Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

193 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
Addcon nordic Addcon nordic Landbasert Kjemisk industri Telemark Porsgrunn Tillatelse 2024, 2019 [...]
Araz bilopphugging da (Araz bilopphugging da) Araz bilopphugging da (Araz bilopphugging da) Avfall Kasserte kjøretøy Telemark Skien Tillatelse 2023, 2014 [...]
Asdalstrand industriområde (Bluegreen visions as) Asdalstrand industriområde (Bluegreen visions as) Engangstiltak Utfylling Telemark Bamble Tillatelse
Bandak nct as Bandak nct as Landbasert Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling Telemark Notodden Tillatelse 2019, 2013 [...]
Bassebo steinbrudd Bassebo steinbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Telemark Porsgrunn Tillatelse 2021
Batteri olsen skien as (Batteri olsen skien as) Batteri olsen skien as (Batteri olsen skien as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Telemark Skien Tillatelse 2018
Bjorstaddalen næring deponi (Bjorstaddalen næring as) Bjorstaddalen næring deponi (Bjorstaddalen næring as) Deponi Deponi for ordinært avfall Telemark Skien Tillatelse 2023, 2021 [...]
Bjorstaddalen næring mottak mellomlagring sortering (Bjorstaddalen næring as) Bjorstaddalen næring mottak mellomlagring sortering (Bjorstaddalen næring as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Telemark Skien Tillatelse, Tillatelse 2020
Bjorstaddalen næring, eksport og import av avfall (Bjorstaddalen næring as) Bjorstaddalen næring, eksport og import av avfall (Bjorstaddalen næring as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Telemark Skien Tillatelse
Bjorstaddalen næring, farlig avfall (Bjorstaddalen næring as) Bjorstaddalen næring, farlig avfall (Bjorstaddalen næring as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Telemark Skien Tillatelse 2018, 2013 [...]
Bjørndalen pukkverk as Bjørndalen pukkverk as Landbasert Pukkverk Telemark Skien Tillatelse 2018, 2012 [...]
Breivik, matfisk (Telemarkrøye as) Breivik, matfisk (Telemarkrøye as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Telemark Fyresdal Tillatelse
Brenna gjenvinningstasjon - irmat as (Irmat as) Brenna gjenvinningstasjon - irmat as (Irmat as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Telemark Midt-Telemark Tillatelse 2024
Bru - fylesvei 359 kaste - stoadalen (Vestfold og telemark fylkeskommune under sletting fra 01.01.2024) Bru - fylesvei 359 kaste - stoadalen (Vestfold og telemark fylkeskommune under sletting fra 01.01.2024) Engangstiltak Mudring Telemark Nome Tillatelse
Bø miljøstasjon as (Telemark renovasjon as) Bø miljøstasjon as (Telemark renovasjon as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Telemark Midt-Telemark Tillatelse, Tillatelse 2018, 2010 [...]
Bø renseanlegg (Midt-telemark kommune) Bø renseanlegg (Midt-telemark kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Telemark Midt-Telemark Tillatelse 2019, 2010
Digernes, matfisk (Telemarkrøye as) Digernes, matfisk (Telemarkrøye as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Telemark Fyresdal Tillatelse
E 18 bambletunnelen - utslipp fra renseanlegg for vaskevann driftsfase E 18 bambletunnelen - utslipp fra renseanlegg for vaskevann driftsfase Landbasert Annen aktivitet Telemark Bamble Tillatelse
E18 langangen og rugtvedt, parsell 1 og 3 (Nye veier as) E18 langangen og rugtvedt, parsell 1 og 3 (Nye veier as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Telemark Porsgrunn Tillatelse 2022
E18 lanner – kjørholt, parsell 2 (Nye veier as) E18 lanner – kjørholt, parsell 2 (Nye veier as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Telemark Porsgrunn Tillatelse
Elgvad slamlagune (Hjartdal kommune seksjon for drift og utbygging) Elgvad slamlagune (Hjartdal kommune seksjon for drift og utbygging) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Telemark Hjartdal Tillatelse
Elstrøm renseanlegg (Skien kommune - byutvikling, drift og kultur) Elstrøm renseanlegg (Skien kommune - byutvikling, drift og kultur) Avløp Avløpsnett og -rensing Telemark Skien Tillatelse 2021, 2014
Eramet norway as porsgrunn Eramet norway as porsgrunn Landbasert Metallurgisk industri Telemark Porsgrunn Tillatelse, Klimakvoter 2022, 2021 [...]
