Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

380 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
Addcon nordic Addcon nordic Landbasert Kjemisk industri Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse 2019, 2016 [...]
Alltid betong as - a-betong as Alltid betong as - a-betong as Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Skien Tillatelse 2016, 2011
Allum elgbane Allum elgbane Landbasert Skytebaner Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse
Andebu sentrum renseanlegg (Sandefjord kommune miljø og plansaker) Andebu sentrum renseanlegg (Sandefjord kommune miljø og plansaker) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse 2019, 2015 [...]
Araz bilopphugging da (Araz bilopphugging da) Araz bilopphugging da (Araz bilopphugging da) Avfall Kasserte kjøretøy Vestfold og Telemark Skien Tillatelse 2014, 2011 [...]
Arås båthavn - gbnr. 46/68 - nøtterøy (Arås båtforening) Arås båthavn - gbnr. 46/68 - nøtterøy (Arås båtforening) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Tillatelse
Bamse metall bil og deler as (Bamse metall as) Bamse metall bil og deler as (Bamse metall as) Avfall Kasserte kjøretøy Vestfold og Telemark Horten Tillatelse 2019, 2019
Bandak nct as Bandak nct as Landbasert Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling Vestfold og Telemark Notodden Tillatelse 2019, 2013 [...]
Basf as sandefjord Basf as sandefjord Landbasert Kjemisk industri Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse 2017, 2014 [...]
Bassebo steinbrudd Bassebo steinbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse
Batteriolsen skien as (Batteri olsen skien as) Batteriolsen skien as (Batteri olsen skien as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Skien Tillatelse 2018
Behandling av borekaks - pg flow solutions as (Pg flow solutions as) Behandling av borekaks - pg flow solutions as (Pg flow solutions as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Vestfold og Telemark Holmestrand Tillatelse
Berganodden 28, gbnr. 99/45, sandefjord (Øystein spetalen) Berganodden 28, gbnr. 99/45, sandefjord (Øystein spetalen) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Bergene holm as avdeling haslestad Bergene holm as avdeling haslestad Landbasert Treforedling Vestfold og Telemark Holmestrand Tillatelse
Bergene holm as, avd. larvik Bergene holm as, avd. larvik Landbasert Treforedling Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2019, 2013 [...]
Bilfinger industrial services norway as, ildfast Bilfinger industrial services norway as, ildfast Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse
Bilmeta as (Bilmeta as) Bilmeta as (Bilmeta as) Avfall Kasserte kjøretøy Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Biologge prøvefelt for uttesting av tildekkningsmasser (Biologge as) Biologge prøvefelt for uttesting av tildekkningsmasser (Biologge as) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Bjergekilen bryggeforenings bryggeanlegg (Bjergekilen bryggeforening) Bjergekilen bryggeforenings bryggeanlegg (Bjergekilen bryggeforening) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Bjorstaddalen næring deponi (Bjorstaddalen næring as) Bjorstaddalen næring deponi (Bjorstaddalen næring as) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Skien Tillatelse 2016, 2014 [...]
Bjorstaddalen næring mottak mellomlagring sortering (Bjorstaddalen næring as) Bjorstaddalen næring mottak mellomlagring sortering (Bjorstaddalen næring as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Skien Tillatelse, Tillatelse 2020
Bjorstaddalen næring, eksport og import av avfall (Bjorstaddalen næring as) Bjorstaddalen næring, eksport og import av avfall (Bjorstaddalen næring as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Vestfold og Telemark Skien Tillatelse, Tillatelse
Bjorstaddalen næring, farlig avfall (Bjorstaddalen næring as) Bjorstaddalen næring, farlig avfall (Bjorstaddalen næring as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Skien Tillatelse 2018, 2013 [...]
Bjørndalen pukkverk as Bjørndalen pukkverk as Landbasert Pukkverk Vestfold og Telemark Skien Tillatelse 2018, 2012 [...]
Blindevannverket Blindevannverket Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Holmestrand Tillatelse 2017, 2011
Bonden grønthandel Bonden grønthandel Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Holmestrand Tillatelse 2015
Brann og feiervesen i larvik Brann og feiervesen i larvik Landbasert Brannøvingsplass Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2009
Brattås skrotsteindeponi Brattås skrotsteindeponi Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2013
Brenna gjenvinningstasjon - irmat as (Irmat as) Brenna gjenvinningstasjon - irmat as (Irmat as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Midt-Telemark Tillatelse
Buerskogen 54 (Valter jensen) Buerskogen 54 (Valter jensen) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Bø avløpsrenseanlegg (Midt-telemark kommune) Bø avløpsrenseanlegg (Midt-telemark kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Midt-Telemark Tillatelse 2019, 2010
Bø miljøstasjon as (Bø miljøstasjon as) Bø miljøstasjon as (Bø miljøstasjon as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Midt-Telemark Tillatelse, Tillatelse 2018, 2010 [...]
Børstadbukta, skalldyr (Norwegian mussel company as) Børstadbukta, skalldyr (Norwegian mussel company as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2018, 2008
Dalsveien 70, tjøme (Dalskilen brygge as) Dalsveien 70, tjøme (Dalskilen brygge as) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Tillatelse
Dronekai (Asko maritime as) Dronekai (Asko maritime as) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Horten Tillatelse
Dumpes ved beinskjærafra mudring ved flekkenveien 90 (Holtane vel- og båtforening) Dumpes ved beinskjærafra mudring ved flekkenveien 90 (Holtane vel- og båtforening) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Dumping ved beinskjæra fra bjergekilen bryggeanlegg (Bjergekilen bryggeforening) Dumping ved beinskjæra fra bjergekilen bryggeanlegg (Bjergekilen bryggeforening) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Dumping ved beinskjæra fra buerskogen 54 (Valter jensen) Dumping ved beinskjæra fra buerskogen 54 (Valter jensen) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Dumping ved beinskjæra fra ferjeveien 2 (Asbjørn abrahamsen) Dumping ved beinskjæra fra ferjeveien 2 (Asbjørn abrahamsen) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Dumping ved beinskjæra fra mudring ved glomsteinveien 50 - nøtterøy (Asbjørn østnæs aasheim) Dumping ved beinskjæra fra mudring ved glomsteinveien 50 - nøtterøy (Asbjørn østnæs aasheim) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Dumping ved beinskjæra fra skjellvikastien 65 - 69 (Magnus dæhlin) Dumping ved beinskjæra fra skjellvikastien 65 - 69 (Magnus dæhlin) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Dumping ved beinskjæra fra strandheimveien 13a, nøtterøy (Kristian lundkvist) Dumping ved beinskjæra fra strandheimveien 13a, nøtterøy (Kristian lundkvist) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Dumping ved beinskjæra fra yorkåsen 2 (John-erik brekke) Dumping ved beinskjæra fra yorkåsen 2 (John-erik brekke) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Dumping ved beinskjæra fra yorkåsen 23 (Ingunn og pål rasting) Dumping ved beinskjæra fra yorkåsen 23 (Ingunn og pål rasting) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Dumping ved beinskjæra fra østerøyveien 239 (Einar edh) Dumping ved beinskjæra fra østerøyveien 239 (Einar edh) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Dumping ved ringshaug fra flekkenveien 80 (Martin a. thorendal) Dumping ved ringshaug fra flekkenveien 80 (Martin a. thorendal) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse
Dumping ved ringshaug fra flekkenveien 90 (Holtane båtforening) Dumping ved ringshaug fra flekkenveien 90 (Holtane båtforening) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse
Dumping ved ringshaug fra haugåkerveien 60, 62 og 64 (Pål gjerstad) Dumping ved ringshaug fra haugåkerveien 60, 62 og 64 (Pål gjerstad) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse
Dumping ved ringshaug fra holmsåsveien 25 (Hans storm magnussen) Dumping ved ringshaug fra holmsåsveien 25 (Hans storm magnussen) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse
Dumping ved ringshaug fra jørestrandveien 165 og 167 (Pål georg gundersen) Dumping ved ringshaug fra jørestrandveien 165 og 167 (Pål georg gundersen) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse
Dumping ved ringshaug fra kongshavn 23 (Erik hanson) Dumping ved ringshaug fra kongshavn 23 (Erik hanson) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse
Dumping ved ringshaug fra medøåsen (Arne hunstad) Dumping ved ringshaug fra medøåsen (Arne hunstad) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse
Dumping ved ringshaug fra medøåsen 27 (Sigrid og helge wettre) Dumping ved ringshaug fra medøåsen 27 (Sigrid og helge wettre) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse
Dumping ved ringshaug fra neholmveien 97 og 99 (Thomas helle-valle) Dumping ved ringshaug fra neholmveien 97 og 99 (Thomas helle-valle) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse
Dumping ved ringshaug fra nordre otterstig 41 (Kjell almskog) Dumping ved ringshaug fra nordre otterstig 41 (Kjell almskog) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse
Duozink as Duozink as Landbasert Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse 2019, 2013 [...]
