Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

193 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
Bekkeseth - kasserte kjøretøy (Bekkeseth as) Bekkeseth - kasserte kjøretøy (Bekkeseth as) Avfall Kasserte kjøretøy Buskerud Nore og Uvdal Tillatelse 2014, 2009 [...]
Bekkeseth as (Bekkeseth as) Bekkeseth as (Bekkeseth as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Nore og Uvdal Tillatelse
Bildemontering ringerike as (Bildemontering ringerike as) Bildemontering ringerike as (Bildemontering ringerike as) Avfall Kasserte kjøretøy Buskerud Ringerike Tillatelse 2015, 2010 [...]
Biloppsamlingsplass røkeberg (K. bråten as) Biloppsamlingsplass røkeberg (K. bråten as) Avfall Kasserte kjøretøy Buskerud Øvre Eiker Tillatelse
Bim norway as Bim norway as Landbasert Kjemisk industri Buskerud Drammen Tillatelse 2016
Bjertnæs renovasjon sorteringsanlegg (Bjertnæs renovasjon as) Bjertnæs renovasjon sorteringsanlegg (Bjertnæs renovasjon as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Modum Tillatelse 2018, 2012
Breie deponi for inert avfall (Hallingdal renovasjon iks) Breie deponi for inert avfall (Hallingdal renovasjon iks) Deponi Deponering Buskerud Ål Tillatelse 2016, 2012
Bråten bilco as (Bråten bilco as) Bråten bilco as (Bråten bilco as) Avfall Kasserte kjøretøy Buskerud Øvre Eiker Tillatelse 2014, 2011 [...]
Burud avfallsdeponi (Øvre eiker kommune seksjon samfunnsutvikling) Burud avfallsdeponi (Øvre eiker kommune seksjon samfunnsutvikling) Deponi Deponering Buskerud Øvre Eiker Tillatelse
Bårud avløpsanlegg (Modum kommune teknisk sektor) Bårud avløpsanlegg (Modum kommune teknisk sektor) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Modum Tillatelse 2017, 2009
Båsheim laguneanlegg for avløpsslam (Sigdal kommune teknisk etat) Båsheim laguneanlegg for avløpsslam (Sigdal kommune teknisk etat) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Sigdal Tillatelse 2015, 2010
Carboline norge as Carboline norge as Landbasert Kjemisk industri Buskerud Lier Tillatelse 2018, 2015 [...]
Chemring nobel as, high energy materials Chemring nobel as, high energy materials Landbasert Kjemisk industri Buskerud Hurum Tillatelse 2019, 2018 [...]
Damåsen pukkverk as v/ bergan fjellboring Damåsen pukkverk as v/ bergan fjellboring Landbasert Pukkverk Buskerud Øvre Eiker Tillatelse 2017, 2015 [...]
Doktor hansteins gate 11 - mudring (Skanska norge as) Doktor hansteins gate 11 - mudring (Skanska norge as) Engangstiltak Mudring Buskerud Drammen Tillatelse
Drammen havn - ufylling holmen øst (Drammensregionens interkommunale havnevesen) Drammen havn - ufylling holmen øst (Drammensregionens interkommunale havnevesen) Engangstiltak Utfylling Buskerud Drammen Tillatelse 2013
Drammen kommune - vei, natur og idrett (Drammen kommune) Drammen kommune - vei, natur og idrett (Drammen kommune) Engangstiltak Utfylling Buskerud Drammen Tillatelse
Drammen krematorium Drammen krematorium Landbasert Krematorium Buskerud Drammen Tillatelse
E134 gamlegrendåstunnelen, damåsen - saggrenda E134 gamlegrendåstunnelen, damåsen - saggrenda Landbasert Annen aktivitet Buskerud Kongsberg Tillatelse, Tillatelse
E134 moanetunnelen, damåsen - saggrenda E134 moanetunnelen, damåsen - saggrenda Landbasert Annen aktivitet Buskerud Kongsberg Tillatelse, Tillatelse
E134 svartåstunnelen damåsen - saggrenda E134 svartåstunnelen damåsen - saggrenda Landbasert Annen aktivitet Buskerud Kongsberg Tillatelse, Tillatelse
