Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

1 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
Løvaas maskin as (Løvaas maskin as) Løvaas maskin as (Løvaas maskin as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestland Bergen Tillatelse 2017

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.