E 18 bambletunnelen - utslipp fra renseanlegg for vaskevann driftsfase E 18 bambletunnelen - utslipp fra renseanlegg for vaskevann driftsfase Landbasert Annen aktivitet Vestfold og Telemark Bamble Tillatelse
E18 langangen og rugtvedt, parsell 1 og 3 (Nye veier as) E18 langangen og rugtvedt, parsell 1 og 3 (Nye veier as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse
Econova, eksport og import av avfall (Econova as) Econova, eksport og import av avfall (Econova as) Eksport/import Avfallsmegler Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse, Tillatelse 2015, 2013
Elgvad slamlagune (Hjartdal kommune seksjon for drift og utbygging) Elgvad slamlagune (Hjartdal kommune seksjon for drift og utbygging) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Hjartdal Tillatelse
Elstrøm renseanlegg (Skien kommune byutvikling, drift og kultur) Elstrøm renseanlegg (Skien kommune byutvikling, drift og kultur) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Skien Tillatelse 2021, 2014
Eramet norway as avd. porsgrunn Eramet norway as avd. porsgrunn Landbasert Metallurgisk industri Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse, Klimakvoter 2021, 2019 [...]
Esso norge slagentangen Esso norge slagentangen Landbasert Olje- og gassvirksomhet på land Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse, Klimakvoter 2019, 2017 [...]
Esso norge slagentangen, eksport eller import av avfall (Esso norge as) Esso norge slagentangen, eksport eller import av avfall (Esso norge as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse
Etabelring av sandstrand (Hellesund eiendom as) Etabelring av sandstrand (Hellesund eiendom as) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Kragerø Tillatelse
Etabelring av vannledning i farelva (Skien kommune byutvikling, drift og kultur) Etabelring av vannledning i farelva (Skien kommune byutvikling, drift og kultur) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Skien Tillatelse
Everzinc norway Everzinc norway Landbasert Metallurgisk industri Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2019, 2015 [...]
Everzinc, eksport eller import av avfall (Everzinc norway as) Everzinc, eksport eller import av avfall (Everzinc norway as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse
Exide technologies as Exide technologies as Landbasert Kjemisk industri Vestfold og Telemark Horten Tillatelse 2019, 2018 [...]
Falkensten renseanlegg (Horten kommune) Falkensten renseanlegg (Horten kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Horten Tillatelse 2019, 2015 [...]
Ferjeveien 2 - gbnr 157/84 - tønsberg kommune (Asbjørn abrahamsen) Ferjeveien 2 - gbnr 157/84 - tønsberg kommune (Asbjørn abrahamsen) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse
Findus avd. larvik Findus avd. larvik Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2016, 2014
Findus avd. tønsberg Findus avd. tønsberg Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse 2019, 2014 [...]
Flekkenveien 80, gbnr 13/30 og 13/1/1-mudring (Turid varner) Flekkenveien 80, gbnr 13/30 og 13/1/1-mudring (Turid varner) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Tillatelse
Flekkenveien 80, gbnr 13/30 og 30/1/1 (Martin a. thorendal) Flekkenveien 80, gbnr 13/30 og 30/1/1 (Martin a. thorendal) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Tillatelse
Flekkenveien 90 (Holtane båtforening) Flekkenveien 90 (Holtane båtforening) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Tillatelse
Flux water stokke as Flux water stokke as Landbasert Farlig avfall - behandling Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse 2018, 2016 [...]
Flux water, eksport og import av avfall (Flux water stokke as) Flux water, eksport og import av avfall (Flux water stokke as) Eksport/import N/A Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse
Fossing storsmolt as (Fossing storsmolt as) Fossing storsmolt as (Fossing storsmolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Vestfold og Telemark Kragerø Tillatelse
Foxway avd stokke, eksport og import av avfall (Foxway as) Foxway avd stokke, eksport og import av avfall (Foxway as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Franzefoss gjenvinning as avd. porsgrunn (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning as avd. porsgrunn (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse
Franzefoss gjenvinning avd. tønsberg (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning avd. tønsberg (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse
Furustrand camping as (Furustrand as) Furustrand camping as (Furustrand as) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse
Fyresdal avløpsrenseanlegg (Fyresdal kommune sektor for plan og teknikk) Fyresdal avløpsrenseanlegg (Fyresdal kommune sektor for plan og teknikk) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Fyresdal Tillatelse 2008
Fyresdal riflebaner Fyresdal riflebaner Landbasert Skytebaner Vestfold og Telemark Fyresdal Tillatelse
Færder avløpsnett i tønsberg ra (Færder kommune teknikk og miljøsektor) Færder avløpsnett i tønsberg ra (Færder kommune teknikk og miljøsektor) Avløp Offentlig avløpsnett Vestfold og Telemark Færder Tillatelse
Glomsteinveien 50, gbnr 100/41, nøtterøy (Asbjørn østnæs aasheim) Glomsteinveien 50, gbnr 100/41, nøtterøy (Asbjørn østnæs aasheim) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Tillatelse
Goasholtmyra avfallsanlegg - irmat as (Irmat as) Goasholtmyra avfallsanlegg - irmat as (Irmat as) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Notodden Tillatelse, Tillatelse 2020, 2016 [...]
Grans bryggeri as Grans bryggeri as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse 2016, 2010
Greve biogass as (Greve biogass as) Greve biogass as (Greve biogass as) Avfall Biogassanlegg Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse 2018, 2017
Grinda asfaltverk, stasjonært Grinda asfaltverk, stasjonært Landbasert Asfaltverk Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2017
Grinda fyllplass (deponi) (Norsk gjenvinning as) Grinda fyllplass (deponi) (Norsk gjenvinning as) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2014, 2010
Grønn vekst telemark as (Grønn vekst telemark as) Grønn vekst telemark as (Grønn vekst telemark as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Notodden Tillatelse
Grønt partner as Grønt partner as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse
Grøstad bilverksted as (Grøstad bilverksted as) Grøstad bilverksted as (Grøstad bilverksted as) Avfall Kasserte kjøretøy Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse 2015, 2011
Gunneklevfjorden herøya (Hip eiendom as) Gunneklevfjorden herøya (Hip eiendom as) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse
Gunnøyni s fyresvatn, matfisk (Telemarkrøye as) Gunnøyni s fyresvatn, matfisk (Telemarkrøye as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestfold og Telemark Fyresdal Tillatelse 2017
Hagemannsparken og krana (Holmestrand småbåthavn da) Hagemannsparken og krana (Holmestrand småbåthavn da) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Holmestrand Tillatelse
Halvor midtbøen bil og maskin (Halvor midtbøen bil og maskin) Halvor midtbøen bil og maskin (Halvor midtbøen bil og maskin) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Hjartdal Tillatelse
Haugåkerveien 60, 62 og 64 (Pål gjerstad) Haugåkerveien 60, 62 og 64 (Pål gjerstad) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Tillatelse
Heddal bilopphogging (Heddal bilopphugging as) Heddal bilopphogging (Heddal bilopphugging as) Avfall Kasserte kjøretøy Vestfold og Telemark Notodden Tillatelse 2015, 2009 [...]