Eramet norway as porsgrunn - graving i forurenset grunn (Eramet norway as) Eramet norway as porsgrunn - graving i forurenset grunn (Eramet norway as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Telemark Porsgrunn Tillatelse
Farled innseiling kragerø - dumping galeioddbåane (Kystverket) Farled innseiling kragerø - dumping galeioddbåane (Kystverket) Engangstiltak Dumping Telemark Kragerø Tillatelse
Farled innseiling kragerø - dumping lovisenbergsundet (Kystverket) Farled innseiling kragerø - dumping lovisenbergsundet (Kystverket) Engangstiltak Dumping Telemark Kragerø Tillatelse
Farled innseiling kragerø - mudring galeioddbåane (Kystverket) Farled innseiling kragerø - mudring galeioddbåane (Kystverket) Engangstiltak Mudring Telemark Kragerø Tillatelse
Farled innseiling kragerø - mudring jomfrulandsrevet (Kystverket) Farled innseiling kragerø - mudring jomfrulandsrevet (Kystverket) Engangstiltak Mudring Telemark Kragerø Tillatelse
Farled innseiling kragerø - mudring knubbehausen (Kystverket) Farled innseiling kragerø - mudring knubbehausen (Kystverket) Engangstiltak Mudring Telemark Kragerø Tillatelse
Farled innseiling kragerø - mudring lovisenbergsundet (Kystverket) Farled innseiling kragerø - mudring lovisenbergsundet (Kystverket) Engangstiltak Mudring Telemark Kragerø Tillatelse
Fergeleie brevik (Porsgrunn kommune) Fergeleie brevik (Porsgrunn kommune) Engangstiltak Annen aktivitet Telemark Porsgrunn Tillatelse
Fossing, settefisk (Fossing storsmolt as) Fossing, settefisk (Fossing storsmolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Telemark Kragerø Tillatelse 2023
Franzefoss gjenvinning as avd. porsgrunn (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning as avd. porsgrunn (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Telemark Porsgrunn Tillatelse 2024
Fyresdal renseanlegg (Fyresdal kommune sektor for plan og teknikk) Fyresdal renseanlegg (Fyresdal kommune sektor for plan og teknikk) Avløp Avløpsnett og -rensing Telemark Fyresdal Tillatelse 2021, 2008
Fyresdal riflebaner Fyresdal riflebaner Landbasert Skytebaner Telemark Fyresdal Tillatelse
Goasholtmyra avfallsanlegg - irmat as (Irmat as) Goasholtmyra avfallsanlegg - irmat as (Irmat as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Telemark Notodden Tillatelse 2020, 2018 [...]
Goasholtmyra avfallsanlegg deponi - irmat as (Irmat as) Goasholtmyra avfallsanlegg deponi - irmat as (Irmat as) Deponi Deponi for ordinært avfall Telemark Notodden Tillatelse, Tillatelse 2023, 2020 [...]
Gunneklevfjorden herøya (Hip eiendom as) Gunneklevfjorden herøya (Hip eiendom as) Engangstiltak Utfylling Telemark Porsgrunn Tillatelse
Gunnøyni s fyresvatn, matfisk (Telemarkrøye as) Gunnøyni s fyresvatn, matfisk (Telemarkrøye as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Telemark Fyresdal Tillatelse 2017
Halvor midtbøen bil og maskin (Halvor midtbøen bil og maskin) Halvor midtbøen bil og maskin (Halvor midtbøen bil og maskin) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Telemark Hjartdal Tillatelse 2023
Heddal bilopphogging (Heddal bildeler as) Heddal bilopphogging (Heddal bildeler as) Avfall Kasserte kjøretøy Telemark Notodden Tillatelse 2023, 2015 [...]
Hegna grustak (Hegna grustak as) Hegna grustak (Hegna grustak as) Engangstiltak Annen aktivitet Telemark Notodden Tillatelse
Heidelberg materials brevik sementfabrikk Heidelberg materials brevik sementfabrikk Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Telemark Porsgrunn Tillatelse, Klimakvoter 2023, 2020 [...]
Heidelberg materials brevik sementfabrikk - industrideponi (Heidelberg materials sement norge as) Heidelberg materials brevik sementfabrikk - industrideponi (Heidelberg materials sement norge as) Deponi Industrideponering Telemark Porsgrunn Tillatelse 2019, 2010
Heidelberg materials brevik sementfabrikk, dalen gruve bpd-deponi (Heidelberg materials sement norge as) Heidelberg materials brevik sementfabrikk, dalen gruve bpd-deponi (Heidelberg materials sement norge as) Deponi Industrideponering Telemark Porsgrunn Tillatelse 2010
Heidelberg materials miljø as avd. brevik Heidelberg materials miljø as avd. brevik Landbasert Farlig avfall - behandling Telemark Porsgrunn Tillatelse 2023, 2020 [...]
