Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

237 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
3b-fibreglass norway 3b-fibreglass norway Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Agder Birkenes Tillatelse, Klimakvoter 2018, 2015 [...]
Abelsnes, matfisk og settefisk (Norsk oppdrettsservice as) Abelsnes, matfisk og settefisk (Norsk oppdrettsservice as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Agder Flekkefjord Tillatelse 2017
Af gruppen - e18 tvedestrand og arendal - bunnrenskemasser (Af gruppen norge as) Af gruppen - e18 tvedestrand og arendal - bunnrenskemasser (Af gruppen norge as) Engangstiltak Annen aktivitet Agder Arendal Tillatelse
Alcoa aluminium lista, gammelt industrideponi (Alcoa norway ans) Alcoa aluminium lista, gammelt industrideponi (Alcoa norway ans) Deponi Industrideponering Agder Farsund Tillatelse 2019, 2014 [...]
Alcoa aluminium lista, nytt industrideponi (Alcoa norway ans) Alcoa aluminium lista, nytt industrideponi (Alcoa norway ans) Deponi Industrideponering Agder Farsund Tillatelse 2014, 2010
Alcoa lista Alcoa lista Landbasert Metallurgisk industri Agder Farsund Tillatelse, Klimakvoter 2019, 2017 [...]
Alloc as Alloc as Landbasert Treforedling Agder Lyngdal Tillatelse 2018, 2013
Aludyne norway Aludyne norway Landbasert Metallurgisk industri Agder Farsund Tillatelse 2015, 2011 [...]
Arendal krematorium Arendal krematorium Landbasert Krematorium Agder Arendal Tillatelse 2016, 2011
Arendal lufthavn gullknapp Arendal lufthavn gullknapp Landbasert Flyplass Agder Froland Tillatelse
Arendals bryggeri as Arendals bryggeri as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Agder Arendal Tillatelse 2014, 2010
Auenes, matfisk (Hellesund fiskeoppdrett as) Auenes, matfisk (Hellesund fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Agder Lillesand Tillatelse 2017, 2011
Auto centeret froland as (Auto centeret froland as) Auto centeret froland as (Auto centeret froland as) Avfall Kasserte kjøretøy Agder Froland Tillatelse 2015, 2014 [...]
Avinor avd. kristiansand lufthavn kjevik Avinor avd. kristiansand lufthavn kjevik Landbasert Flyplass Agder Kristiansand Tillatelse 2019, 2014 [...]
B hansen renovasjon as (B. hansen renovasjon as) B hansen renovasjon as (B. hansen renovasjon as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Farsund Tillatelse 2018
Baring farsund - landbasert akvakutur (Baring farsund as) Baring farsund - landbasert akvakutur (Baring farsund as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Agder Farsund Tillatelse
Berging av lektervrak ved vindholmen (Vindholmen eiendom as) Berging av lektervrak ved vindholmen (Vindholmen eiendom as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Agder Arendal Tillatelse
Birkeland renseanlegg (Birkenes kommune) Birkeland renseanlegg (Birkenes kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Agder Birkenes Tillatelse, Tillatelse 2020, 2014 [...]
Bjarne johansen bildemontering as (Bjarne johansen bildemontering as) Bjarne johansen bildemontering as (Bjarne johansen bildemontering as) Avfall Kasserte kjøretøy Agder Kristiansand Tillatelse 2015, 2011 [...]
Bredalsholmen renseanlegg (Kristiansand kommune byutvikling) Bredalsholmen renseanlegg (Kristiansand kommune byutvikling) Avløp Avløpsnett og -rensing Agder Kristiansand Tillatelse 2021, 2015 [...]
Brennevinsmyra miljøpark - sortering, mellomlagring maren as (Maren as) Brennevinsmyra miljøpark - sortering, mellomlagring maren as (Maren as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Lindesnes Tillatelse 2019, 2009 [...]
Brennevinsmyra, nydeponiet - maren as (Maren as) Brennevinsmyra, nydeponiet - maren as (Maren as) Deponi Deponi for ordinært avfall Agder Lindesnes Tillatelse 2019, 2012 [...]
Brokke vatn og avlaupsanlegg/avlaupsverk as (Brokke vatn og avlaupsverk as) Brokke vatn og avlaupsanlegg/avlaupsverk as (Brokke vatn og avlaupsverk as) Avløp Privat avløpsanlegg Agder Valle Tillatelse 2021, 2020 [...]
Byglandsfjord renseanlegg (Bygland kommune) Byglandsfjord renseanlegg (Bygland kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Agder Bygland Tillatelse 2021, 2015 [...]
Cjv e18 grimstad - kristiansand - aust-agder (Statens vegvesen) Cjv e18 grimstad - kristiansand - aust-agder (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Agder Arendal Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2010, 2008 [...]
Dumping fra land (Egeland båthavn) Dumping fra land (Egeland båthavn) Engangstiltak Dumping Agder Lindesnes Tillatelse
Dvergfossen kraftverk (Dvergfossen kraft as) Dvergfossen kraftverk (Dvergfossen kraft as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Agder Kvinesdal Tillatelse 2020
E 39 herdal - røyskår (Nye veier as) E 39 herdal - røyskår (Nye veier as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Agder Lyngdal Tillatelse
E 39 mandal øst - mandal by - nye veier as (Nye veier as) E 39 mandal øst - mandal by - nye veier as (Nye veier as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Agder Lindesnes Tillatelse
E39 - grautheller - gjenbruk av forurensede sedimenter på land (Af gruppen norge as) E39 - grautheller - gjenbruk av forurensede sedimenter på land (Af gruppen norge as) Engangstiltak Annen aktivitet Agder Kristiansand Tillatelse
E39 kristiansand vest - mandal øst - nye veier as (Nye veier as) E39 kristiansand vest - mandal øst - nye veier as (Nye veier as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Agder Kristiansand Tillatelse
E39 krs v - man ø - gjenbruk av betong fra brufabrikk, monan (Nye veier as) E39 krs v - man ø - gjenbruk av betong fra brufabrikk, monan (Nye veier as) Engangstiltak Annen aktivitet Agder Kristiansand Tillatelse
Elkem carbon Elkem carbon Landbasert Metallurgisk industri Agder Kristiansand Tillatelse 2020, 2017 [...]