Hegna grustak (Hegna grustak as) Hegna grustak (Hegna grustak as) Engangstiltak Annen aktivitet Vestfold og Telemark Notodden Tillatelse
Heistad avløpsrenseanlegg (Porsgrunn kommune) Heistad avløpsrenseanlegg (Porsgrunn kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse 2021, 2014
Hem i larvik avløpsnett i sandefjord renseanlegg (Larvik kommune) Hem i larvik avløpsnett i sandefjord renseanlegg (Larvik kommune) Avløp Offentlig avløpsnett Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse
Herøya industripark Herøya industripark Landbasert Annen aktivitet Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse, Tillatelse 2017, 2015 [...]
Herøya industripark, gunneklevtippen - industrideponi (Hip eiendom as) Herøya industripark, gunneklevtippen - industrideponi (Hip eiendom as) Deponi Industrideponering Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse
Herøya industripark, strandkantdeponi (Hip eiendom as) Herøya industripark, strandkantdeponi (Hip eiendom as) Deponi Industrideponering Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse
Hima seafood as (Hima seafood rjukan as) Hima seafood as (Hima seafood rjukan as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Vestfold og Telemark Tinn Tillatelse
Hjuksebø næringspark as (Hjuksebø næringspark as) Hjuksebø næringspark as (Hjuksebø næringspark as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Notodden Tillatelse
Hof bilopphuggeri as (L.s.t. hannevold as) Hof bilopphuggeri as (L.s.t. hannevold as) Avfall Kasserte kjøretøy Vestfold og Telemark Holmestrand Tillatelse 2018, 2017 [...]
Hof miljøservice as (Hof miljøservice as) Hof miljøservice as (Hof miljøservice as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Holmestrand Tillatelse
Holmestrand avløpsanlegg (Holmestrand kommune tekniske tjenester) Holmestrand avløpsanlegg (Holmestrand kommune tekniske tjenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Holmestrand Tillatelse 2021, 2010 [...]
Holmsåsveien 25 (Hans storm magnussen) Holmsåsveien 25 (Hans storm magnussen) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Holmestrand Tillatelse
Holteskjærstranda 80, gbnr. 16/31 i tjøme kommune (Erik bartnes) Holteskjærstranda 80, gbnr. 16/31 i tjøme kommune (Erik bartnes) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Tillatelse
Horten indre havn - sjødeponi (Horten kommune) Horten indre havn - sjødeponi (Horten kommune) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Horten Tillatelse 2020
Hovdestadmoen avfallsdeponi (Vinje kommune) Hovdestadmoen avfallsdeponi (Vinje kommune) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Vinje Tillatelse 2014
Hydro aluminium rolled products, eksport eller import av avfall (Speira as) Hydro aluminium rolled products, eksport eller import av avfall (Speira as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Vestfold og Telemark Holmestrand Tillatelse
Håkestad steinbrudd Håkestad steinbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2012
Iata stemmen (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Iata stemmen (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Drangedal Tillatelse
Ineos bamble Ineos bamble Landbasert Kjemisk industri Vestfold og Telemark Bamble Tillatelse, Klimakvoter 2021, 2019 [...]
Ineos rafnes Ineos rafnes Landbasert Kjemisk industri Vestfold og Telemark Bamble Tillatelse, Klimakvoter 2017, 2014 [...]
Ineos rafnes - industrideponi (Ineos rafnes as) Ineos rafnes - industrideponi (Ineos rafnes as) Deponi Industrideponering Vestfold og Telemark Bamble Tillatelse
Ineos rafnes, eksport og import av avfall (Ineos rafnes as) Ineos rafnes, eksport og import av avfall (Ineos rafnes as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Vestfold og Telemark Bamble Tillatelse
Innseiling grenland - vestfold dumping midfjordbåen (Kystverket) Innseiling grenland - vestfold dumping midfjordbåen (Kystverket) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Innseiling grenland - vestfold, dumping kløvsteinbåen (Kystverket) Innseiling grenland - vestfold, dumping kløvsteinbåen (Kystverket) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse
Innseiling grenland - vestfold, farled, mudring (Kystverket) Innseiling grenland - vestfold, farled, mudring (Kystverket) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse
Inovyn norge avd. pvc-fabrikk porsgrunn Inovyn norge avd. pvc-fabrikk porsgrunn Landbasert Kjemisk industri Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse, Klimakvoter 2020, 2019 [...]
Inovyn norge avd. rafnes Inovyn norge avd. rafnes Landbasert Kjemisk industri Vestfold og Telemark Bamble Tillatelse, Klimakvoter 2018, 2015 [...]
Inovyn rafnes - industrideponi (Inovyn norge as) Inovyn rafnes - industrideponi (Inovyn norge as) Deponi Industrideponering Vestfold og Telemark Bamble Tillatelse 2010
Isola as - eidanger Isola as - eidanger Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse 2019
Jahrestranda næringspark as Jahrestranda næringspark as Landbasert Kjemisk industri Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse 2018, 2013 [...]
Jan stenersens transport - rjukan næringspark (Jan stenersen transport as) Jan stenersens transport - rjukan næringspark (Jan stenersen transport as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Tinn Tillatelse 2015, 2006
Jern og metallomsetning as (Jern og metallomsetning as) Jern og metallomsetning as (Jern og metallomsetning as) Avfall Kasserte kjøretøy Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2011
Jotun gimle Jotun gimle Landbasert Kjemisk industri Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse 2019, 2015 [...]
Jotun vindal Jotun vindal Landbasert Kjemisk industri Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse 2015
Jørestrandveien 165 og 167 (Pål georg gundersen) Jørestrandveien 165 og 167 (Pål georg gundersen) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Tillatelse
Kabel metall & trafo gjenvinning as (Kabel metall & trafo gjenvinning as) Kabel metall & trafo gjenvinning as (Kabel metall & trafo gjenvinning as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse 2018, 2018 [...]
Kabel metall & trafo gjenvinning as, eksport og import (Kabel metall & trafo gjenvinning as) Kabel metall & trafo gjenvinning as, eksport og import (Kabel metall & trafo gjenvinning as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Kaldnes felt k3-k5, gbnr. 1003/79 i tønsberg kommune (Kaldnes brygge as) Kaldnes felt k3-k5, gbnr. 1003/79 i tønsberg kommune (Kaldnes brygge as) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse
Kaldnes sjøfront - gbnr. 1003/79 - tønsberg (Kaldnes brygge as) Kaldnes sjøfront - gbnr. 1003/79 - tønsberg (Kaldnes brygge as) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse
Kanalen, tønsberg (Skagerak varme as) Kanalen, tønsberg (Skagerak varme as) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse 2012
Karistranda - tiltak i sjø (Larvik kommune) Karistranda - tiltak i sjø (Larvik kommune) Engangstiltak Annen aktivitet Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse
Kebony as, import og eksport av avfall (Kebony norge as) Kebony as, import og eksport av avfall (Kebony norge as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Vestfold og Telemark Skien Tillatelse
Klosterøybrua (Skien kommune byutvikling, drift og kultur) Klosterøybrua (Skien kommune byutvikling, drift og kultur) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Skien Tillatelse
Klåstad steinbrudd Klåstad steinbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2019, 2012
Knarrdalstrand avløpsanlegg (Porsgrunn kommune) Knarrdalstrand avløpsanlegg (Porsgrunn kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse 2021, 2015 [...]
