Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

2 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
Retura nomil eidsmona - farleg avfall (Retura nomil as) Retura nomil eidsmona - farleg avfall (Retura nomil as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestland Gloppen Tillatelse 2018, 2015
Retura nomil eidsmona - ordinært avfall (Retura nomil as) Retura nomil eidsmona - ordinært avfall (Retura nomil as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestland Gloppen Tillatelse 2018, 2015

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.