Eramet norway kvinesdal Eramet norway kvinesdal Landbasert Metallurgisk industri Agder Kvinesdal Tillatelse, Klimakvoter 2019, 2017 [...]
Evje bilopphogging da (Evje bilopphogging da) Evje bilopphogging da (Evje bilopphogging da) Avfall Kasserte kjøretøy Agder Evje og Hornnes Tillatelse 2019, 2015 [...]
Fennefoss kraftverk - agder energi vannkraft as (Agder energi vannkraft as) Fennefoss kraftverk - agder energi vannkraft as (Agder energi vannkraft as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Agder Evje og Hornnes Tillatelse
Fennefoss renseanlegg (Evje og hornnes kommune) Fennefoss renseanlegg (Evje og hornnes kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Agder Evje og Hornnes Tillatelse 2020, 2014 [...]
Finny sirevaag as Finny sirevaag as Landbasert Fiskeforedling Agder Flekkefjord Tillatelse 2019, 2014 [...]
Fiven norge as avd. lillesand, skorrobekken 2 - industrideponi (Fiven norge as) Fiven norge as avd. lillesand, skorrobekken 2 - industrideponi (Fiven norge as) Deponi Industrideponering Agder Birkenes Tillatelse 2019, 2018 [...]
Fiven norge avd. eydehavn Fiven norge avd. eydehavn Landbasert Kjemisk industri Agder Arendal Tillatelse 2020, 2015 [...]
Fiven norge avd. lillesand Fiven norge avd. lillesand Landbasert Kjemisk industri Agder Lillesand Tillatelse 2020, 2019 [...]
Fjerning av krypsiv - badestrand valle (Agder fylkeskommune) Fjerning av krypsiv - badestrand valle (Agder fylkeskommune) Engangstiltak Annen aktivitet Agder Valle Tillatelse
Fjerning av krypsiv - harstadbasseneget i valle (Agder fylkeskommune) Fjerning av krypsiv - harstadbasseneget i valle (Agder fylkeskommune) Engangstiltak Annen aktivitet Agder Valle Tillatelse
Fjerning av krypsiv - neset i vennesla (Agder fylkeskommune) Fjerning av krypsiv - neset i vennesla (Agder fylkeskommune) Engangstiltak Annen aktivitet Agder Vennesla Tillatelse
Fjerning av krypsiv - rysstad sideløp i valle (Agder fylkeskommune) Fjerning av krypsiv - rysstad sideløp i valle (Agder fylkeskommune) Engangstiltak Annen aktivitet Agder Valle Tillatelse
Fjerning av krypsiv og annen problemvegetasjon (Agder fylkeskommune) Fjerning av krypsiv og annen problemvegetasjon (Agder fylkeskommune) Engangstiltak Annen aktivitet Agder Flekkefjord Tillatelse
Flateland kraftverk (Vegusdal kraftverk as) Flateland kraftverk (Vegusdal kraftverk as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Agder Birkenes Tillatelse
Fossbekk renseanlegg (Lillesand kommune sektor for tekniske tjenester) Fossbekk renseanlegg (Lillesand kommune sektor for tekniske tjenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Agder Lillesand Tillatelse 2020, 2014 [...]
Franzefoss gjenvinning as avd. kristiansand, mjåvann (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning as avd. kristiansand, mjåvann (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Kristiansand Tillatelse 2020, 2018 [...]
Frustøl as - pukkverk Frustøl as - pukkverk Landbasert Pukkverk Agder Kristiansand Tillatelse 2021, 2015 [...]
Gangdalen slambehandlingsanlegg - grimstad kommune (Grimstad kommune samfunn og miljø) Gangdalen slambehandlingsanlegg - grimstad kommune (Grimstad kommune samfunn og miljø) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Agder Grimstad Tillatelse 2014
Ge healthcare lindesnes Ge healthcare lindesnes Landbasert Kjemisk industri Agder Lindesnes Tillatelse, Klimakvoter 2019, 2018 [...]
Gjenbruk av bunnrenskemasser fra e 39 krs v - man ø (Nye veier as) Gjenbruk av bunnrenskemasser fra e 39 krs v - man ø (Nye veier as) Engangstiltak Annen aktivitet Agder Kristiansand Tillatelse
Gjenvinning sør-vest as fmva (Gjenvinning sør-vest as) Gjenvinning sør-vest as fmva (Gjenvinning sør-vest as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Lyngdal Tillatelse, Tillatelse 2018, 2013 [...]
Glencore nikkelverk Glencore nikkelverk Landbasert Metallurgisk industri Agder Kristiansand Tillatelse 2021, 2020 [...]
Glencore nikkelverk, duekniben fjellhalldeponier - industrideponi (Glencore nikkelverk as) Glencore nikkelverk, duekniben fjellhalldeponier - industrideponi (Glencore nikkelverk as) Deponi Industrideponering Agder Kristiansand Tillatelse 2017, 2010
Green yard feda - opphugging av skip og rigg Green yard feda - opphugging av skip og rigg Landbasert Skipsgjenvinning Agder Kvinesdal Tillatelse 2021, 2019
Grenstøl fyllplass - rta as (Risør tvedestrand regionens avfallsselskap rta as) Grenstøl fyllplass - rta as (Risør tvedestrand regionens avfallsselskap rta as) Deponi Deponi for ordinært avfall Agder Tvedestrand Tillatelse 2014
Groos renseanlegg (Grimstad kommune samfunn og miljø) Groos renseanlegg (Grimstad kommune samfunn og miljø) Avløp Avløpsnett og -rensing Agder Grimstad Tillatelse 2020, 2014 [...]
Grønvika renseanlegg - mandal (Lindesnes kommune) Grønvika renseanlegg - mandal (Lindesnes kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Agder Lindesnes Tillatelse 2020, 2014 [...]
Guleodden akva (Seaweedproduction as) Guleodden akva (Seaweedproduction as) Akvakultur Annen aktivitet Agder Flekkefjord Tillatelse
Handeland renseanlegg - sirdal (Sirdal kommune sektor for teknikk, landbruk og miljø) Handeland renseanlegg - sirdal (Sirdal kommune sektor for teknikk, landbruk og miljø) Avløp Avløpsnett og -rensing Agder Sirdal Tillatelse 2020, 2014 [...]
