Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

2 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
Stena recycling as avd. ågotnes - mottak ee-avfall og metall (Stena recycling as) Stena recycling as avd. ågotnes - mottak ee-avfall og metall (Stena recycling as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Vestland Øygarden Tillatelse
Stena recycling as avd. ågotnes - mottak for farlig avfall (Stena recycling as) Stena recycling as avd. ågotnes - mottak for farlig avfall (Stena recycling as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestland Øygarden Tillatelse

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.