E134 vollåstunnelen damåsen - saggrenda E134 vollåstunnelen damåsen - saggrenda Landbasert Annen aktivitet Buskerud Kongsberg Tillatelse, Tillatelse
E18 fosskolltunnelen, statens vegvesen E18 fosskolltunnelen, statens vegvesen Landbasert Annen aktivitet Buskerud Lier Tillatelse, Tillatelse
Egge deponi for inert avfall (Lindum egge as) Egge deponi for inert avfall (Lindum egge as) Deponi Deponering Buskerud Lier Tillatelse 2013
Egge mellomlagringsplass (Lier kommune) Egge mellomlagringsplass (Lier kommune) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Lier Tillatelse
Elvika avløpsanlegg (Modum kommune teknisk sektor) Elvika avløpsanlegg (Modum kommune teknisk sektor) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Modum Tillatelse 2015, 2008
Enger avfallsdeponi (Modum kommune teknisk sektor) Enger avfallsdeponi (Modum kommune teknisk sektor) Deponi Deponering Buskerud Modum Tillatelse 2009, 2005
Felleskjøpet agri sa avd. modum Felleskjøpet agri sa avd. modum Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Buskerud Modum Tillatelse 2012
Fff hage og miljø as (F f f hage og miljø as) Fff hage og miljø as (F f f hage og miljø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Røyken Tillatelse, Tillatelse 2010
Fjernvarmeledning i bragernesløpet (Drammen fjernvarme as) Fjernvarmeledning i bragernesløpet (Drammen fjernvarme as) Engangstiltak Mudring Buskerud Drammen Tillatelse
Follum forbrenningsanlegg Follum forbrenningsanlegg Landbasert Avfallsforbrenning Buskerud Ringerike Tillatelse 2016, 2013
Fossan laguneanlegg for avløpsslam (Rollag kommune teknisk enhet) Fossan laguneanlegg for avløpsslam (Rollag kommune teknisk enhet) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Rollag Tillatelse, Tillatelse 2016
Franzefoss gjenvinning as avd. drammen (Franzefoss gjenvinning as) Franzefoss gjenvinning as avd. drammen (Franzefoss gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Drammen Tillatelse
Franzefoss pukk as avd. lyngås - lyngås grustak nord Franzefoss pukk as avd. lyngås - lyngås grustak nord Landbasert Pukkverk Buskerud Lier Tillatelse 2013
Fuglehaugen ii avfallsanlegg (Gol kommune) Fuglehaugen ii avfallsanlegg (Gol kommune) Deponi Deponering Buskerud Gol Tillatelse
Fuglemyr riflebane Fuglemyr riflebane Landbasert Skytebaner Buskerud Hurum Tillatelse
Fuglerud deponi (Fuglerud energi as) Fuglerud deponi (Fuglerud energi as) Deponi Industrideponering Buskerud Lier Tillatelse 2009
Fullskalaforsøket på mælingen - bane nor (Bane nor sf) Fullskalaforsøket på mælingen - bane nor (Bane nor sf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Ringerike Tillatelse
Geilo avløpsanlegg (Hol kommune teknisk etat) Geilo avløpsanlegg (Hol kommune teknisk etat) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Hol Tillatelse 2019, 2013 [...]
Geilo skytebane Geilo skytebane Landbasert Skytebaner Buskerud Hol Tillatelse
Gilhusbukta, lierstranda - mudring og tildekking av forurenset sjøbunn (Gilhusbukta sjøgrunn as) Gilhusbukta, lierstranda - mudring og tildekking av forurenset sjøbunn (Gilhusbukta sjøgrunn as) Engangstiltak Mudring Buskerud Lier Tillatelse
Gilhusbukta, utfylling (Gilhusbukta sjøgrunn as) Gilhusbukta, utfylling (Gilhusbukta sjøgrunn as) Engangstiltak Utfylling Buskerud Lier Tillatelse 2019
Gol avløpsanlegg (Gol kommune) Gol avløpsanlegg (Gol kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Gol Tillatelse 2018, 2014 [...]