Hansa borg bryggerier as avd. kristiansand, christiansands bryggeri Hansa borg bryggerier as avd. kristiansand, christiansands bryggeri Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Agder Kristiansand Tillatelse 2016, 2009
Hartevatn renseanlegg (Bykle kommune teknisk drift og eigedom) Hartevatn renseanlegg (Bykle kommune teknisk drift og eigedom) Avløp Avløpsnett og -rensing Agder Bykle Tillatelse 2021, 2014
Hartevatn slambehandlingsanlegg (Bykle kommune teknisk drift og eigedom) Hartevatn slambehandlingsanlegg (Bykle kommune teknisk drift og eigedom) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Agder Bykle Tillatelse
Hattesteinen - oppfôring av krabbe (Fishco holding as) Hattesteinen - oppfôring av krabbe (Fishco holding as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Agder Kristiansand Tillatelse
Hausvik - oppdrett av krepsdyr (Fjord service flekkefjord as) Hausvik - oppdrett av krepsdyr (Fjord service flekkefjord as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Agder Lyngdal Tillatelse
Hausvik pukkverk - velde fjellboring as / velde pukk Hausvik pukkverk - velde fjellboring as / velde pukk Landbasert Pukkverk Agder Lyngdal Tillatelse 2021, 2018
Hausvik, settefisk og skalldyr (Landbasert akvakultur norge as) Hausvik, settefisk og skalldyr (Landbasert akvakultur norge as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Agder Lyngdal Tillatelse
Heddeland bilopphugging as (tidl. heddeland sveis as) (Heddeland bilopphugging as) Heddeland bilopphugging as (tidl. heddeland sveis as) (Heddeland bilopphugging as) Avfall Kasserte kjøretøy Agder Lindesnes Tillatelse 2017, 2014 [...]
Heftingsdalen avfallsdeponi - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Heftingsdalen avfallsdeponi - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Agder Arendal Tillatelse 2014, 2010 [...]
Heftingsdalen avfallsplass (sorteringsanlegg) - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Heftingsdalen avfallsplass (sorteringsanlegg) - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Arendal Tillatelse 2020, 2009
Heftingsdalen slambehandlingsanlegg - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Heftingsdalen slambehandlingsanlegg - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Agder Arendal Tillatelse
Hennig-olsen is as Hennig-olsen is as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Agder Kristiansand Tillatelse 2019, 2011
Hestemyr avfallsanlegg - rta as - mottak og sortering (Risør tvedestrand regionens avfallsselskap rta as) Hestemyr avfallsanlegg - rta as - mottak og sortering (Risør tvedestrand regionens avfallsselskap rta as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Risør Tillatelse 2020, 2018 [...]
Hestemyr fyllplass - rta as - deponi (Risør tvedestrand regionens avfallsselskap rta as) Hestemyr fyllplass - rta as - deponi (Risør tvedestrand regionens avfallsselskap rta as) Deponi Deponi for ordinært avfall Agder Risør Tillatelse 2014, 2013 [...]
Hunsfos, moseidmoen nord - industrideponi (Hunsfos fabrikker as) Hunsfos, moseidmoen nord - industrideponi (Hunsfos fabrikker as) Deponi Industrideponering Agder Vennesla Tillatelse
Huntonit Huntonit Landbasert Treforedling Agder Vennesla Tillatelse, Klimakvoter 2019, 2018 [...]
Huseby renseanlegg (Farsund kommune) Huseby renseanlegg (Farsund kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Agder Farsund Tillatelse 2020, 2014 [...]
Hydro vigelands brug as Hydro vigelands brug as Landbasert Metallurgisk industri Agder Vennesla Tillatelse 2019, 2016 [...]
Hydro vigelands brug, hallandsbru - industrideponi (Hydro vigelands brug as) Hydro vigelands brug, hallandsbru - industrideponi (Hydro vigelands brug as) Deponi Industrideponering Agder Vennesla Tillatelse 2010
Høllen renseanlegg (Kristiansand kommune byutvikling) Høllen renseanlegg (Kristiansand kommune byutvikling) Avløp Avløpsnett og -rensing Agder Kristiansand Tillatelse 2018, 2014 [...]
Høylandskjæret landbasert akvakultur (Clean fish group as) Høylandskjæret landbasert akvakultur (Clean fish group as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Agder Lindesnes Tillatelse
Hår iks - miljøstasjon på skeie industriområde (Hægebostad og åseral renovasjonsselskap-hår iks) Hår iks - miljøstasjon på skeie industriområde (Hægebostad og åseral renovasjonsselskap-hår iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Hægebostad Tillatelse 2018
Innakva lab as (Innakva lab as) Innakva lab as (Innakva lab as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Agder Flekkefjord Tillatelse
Irs erikstemmen - avfallsmottak inkl. farlig avfall (Irs miljø iks) Irs erikstemmen - avfallsmottak inkl. farlig avfall (Irs miljø iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Flekkefjord Tillatelse 2020, 2018 [...]
Irs erikstemmen - komposteringsanlegg slam og bioavfall (Irs miljø iks) Irs erikstemmen - komposteringsanlegg slam og bioavfall (Irs miljø iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Agder Flekkefjord Tillatelse 2013
Irs erikstemmen deponi (Irs miljø iks) Irs erikstemmen deponi (Irs miljø iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Agder Flekkefjord Tillatelse 2013, 2010
Jens eide as - slakteri Jens eide as - slakteri Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Agder Lillesand Tillatelse 2015, 2012 [...]
Klodeborg pukkverk Klodeborg pukkverk Landbasert Pukkverk Agder Arendal Tillatelse 2019, 2018 [...]
Knudremyr avfallsdeponi - libir (Lillesand og birkenes interkommunale renovasjonsselskap libir iks) Knudremyr avfallsdeponi - libir (Lillesand og birkenes interkommunale renovasjonsselskap libir iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Agder Lillesand Tillatelse 2014, 2010 [...]
