Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

9 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
Fjellkårstad - farleg avfall (Fjellkårstad drift as) Fjellkårstad - farleg avfall (Fjellkårstad drift as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestland Stryn Tillatelse
Fjellkårstad - ordinært avfall (Fjellkårstad drift as) Fjellkårstad - ordinært avfall (Fjellkårstad drift as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestland Stryn Tillatelse
Fv. 60 agjeldstunnelen (Statens vegvesen) Fv. 60 agjeldstunnelen (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Vestland Stryn Tillatelse
Fv60 vangbergstunnelen (Statens vegvesen) Fv60 vangbergstunnelen (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Vestland Stryn Tillatelse
Henrik rosenlid - kasserte kjøretøy (Henrik rosenlid) Henrik rosenlid - kasserte kjøretøy (Henrik rosenlid) Avfall Kasserte kjøretøy Vestland Stryn Tillatelse, Tillatelse 2019, 2014 [...]
Innvik sellgren avd. innvik Innvik sellgren avd. innvik Landbasert Tekstil-, skinn- og tauprodukter Vestland Stryn Tillatelse 2022, 2017 [...]
Nordfjord kjøtt a.s Nordfjord kjøtt a.s Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Vestland Stryn Tillatelse 2021, 2017 [...]
Tenden miljø - ordinært avfall (Tenden miljø as) Tenden miljø - ordinært avfall (Tenden miljø as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Vestland Stryn Tillatelse 2020, 2018 [...]
Tenden miljø - farleg avfall (Tenden miljø as) Tenden miljø - farleg avfall (Tenden miljø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Vestland Stryn Tillatelse 2020, 2018 [...]

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.