Golsfjellet avløpsanlegg (Gol kommune) Golsfjellet avløpsanlegg (Gol kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Gol Tillatelse 2018, 2010
Gomsrud avfallsdeponi (i) (Kongsberg kommune tekniske tjenester) Gomsrud avfallsdeponi (i) (Kongsberg kommune tekniske tjenester) Deponi Deponering Buskerud Kongsberg Tillatelse
Gomsrud avfallsmottak - norsk gjenvinning (Norsk gjenvinning as) Gomsrud avfallsmottak - norsk gjenvinning (Norsk gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Kongsberg Tillatelse, Tillatelse 2018, 2011
Grasvikmoen laguneanlegg for avløpsslam (Sigdal kommune teknisk etat) Grasvikmoen laguneanlegg for avløpsslam (Sigdal kommune teknisk etat) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Sigdal Tillatelse 2015, 2010
Grønneflåta laguneanlegg for slam (Nore og uvdal kommune næring, miljø og kommunalteknikk) Grønneflåta laguneanlegg for slam (Nore og uvdal kommune næring, miljø og kommunalteknikk) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Nore og Uvdal Tillatelse 2015, 2010
Grøslandmoen - behandlingsanlegg for ballastavfall (Erling rolstad as) Grøslandmoen - behandlingsanlegg for ballastavfall (Erling rolstad as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Flå Tillatelse
Hagaskogen komposteringsanlegg for slam (Hallingdal renovasjon iks) Hagaskogen komposteringsanlegg for slam (Hallingdal renovasjon iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Ål Tillatelse 2019, 2016 [...]
Haglebu avløpsanlegg (Haglebu vann- og avløpsselskap as) Haglebu avløpsanlegg (Haglebu vann- og avløpsselskap as) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Sigdal Tillatelse 2015, 2011
Hallingdal renovasjon iks - kleivi hovedanlegg Hallingdal renovasjon iks - kleivi hovedanlegg Landbasert Avfallsforbrenning Buskerud Ål Tillatelse, Tillatelse 2015, 2012 [...]
Hallingfisk as settefiskanlegg (Hallingfisk as) Hallingfisk as settefiskanlegg (Hallingfisk as) Akvakultur Kultiveringsanlegg Buskerud Ål Tillatelse
Hellefoss paper as Hellefoss paper as Landbasert Treforedling Buskerud Øvre Eiker Tillatelse, Klimakvoter 2018, 2017 [...]
Hellik teigen as avd. lierstranda - ee-avfall (Hellik teigen as) Hellik teigen as avd. lierstranda - ee-avfall (Hellik teigen as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Buskerud Lier Tillatelse
Hellik teigen avd. hokksund Hellik teigen avd. hokksund Landbasert Gjenvinning av metall- og EE-avfall Buskerud Øvre Eiker Tillatelse 2019, 2017 [...]
Hellik teigen avd. hokksund - ee-avfall (Hellik teigen as) Hellik teigen avd. hokksund - ee-avfall (Hellik teigen as) Avfall Gjenvinning av metall- og EE-avfall Buskerud Øvre Eiker Tillatelse
Hellik teigen avd. lierstranda Hellik teigen avd. lierstranda Landbasert Gjenvinning av metall- og EE-avfall Buskerud Lier Tillatelse 2017, 2012
Hellik teigen hokksund, eksport eller import av avfall (Hellik teigen as) Hellik teigen hokksund, eksport eller import av avfall (Hellik teigen as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Buskerud Øvre Eiker Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2018, 2016 [...]
Hemsil avfallsanlegg (Hemsedal kommune teknisk etat) Hemsil avfallsanlegg (Hemsedal kommune teknisk etat) Deponi Deponering Buskerud Hemsedal Tillatelse
Hermod teigen avd lierstranda (Hermod teigen as) Hermod teigen avd lierstranda (Hermod teigen as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Lier Tillatelse 2017, 2015 [...]
Hokksund avløpsanlegg (Øvre eiker kommune seksjon samfunnsutvikling) Hokksund avløpsanlegg (Øvre eiker kommune seksjon samfunnsutvikling) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Øvre Eiker Tillatelse 2019, 2014 [...]
Hokksund pukkverk, hønerudåsen/ stenset Hokksund pukkverk, hønerudåsen/ stenset Landbasert Pukkverk Buskerud Øvre Eiker Tillatelse 2017, 2014 [...]
Hole avløpsanlegg (Hole kommune teknisk drift) Hole avløpsanlegg (Hole kommune teknisk drift) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Hole Tillatelse 2014, 2008
Hra sokna gjenvinningsstasjon ringerike (Hadeland og ringerike avfallsselskap as) Hra sokna gjenvinningsstasjon ringerike (Hadeland og ringerike avfallsselskap as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Ringerike Tillatelse, Tillatelse 2017
Hra svingerud gjenvinningsstasjon hole (Hadeland og ringerike avfallsselskap as) Hra svingerud gjenvinningsstasjon hole (Hadeland og ringerike avfallsselskap as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Hole Tillatelse, Tillatelse 2019, 2018 [...]