Knudremyr sorteringsanlegg - libir (Lillesand og birkenes interkommunale renovasjonsselskap libir iks) Knudremyr sorteringsanlegg - libir (Lillesand og birkenes interkommunale renovasjonsselskap libir iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Lillesand Tillatelse 2018, 2013 [...]
Lauvåsen avfallsanlegg (Peter løvaas transport as) Lauvåsen avfallsanlegg (Peter løvaas transport as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Agder Kristiansand Tillatelse 2021
Lavolla / paradisbukta avfallsplass / - deponi - nedlagt (Mandal kommune under sletting 01.01.2020) Lavolla / paradisbukta avfallsplass / - deponi - nedlagt (Mandal kommune under sletting 01.01.2020) Deponi Deponi for ordinært avfall Agder Lindesnes Tillatelse
Leif hodnemyr transport as (Leif hodnemyr transport as) Leif hodnemyr transport as (Leif hodnemyr transport as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Agder Kristiansand Tillatelse 2019, 2011
Lillesand bilopphogging - biloppsamlingsplass (Lillesand bilopphogging da) Lillesand bilopphogging - biloppsamlingsplass (Lillesand bilopphogging da) Avfall Kasserte kjøretøy Agder Lillesand Tillatelse 2018, 2017 [...]
Lindland pukk as lyngdal - akersmyr Lindland pukk as lyngdal - akersmyr Landbasert Pukkverk Agder Lyngdal Tillatelse 2018, 2012 [...]
Listerskjell as - sagebukta - blåskjell (Listerskjell as) Listerskjell as - sagebukta - blåskjell (Listerskjell as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Agder Kvinesdal Tillatelse
Longum jern og metallomsetning - longum stål - mørlandsmoen (Longum jern & metallomsetning arild wroldsen) Longum jern og metallomsetning - longum stål - mørlandsmoen (Longum jern & metallomsetning arild wroldsen) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Arendal Tillatelse 2021, 2018 [...]
Lundevågen, opprydding i forurenset sjøbunn (Farsund kommune) Lundevågen, opprydding i forurenset sjøbunn (Farsund kommune) Engangstiltak Utfylling Agder Farsund Tillatelse
Mandal castings as Mandal castings as Landbasert Metallurgisk industri Agder Lindesnes Tillatelse 2020, 2014 [...]
Marka søf - opprydning i forurenset grunn (Forsvarsbygg) Marka søf - opprydning i forurenset grunn (Forsvarsbygg) Engangstiltak Annen aktivitet Agder Farsund Tillatelse
Midtstøl transport as - sorteringsanlegg for næringsavfall (Midtstøl transport as) Midtstøl transport as - sorteringsanlegg for næringsavfall (Midtstøl transport as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Arendal Tillatelse 2020, 2018 [...]
Miljøenergi as (Miljøenergi as) Miljøenergi as (Miljøenergi as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Agder Farsund Tillatelse 2016
Mjåvann gjenvinningsstasjon - avfall sør as (Avfall sør as) Mjåvann gjenvinningsstasjon - avfall sør as (Avfall sør as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Kristiansand Tillatelse 2018
Motland avfallsdeponi (Irs miljø iks) Motland avfallsdeponi (Irs miljø iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Agder Kvinesdal Tillatelse 2014
Mudring fra land ved gnr./bnr. 50/1, 50/2 og 50/7 (Egeland båthavn) Mudring fra land ved gnr./bnr. 50/1, 50/2 og 50/7 (Egeland båthavn) Engangstiltak Mudring Agder Lindesnes Tillatelse
Mudring i gauslåtjørna (Statens vegvesen) Mudring i gauslåtjørna (Statens vegvesen) Engangstiltak Mudring Agder Birkenes Tillatelse
Mudring i sjø - 433/27 (Sindre reme johnsen) Mudring i sjø - 433/27 (Sindre reme johnsen) Engangstiltak Mudring Agder Lindesnes Tillatelse
Mudring i sjø (Wanda førde) Mudring i sjø (Wanda førde) Engangstiltak Mudring Agder Kristiansand Tillatelse
Mudring i sjø ved gnr./bnr. 73/119 i arendal kommune (Olav bergsaker) Mudring i sjø ved gnr./bnr. 73/119 i arendal kommune (Olav bergsaker) Engangstiltak Mudring Agder Arendal Tillatelse
Mudring i sjø ved gnr./bnr. 78/180 i tvedestrand (Bent thorvald gerner) Mudring i sjø ved gnr./bnr. 78/180 i tvedestrand (Bent thorvald gerner) Engangstiltak Mudring Agder Tvedestrand Tillatelse
Mudring i sjø ved gnr./bnr. 79/6 i arendal kommune (Nils olaf evensen) Mudring i sjø ved gnr./bnr. 79/6 i arendal kommune (Nils olaf evensen) Engangstiltak Mudring Agder Arendal Tillatelse
Mudring i vann (Agder fylkeskommune) Mudring i vann (Agder fylkeskommune) Engangstiltak Mudring Agder Åmli Tillatelse
Mudring og dumping av stein ved gnr. 112 bnr. 3 og 15 (Steinar haugseng) Mudring og dumping av stein ved gnr. 112 bnr. 3 og 15 (Steinar haugseng) Engangstiltak Mudring Agder Farsund Tillatelse
Mudring og sprengning i sjø - gnr./bnr. 425/172 i kristiansand (Bengt peter kenny strandberg) Mudring og sprengning i sjø - gnr./bnr. 425/172 i kristiansand (Bengt peter kenny strandberg) Engangstiltak Mudring Agder Kristiansand Tillatelse
Mudring og utfylling - knaben (Sira kvina kraftselskap) Mudring og utfylling - knaben (Sira kvina kraftselskap) Engangstiltak Mudring Agder Kvinesdal Tillatelse
Mudring og utfylling i fodtveitstjørn (Statens vegvesen) Mudring og utfylling i fodtveitstjørn (Statens vegvesen) Engangstiltak Mudring Agder Valle Tillatelse