Knaskerøtter as Knaskerøtter as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2011
Komposteringsanlegg hegna, midt-telemark kommune (Midt-telemark jordforedling as) Komposteringsanlegg hegna, midt-telemark kommune (Midt-telemark jordforedling as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Midt-Telemark Tillatelse 2014, 2014
Kongshavn 23, nøtterøy, mudring (Erik hanson) Kongshavn 23, nøtterøy, mudring (Erik hanson) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Tillatelse
Kopstad massemottak/deponi (Kopstad massemottak as) Kopstad massemottak/deponi (Kopstad massemottak as) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Horten Tillatelse
Kovstulheia russmarken avløpsrenseanlegg (Hjartdal kommune seksjon for drift og utbygging) Kovstulheia russmarken avløpsrenseanlegg (Hjartdal kommune seksjon for drift og utbygging) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Hjartdal Tillatelse, Tillatelse 2017
Kragerø renseanlegg (Kragerø kommune samfunn) Kragerø renseanlegg (Kragerø kommune samfunn) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Kragerø Tillatelse 2015, 2010 [...]
Krukåsen steinbrudd Krukåsen steinbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2015
Lamøya 73, rekeberget - gbnr 1031/18 - larvik kommune (Brynjar gran jensen) Lamøya 73, rekeberget - gbnr 1031/18 - larvik kommune (Brynjar gran jensen) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse
Lamøya 77 - gbnr. 1031/38 - larvik (Øyvind eriksen) Lamøya 77 - gbnr. 1031/38 - larvik (Øyvind eriksen) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse
Langmoen avfallsanlegg - biogassanlegg (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Langmoen avfallsanlegg - biogassanlegg (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Avfall Biogassanlegg Vestfold og Telemark Nissedal Tillatelse 2019
Langmoen avfallsanlegg - farlig avfall (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Langmoen avfallsanlegg - farlig avfall (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Nissedal Tillatelse 2018, 2013 [...]
Langmoen avfallsanlegg (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Langmoen avfallsanlegg (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Nissedal Tillatelse, Tillatelse 2014, 2009
Langmoen avfallsanlegg deponi/sortering (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Langmoen avfallsanlegg deponi/sortering (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Nissedal Tillatelse
Langmoen slamlagune (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Langmoen slamlagune (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Nissedal Tillatelse
Larvik løk Larvik løk Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2011
Larvik løk - auen øst (Larvik løk as) Larvik løk - auen øst (Larvik løk as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse
Lersbryggen renseanlegg (Holmestrand kommune tekniske tjenester) Lersbryggen renseanlegg (Holmestrand kommune tekniske tjenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Holmestrand Tillatelse 2021, 2010
Lillevik renseanlegg (Larvik kommune) Lillevik renseanlegg (Larvik kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2020, 2010 [...]
Litveit avfallsanlegg - asbest deponi og etterdrift (Renovest iks) Litveit avfallsanlegg - asbest deponi og etterdrift (Renovest iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Kviteseid Tillatelse, Tillatelse
Litveit avfallsanlegg, slambehandling (Renovest iks) Litveit avfallsanlegg, slambehandling (Renovest iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Kviteseid Tillatelse 2018
Lofterød gjenvinningsstasjon (Ragn sells as) Lofterød gjenvinningsstasjon (Ragn sells as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Færder Tillatelse 2018, 2013 [...]
Lågen gulrot as Lågen gulrot as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2013, 2011
Lågen potetpakkeri as Lågen potetpakkeri as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2013
Lågen potetpakkeri as - deponi for jord- og sandmasser (Lågen potetpakkeri as) Lågen potetpakkeri as - deponi for jord- og sandmasser (Lågen potetpakkeri as) Deponi Industrideponering Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse
Malerød steinbrudd Malerød steinbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2011
Medøåsen 27 (Sigrid og helge wettre) Medøåsen 27 (Sigrid og helge wettre) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Tillatelse
Medøåsen, mudring (Arne hunstad) Medøåsen, mudring (Arne hunstad) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Tillatelse
Melsomvik- stupetårn (Stokke kommune) Melsomvik- stupetårn (Stokke kommune) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Metallco grenland as (Metallco grenland as) Metallco grenland as (Metallco grenland as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse
Midlertidig anleggsdrift - e18 - nye kjørholt- og bambletunnel (Nye veier as) Midlertidig anleggsdrift - e18 - nye kjørholt- og bambletunnel (Nye veier as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse
Molandsmoen, matfisk og settefisk (Telemarkrøye as) Molandsmoen, matfisk og settefisk (Telemarkrøye as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Vestfold og Telemark Fyresdal Tillatelse 2017
Mudring - bukkholmveien 39, gbnr 21/83, tjøme (Hans petter fürst) Mudring - bukkholmveien 39, gbnr 21/83, tjøme (Hans petter fürst) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Tillatelse
Mudring - dekk-klipp (Ragn-sells dekkgjenvinning as) Mudring - dekk-klipp (Ragn-sells dekkgjenvinning as) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Bamble Tillatelse
Mudring - fjerning av stein - åsgårdstrand badeplass (Horten kommune) Mudring - fjerning av stein - åsgårdstrand badeplass (Horten kommune) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Horten Tillatelse
Mudring husøy havn (Husøy havn as) Mudring husøy havn (Husøy havn as) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse
Mudring nedre lågen båthavn (Larvik havn kf) Mudring nedre lågen båthavn (Larvik havn kf) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse
Mudring og tildekking av forurenset sjøbun (Kilen utbygging 2 as) Mudring og tildekking av forurenset sjøbun (Kilen utbygging 2 as) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Mudring og utfylling transformatorkai (Statnett sf) Mudring og utfylling transformatorkai (Statnett sf) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Skien Tillatelse
Mudring privat brygge (Stein erik hagen) Mudring privat brygge (Stein erik hagen) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Bamble Tillatelse
Mudring ved fellesbåthavn - ollebukta (Tønsberg båtforening) Mudring ved fellesbåthavn - ollebukta (Tønsberg båtforening) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse
Mudring ved flekkenveien 90 (Holtane vel- og båtforening) Mudring ved flekkenveien 90 (Holtane vel- og båtforening) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Tillatelse
Mudring ved kastebukta (Ulefoss båtforening) Mudring ved kastebukta (Ulefoss båtforening) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Nome Tillatelse
Mudring ved privat båthavn (Knut herman ihlen) Mudring ved privat båthavn (Knut herman ihlen) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse
Mårvik avfallsanlegg - mottaksstasjon og farlig avfall (Tinn kommune) Mårvik avfallsanlegg - mottaksstasjon og farlig avfall (Tinn kommune) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Tinn Tillatelse 2019, 2013 [...]
Mårvik avfallsanlegg (Tinn kommune teknisk) Mårvik avfallsanlegg (Tinn kommune teknisk) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Tinn Tillatelse 2014, 2005
Ncc industry as grenland massegjenvinning as - retur asfalt betong (Ncc industry as) Ncc industry as grenland massegjenvinning as - retur asfalt betong (Ncc industry as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Skien Tillatelse 2018
Ncc roads as avd skien pukkverk - mottak og gjenvinning av returmasser (Ncc industry as) Ncc roads as avd skien pukkverk - mottak og gjenvinning av returmasser (Ncc industry as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Skien Tillatelse
Ncc roads as hedrum pukkverk Ncc roads as hedrum pukkverk Landbasert Pukkverk Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2017, 2012
Neholmveien 97 og 99 (Thomas helle-valle) Neholmveien 97 og 99 (Thomas helle-valle) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Tillatelse
Nel hydrogen electrolyser as Nel hydrogen electrolyser as Landbasert Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling Vestfold og Telemark Notodden Tillatelse 2019, 2013 [...]
