Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

54 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
Arise recycling as Arise recycling as Landbasert Skipsgjenvinning Vestland Gulen Tillatelse
Berivest as Berivest as Landbasert Brannøvingsplass Vestland Gulen Tillatelse
Brattøyna akva (Arctic seaweed as) Brattøyna akva (Arctic seaweed as) Akvakultur Annen aktivitet Vestland Gulen Tillatelse
Bårøy, matfisk (Firda sjøfarmer as) Bårøy, matfisk (Firda sjøfarmer as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Gulen Tillatelse 2021, 2016
Dc halsvik aggregates, sløvåg Dc halsvik aggregates, sløvåg Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Vestland Gulen Tillatelse 2023, 2017 [...]
Flatøyna akva (Havtare as) Flatøyna akva (Havtare as) Akvakultur Annen aktivitet Vestland Gulen Tillatelse
Gråvika, matfisk (Engesund fiskeoppdrett as) Gråvika, matfisk (Engesund fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Gulen Tillatelse
Gråvika, matfisk (Erko seafood as) Gråvika, matfisk (Erko seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Gulen Tillatelse
Gråvika, matfisk (Firda sjøfarmer as) Gråvika, matfisk (Firda sjøfarmer as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Gulen Tillatelse 2021, 2016
Halsvik bil & gjenvinning - bilvrak (Halsvik bil og gjenvinning jørgen ringereide) Halsvik bil & gjenvinning - bilvrak (Halsvik bil og gjenvinning jørgen ringereide) Avfall Kasserte kjøretøy Vestland Gulen Tillatelse 2014, 2005
Halsvik bil og gjenvinning - metallskrap (Halsvik bil og gjenvinning jørgen ringereide) Halsvik bil og gjenvinning - metallskrap (Halsvik bil og gjenvinning jørgen ringereide) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestland Gulen Tillatelse
Halsvik bil og gjenvinning - mottak av batteri (Halsvik bil og gjenvinning jørgen ringereide) Halsvik bil og gjenvinning - mottak av batteri (Halsvik bil og gjenvinning jørgen ringereide) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestland Gulen Tillatelse
Halsvik spolebase - mudring (Gulen base as) Halsvik spolebase - mudring (Gulen base as) Engangstiltak Mudring Vestland Gulen Tillatelse
Hardbakkeneset, matfisk (Blom fiskeoppdrett as) Hardbakkeneset, matfisk (Blom fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Gulen Tillatelse
Hardbakkeneset, matfisk (Erko seafood as) Hardbakkeneset, matfisk (Erko seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Gulen Tillatelse
Hardbakkeneset, matfisk (Firda sjøfarmer as) Hardbakkeneset, matfisk (Firda sjøfarmer as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Gulen Tillatelse 2021
Hjartholm, matfisk (Mowi seawater norway as) Hjartholm, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Gulen Tillatelse
Hyseneset, matfisk (Blom fiskeoppdrett as) Hyseneset, matfisk (Blom fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Gulen Tillatelse
Hyseneset, matfisk (Engesund fiskeoppdrett as) Hyseneset, matfisk (Engesund fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Gulen Tillatelse
Hyseneset, matfisk (Firda eiendom as) Hyseneset, matfisk (Firda eiendom as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Gulen Tillatelse
Hyseneset, matfisk (Firda sjøfarmer as) Hyseneset, matfisk (Firda sjøfarmer as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Gulen Tillatelse 2021, 2016
Iledaksvågen område 2 (Bkk as) Iledaksvågen område 2 (Bkk as) Engangstiltak Mudring Vestland Gulen Tillatelse
Iledalsvågen område 1 (Bkk as) Iledalsvågen område 1 (Bkk as) Engangstiltak Mudring Vestland Gulen Tillatelse
Indre oppedal, matfisk (Mowi seawater norway as) Indre oppedal, matfisk (Mowi seawater norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Gulen Tillatelse
Indre oppedal, mudring og dumping, mowi asa (Mowi asa) Indre oppedal, mudring og dumping, mowi asa (Mowi asa) Engangstiltak Mudring Vestland Gulen Tillatelse
Kjeneset akva (Havtare as) Kjeneset akva (Havtare as) Akvakultur Annen aktivitet Vestland Gulen Tillatelse
Kjerringneset, matfisk (Firda eiendom as) Kjerringneset, matfisk (Firda eiendom as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Gulen Tillatelse
Kjerringneset, matfisk (Firda sjøfarmer as) Kjerringneset, matfisk (Firda sjøfarmer as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Gulen Tillatelse 2021, 2016
Kuøyna, matfisk (Firda eiendom as) Kuøyna, matfisk (Firda eiendom as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Gulen Tillatelse