Mudring og utfylling i sjø ved gnr./bnr. 18/8 i lindesnes (Ivar gjertsen) Mudring og utfylling i sjø ved gnr./bnr. 18/8 i lindesnes (Ivar gjertsen) Engangstiltak Mudring Agder Lindesnes Tillatelse
Mudring og utfylling i tjern ved gnr./bnr. 99/178 - kristiansand (Kristiansand dyrepark as) Mudring og utfylling i tjern ved gnr./bnr. 99/178 - kristiansand (Kristiansand dyrepark as) Engangstiltak Utfylling Agder Kristiansand Tillatelse
Mudring og utfylling i tveitvann (Statsforvalteren i agder) Mudring og utfylling i tveitvann (Statsforvalteren i agder) Engangstiltak Mudring Agder Kristiansand Tillatelse
Mudring og utfylling ved gnr./bnr. 135/1 i farsund kommune (Jan arvid golden) Mudring og utfylling ved gnr./bnr. 135/1 i farsund kommune (Jan arvid golden) Engangstiltak Utfylling Agder Farsund Tillatelse
Mudring og utfylling ved gnr./bnr. 136/45 i farsund kommune (Johnny inge borsheim) Mudring og utfylling ved gnr./bnr. 136/45 i farsund kommune (Johnny inge borsheim) Engangstiltak Mudring Agder Farsund Tillatelse
Mudring ved gnr./bnr 416/199 - kristiansand kommune (Einar pettersen) Mudring ved gnr./bnr 416/199 - kristiansand kommune (Einar pettersen) Engangstiltak Mudring Agder Kristiansand Tillatelse
Mudring ved gnr./bnr. 106/16 og 106/59 i grimstad (Leif viken) Mudring ved gnr./bnr. 106/16 og 106/59 i grimstad (Leif viken) Engangstiltak Mudring Agder Grimstad Tillatelse
Mudring ved gnr./bnr. 136/19 i farsund (Donald john youngblom) Mudring ved gnr./bnr. 136/19 i farsund (Donald john youngblom) Engangstiltak Mudring Agder Farsund Tillatelse
Mudring ved gnr./bnr. 306/348 i arendal kommune (Einar joe taraldsen) Mudring ved gnr./bnr. 306/348 i arendal kommune (Einar joe taraldsen) Engangstiltak Mudring Agder Arendal Tillatelse
Mudring ved gnr./bnr. 58/35 i grimstad kommune (Sindre lian) Mudring ved gnr./bnr. 58/35 i grimstad kommune (Sindre lian) Engangstiltak Mudring Agder Grimstad Tillatelse
Mudring ved tonstad bru (Sirdal kommune sentraladministrasjon) Mudring ved tonstad bru (Sirdal kommune sentraladministrasjon) Engangstiltak Mudring Agder Sirdal Tillatelse
Mudring/graving ved. gnr./bnr. 150/1833 - kanalbyen (Kanalbyen eiendom as) Mudring/graving ved. gnr./bnr. 150/1833 - kanalbyen (Kanalbyen eiendom as) Engangstiltak Mudring Agder Kristiansand Tillatelse
Mykland viltmottak Mykland viltmottak Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Agder Froland Tillatelse 2015
Mølle- og siloanlegg for miljøkalk avdeling eydehavn Mølle- og siloanlegg for miljøkalk avdeling eydehavn Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Agder Arendal Tillatelse
Mørlandsmoen bilopphogging as (Mørlandsmoen bilopphogging as) Mørlandsmoen bilopphogging as (Mørlandsmoen bilopphogging as) Avfall Kasserte kjøretøy Agder Arendal Tillatelse 2020, 2015 [...]
Nakkestad, matfisk (Sørvest laks as) Nakkestad, matfisk (Sørvest laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Agder Lyngdal Tillatelse
Nerstøl slamlaguner (Hægebostad og åseral renovasjonsselskap-hår iks) Nerstøl slamlaguner (Hægebostad og åseral renovasjonsselskap-hår iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Agder Hægebostad Tillatelse
Neset renseanlegg (Froland kommune) Neset renseanlegg (Froland kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Agder Froland Tillatelse 2021, 2014 [...]
Netland & sønner as - avfallsmottak fm (Netland & sønner as) Netland & sønner as - avfallsmottak fm (Netland & sønner as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Kvinesdal Tillatelse 2017, 2013 [...]
Norsafe as avd. akland Norsafe as avd. akland Landbasert Plast- og glassfiberprodukter Agder Risør Tillatelse 2016, 2014 [...]
Norsafe as avd. rørendal Norsafe as avd. rørendal Landbasert Plast- og glassfiberprodukter Agder Arendal Tillatelse 2013
Norsafe as avd.færvik Norsafe as avd.færvik Landbasert Plast- og glassfiberprodukter Agder Arendal Tillatelse 2021, 2011 [...]
Norsk energigjenvinning as - gismerøya mandal (Norsk energigjenvinning as) Norsk energigjenvinning as - gismerøya mandal (Norsk energigjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Agder Lindesnes Tillatelse
Norsk energigjenvinning as mjåvann (Norsk energigjenvinning as) Norsk energigjenvinning as mjåvann (Norsk energigjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Kristiansand Tillatelse 2018, 2009 [...]
Norsk gjenvinning as avd. arendal - stoa avfallssortering (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning as avd. arendal - stoa avfallssortering (Norsk gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Arendal Tillatelse 2019, 2014 [...]
Norsk gjenvinning, avd kristiansand (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning, avd kristiansand (Norsk gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Kristiansand Tillatelse 2020, 2018 [...]
Norsk motorklubb, avd. konsmo Norsk motorklubb, avd. konsmo Landbasert Motorsportbane Agder Lyngdal Tillatelse
Norva24 sørmiljø as - mottaksanlegg for farlig avfall fmva (Norva24 sørmiljø as) Norva24 sørmiljø as - mottaksanlegg for farlig avfall fmva (Norva24 sørmiljø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Kristiansand Tillatelse 2018, 2013 [...]