Hra, nes i ådal gjenvinningsstasjon buskerud (Hadeland og ringerike avfallsselskap as) Hra, nes i ådal gjenvinningsstasjon buskerud (Hadeland og ringerike avfallsselskap as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Ringerike Tillatelse 2018, 2010 [...]
Huseby gård Huseby gård Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Buskerud Lier Tillatelse
Hvittingfoss avfallsdeponi (Kongsberg kommune tekniske tjenester) Hvittingfoss avfallsdeponi (Kongsberg kommune tekniske tjenester) Deponi Deponering Buskerud Kongsberg Tillatelse
Kjerraten 9, anleggsarbeid for jernbaneverket (Veidekke entreprenør as) Kjerraten 9, anleggsarbeid for jernbaneverket (Veidekke entreprenør as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Drammen Tillatelse
Kleivi - mellomlagring av avfall (Hallingdal renovasjon iks) Kleivi - mellomlagring av avfall (Hallingdal renovasjon iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Ål Tillatelse 2016, 2012 [...]
Kleivi fyllplass (Hallingdal renovasjon iks) Kleivi fyllplass (Hallingdal renovasjon iks) Deponi Deponering Buskerud Ål Tillatelse, Tillatelse 2014, 2009 [...]
Kongsberg automotive as avd. hvittingfoss Kongsberg automotive as avd. hvittingfoss Landbasert Mekanisk overflatebehandling og verft Buskerud Kongsberg Tillatelse 2015, 2011 [...]
Kongsberg samlesentral (Kongsberg samlesentral as) Kongsberg samlesentral (Kongsberg samlesentral as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Kongsberg Tillatelse 2018, 2015 [...]
Krystal as Krystal as Landbasert Kjemisk industri Buskerud Drammen Tillatelse 2018
Lahell avløpsanlegg (Vestviken interkommunale vei-, vann- og avløpsselskap iks) Lahell avløpsanlegg (Vestviken interkommunale vei-, vann- og avløpsselskap iks) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Røyken Tillatelse 2017, 2014 [...]
Lier avfallsdeponi (Ragn sells as) Lier avfallsdeponi (Ragn sells as) Deponi Deponering Buskerud Lier Tillatelse 2016, 2010 [...]
Lier bilgjenvinning (Lier bilgjenvinning as) Lier bilgjenvinning (Lier bilgjenvinning as) Avfall Kasserte kjøretøy Buskerud Lier Tillatelse 2014, 2010
Lieråsen tunnel (togtunnel) (Bane nor sf) Lieråsen tunnel (togtunnel) (Bane nor sf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Lier Tillatelse, Tillatelse
Lindum avfallsanlegg (Lindum as) Lindum avfallsanlegg (Lindum as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Drammen Tillatelse, Tillatelse 2018, 2014 [...]
Lindum avfallsdeponi (Lindum as) Lindum avfallsdeponi (Lindum as) Deponi Deponering Buskerud Drammen Tillatelse 2018, 2014 [...]
Lindum biogassanlegg (Lindum as) Lindum biogassanlegg (Lindum as) Avfall Biogassanlegg Buskerud Drammen Tillatelse
Lindum brannøvingsplass Lindum brannøvingsplass Landbasert Brannøvingsplass Buskerud Drammen Tillatelse
Lindum drammen, eksport og import av avfall (Lindum as) Lindum drammen, eksport og import av avfall (Lindum as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Buskerud Drammen Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2017
Lindum oredalen - avfallsdeponi (Lindum oredalen as) Lindum oredalen - avfallsdeponi (Lindum oredalen as) Deponi Deponering Buskerud Hurum Tillatelse 2018, 2015 [...]
Linnes avløpsanlegg (Vestviken interkommunale vei-, vann- og avløpsselskap iks) Linnes avløpsanlegg (Vestviken interkommunale vei-, vann- og avløpsselskap iks) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Lier Tillatelse 2017, 2008
Magnus narum as (Magnus narum as) Magnus narum as (Magnus narum as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Gol Tillatelse 2018, 2014 [...]