Nilsbukjerr avfallsdeponi (slambehandling) (Kragerø kommune samfunn) Nilsbukjerr avfallsdeponi (slambehandling) (Kragerø kommune samfunn) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Kragerø Tillatelse
Nilsbukjerr restavfallsdeponi (Kragerø kommune samfunn) Nilsbukjerr restavfallsdeponi (Kragerø kommune samfunn) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Kragerø Tillatelse 2014, 2009 [...]
Noah - forsøk med røykgassanlegg i brevik (Noah solutions as) Noah - forsøk med røykgassanlegg i brevik (Noah solutions as) Engangstiltak Annen aktivitet Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse
Noah as, industrideponi (Noah solutions as) Noah as, industrideponi (Noah solutions as) Deponi Industrideponering Vestfold og Telemark Holmestrand Tillatelse
Noah langøya Noah langøya Landbasert Farlig avfall - behandling Vestfold og Telemark Holmestrand Tillatelse 2018, 2018 [...]
Noah solutions, eksport eller import av avfall (Noah solutions as) Noah solutions, eksport eller import av avfall (Noah solutions as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Vestfold og Telemark Holmestrand Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Norbetong as avd grenland Norbetong as avd grenland Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Skien Tillatelse 2011
Norbetong as avd nykirke Norbetong as avd nykirke Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Horten Tillatelse 2016, 2011
Norbetong as avd tønsberg Norbetong as avd tønsberg Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse 2016
Norbetong as avd. ringdalskogen Norbetong as avd. ringdalskogen Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2015
Norcem as avd. bjørntvedtbruddet Norcem as avd. bjørntvedtbruddet Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse 2020, 2012
Norcem brevik Norcem brevik Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse, Klimakvoter 2020, 2017 [...]
Norcem brevik, dalen gruve pbd- deponi (Norcem as) Norcem brevik, dalen gruve pbd- deponi (Norcem as) Deponi Industrideponering Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse 2010
Norcem brevik, dalen gruver produksjonsavfall - industrideponi (Norcem as) Norcem brevik, dalen gruver produksjonsavfall - industrideponi (Norcem as) Deponi Industrideponering Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse 2019, 2010
Nordic garden as (Nordic garden as) Nordic garden as (Nordic garden as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2021, 2020 [...]
Nordre foss avfallsdeponi (Nord-jarlsberg avfallsselskap iks) Nordre foss avfallsdeponi (Nord-jarlsberg avfallsselskap iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Holmestrand Tillatelse 2014, 2010
Nordre foss gjenvinningsstasjon (Norsk gjenvinning as) Nordre foss gjenvinningsstasjon (Norsk gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Holmestrand Tillatelse 2018
Nordre foss slambehandling (Norsk gjenvinning as) Nordre foss slambehandling (Norsk gjenvinning as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Holmestrand Tillatelse 2020
Nordre otterstig 41, tjøme - mudring (Kjell almskog) Nordre otterstig 41, tjøme - mudring (Kjell almskog) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Tillatelse
Nordre strandvei 67 (Kenneth normann eriksen) Nordre strandvei 67 (Kenneth normann eriksen) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Tillatelse
Norrek dypfrys as Norrek dypfrys as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2019, 2014
Norsk everit as Norsk everit as Landbasert Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling Vestfold og Telemark Skien Tillatelse 2019, 2013
Norsk gjenvinning as avd. kragerø nilsbukjerr drift av avfallsanlegg (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning as avd. kragerø nilsbukjerr drift av avfallsanlegg (Norsk gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Kragerø Tillatelse
Norsk gjenvinning as, avd. grinda, larvik - kasserte fritidsbåter (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning as, avd. grinda, larvik - kasserte fritidsbåter (Norsk gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse
Norsk gjenvinning as, avd. holmestrand (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning as, avd. holmestrand (Norsk gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Holmestrand Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2018, 2016 [...]
Norsk gjenvinning as, avfallsanlegg, grinda, larvik (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning as, avfallsanlegg, grinda, larvik (Norsk gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse, Tillatelse 2018, 2014 [...]
Norsk gjenvinning as, gjenvinningsstasjon, grinda, larvik (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning as, gjenvinningsstasjon, grinda, larvik (Norsk gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2018
Norsk gjenvinning as, grinda, larvik - asbest (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning as, grinda, larvik - asbest (Norsk gjenvinning as) Avfall Annen aktivitet Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse
Norsk gjenvinning as, kompostering, grinda, larvik (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning as, kompostering, grinda, larvik (Norsk gjenvinning as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse, Tillatelse
Norsk gjenvinning metall as, grinda (Norsk gjenvinning metall as) Norsk gjenvinning metall as, grinda (Norsk gjenvinning metall as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2019, 2015
Norsk gjenvinning, nilsbukjerr - husholdningsavfall og gjenvinningst. (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning, nilsbukjerr - husholdningsavfall og gjenvinningst. (Norsk gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Kragerø Tillatelse, Tillatelse 2018, 2013 [...]
Norsk gjenvinning, porsgrunn Norsk gjenvinning, porsgrunn Landbasert Farlig avfall - behandling Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse 2021, 2018 [...]
Norsk gjenvinning, rygg næringsområde (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning, rygg næringsområde (Norsk gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse 2020, 2017 [...]
Norsk miljøindustri as avd. sky (Gemidan nmi as) Norsk miljøindustri as avd. sky (Gemidan nmi as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2018
Norsk spesialolje as avd. bamble Norsk spesialolje as avd. bamble Landbasert Farlig avfall - behandling Vestfold og Telemark Bamble Tillatelse 2020, 2018 [...]
Norsk spesialolje avd stathelle, eksport og import av avfall (Norsk spesialolje as) Norsk spesialolje avd stathelle, eksport og import av avfall (Norsk spesialolje as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Vestfold og Telemark Bamble Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Norsk stål as avd. horten Norsk stål as avd. horten Landbasert Annen aktivitet Vestfold og Telemark Horten Tillatelse
Northsea terminal as brevik (Northsea terminal as) Northsea terminal as brevik (Northsea terminal as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse
Nortura eggprodukter as (tidligere prior) Nortura eggprodukter as (tidligere prior) Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse 2016
Nortura tønsberg Nortura tønsberg Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse, Tillatelse 2013
Norward as, rafnes Norward as, rafnes Landbasert Brannøvingsplass Vestfold og Telemark Bamble Tillatelse 2011
Not sinterco pulverlakk as Not sinterco pulverlakk as Landbasert Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse
Nouryon nobel pulp and performance chemicals norway Nouryon nobel pulp and performance chemicals norway Landbasert Kjemisk industri Vestfold og Telemark Tinn Tillatelse 2017, 2013 [...]