Nye dammer skjerkevatn - utbygging av skjerkevatn (Agder energi vannkraft as) Nye dammer skjerkevatn - utbygging av skjerkevatn (Agder energi vannkraft as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Agder Åseral Tillatelse 2017
Nye veier as - e18 tvedestrand - arendal (Nye veier as) Nye veier as - e18 tvedestrand - arendal (Nye veier as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Agder Arendal Tillatelse 2017
Nye veier as- e18 tvedestrand- arendal sulfidstein (Nye veier as) Nye veier as- e18 tvedestrand- arendal sulfidstein (Nye veier as) Engangstiltak N/A Agder Arendal Tillatelse
Nye veier as - e18 tvedestrand -arendal- tunnelvaskevann/overvann Nye veier as - e18 tvedestrand -arendal- tunnelvaskevann/overvann Landbasert Annen aktivitet Agder Arendal Tillatelse
Ocean farm holding - pilotanlegg laks hausvik (Ocean farm holding as) Ocean farm holding - pilotanlegg laks hausvik (Ocean farm holding as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Agder Lyngdal Tillatelse
Odderøya renseanlegg (Kristiansand kommune byutvikling) Odderøya renseanlegg (Kristiansand kommune byutvikling) Avløp Avløpsnett og -rensing Agder Kristiansand Tillatelse 2020, 2014 [...]
Opprydding i forurenset sjøbunn rundt vraget - øygruppen as (Øygruppen as) Opprydding i forurenset sjøbunn rundt vraget - øygruppen as (Øygruppen as) Engangstiltak Mudring Agder Kristiansand Tillatelse
Opprydding i forurenset sjøbunn ved vågsnes (mudring og tildekking) (Vågsnes as) Opprydding i forurenset sjøbunn ved vågsnes (mudring og tildekking) (Vågsnes as) Engangstiltak Mudring Agder Arendal Tillatelse
Opprydningstiltak på elektrodetomten (Arendal havnevesen kf) Opprydningstiltak på elektrodetomten (Arendal havnevesen kf) Engangstiltak Annen aktivitet Agder Arendal Tillatelse
Permanent disponering av forurensede muddermasser - nye veier as (Nye veier as) Permanent disponering av forurensede muddermasser - nye veier as (Nye veier as) Engangstiltak Utfylling Agder Arendal Tillatelse
Permanent disponering av forurensede sedimenter på land (Vestfold og telemark fylkeskommune) Permanent disponering av forurensede sedimenter på land (Vestfold og telemark fylkeskommune) Engangstiltak Annen aktivitet Agder Valle Tillatelse
Rafoss kraftverk - sira-kvina kraftselskap - kvinesdal kommune (Sira kvina kraftselskap) Rafoss kraftverk - sira-kvina kraftselskap - kvinesdal kommune (Sira kvina kraftselskap) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Agder Kvinesdal Tillatelse 2020
Randesund industrifyllplass (Kristiansand kommune byutvikling) Randesund industrifyllplass (Kristiansand kommune byutvikling) Deponi Industrideponering Agder Kristiansand Tillatelse
Rec solar norway avd. kristiansand Rec solar norway avd. kristiansand Landbasert Metallurgisk industri Agder Kristiansand Tillatelse 2020, 2019 [...]
Rekevika matfiskanlegg (Vidar birkeland) Rekevika matfiskanlegg (Vidar birkeland) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Agder Flekkefjord Tillatelse 2019
Relyon nutec norway as avd kristiansand Relyon nutec norway as avd kristiansand Landbasert Brannøvingsplass Agder Kristiansand Tillatelse 2015
Renseanlegg tunneldrift e39 mandal øst til mandal by Renseanlegg tunneldrift e39 mandal øst til mandal by Landbasert Tunneldrift Agder Kristiansand Tillatelse
Resitec Resitec Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Agder Lillesand Tillatelse 2018, 2015
Returkraft as Returkraft as Landbasert Avfallsforbrenning Agder Kristiansand Tillatelse 2019, 2016 [...]
Revøy, matfisk (Korshavn havbruk as) Revøy, matfisk (Korshavn havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Agder Lyngdal Tillatelse
Ringknuten pukkverk as - studedalen Ringknuten pukkverk as - studedalen Landbasert Pukkverk Agder Kristiansand Tillatelse 2021, 2018
Risholmen, matfisk (Hellesund fiskeoppdrett as) Risholmen, matfisk (Hellesund fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Agder Lillesand Tillatelse 2017, 2011
Rosholt vannbehandlingsanlegg, grimstad Rosholt vannbehandlingsanlegg, grimstad Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Agder Grimstad Tillatelse 2011
Rugsland glassfiberdeponi (Birkenes kommune) Rugsland glassfiberdeponi (Birkenes kommune) Deponi Deponi for ordinært avfall Agder Birkenes Tillatelse 2014, 2010 [...]
Rune hodne transport og graving - sortering og omlasting av næringsavf (Rune hodne transport og graving as) Rune hodne transport og graving - sortering og omlasting av næringsavf (Rune hodne transport og graving as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Agder Evje og Hornnes Tillatelse
Rutlebekk, matfisk (Norsk ørret as) Rutlebekk, matfisk (Norsk ørret as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Agder Sirdal Tillatelse 2019
Rygene-smith & thommesen Rygene-smith & thommesen Landbasert Treforedling Agder Arendal Tillatelse, Klimakvoter 2018, 2016 [...]
Salvågvika, matfisk (Mowi asa) Salvågvika, matfisk (Mowi asa) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Agder Flekkefjord Tillatelse
Saulekilen renseanlegg (Arendal kommune) Saulekilen renseanlegg (Arendal kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Agder Arendal Tillatelse 2020, 2014 [...]
Settefiskanlegg tonstad - norsk ørret as (Norsk ørret as) Settefiskanlegg tonstad - norsk ørret as (Norsk ørret as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Agder Sirdal Tillatelse
Sibelco nordic as, avd. lillesand Sibelco nordic as, avd. lillesand Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Agder Lillesand Tillatelse 2012
Skipningsdalen, matfisk (Mowi asa) Skipningsdalen, matfisk (Mowi asa) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Agder Flekkefjord Tillatelse
Skjoldnes avfallsanlegg - rfl as avfallsmottak (Renovasjonsselskapet for farsund og lyngdal as) Skjoldnes avfallsanlegg - rfl as avfallsmottak (Renovasjonsselskapet for farsund og lyngdal as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Farsund Tillatelse 2020, 2018 [...]