Heidelberg materials miljø avd brevik, eksport og import av avfall (Heidelberg materials miljø as) Heidelberg materials miljø avd brevik, eksport og import av avfall (Heidelberg materials miljø as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Telemark Porsgrunn Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Heistad renseanlegg (Porsgrunn kommune) Heistad renseanlegg (Porsgrunn kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Telemark Porsgrunn Tillatelse 2021, 2014
Herøya industripark Herøya industripark Landbasert Annen aktivitet Telemark Porsgrunn Tillatelse, Tillatelse 2023, 2017 [...]
Herøya industripark, gunneklevtippen - industrideponi (Hip eiendom as) Herøya industripark, gunneklevtippen - industrideponi (Hip eiendom as) Deponi Industrideponering Telemark Porsgrunn Tillatelse 2021
Herøya industripark, strandkantdeponi (Hip eiendom as) Herøya industripark, strandkantdeponi (Hip eiendom as) Deponi Industrideponering Telemark Porsgrunn Tillatelse 2021
Hovdestadmoen avfallsdeponi (Vinje kommune) Hovdestadmoen avfallsdeponi (Vinje kommune) Deponi Deponi for ordinært avfall Telemark Vinje Tillatelse 2014
Hyni snødeponi (Telemark massemottak as) Hyni snødeponi (Telemark massemottak as) Avfall Snøhåndtering Telemark Skien Tillatelse
Iata stemmen (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Iata stemmen (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Telemark Drangedal Tillatelse
Ineos bamble Ineos bamble Landbasert Kjemisk industri Telemark Bamble Tillatelse, Klimakvoter 2023, 2021 [...]
Ineos rafnes Ineos rafnes Landbasert Kjemisk industri Telemark Bamble Tillatelse, Klimakvoter 2024, 2022 [...]
Ineos rafnes - industrideponi (Ineos rafnes as) Ineos rafnes - industrideponi (Ineos rafnes as) Deponi Industrideponering Telemark Bamble Tillatelse
Ineos rafnes, eksport og import av avfall (Ineos rafnes as) Ineos rafnes, eksport og import av avfall (Ineos rafnes as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Telemark Bamble Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Inovyn norge avd. pvc-fabrikk porsgrunn Inovyn norge avd. pvc-fabrikk porsgrunn Landbasert Kjemisk industri Telemark Porsgrunn Tillatelse, Klimakvoter 2022, 2020 [...]
Inovyn norge avd. rafnes Inovyn norge avd. rafnes Landbasert Kjemisk industri Telemark Bamble Tillatelse 2024, 2022 [...]
Inovyn rafnes - industrideponi (Inovyn norge as) Inovyn rafnes - industrideponi (Inovyn norge as) Deponi Industrideponering Telemark Bamble Tillatelse 2010
Isola as - eidanger Isola as - eidanger Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Telemark Porsgrunn Tillatelse 2019
Jan stenersen transport as (svaddevegen) (Jan stenersen transport as) Jan stenersen transport as (svaddevegen) (Jan stenersen transport as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Telemark Tinn Tillatelse 2018
Jan stenersens transport - rjukan næringspark (Jan stenersen transport as) Jan stenersens transport - rjukan næringspark (Jan stenersen transport as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Telemark Tinn Tillatelse 2015, 2006
Kirkebukta utfylling sikringstiltak (Kirkebukta utbygging as) Kirkebukta utfylling sikringstiltak (Kirkebukta utbygging as) Engangstiltak Utfylling Telemark Kragerø Tillatelse
Kjølebrønn, settefisk (Sørsmolt as) Kjølebrønn, settefisk (Sørsmolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Telemark Kragerø Tillatelse 2017, 2011
Knarrdalstrand renseanlegg (Porsgrunn kommune) Knarrdalstrand renseanlegg (Porsgrunn kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Telemark Porsgrunn Tillatelse 2021, 2015 [...]
Komposteringsanlegg hegna, midt-telemark kommune (Midt-telemark jordforedling as) Komposteringsanlegg hegna, midt-telemark kommune (Midt-telemark jordforedling as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Telemark Midt-Telemark Tillatelse 2014
Kongsvinger betong datter as betongstasjon skien - alltid betong as Kongsvinger betong datter as betongstasjon skien - alltid betong as Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Telemark Skien Tillatelse 2016, 2011
Kragerø renseanlegg (Kragerø kommune samfunn) Kragerø renseanlegg (Kragerø kommune samfunn) Avløp Avløpsnett og -rensing Telemark Kragerø Tillatelse 2021, 2015 [...]
Langmoen avfallsanlegg - biogassanlegg (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Langmoen avfallsanlegg - biogassanlegg (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Avfall Biogassanlegg Telemark Nissedal Tillatelse 2023, 2019
Langmoen avfallsanlegg - farlig avfall (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Langmoen avfallsanlegg - farlig avfall (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Telemark Nissedal Tillatelse 2018, 2013 [...]