Nouryon pulp and performance chemicals, import og eksport av avfall (Nouryon pulp and performance chemicals norway as) Nouryon pulp and performance chemicals, import og eksport av avfall (Nouryon pulp and performance chemicals norway as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Vestfold og Telemark Tinn Tillatelse
Nøtterø riflebaner Nøtterø riflebaner Landbasert Skytebaner Vestfold og Telemark Færder Tillatelse
Opprydding av forurenset grunn - øyene horten (Forsvarsbygg) Opprydding av forurenset grunn - øyene horten (Forsvarsbygg) Engangstiltak Annen aktivitet Vestfold og Telemark Horten Tillatelse
Pasadalen avfallsfylling (Porsgrunn kommune) Pasadalen avfallsfylling (Porsgrunn kommune) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse
Pasadalen gjenvinningsstasjon (Renovasjon i grenland iks) Pasadalen gjenvinningsstasjon (Renovasjon i grenland iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse 2018
Peling (Steinar moe eiendom as) Peling (Steinar moe eiendom as) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Skien Tillatelse
Phoenix us cars trond edh (Phoenix us cars trond edh) Phoenix us cars trond edh (Phoenix us cars trond edh) Avfall Kasserte kjøretøy Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse
Polymertrade, eksport og import av avfall (Polymertrade as) Polymertrade, eksport og import av avfall (Polymertrade as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Vestfold og Telemark Skien Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2017
Porsgrunn avløpsnett i knarrdalstrand renseanlegg (Porsgrunn kommune) Porsgrunn avløpsnett i knarrdalstrand renseanlegg (Porsgrunn kommune) Avløp Offentlig avløpsnett Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse 2021
Porsgrunn bilopphugging (Halvorsli fjell og grunn as) Porsgrunn bilopphugging (Halvorsli fjell og grunn as) Avfall Kasserte kjøretøy Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse 2019, 2014 [...]
Prestestranda avløpsrenseanlegg (Drangedal kommune sektor for bygg eiendom og kommunalteknikk) Prestestranda avløpsrenseanlegg (Drangedal kommune sektor for bygg eiendom og kommunalteknikk) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Drangedal Tillatelse
Ragn- sells as avd. porsgrunn, versvikvegen 16 (Ragn sells as) Ragn- sells as avd. porsgrunn, versvikvegen 16 (Ragn sells as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse 2014, 2008 [...]
Ragn sells dekkgjenvinning avd bamble import og eksport (Ragn-sells dekkgjenvinning as) Ragn sells dekkgjenvinning avd bamble import og eksport (Ragn-sells dekkgjenvinning as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Vestfold og Telemark Bamble Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Ragn-sells as avd skjerkøya (Ragn sells as) Ragn-sells as avd skjerkøya (Ragn sells as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Bamble Tillatelse 2015, 2009 [...]
Ragn-sells as, borgeskogen (Ragn sells as) Ragn-sells as, borgeskogen (Ragn sells as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse 2020, 2017 [...]
Ramsflog renseanlegg (Notodden kommune seksjon for samfunnsutvikling og tekniske tjene) Ramsflog renseanlegg (Notodden kommune seksjon for samfunnsutvikling og tekniske tjene) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Notodden Tillatelse 2014, 2008
Rauland avløpsrenseanlegg (Vinje kommune) Rauland avløpsrenseanlegg (Vinje kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Vinje Tillatelse 2019, 2013 [...]
Re motorsport Re motorsport Landbasert Motorsportbane Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse, Tillatelse 2015
Rec solar norway as avd herøya Rec solar norway as avd herøya Landbasert Metallurgisk industri Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse 2018, 2012 [...]
Reetec demonstrasjonsanlegg Reetec demonstrasjonsanlegg Landbasert Annen aktivitet Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse
Renor as avd. brevik Renor as avd. brevik Landbasert Farlig avfall - behandling Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse 2020, 2020 [...]
Renor brevik, eksport eller import av avfall (Renor as) Renor brevik, eksport eller import av avfall (Renor as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Renovest iks, brunkeberg, sortering (Renovest iks) Renovest iks, brunkeberg, sortering (Renovest iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Kviteseid Tillatelse
Renovest, brunkeberg - farlig avfall (Renovest iks) Renovest, brunkeberg - farlig avfall (Renovest iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Kviteseid Tillatelse 2018, 2013 [...]
Revac, eksport eller import av avfall (Revac as) Revac, eksport eller import av avfall (Revac as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2015
Revac, linnestad (Revac as) Revac, linnestad (Revac as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse 2018, 2018
Revdalen avfallsplass (Midt-telemark kommune) Revdalen avfallsplass (Midt-telemark kommune) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Midt-Telemark Tillatelse
Rjukan avløpsrenseanlegg (Tinn kommune) Rjukan avløpsrenseanlegg (Tinn kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Tinn Tillatelse 2019, 2013 [...]
Rjukan krematorium Rjukan krematorium Landbasert Krematorium Vestfold og Telemark Tinn Tillatelse
Rolf grohs as (Rolf grohs as) Rolf grohs as (Rolf grohs as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Skien Tillatelse, Tillatelse
Rygg gjenvinningsstasjon (Ragn sells as) Rygg gjenvinningsstasjon (Ragn sells as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse, Tillatelse 2017, 2013 [...]
Ryntveit miljøstasjon - sunde renovasjon og gjenvinning as (Sunde renovasjon & gjenvinning as) Ryntveit miljøstasjon - sunde renovasjon og gjenvinning as (Sunde renovasjon & gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Midt-Telemark Tillatelse 2018, 2014 [...]
Rødmyr gjenvinningsstasjon (Renovasjon i grenland iks) Rødmyr gjenvinningsstasjon (Renovasjon i grenland iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Skien Tillatelse
Saga pearl steinbrudd Saga pearl steinbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse, Tillatelse 2018, 2015 [...]
Salen avløpsrenseanlegg (Bamble kommune samfunn) Salen avløpsrenseanlegg (Bamble kommune samfunn) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Bamble Tillatelse 2021, 2015 [...]
Sandbrekkene slamlaguner (Siljan kommune avd for samfunn) Sandbrekkene slamlaguner (Siljan kommune avd for samfunn) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Siljan Tillatelse
Sande gjenvinningsstasjon, lersbryggen (Norsk gjenvinning as) Sande gjenvinningsstasjon, lersbryggen (Norsk gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Holmestrand Tillatelse 2016, 2013 [...]
Sandefjord lufthavn as Sandefjord lufthavn as Landbasert Flyplass Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse 2019, 2017 [...]
Sandefjord ra slambehandling (Sandefjord kommune miljø og plansaker) Sandefjord ra slambehandling (Sandefjord kommune miljø og plansaker) Avfall Biogassanlegg Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Sandefjord renseanlegg (Sandefjord kommune miljø og plansaker) Sandefjord renseanlegg (Sandefjord kommune miljø og plansaker) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse, Tillatelse 2015, 2010 [...]
Sedimentopprydning forurenset sediment horten indre havn (Horten kommune) Sedimentopprydning forurenset sediment horten indre havn (Horten kommune) Engangstiltak Annen aktivitet Vestfold og Telemark Horten Tillatelse 2020
Seljord avløpsrenseanlegg (Seljord kommune teknisk avdeling) Seljord avløpsrenseanlegg (Seljord kommune teknisk avdeling) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Seljord Tillatelse 2018, 2015
Seljord bilopphuggeri as (Seljord bilopphuggeri as) Seljord bilopphuggeri as (Seljord bilopphuggeri as) Avfall Kasserte kjøretøy Vestfold og Telemark Seljord Tillatelse 2017, 2009 [...]