Skjoldnes avfallsanlegg - rfl as deponering (Renovasjonsselskapet for farsund og lyngdal as) Skjoldnes avfallsanlegg - rfl as deponering (Renovasjonsselskapet for farsund og lyngdal as) Deponi Deponi for ordinært avfall Agder Farsund Tillatelse 2013, 2009
Skådeviga renseanlegg (Flekkefjord kommune samfunn og teknikk) Skådeviga renseanlegg (Flekkefjord kommune samfunn og teknikk) Avløp Avløpsnett og -rensing Agder Flekkefjord Tillatelse 2020, 2014 [...]
Smaken av grimstad Smaken av grimstad Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Agder Grimstad Tillatelse 2018, 2014 [...]
Songdalen elg- og lerduebaner Songdalen elg- og lerduebaner Landbasert Skytebaner Agder Kristiansand Tillatelse 2015
Stena recycling avd kristiansand, eksport og import av avfall (Stena recycling as) Stena recycling avd kristiansand, eksport og import av avfall (Stena recycling as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Agder Kristiansand Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Stena recycling kristiansand (tidligere metallretur) (Stena recycling as) Stena recycling kristiansand (tidligere metallretur) (Stena recycling as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Kristiansand Tillatelse 2021, 2018 [...]
Strandkantdeponiet kongsgårdbukta og sikring gammelt deponi (Avfall sør as) Strandkantdeponiet kongsgårdbukta og sikring gammelt deponi (Avfall sør as) Engangstiltak Strandkantdeponi Agder Kristiansand Tillatelse
Støleheia avfallsanlegg - avfall sør husholdning as - mottak,sortering (Avfall sør as) Støleheia avfallsanlegg - avfall sør husholdning as - mottak,sortering (Avfall sør as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Vennesla Tillatelse 2020, 2019 [...]
Støleheia avfallsanlegg - biologisk behandling (Avfall sør as) Støleheia avfallsanlegg - biologisk behandling (Avfall sør as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Agder Vennesla Tillatelse
Støleheia avfallsanlegg - deponi (Avfall sør as) Støleheia avfallsanlegg - deponi (Avfall sør as) Deponi Deponi for ordinært avfall Agder Vennesla Tillatelse 2013, 2009
Svindland Svindland Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Agder Flekkefjord Tillatelse 2018
Syrtveitmoen avfallsplass (sorterings og kompostering)- setesdal miljø (Setesdal miljø & gjenvinning iks) Syrtveitmoen avfallsplass (sorterings og kompostering)- setesdal miljø (Setesdal miljø & gjenvinning iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Evje og Hornnes Tillatelse, Tillatelse 2021, 2018 [...]
Syrtveitmoen fyllplass - deponi - setesdal miljø & gjenvinning (Setesdal miljø & gjenvinning iks) Syrtveitmoen fyllplass - deponi - setesdal miljø & gjenvinning (Setesdal miljø & gjenvinning iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Agder Evje og Hornnes Tillatelse, Tillatelse 2014, 2010 [...]
Sædberg metall as - skraphandlervirksomhet og kasserte kjøretøy (Sædberg metall as) Sædberg metall as - skraphandlervirksomhet og kasserte kjøretøy (Sædberg metall as) Avfall Kasserte kjøretøy Agder Kristiansand Tillatelse 2019, 2015 [...]
Sørlandsparken gjenvinningsstasjon – avfall sør as (Avfall sør as) Sørlandsparken gjenvinningsstasjon – avfall sør as (Avfall sør as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Kristiansand Tillatelse 2018, 2013 [...]
Sørlandsparken gjenvinningsstasjon (Avfall sør as) Sørlandsparken gjenvinningsstasjon (Avfall sør as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Lillesand Tillatelse
Teigen hermod as avd. lyngdal (Hermod teigen as) Teigen hermod as avd. lyngdal (Hermod teigen as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Lyngdal Tillatelse 2019
Tiltak i sjø - utvidelse av kai 36 (Kristiansand havn iks) Tiltak i sjø - utvidelse av kai 36 (Kristiansand havn iks) Engangstiltak Mudring Agder Kristiansand Tillatelse
Tine meieriet sør - kristiansand Tine meieriet sør - kristiansand Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Agder Kristiansand Tillatelse 2018, 2014 [...]
Tine meieriet sør - setesdal Tine meieriet sør - setesdal Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Agder Bygland Tillatelse, Tillatelse 2014, 2010
Torsland avfallsanlegg - deponi hår iks (Hægebostad og åseral renovasjonsselskap-hår iks) Torsland avfallsanlegg - deponi hår iks (Hægebostad og åseral renovasjonsselskap-hår iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Agder Åseral Tillatelse 2014, 2009 [...]
Torsland avfallsanlegg - mottak, mellomlager, avfall/farlig avfall hår (Hægebostad og åseral renovasjonsselskap-hår iks) Torsland avfallsanlegg - mottak, mellomlager, avfall/farlig avfall hår (Hægebostad og åseral renovasjonsselskap-hår iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Agder Åseral Tillatelse 2021, 2019 [...]
Tt pukk as tillatelse. doneheia/jåbekk industriområde Tt pukk as tillatelse. doneheia/jåbekk industriområde Landbasert Pukkverk Agder Lindesnes Tillatelse 2018, 2012 [...]
Tønnesland lastebildemontering (Jonny tønnesland) Tønnesland lastebildemontering (Jonny tønnesland) Avfall Kasserte kjøretøy Agder Kristiansand Tillatelse 2014, 2010 [...]
Umoe mandal as Umoe mandal as Landbasert Mekanisk overflatebehandling og verft Agder Lindesnes Tillatelse 2019, 2014 [...]