Langmoen avfallsanlegg (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Langmoen avfallsanlegg (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Telemark Nissedal Tillatelse, Tillatelse 2023, 2014 [...]
Langmoen avfallsanlegg deponi/sortering (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Langmoen avfallsanlegg deponi/sortering (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Telemark Nissedal Tillatelse
Langmoen avlaupsanlegg (Nissedal kommune eining for teknisk drift) Langmoen avlaupsanlegg (Nissedal kommune eining for teknisk drift) Avløp Avløpsnett og -rensing Telemark Nissedal Tillatelse
Langmoen slamlagune (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Langmoen slamlagune (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Telemark Nissedal Tillatelse
Larvik løk - auen øst (Larvik løk as) Larvik løk - auen øst (Larvik løk as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Telemark Porsgrunn Tillatelse
Litveit avfallsanlegg - asbest deponi og etterdrift (Renovest iks) Litveit avfallsanlegg - asbest deponi og etterdrift (Renovest iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Telemark Kviteseid Tillatelse, Tillatelse
Litveit avfallsanlegg, slambehandling (Renovest iks) Litveit avfallsanlegg, slambehandling (Renovest iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Telemark Kviteseid Tillatelse 2018
Metallco grenland as (Metallco grenland as) Metallco grenland as (Metallco grenland as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Telemark Porsgrunn Tillatelse
Midlertidig anleggsdrift - e18 - nye kjørholt- og bambletunnel (Nye veier as) Midlertidig anleggsdrift - e18 - nye kjørholt- og bambletunnel (Nye veier as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Telemark Porsgrunn Tillatelse
Miljøbriketter as voldsfjorden industriområde Miljøbriketter as voldsfjorden industriområde Landbasert Annen aktivitet Telemark Skien Tillatelse
Molandsmoen, matfisk og settefisk (Telemarkrøye as) Molandsmoen, matfisk og settefisk (Telemarkrøye as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Telemark Fyresdal Tillatelse 2017
Mudring (sprenging) - brupilarer (Nye veier as) Mudring (sprenging) - brupilarer (Nye veier as) Engangstiltak Mudring Telemark Bamble Tillatelse
Mudring - bråtaneveien 19 (Paul petter ole aas) Mudring - bråtaneveien 19 (Paul petter ole aas) Engangstiltak Mudring Telemark Kragerø Tillatelse
Mudring - gbnr 29/338, jomfruland (Thomas berg) Mudring - gbnr 29/338, jomfruland (Thomas berg) Engangstiltak Mudring Telemark Kragerø Tillatelse
Mudring - mæl fergeleie (Norsk industriarbeidermuseum) Mudring - mæl fergeleie (Norsk industriarbeidermuseum) Engangstiltak Mudring Telemark Tinn Tillatelse
Mudring - stangodden båthavn (Stangodden vel) Mudring - stangodden båthavn (Stangodden vel) Engangstiltak Mudring Telemark Bamble Tillatelse
Mudring, sprenging, utfylling og peling (Aasvik havn as) Mudring, sprenging, utfylling og peling (Aasvik havn as) Engangstiltak Mudring Telemark Kragerø Tillatelse
Mudring, utfylling og peling - roro syd og nord (Heidelberg materials sement norge as) Mudring, utfylling og peling - roro syd og nord (Heidelberg materials sement norge as) Engangstiltak Mudring Telemark Porsgrunn Tillatelse 2023
Mårvik avfallsanlegg - mottaksstasjon og farlig avfall (Tinn kommune) Mårvik avfallsanlegg - mottaksstasjon og farlig avfall (Tinn kommune) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Telemark Tinn Tillatelse 2019, 2013 [...]
Mårvik avfallsanlegg (Tinn kommune teknisk) Mårvik avfallsanlegg (Tinn kommune teknisk) Deponi Deponi for ordinært avfall Telemark Tinn Tillatelse 2014, 2005
Ncc industry as grenland massegjenvinning as - retur asfalt betong (Ncc industry as) Ncc industry as grenland massegjenvinning as - retur asfalt betong (Ncc industry as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Telemark Skien Tillatelse 2018
Ncc roads as avd skien pukkverk - mottak og gjenvinning av returmasser (Ncc industry as) Ncc roads as avd skien pukkverk - mottak og gjenvinning av returmasser (Ncc industry as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Telemark Skien Tillatelse
Nel hydrogen electrolyser as avd. porsgrunn Nel hydrogen electrolyser as avd. porsgrunn Landbasert Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling Telemark Porsgrunn Tillatelse 2023
Nilsbukjerr - husholdningsavfall og gjenvinningst. (Kragerø kommune samfunn) Nilsbukjerr - husholdningsavfall og gjenvinningst. (Kragerø kommune samfunn) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Telemark Kragerø Tillatelse 2018, 2013 [...]
