Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

1 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
Sanering slettebakken deponi- fase 1 (Bergen kommune byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling) Sanering slettebakken deponi- fase 1 (Bergen kommune byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling) Engangstiltak Annen aktivitet Vestland Bergen Tillatelse

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.