Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

4 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
Bremnes seashore Bremnes seashore Landbasert Fiskeforedling Vestland Bømlo Tillatelse 2018, 2016 [...]
Dumping bremnes fryeseri as (Bremnes seashore as) Dumping bremnes fryeseri as (Bremnes seashore as) Engangstiltak Dumping Vestland Bømlo Tillatelse
Mudring bremnes fryseri as (Bremnes seashore as) Mudring bremnes fryseri as (Bremnes seashore as) Engangstiltak Dumping Vestland Bømlo Tillatelse
Mudring og utfylling serklau- bremnes seahsore as (Bremnes seashore as) Mudring og utfylling serklau- bremnes seahsore as (Bremnes seashore as) Engangstiltak Mudring Vestland Bømlo Tillatelse

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.