Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

24 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
Bergadalen, matfisk (Lingalaks as) Bergadalen, matfisk (Lingalaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Kvam Tillatelse 2021
Bjølvefossen, matfisk og settefisk (Bjølve bruk as) Bjølvefossen, matfisk og settefisk (Bjølve bruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Vestland Kvam Tillatelse 2014
Djupevik, matfisk (Lingalaks as) Djupevik, matfisk (Lingalaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Kvam Tillatelse 2021, 2019
Dysvik, matfisk (Tombre fiskeanlegg as) Dysvik, matfisk (Tombre fiskeanlegg as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Kvam Tillatelse 2021
Elkem bjølvefossen Elkem bjølvefossen Landbasert Metallurgisk industri Vestland Kvam Tillatelse, Klimakvoter 2024, 2021 [...]
Gbs entreprenør as - mottak av betong og asfalt (Gbs entreprenør as) Gbs entreprenør as - mottak av betong og asfalt (Gbs entreprenør as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestland Kvam Tillatelse 2016
Homlagarden as - fjørfeslakteri Homlagarden as - fjørfeslakteri Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestland Kvam Tillatelse 2023
Kjellmi as - vaskehall for tankbiler Kjellmi as - vaskehall for tankbiler Landbasert Annen aktivitet Vestland Kvam Tillatelse
Kvamskogen vassbehandlingsanlegg Kvamskogen vassbehandlingsanlegg Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestland Kvam Tillatelse 2016
Laupsa (Kvam herad eining for tekniske tenester) Laupsa (Kvam herad eining for tekniske tenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestland Kvam Tillatelse 2020
Lingaholmane, matfisk (Lingalaks as) Lingaholmane, matfisk (Lingalaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Kvam Tillatelse 2021
Ljonesbjørgene, matfisk (Lingalaks as) Ljonesbjørgene, matfisk (Lingalaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Kvam Tillatelse 2021, 2017
Ljonesvågen, settefisk (Biofish as) Ljonesvågen, settefisk (Biofish as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Vestland Kvam Tillatelse 2015, 2002
Naf motorsport kvam Naf motorsport kvam Landbasert Motorsportbane Vestland Kvam Tillatelse
Nye notaneset renseanlegg (Kvam herad eining for tekniske tenester) Nye notaneset renseanlegg (Kvam herad eining for tekniske tenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Vestland Kvam Tillatelse 2020
Rossholmen, matfisk (Lingalaks as) Rossholmen, matfisk (Lingalaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Kvam Tillatelse 2021
Sagvik, matfisk (Quatro laks as) Sagvik, matfisk (Quatro laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Kvam Tillatelse
Sagvik, matfisk (Tombre fiskeanlegg as) Sagvik, matfisk (Tombre fiskeanlegg as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Kvam Tillatelse 2017, 2011
Saltkjelen i, matfisk (Lingalaks as) Saltkjelen i, matfisk (Lingalaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Kvam Tillatelse 2021, 2019
Strandebarm vassbehandlingsanlegg Strandebarm vassbehandlingsanlegg Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestland Kvam Tillatelse
Teigland i, matfisk (Quatro laks as) Teigland i, matfisk (Quatro laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Kvam Tillatelse
Teigland i, matfisk (Tombre fiskeanlegg as) Teigland i, matfisk (Tombre fiskeanlegg as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Kvam Tillatelse
Tveitnes, matfisk (Lingalaks as) Tveitnes, matfisk (Lingalaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Kvam Tillatelse 2021, 2011
Tørvikvatnet, settefisk (Hardingsmolt as) Tørvikvatnet, settefisk (Hardingsmolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Vestland Kvam Tillatelse 2023, 2013

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.