Seljord skytterlag Seljord skytterlag Landbasert Skytebaner Vestfold og Telemark Seljord Tillatelse
Seljord vassbehandlingsanlegg Seljord vassbehandlingsanlegg Landbasert Annen aktivitet Vestfold og Telemark Seljord Tillatelse
Sjøkabel mellom knardalstrand og roligheten (Lede as) Sjøkabel mellom knardalstrand og roligheten (Lede as) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse
Skallist steinbrudd Skallist steinbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2012
Skien avløpsnett til knarrdalstrand renseanlegg (Skien kommune byutvikling, drift og kultur) Skien avløpsnett til knarrdalstrand renseanlegg (Skien kommune byutvikling, drift og kultur) Avløp Offentlig avløpsnett Vestfold og Telemark Skien Tillatelse 2021
Skien krematorium Skien krematorium Landbasert Krematorium Vestfold og Telemark Skien Tillatelse
Skien lufthavn as Skien lufthavn as Landbasert Flyplass Vestfold og Telemark Skien Tillatelse 2009
Skjellvikastien 65 - 69 (Magnus dæhlin) Skjellvikastien 65 - 69 (Magnus dæhlin) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Skoppum gjenvinningsstasjon (Norsk gjenvinning as) Skoppum gjenvinningsstasjon (Norsk gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Horten Tillatelse 2018, 2013 [...]
Skårmoen avfallsanlegg - slamlagune (Renovest iks) Skårmoen avfallsanlegg - slamlagune (Renovest iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Fyresdal Tillatelse
Skårmoen avfallsanlegg (Renovest iks) Skårmoen avfallsanlegg (Renovest iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Fyresdal Tillatelse 2005
Småbåthavn ved herøyakanalen i gunneklevfjorden (Hydro energi as) Småbåthavn ved herøyakanalen i gunneklevfjorden (Hydro energi as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse
Smådyrkrematoriet as Smådyrkrematoriet as Landbasert Krematorium Vestfold og Telemark Skien Tillatelse 2011
Solum pukkverk - massedisponering Solum pukkverk - massedisponering Landbasert Annen aktivitet Vestfold og Telemark Holmestrand Tillatelse
Speira holmestrand Speira holmestrand Landbasert Metallurgisk industri Vestfold og Telemark Holmestrand Tillatelse, Klimakvoter 2018, 2015 [...]
Steinsnes båthavn (Steinsneshavn båtforening) Steinsnes båthavn (Steinsneshavn båtforening) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Horten Tillatelse
Stena recycling administrasjon, eksport og import av avfall (Stena recycling as) Stena recycling administrasjon, eksport og import av avfall (Stena recycling as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2015
Stena recycling as avd skien - farlig avfall mottak mellomlager (Stena recycling as) Stena recycling as avd skien - farlig avfall mottak mellomlager (Stena recycling as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Skien Tillatelse 2020
Stena recycling as avd skien - gjenvinning ordinært avfall Stena recycling as avd skien - gjenvinning ordinært avfall Landbasert Gjenvinning av metall- og EE-avfall Vestfold og Telemark Skien Tillatelse 2020, 2018 [...]
Stena recycling avd skien, eksport og import av avfall (Stena recycling as) Stena recycling avd skien, eksport og import av avfall (Stena recycling as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Vestfold og Telemark Skien Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Steni as Steni as Landbasert Plast- og glassfiberprodukter Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2021, 2016 [...]
Storholmen - dumping - sandefjord (Kjetil hasle solbakken) Storholmen - dumping - sandefjord (Kjetil hasle solbakken) Engangstiltak Dumping Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Storholmen - mudring - sandefjord kommune (Kjetil hasle solbakken) Storholmen - mudring - sandefjord kommune (Kjetil hasle solbakken) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Stormo avfallsanlegg (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Stormo avfallsanlegg (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Nome Tillatelse 2005
Stormo slamlagune (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Stormo slamlagune (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Nome Tillatelse
Strandheimveien 13a, gbnr. 129/18, nøtterøy (Kristian lundkvist) Strandheimveien 13a, gbnr. 129/18, nøtterøy (Kristian lundkvist) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Tillatelse
Strandveien 42 - mudring og utfylling i sjø (Horten seilforening) Strandveien 42 - mudring og utfylling i sjø (Horten seilforening) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Horten Tillatelse
Stålaker steinbrudd Stålaker steinbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2012
Sunde renovasjon og gjenvinning as, grivimoen (Bø bilco as) Sunde renovasjon og gjenvinning as, grivimoen (Bø bilco as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Midt-Telemark Tillatelse 2014, 2009 [...]
Søvitt avløpsrenseanlegg (Nome kommune etat for sammfunnsutvikling) Søvitt avløpsrenseanlegg (Nome kommune etat for sammfunnsutvikling) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Nome Tillatelse 2016, 2010
Tandbergs bildeler as (Tandbergs bildeler as) Tandbergs bildeler as (Tandbergs bildeler as) Avfall Kasserte kjøretøy Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2019, 2015 [...]
Tank og trailervask as - vaskeanlegg heistad Tank og trailervask as - vaskeanlegg heistad Landbasert Annen aktivitet Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse 2019, 2016 [...]
Telemark kildevann as Telemark kildevann as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Fyresdal Tillatelse 2019, 2014 [...]
Telemark settefisk - skottfoss (Telemark settefisk as) Telemark settefisk - skottfoss (Telemark settefisk as) Akvakultur Kultiveringsanlegg Vestfold og Telemark Skien Tillatelse
Terrenginngrep i forurenset grunn på jernverkstomta vest 1 (Vannfronten eiendom as) Terrenginngrep i forurenset grunn på jernverkstomta vest 1 (Vannfronten eiendom as) Engangstiltak Annen aktivitet Vestfold og Telemark Notodden Tillatelse
Terrenginngrep i forurenset grunn på jernverkstomta vest 2 (Vannfronten eiendom as) Terrenginngrep i forurenset grunn på jernverkstomta vest 2 (Vannfronten eiendom as) Engangstiltak Annen aktivitet Vestfold og Telemark Notodden Tillatelse
Thermokraft as - varmesentral - biobrensel og returtrevirke rt-flis Thermokraft as - varmesentral - biobrensel og returtrevirke rt-flis Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Vestfold og Telemark Notodden Tillatelse 2013
Tine meieriet haukeli Tine meieriet haukeli Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Vinje Tillatelse 2019, 2014
Tine meieriet øst, sem Tine meieriet øst, sem Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse 2018, 2015 [...]
Torger's skraphandel og gjenvinningsindustri as (Torgers skraphandel og gjenvinning as) Torger's skraphandel og gjenvinningsindustri as (Torgers skraphandel og gjenvinning as) Avfall Kasserte kjøretøy Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse, Tillatelse 2018, 2011
Tpi norway as Tpi norway as Landbasert Kjemisk industri Vestfold og Telemark Kragerø Tillatelse 2021, 2018 [...]
Transportservice skien as, kasserte kjøretøy (Transportservice skien as) Transportservice skien as, kasserte kjøretøy (Transportservice skien as) Avfall Kasserte kjøretøy Vestfold og Telemark Skien Tillatelse, Tillatelse 2016, 2011
Trosvik maritim as (Trosvik maritime as) Trosvik maritim as (Trosvik maritime as) Engangstiltak Annen aktivitet Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse
Tt frakt , import og eksport av avfall (Tt frakt as) Tt frakt , import og eksport av avfall (Tt frakt as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse
Tvedalen vest steinindustriområde Tvedalen vest steinindustriområde Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2012, 2012 [...]
Tønsberg avløpsnett i tønsberg ra (Tønsberg kommune) Tønsberg avløpsnett i tønsberg ra (Tønsberg kommune) Avløp Offentlig avløpsnett Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse
Tønsberg fyllplass (deponi) (Lindum as) Tønsberg fyllplass (deponi) (Lindum as) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse, Tillatelse 2017, 2014 [...]