Nilsbukjerr avfallsdeponi (slambehandling) (Kragerø kommune samfunn) Nilsbukjerr avfallsdeponi (slambehandling) (Kragerø kommune samfunn) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Telemark Kragerø Tillatelse
Nilsbukjerr restavfallsdeponi (Kragerø kommune samfunn) Nilsbukjerr restavfallsdeponi (Kragerø kommune samfunn) Deponi Deponi for ordinært avfall Telemark Kragerø Tillatelse 2023, 2014 [...]
Noah - forsøk med røykgassanlegg i brevik (Noah solutions as) Noah - forsøk med røykgassanlegg i brevik (Noah solutions as) Engangstiltak Annen aktivitet Telemark Porsgrunn Tillatelse
Norbetong as avd grenland Norbetong as avd grenland Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Telemark Skien Tillatelse 2011
Norcem as avd. bjørntvedtbruddet Norcem as avd. bjørntvedtbruddet Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Telemark Porsgrunn Tillatelse 2020, 2012
Nordic electrofuel as (avd. herøya) Nordic electrofuel as (avd. herøya) Landbasert Kjemisk industri Telemark Porsgrunn Tillatelse
Norsk everit as Norsk everit as Landbasert Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling Telemark Skien Tillatelse 2019, 2013
Norsk gjenvinning as avd. kragerø nilsbukjerr drift av avfallsanlegg (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning as avd. kragerø nilsbukjerr drift av avfallsanlegg (Norsk gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Telemark Kragerø Tillatelse
Norsk gjenvinning, porsgrunn Norsk gjenvinning, porsgrunn Landbasert Farlig avfall - behandling Telemark Porsgrunn Tillatelse 2023, 2021 [...]
Norsk spesialolje as avd. bamble Norsk spesialolje as avd. bamble Landbasert Farlig avfall - behandling Telemark Bamble Tillatelse 2024, 2022 [...]
Norsk spesialolje avd bamble, eksport og import av avfall (Norsk spesialolje as) Norsk spesialolje avd bamble, eksport og import av avfall (Norsk spesialolje as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Telemark Bamble Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Northsea terminal as brevik (Northsea terminal as) Northsea terminal as brevik (Northsea terminal as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Telemark Porsgrunn Tillatelse
Nouryon nobel pulp and performance chemicals norway Nouryon nobel pulp and performance chemicals norway Landbasert Kjemisk industri Telemark Tinn Tillatelse 2021, 2017 [...]
Nouryon pulp and performance chemicals, import og eksport av avfall (Nouryon pulp and performance chemicals norway as) Nouryon pulp and performance chemicals, import og eksport av avfall (Nouryon pulp and performance chemicals norway as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Telemark Tinn Tillatelse
Oppkjøpsentralen as (Oppkjøpsentralen as) Oppkjøpsentralen as (Oppkjøpsentralen as) Avfall Kasserte kjøretøy Telemark Porsgrunn Tillatelse 2023, 2011
Oppkjøpsentralen, eksport og import av avfall (Oppkjøpsentralen as) Oppkjøpsentralen, eksport og import av avfall (Oppkjøpsentralen as) Eksport/import Avfallsmegler Telemark Porsgrunn Tillatelse
Pasadalen avfallsfylling (Porsgrunn kommune) Pasadalen avfallsfylling (Porsgrunn kommune) Deponi Deponi for ordinært avfall Telemark Porsgrunn Tillatelse
Pasadalen gjenvinningsstasjon (Renovasjon i grenland iks) Pasadalen gjenvinningsstasjon (Renovasjon i grenland iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Telemark Porsgrunn Tillatelse 2018
Peling (Steinar moe eiendom as) Peling (Steinar moe eiendom as) Engangstiltak Mudring Telemark Skien Tillatelse
Peling og spunting i sjø (Skien brygge utvikling as) Peling og spunting i sjø (Skien brygge utvikling as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Telemark Skien Tillatelse
Polymertrade, eksport og import av avfall (Polymertrade as) Polymertrade, eksport og import av avfall (Polymertrade as) Eksport/import Avfallsmegler Telemark Skien Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2023, 2017
Porsgrunn avløpsnett i knarrdalstrand ra (Porsgrunn kommune) Porsgrunn avløpsnett i knarrdalstrand ra (Porsgrunn kommune) Avløp Offentlig avløpsnett Telemark Porsgrunn Tillatelse 2021
Porsgrunn bilopphugging (Halvorsli fjell og grunn as) Porsgrunn bilopphugging (Halvorsli fjell og grunn as) Avfall Kasserte kjøretøy Telemark Porsgrunn Tillatelse 2023, 2019 [...]
