Utfylling Buskerud Modum Tillatelse
Utfylling i forbindelse med erosjonssikring i randselva (Ringerike kommune teknisk, kultur og idrett) Utfylling i forbindelse med erosjonssikring i randselva (Ringerike kommune teknisk, kultur og idrett) Engangstiltak Utfylling Buskerud Ringerike Tillatelse
Utfylling i strandafjorden for etablering av turvei (Ål kommune teknisk sektor) Utfylling i strandafjorden for etablering av turvei (Ål kommune teknisk sektor) Engangstiltak Utfylling Buskerud Ål Tillatelse
Utfylling usteåne på geilo (Hol kommune sentraladministrasjon) Utfylling usteåne på geilo (Hol kommune sentraladministrasjon) Engangstiltak Utfylling Buskerud Hol Tillatelse
Vajda-papir scandinavia Vajda-papir scandinavia Landbasert Treforedling Buskerud Drammen Tillatelse, Klimakvoter 2024, 2023 [...]
Vefsrud ved holsfjorden - ny vannforsyning oslo (Oslo kommune vann- og avløpsetaten) Vefsrud ved holsfjorden - ny vannforsyning oslo (Oslo kommune vann- og avløpsetaten) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Lier Tillatelse
Vipo - tidl. trelleborg offshore norway -drammen Vipo - tidl. trelleborg offshore norway -drammen Landbasert Plast- og glassfiberprodukter Buskerud Drammen Tillatelse, Tillatelse 2023, 2018 [...]
Vow green metals follum Vow green metals follum Landbasert Annen aktivitet Buskerud Ringerike Tillatelse
Værås hyttegrend (Ble eiendom bio as) Værås hyttegrend (Ble eiendom bio as) Avløp Privat avløpsanlegg Buskerud Flesberg Tillatelse
Værås hyttetun (Værås hyttetun) Værås hyttetun (Værås hyttetun) Avløp Privat avløpsanlegg Buskerud Flesberg Tillatelse
Væråsmogen avfallsanlegg (Flesberg kommune teknikk-, plan- og ressursetaten) Væråsmogen avfallsanlegg (Flesberg kommune teknikk-, plan- og ressursetaten) Deponi Deponi for ordinært avfall Buskerud Flesberg Tillatelse
Waagård skytebaner Waagård skytebaner Landbasert Skytebaner Buskerud Ringerike Tillatelse
Xo gjenvinning (Xo gjenvinning as) Xo gjenvinning (Xo gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Lier Tillatelse 2021, 2018
Xo transport & service (Xo transport & service as) Xo transport & service (Xo transport & service as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Lier Tillatelse
Øye avfallsdeponi (Rollag kommune teknisk enhet) Øye avfallsdeponi (Rollag kommune teknisk enhet) Deponi Deponi for ordinært avfall Buskerud Rollag Tillatelse
Aass bryggeri - drammen Aass bryggeri - drammen Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Buskerud Drammen Tillatelse, Tillatelse 2023, 2018 [...]

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.