Tønsberg fyllplass, kompostering (Lindum as) Tønsberg fyllplass, kompostering (Lindum as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse
Tønsberg fyllplass, omlastning husholdningsavfall (Lindum as) Tønsberg fyllplass, omlastning husholdningsavfall (Lindum as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse 2019, 2013
Tønsberg kystkultursenter (Stiftelsen tønsberg kystkultur- senter) Tønsberg kystkultursenter (Stiftelsen tønsberg kystkultur- senter) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse
Tønsberg ra slambehandling (Tønsberg renseanlegg iks) Tønsberg ra slambehandling (Tønsberg renseanlegg iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse
Tønsberg renseanlegg (Tønsberg renseanlegg iks) Tønsberg renseanlegg (Tønsberg renseanlegg iks) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse 2019, 2010 [...]
Ulefos jernværk - industrideponi (Ulefos as) Ulefos jernværk - industrideponi (Ulefos as) Deponi Industrideponering Vestfold og Telemark Nome Tillatelse 2010
Ulefos jernværk as Ulefos jernværk as Landbasert Metallurgisk industri Vestfold og Telemark Nome Tillatelse 2018, 2014 [...]
Unicon as avd larvik Unicon as avd larvik Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse
Unident as (Unident as) Unident as (Unident as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Horten Tillatelse
Utbedring av vei - utfylling og mudring (Vestfold og telemark fylkeskommune) Utbedring av vei - utfylling og mudring (Vestfold og telemark fylkeskommune) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Tokke Tillatelse
Utbygging på vestfoldbanen mellom nykirke og barkåker (Bane nor sf) Utbygging på vestfoldbanen mellom nykirke og barkåker (Bane nor sf) Engangstiltak Annen aktivitet Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse
Utfylling - frier vest - fase 1 (Frier vest as) Utfylling - frier vest - fase 1 (Frier vest as) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Bamble Tillatelse
Utfylling - molo (Tinky as) Utfylling - molo (Tinky as) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse
Utfylling båthavn lyngdalen (Olaf rinde) Utfylling båthavn lyngdalen (Olaf rinde) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Kragerø Tillatelse
Utfylling, sprenging og peling (Statnett sf) Utfylling, sprenging og peling (Statnett sf) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Skien Tillatelse
Utvidelse av farleden i grenland (Kystverket nordland) Utvidelse av farleden i grenland (Kystverket nordland) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Bamble Tillatelse
V/ fyllinga båthavn, horten (Skagerak varme as) V/ fyllinga båthavn, horten (Skagerak varme as) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Horten Tillatelse
Vafos pulp Vafos pulp Landbasert Treforedling Vestfold og Telemark Kragerø Tillatelse, Klimakvoter 2021, 2018 [...]
Vafos, nordskogen barkdeponi - industrideponi (Vafos pulp as) Vafos, nordskogen barkdeponi - industrideponi (Vafos pulp as) Deponi Industrideponering Vestfold og Telemark Kragerø Tillatelse 2019, 2010
Vallø båthavn (Tønsberg kommune) Vallø båthavn (Tønsberg kommune) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse 2014
Vannøyaveien 40 - mudring - sandefjord (Ranja elin fasting) Vannøyaveien 40 - mudring - sandefjord (Ranja elin fasting) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Vard group as avd brevik Vard group as avd brevik Landbasert Mekanisk overflatebehandling og verft Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse 2014, 2006
Vasvik - anvik i farrisvannet (Larvik kommune) Vasvik - anvik i farrisvannet (Larvik kommune) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse
Veidekke as, freste pukkverk Veidekke as, freste pukkverk Landbasert Pukkverk Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse 2017, 2012 [...]
Veidekke industri as - lagring og knusing av asfalt - bommestandmoa 37 (Veidekke industri as) Veidekke industri as - lagring og knusing av asfalt - bommestandmoa 37 (Veidekke industri as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse
Veidekke industri as, himberg pukkverk Veidekke industri as, himberg pukkverk Landbasert Pukkverk Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse 2012, 2011
Veidekke industri as, aasmund berg pukkverk Veidekke industri as, aasmund berg pukkverk Landbasert Pukkverk Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse 2020, 2012
Veistein as avd. taranrød pukkverk Veistein as avd. taranrød pukkverk Landbasert Pukkverk Vestfold og Telemark Tønsberg Tillatelse 2017, 2012
Vestfold jernlager as Vestfold jernlager as Landbasert Annen aktivitet Vestfold og Telemark Holmestrand Tillatelse
Vestfold krematorium iks Vestfold krematorium iks Landbasert Krematorium Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Vestfold metall rousalis (Vestfold metall rousalis) Vestfold metall rousalis (Vestfold metall rousalis) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestfold og Telemark Horten Tillatelse 2016, 2010
Vestfold metallgjenvinning as (Borgeskogen metallgjenvinning as) Vestfold metallgjenvinning as (Borgeskogen metallgjenvinning as) Avfall Kasserte kjøretøy Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Vestfold trafo energi as Vestfold trafo energi as Landbasert Annen aktivitet Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Vestfold vann iks avd. eidsfoss vannverk Vestfold vann iks avd. eidsfoss vannverk Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Holmestrand Tillatelse 2017, 2009
Vestfold vann iks avd. seierstad vannbehandlingsanlegg Vestfold vann iks avd. seierstad vannbehandlingsanlegg Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2017
Vevjeåsen nord steinbrudd Vevjeåsen nord steinbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2011
Vistadmoen avfallsplass (Tokke kommune plan, næring og teknisk etat) Vistadmoen avfallsplass (Tokke kommune plan, næring og teknisk etat) Deponi Deponi for ordinært avfall Vestfold og Telemark Tokke Tillatelse
Vistin pharma avd. fikkjebakke Vistin pharma avd. fikkjebakke Landbasert Kjemisk industri Vestfold og Telemark Kragerø Tillatelse 2018, 2015 [...]
Vrådal renseanlegg (Kviteseid kommune samfunnsutvikling og teknisk drift) Vrådal renseanlegg (Kviteseid kommune samfunnsutvikling og teknisk drift) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Kviteseid Tillatelse 2014
Vågslid reinseanlegg (Vinje kommune) Vågslid reinseanlegg (Vinje kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Vinje Tillatelse
Vårnes avløpsrenseanlegg (Sandefjord kommune miljø og plansaker) Vårnes avløpsrenseanlegg (Sandefjord kommune miljø og plansaker) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse 2019, 2015 [...]
Wilhelmsen chemicals as Wilhelmsen chemicals as Landbasert Kjemisk industri Vestfold og Telemark Færder Tillatelse 2020, 2020 [...]
Yara internatinal porsgrunn Yara internatinal porsgrunn Landbasert Annen aktivitet Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse
Yara porsgrunn Yara porsgrunn Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Porsgrunn Tillatelse, Klimakvoter 2019, 2018 [...]
Yorkåsen 21, gbnr 77/76 og 77/23, sandefjord kommune (John-erik brekke) Yorkåsen 21, gbnr 77/76 og 77/23, sandefjord kommune (John-erik brekke) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Yorkåsen 23 (Ingunn og pål rasting) Yorkåsen 23 (Ingunn og pål rasting) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Øpd group as (Øpd as) Øpd group as (Øpd as) Engangstiltak Utfylling Vestfold og Telemark Bamble Tillatelse
Østerøyveien 239 gbnr 94/98-145 sandefjord (Einar edh) Østerøyveien 239 gbnr 94/98-145 sandefjord (Einar edh) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Sandefjord Tillatelse
Aak steinbrudd Aak steinbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Larvik Tillatelse 2012
Aaltvedt betong as Aaltvedt betong as Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestfold og Telemark Skien Tillatelse 2020, 2019 [...]
Årås båthavn (Færder kommune teknikk og miljøsektor) Årås båthavn (Færder kommune teknikk og miljøsektor) Engangstiltak Mudring Vestfold og Telemark Færder Tillatelse

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.