Prestestranda renseanlegg (Drangedal kommune sektor for bygg eiendom og kommunalteknikk) Prestestranda renseanlegg (Drangedal kommune sektor for bygg eiendom og kommunalteknikk) Avløp Avløpsnett og -rensing Telemark Drangedal Tillatelse
Ragn sells as avd. porsgrunn, versvikvegen 16 (Ragn sells as) Ragn sells as avd. porsgrunn, versvikvegen 16 (Ragn sells as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Telemark Porsgrunn Tillatelse 2024, 2014 [...]
Ragn sells dekkgjenvinning avd bamble, eksport og import av avfall (Ragn-sells dekkgjenvinning as) Ragn sells dekkgjenvinning avd bamble, eksport og import av avfall (Ragn-sells dekkgjenvinning as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Telemark Bamble Tillatelse
Ragn-sells as avd skjerkøya (Ragn sells as) Ragn-sells as avd skjerkøya (Ragn sells as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Telemark Bamble Tillatelse 2021, 2020 [...]
Ramsflog renseanlegg (Notodden kommune seksjon for samfunnsutvikling og tekniske tjene) Ramsflog renseanlegg (Notodden kommune seksjon for samfunnsutvikling og tekniske tjene) Avløp Avløpsnett og -rensing Telemark Notodden Tillatelse 2021, 2014 [...]
Rauland reinseanlegg (Vinje kommune) Rauland reinseanlegg (Vinje kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Telemark Vinje Tillatelse 2019, 2013 [...]
Rec solar norway avd. herøya Rec solar norway avd. herøya Landbasert Metallurgisk industri Telemark Porsgrunn Tillatelse 2018, 2012 [...]
Reetec Reetec Landbasert Annen aktivitet Telemark Porsgrunn Tillatelse
Reetec demonstrasjonsanlegg Reetec demonstrasjonsanlegg Landbasert Annen aktivitet Telemark Porsgrunn Tillatelse 2021
Renovest iks, brunkeberg, sortering (Renovest iks) Renovest iks, brunkeberg, sortering (Renovest iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Telemark Kviteseid Tillatelse
Renovest, brunkeberg - farlig avfall (Renovest iks) Renovest, brunkeberg - farlig avfall (Renovest iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Telemark Kviteseid Tillatelse 2024, 2018 [...]
Revdalen avfallsplass (Midt-telemark kommune) Revdalen avfallsplass (Midt-telemark kommune) Deponi Deponi for ordinært avfall Telemark Midt-Telemark Tillatelse
Rjukan i, settefisk (Hima seafood rjukan as) Rjukan i, settefisk (Hima seafood rjukan as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Telemark Tinn Tillatelse
Rjukan ii, matfisk (Hima seafood rjukan as) Rjukan ii, matfisk (Hima seafood rjukan as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Telemark Tinn Tillatelse
Rjukan krematorium Rjukan krematorium Landbasert Krematorium Telemark Tinn Tillatelse
Rjukan renseanlegg (Tinn kommune) Rjukan renseanlegg (Tinn kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Telemark Tinn Tillatelse 2019, 2013 [...]
Rolf grohs as (Rolf grohs as) Rolf grohs as (Rolf grohs as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Telemark Skien Tillatelse, Tillatelse
Russmarken renseanlegg (Hjartdal kommune seksjon for drift og utbygging) Russmarken renseanlegg (Hjartdal kommune seksjon for drift og utbygging) Avløp Avløpsnett og -rensing Telemark Hjartdal Tillatelse, Tillatelse 2017
Ryntveit miljøstasjon - sunde renovasjon og gjenvinning as (Sunde renovasjon & gjenvinning as) Ryntveit miljøstasjon - sunde renovasjon og gjenvinning as (Sunde renovasjon & gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Telemark Midt-Telemark Tillatelse 2018, 2014 [...]
Rødmyr gjenvinningsstasjon (Renovasjon i grenland iks) Rødmyr gjenvinningsstasjon (Renovasjon i grenland iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Telemark Skien Tillatelse
Salen renseanlegg (Bamble kommune samfunn) Salen renseanlegg (Bamble kommune samfunn) Avløp Avløpsnett og -rensing Telemark Bamble Tillatelse 2021, 2015 [...]
Sandbrekkene slamlaguner (Siljan kommune avd for samfunn) Sandbrekkene slamlaguner (Siljan kommune avd for samfunn) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Telemark Siljan Tillatelse
Seljord bilopphuggeri as (Seljord bilopphuggeri as) Seljord bilopphuggeri as (Seljord bilopphuggeri as) Avfall Kasserte kjøretøy Telemark Seljord Tillatelse 2023, 2017 [...]