Utbedring av rv. 9 besteland - helle (Statens vegvesen) Utbedring av rv. 9 besteland - helle (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Agder Valle Tillatelse
Utfyllilng i sjø - gnr./bnr. 126/1 i farsund (Roger fulland tønnessen) Utfyllilng i sjø - gnr./bnr. 126/1 i farsund (Roger fulland tønnessen) Engangstiltak Utfylling Agder Farsund Tillatelse
Utfylling i beinesvatn og mudring og utfylling i svartevatn i sirdal k (Statens vegvesen) Utfylling i beinesvatn og mudring og utfylling i svartevatn i sirdal k (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Agder Sirdal Tillatelse
Utfylling i breidflå (Statens vegvesen) Utfylling i breidflå (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Agder Evje og Hornnes Tillatelse
Utfylling i gauslåtjørna (Statens vegvesen) Utfylling i gauslåtjørna (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Agder Birkenes Tillatelse
Utfylling i kvina (Sira kvina kraftselskap) Utfylling i kvina (Sira kvina kraftselskap) Engangstiltak Utfylling Agder Kvinesdal Tillatelse
Utfylling i otra ved brokka (Statens vegvesen) Utfylling i otra ved brokka (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Agder Valle Tillatelse
Utfylling i sjø - båly havn (Kristiansand havn iks) Utfylling i sjø - båly havn (Kristiansand havn iks) Engangstiltak Utfylling Agder Lindesnes Tillatelse
Utfylling i sjø - flisebukta (Kanalbyen eiendom as) Utfylling i sjø - flisebukta (Kanalbyen eiendom as) Engangstiltak Utfylling Agder Kristiansand Tillatelse
Utfylling i sjø - indre kristiansandsfjorden - havneavsnitt vest (Kristiansand havn iks) Utfylling i sjø - indre kristiansandsfjorden - havneavsnitt vest (Kristiansand havn iks) Engangstiltak Utfylling Agder Kristiansand Tillatelse
Utfylling i sjø - strømsvika (Lindesnes havn kf) Utfylling i sjø - strømsvika (Lindesnes havn kf) Engangstiltak Utfylling Agder Lindesnes Tillatelse
Utfylling i sjø - vellvika (Lindland maskin as) Utfylling i sjø - vellvika (Lindland maskin as) Engangstiltak Utfylling Agder Lyngdal Tillatelse
Utfylling i sjø - vesterhavn (Statens vegvesen) Utfylling i sjø - vesterhavn (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Agder Kristiansand Tillatelse
Utfylling i sjø (Øygruppen as) Utfylling i sjø (Øygruppen as) Engangstiltak Utfylling Agder Kristiansand Tillatelse
Utfylling i sjø ved gnr./bnr. 1/100 i kristiansand (Kristiansand kommune byutvikling) Utfylling i sjø ved gnr./bnr. 1/100 i kristiansand (Kristiansand kommune byutvikling) Engangstiltak Utfylling Agder Kristiansand Tillatelse
Utfylling i vann (Agder fylkeskommune) Utfylling i vann (Agder fylkeskommune) Engangstiltak Utfylling Agder Åmli Tillatelse
Utfylling og mudring - ny gang- og sykkelbru over otra (Kristiansand kommune byutvikling) Utfylling og mudring - ny gang- og sykkelbru over otra (Kristiansand kommune byutvikling) Engangstiltak Utfylling Agder Kristiansand Tillatelse
Utfylling og mudring i mjåvann, bukksteinsvann, lona og holbekstjønn (Af gruppen norge as) Utfylling og mudring i mjåvann, bukksteinsvann, lona og holbekstjønn (Af gruppen norge as) Engangstiltak Utfylling Agder Kristiansand Tillatelse
Utfylling og peling i sjø ved gnr./bnr. 151/1933 i kristiansand (Kristiansand havn iks) Utfylling og peling i sjø ved gnr./bnr. 151/1933 i kristiansand (Kristiansand havn iks) Engangstiltak Utfylling Agder Kristiansand Tillatelse
Utfylling ved gnr./bnr. 136/110 - farsund (Kristian kjørkleiv) Utfylling ved gnr./bnr. 136/110 - farsund (Kristian kjørkleiv) Engangstiltak Utfylling Agder Farsund Tillatelse
Utfylling ved gnr./bnr. 140/31 i farsund kommune (Moi eiendomsutvikling as) Utfylling ved gnr./bnr. 140/31 i farsund kommune (Moi eiendomsutvikling as) Engangstiltak Utfylling Agder Farsund Tillatelse
Utfylling ved gnr./bnr. 205/55 i arendal kommune (Haakon haaland) Utfylling ved gnr./bnr. 205/55 i arendal kommune (Haakon haaland) Engangstiltak Utfylling Agder Arendal Tillatelse
Utfylling ved gnr./bnr. 222/5 i farsund (Hans petter hagen) Utfylling ved gnr./bnr. 222/5 i farsund (Hans petter hagen) Engangstiltak Utfylling Agder Farsund Tillatelse
Utfylling ved gnr./bnr. 430/227 - ausviga - kristiansand kommune (Atle halvard larsen) Utfylling ved gnr./bnr. 430/227 - ausviga - kristiansand kommune (Atle halvard larsen) Engangstiltak Utfylling Agder Kristiansand Tillatelse
Vannfabrikk på austad - ose water as Vannfabrikk på austad - ose water as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Agder Bygland Tillatelse
Velde produksjon as - asfaltverk lindesnes Velde produksjon as - asfaltverk lindesnes Landbasert Asfaltverk Agder Lindesnes Tillatelse
Vest-agder-museet iks - a.s sjølingstad uldvarefabrik Vest-agder-museet iks - a.s sjølingstad uldvarefabrik Landbasert Tekstil-, skinn- og tauprodukter Agder Lindesnes Tillatelse 2016
Viking gjenvinning agder (Viking gjenvinning agder as) Viking gjenvinning agder (Viking gjenvinning agder as) Avfall Kasserte fritidsbåter Agder Farsund Tillatelse 2021
Viraksveien avfallsdeponi (Irs miljø iks) Viraksveien avfallsdeponi (Irs miljø iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Agder Sirdal Tillatelse 2014, 2007
Voss vannfabrikk - voss production as - voss of norway Voss vannfabrikk - voss production as - voss of norway Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Agder Iveland Tillatelse 2020, 2015 [...]
Østerhus avfallsmottak - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Østerhus avfallsmottak - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Agder Grimstad Tillatelse 2019, 2012 [...]
Øye, matfisk og settefisk (Stolt sea farm turbot norway as) Øye, matfisk og settefisk (Stolt sea farm turbot norway as) Akvakultur Annen aktivitet Agder Kvinesdal Tillatelse 2014
Åseral nord - agder energi - anlegg - vannkraftprosjekt (Agder energi vannkraft as) Åseral nord - agder energi - anlegg - vannkraftprosjekt (Agder energi vannkraft as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Agder Åseral Tillatelse 2018

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.