Kuøyna, matfisk (Firda sjøfarmer as) Kuøyna, matfisk (Firda sjøfarmer as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Gulen Tillatelse 2021, 2016
Leiholmane, matfisk (Aller aqua norway as) Leiholmane, matfisk (Aller aqua norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Gulen Tillatelse
Leiholmane, matfisk (Firda sjøfarmer as) Leiholmane, matfisk (Firda sjøfarmer as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Gulen Tillatelse 2021, 2016
Leirøyna akva (Havtare as) Leirøyna akva (Havtare as) Akvakultur Annen aktivitet Vestland Gulen Tillatelse
Lyngholmen, matfisk (Firda eiendom as) Lyngholmen, matfisk (Firda eiendom as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Gulen Tillatelse
Lyngholmen, matfisk (Firda sjøfarmer as) Lyngholmen, matfisk (Firda sjøfarmer as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Gulen Tillatelse 2021, 2016
Martin e birknes eftf - lakseslakteri byrknes Martin e birknes eftf - lakseslakteri byrknes Landbasert Fiskeforedling Vestland Gulen Tillatelse 2019, 2015
Mjølbærvika, matfisk (Aller aqua norway as) Mjølbærvika, matfisk (Aller aqua norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Gulen Tillatelse
Mjånes, matfisk (Firda sjøfarmer as) Mjånes, matfisk (Firda sjøfarmer as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Gulen Tillatelse 2016
Nord terminals sløvåg as Nord terminals sløvåg as Landbasert Tanklagring Vestland Gulen Tillatelse 2017, 2014 [...]
Norva24 vest - komposteringsanlegg stongneset, sløvåg (Norva24 vest as) Norva24 vest - komposteringsanlegg stongneset, sløvåg (Norva24 vest as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestland Gulen Tillatelse 2021, 2017 [...]
Norva24 vest, gulen - avfallsmottak spillolje (Norva24 vest as) Norva24 vest, gulen - avfallsmottak spillolje (Norva24 vest as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestland Gulen Tillatelse 2019, 2015
Rørvikneset i, settefisk (Viking aqua as) Rørvikneset i, settefisk (Viking aqua as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Vestland Gulen Tillatelse
Rørvikneset ii, matfisk (Viking aqua as) Rørvikneset ii, matfisk (Viking aqua as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Vestland Gulen Tillatelse
Safeclean as avd sløvåg Safeclean as avd sløvåg Landbasert Annen aktivitet Vestland Gulen Tillatelse 2020
Slakteriet brekke - lakseslakteri instefjord Slakteriet brekke - lakseslakteri instefjord Landbasert Fiskeforedling Vestland Gulen Tillatelse 2019, 2015
Storeneset, matfisk (Firda sjøfarmer as) Storeneset, matfisk (Firda sjøfarmer as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Vestland Gulen Tillatelse 2021, 2016
Sætre, matfisk og settefisk (Sogn aqua juveniles as) Sætre, matfisk og settefisk (Sogn aqua juveniles as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Vestland Gulen Tillatelse
Utfylling risnefjord eiendom as (Risnefjorden eiendom as) Utfylling risnefjord eiendom as (Risnefjorden eiendom as) Engangstiltak Utfylling Vestland Gulen Tillatelse
Utslepp av oljehaldig prosessavløpvatn - wergeland eigendom as Utslepp av oljehaldig prosessavløpvatn - wergeland eigendom as Landbasert Annen aktivitet Vestland Gulen Tillatelse
Wergeland-halsvik, sløvåg behandlingsanlegg Wergeland-halsvik, sløvåg behandlingsanlegg Landbasert Farlig avfall - behandling Vestland Gulen Tillatelse 2023, 2021 [...]
Wergeland-halsvik, stangeneset deponi a og b - industrideponi (Wergeland halsvik as) Wergeland-halsvik, stangeneset deponi a og b - industrideponi (Wergeland halsvik as) Deponi Industrideponering Vestland Gulen Tillatelse 2022, 2018 [...]
Wergeland-halsvik, stangeneset industrideponi for radioaktivt avfall (Wergeland halsvik as) Wergeland-halsvik, stangeneset industrideponi for radioaktivt avfall (Wergeland halsvik as) Deponi Industrideponering Vestland Gulen Tillatelse 2018
Westland waste as - mottak for farleg avfall (Westland waste as) Westland waste as - mottak for farleg avfall (Westland waste as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestland Gulen Tillatelse
Westland waste as - sorteringsanlegg for ordinært avfall (Westland waste as) Westland waste as - sorteringsanlegg for ordinært avfall (Westland waste as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestland Gulen Tillatelse

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.