Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

2 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
Aurland energibygg- lærdal - slamlager (Aurland energibygg as) Aurland energibygg- lærdal - slamlager (Aurland energibygg as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestland Lærdal Tillatelse
Sogn kabelgjenvinning as - kabelgranulering og metallmottak (Sogn kabelgjenvinning as) Sogn kabelgjenvinning as - kabelgranulering og metallmottak (Sogn kabelgjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestland Lærdal Tillatelse

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.