Seljord renseanlegg (Seljord kommune teknisk avdeling) Seljord renseanlegg (Seljord kommune teknisk avdeling) Avløp Avløpsnett og -rensing Telemark Seljord Tillatelse 2023, 2018 [...]
Seljord skytterlag Seljord skytterlag Landbasert Skytebaner Telemark Seljord Tillatelse
Seljord vassbehandlingsanlegg Seljord vassbehandlingsanlegg Landbasert Annen aktivitet Telemark Seljord Tillatelse 2024
Skien avløpsnett til knarrdalstrand ra (Skien kommune - byutvikling, drift og kultur) Skien avløpsnett til knarrdalstrand ra (Skien kommune - byutvikling, drift og kultur) Avløp Offentlig avløpsnett Telemark Skien Tillatelse 2021
Skien krematorium Skien krematorium Landbasert Krematorium Telemark Skien Tillatelse 2022
Skien lufthavn as Skien lufthavn as Landbasert Flyplass Telemark Skien Tillatelse 2009
Skårmoen avfallsanlegg - slamlagune (Renovest iks) Skårmoen avfallsanlegg - slamlagune (Renovest iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Telemark Fyresdal Tillatelse
Skårmoen avfallsanlegg (Renovest iks) Skårmoen avfallsanlegg (Renovest iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Telemark Fyresdal Tillatelse 2005
Smådyrkrematoriet as Smådyrkrematoriet as Landbasert Krematorium Telemark Skien Tillatelse 2022, 2011
Stena recycling administrasjon, eksport og import av avfall (Stena recycling as) Stena recycling administrasjon, eksport og import av avfall (Stena recycling as) Eksport/import Avfallsmegler Telemark Porsgrunn Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2015
Stena recycling as avd skien Stena recycling as avd skien Landbasert Gjenvinning av metall- og EE-avfall Telemark Skien Tillatelse 2023, 2021 [...]
Stena recycling as avd skien - farlig avfall og ee (Stena recycling as) Stena recycling as avd skien - farlig avfall og ee (Stena recycling as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Telemark Skien Tillatelse 2020
Stena recycling avd skien, eksport og import av avfall (Stena recycling as) Stena recycling avd skien, eksport og import av avfall (Stena recycling as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Telemark Skien Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Stormo avfallsanlegg (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Stormo avfallsanlegg (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Telemark Nome Tillatelse 2021, 2005
Stormo slamlagune (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Stormo slamlagune (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Telemark Nome Tillatelse 2021
Sunde renovasjon og gjenvinning as, grivimoen (Sunde renovasjon & gjenvinning as) Sunde renovasjon og gjenvinning as, grivimoen (Sunde renovasjon & gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Telemark Midt-Telemark Tillatelse 2023, 2014 [...]
Sveivihylen - utfylling - vei (Statens vegvesen) Sveivihylen - utfylling - vei (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Telemark Vinje Tillatelse
Søvitt renseanlegg (Nome kommune etat for sammfunnsutvikling) Søvitt renseanlegg (Nome kommune etat for sammfunnsutvikling) Avløp Avløpsnett og -rensing Telemark Nome Tillatelse 2023, 2016 [...]
Tank og trailervask as - vaskeanlegg heistad Tank og trailervask as - vaskeanlegg heistad Landbasert Annen aktivitet Telemark Porsgrunn Tillatelse 2019, 2016 [...]
Telemark kildevann as Telemark kildevann as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Telemark Fyresdal Tillatelse 2019, 2014 [...]
Telemark settefisk - skottfoss (Telemark settefisk as) Telemark settefisk - skottfoss (Telemark settefisk as) Akvakultur Kultiveringsanlegg Telemark Skien Tillatelse
Terrenginngrep i forurenset grunn på jernverkstomta vest 2 (Vannfronten eiendom as) Terrenginngrep i forurenset grunn på jernverkstomta vest 2 (Vannfronten eiendom as) Engangstiltak Annen aktivitet Telemark Notodden Tillatelse
Thermokraft as - varmesentral - biobrensel og returtrevirke rt-flis Thermokraft as - varmesentral - biobrensel og returtrevirke rt-flis Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Telemark Notodden Tillatelse 2022, 2013
Tine meieriet haukeli Tine meieriet haukeli Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Telemark Vinje Tillatelse 2019, 2014
Tpi norway as Tpi norway as Landbasert Kjemisk industri Telemark Kragerø Tillatelse 2021, 2018 [...]
Transportservice skien as, kasserte kjøretøy (Transportservice skien as) Transportservice skien as, kasserte kjøretøy (Transportservice skien as) Avfall Kasserte kjøretøy Telemark Skien Tillatelse 2016, 2011
Ulefos jernværk - industrideponi (Ulefos as) Ulefos jernværk - industrideponi (Ulefos as) Deponi Industrideponering Telemark Nome Tillatelse 2023, 2010
Ulefos jernværk as Ulefos jernværk as Landbasert Metallurgisk industri Telemark Nome Tillatelse 2023, 2018 [...]
Utbedring av vei - utfylling og mudring (Vestfold og telemark fylkeskommune under sletting fra 01.01.2024) Utbedring av vei - utfylling og mudring (Vestfold og telemark fylkeskommune under sletting fra 01.01.2024) Engangstiltak Mudring Telemark Tokke Tillatelse
Utfylling - bruksarbeiderveien 9 (Arbor-kragerø as) Utfylling - bruksarbeiderveien 9 (Arbor-kragerø as) Engangstiltak Utfylling Telemark Kragerø Tillatelse
Utfylling - elgsjø (Statens vegvesen) Utfylling - elgsjø (Statens vegvesen) Engangstiltak Mudring Telemark Notodden Tillatelse 2023
Utfylling - frier vest - del 2 (Grenland havn iks) Utfylling - frier vest - del 2 (Grenland havn iks) Engangstiltak Utfylling Telemark Bamble Tillatelse
Utfylling - meierelva - skotfoss (Skien kommune - byutvikling, drift og kultur) Utfylling - meierelva - skotfoss (Skien kommune - byutvikling, drift og kultur) Engangstiltak Utfylling Telemark Skien Tillatelse
Utfylling - nisser brygge (Nisser brygge as) Utfylling - nisser brygge (Nisser brygge as) Engangstiltak Utfylling Telemark Nissedal Tillatelse
Utfylling - notodden lufthavn (Notodden lufthavn as) Utfylling - notodden lufthavn (Notodden lufthavn as) Engangstiltak Utfylling Telemark Notodden Tillatelse
Utfylling - porselensbrygga (Porselensfabrikken næringspark as) Utfylling - porselensbrygga (Porselensfabrikken næringspark as) Engangstiltak Utfylling Telemark Porsgrunn Tillatelse
Utfylling (Statens vegvesen) Utfylling (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Telemark Nissedal Tillatelse
Utfylling gnr./bnr. 107/324 (Tobias amundsen) Utfylling gnr./bnr. 107/324 (Tobias amundsen) Engangstiltak Utfylling Telemark Bamble Tillatelse
Utfylling og mudring - barlandskilen (Sandtangen eiendom as) Utfylling og mudring - barlandskilen (Sandtangen eiendom as) Engangstiltak Mudring Telemark Kragerø Tillatelse
Utfylling stilnestangen (Kragerø havnevesen kf) Utfylling stilnestangen (Kragerø havnevesen kf) Engangstiltak Utfylling Telemark Kragerø Tillatelse
Vafos pulp Vafos pulp Landbasert Treforedling Telemark Kragerø Tillatelse, Klimakvoter 2021, 2018 [...]
Vafos, nordskogen barkdeponi - industrideponi (Vafos pulp as) Vafos, nordskogen barkdeponi - industrideponi (Vafos pulp as) Deponi Industrideponering Telemark Kragerø Tillatelse 2019, 2010
Vard group as avd brevik Vard group as avd brevik Landbasert Mekanisk overflatebehandling og verft Telemark Porsgrunn Tillatelse 2014, 2006
Vianode herøya Vianode herøya Landbasert Annen aktivitet Telemark Porsgrunn Tillatelse
Vistadmoen avfallsplass (Tokke kommune teknisk) Vistadmoen avfallsplass (Tokke kommune teknisk) Deponi Deponi for ordinært avfall Telemark Tokke Tillatelse
Vistin pharma avd. fikkjebakke Vistin pharma avd. fikkjebakke Landbasert Kjemisk industri Telemark Kragerø Tillatelse 2023, 2018 [...]
Vrådal renseanlegg (Kviteseid kommune samfunnsutvikling og teknisk drift) Vrådal renseanlegg (Kviteseid kommune samfunnsutvikling og teknisk drift) Avløp Avløpsnett og -rensing Telemark Kviteseid Tillatelse 2021, 2014
Vågslid reinseanlegg (Vinje kommune) Vågslid reinseanlegg (Vinje kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Telemark Vinje Tillatelse
Yara internatinal porsgrunn Yara internatinal porsgrunn Landbasert Annen aktivitet Telemark Porsgrunn Tillatelse
Yara porsgrunn Yara porsgrunn Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Telemark Porsgrunn Tillatelse, Klimakvoter 2024, 2023 [...]
Aaltvedt betong as Aaltvedt betong as Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Telemark Skien Tillatelse 2020, 2019 [...]

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.