Meheia riflebaner Meheia riflebaner Landbasert Skytebaner Buskerud Kongsberg Tillatelse, Tillatelse
Metallco oppland as - gol behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy (Metallco hallingdal as) Metallco oppland as - gol behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy (Metallco hallingdal as) Avfall Kasserte kjøretøy Buskerud Gol Tillatelse 2016
Mile avfallsdeponi (Nedre eiker kommune tekniske tjenester) Mile avfallsdeponi (Nedre eiker kommune tekniske tjenester) Deponi Deponering Buskerud Nedre Eiker Tillatelse 2010
Mills da avd. drammen Mills da avd. drammen Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Buskerud Drammen Tillatelse 2015, 2008 [...]
Mjøndalen avløpsanlegg (Nedre eiker kommune tekniske tjenester) Mjøndalen avløpsanlegg (Nedre eiker kommune tekniske tjenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Nedre Eiker Tillatelse 2015, 2008
Monserud avløpsanlegg (Ringerike kommune tekniske tjenester) Monserud avløpsanlegg (Ringerike kommune tekniske tjenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Ringerike Tillatelse, Tillatelse 2008
Mortensrud avfallsdeponi (gammel kommunal fylling) (Røyken kommune) Mortensrud avfallsdeponi (gammel kommunal fylling) (Røyken kommune) Deponi Deponering Buskerud Røyken Tillatelse
Motorsportsenter i leirdalen, nmk lier Motorsportsenter i leirdalen, nmk lier Landbasert Motorsportbane Buskerud Lier Tillatelse 2016, 2012
Mudring i nordre del av steinsfjorden (Ringerike kommune tekniske tjenester) Mudring i nordre del av steinsfjorden (Ringerike kommune tekniske tjenester) Engangstiltak Mudring Buskerud Ringerike Tillatelse
Mudring ved olberg kirke (Stiftelsen ms kryllingen) Mudring ved olberg kirke (Stiftelsen ms kryllingen) Engangstiltak Mudring Buskerud Krødsherad Tillatelse
Muusøya avløpsanlegg (Drammen kommune) Muusøya avløpsanlegg (Drammen kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Drammen Tillatelse 2019, 2008
Myrespiten riflebane Myrespiten riflebane Landbasert Skytebaner Buskerud Øvre Eiker Tillatelse
Ncc roads asfaltverk lierskogen Ncc roads asfaltverk lierskogen Landbasert Asfaltverk Buskerud Lier Tillatelse 2017, 2011 [...]
Nesbyen avløpsanlegg (Nes kommune tekniske enheter) Nesbyen avløpsanlegg (Nes kommune tekniske enheter) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Nes i Buskerud Tillatelse 2014, 2008
Nestunnelen e16 oslo - hønefoss Nestunnelen e16 oslo - hønefoss Landbasert Annen aktivitet Buskerud Hole Tillatelse, Tillatelse 2019
Nilsemarka fyllplass - deponi (Veidekke entreprenør as) Nilsemarka fyllplass - deponi (Veidekke entreprenør as) Deponi Deponering Buskerud Røyken Tillatelse 2008
Nmk gol Nmk gol Landbasert Motorsportbane Buskerud Gol Tillatelse 2013
Nore i kraftverk, rødberg, statkraft (Statkraft energi as) Nore i kraftverk, rødberg, statkraft (Statkraft energi as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Nore og Uvdal Tillatelse
Norefjell renseanlegg (Krødsherad kommune teknisk etat) Norefjell renseanlegg (Krødsherad kommune teknisk etat) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Krødsherad Tillatelse
Noresund avløpsanlegg (Krødsherad kommune teknisk etat) Noresund avløpsanlegg (Krødsherad kommune teknisk etat) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Krødsherad Tillatelse 2016, 2011
Norsk gjenvinning metall as avd. drammen Norsk gjenvinning metall as avd. drammen Landbasert Farlig avfall - behandling Buskerud Drammen Tillatelse 2018, 2015 [...]
Norsk gjenvinning metall drammen, eksport eller import av avfall (Norsk gjenvinning metall as) Norsk gjenvinning metall drammen, eksport eller import av avfall (Norsk gjenvinning metall as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Buskerud Drammen Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Norsk gjenvinning, drammen avfallsmottak (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning, drammen avfallsmottak (Norsk gjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Drammen Tillatelse, Tillatelse 2018, 2015 [...]
Norsk vekstjord as, anlegg for slambehandling og kompostering (Grønn vekst norge as) Norsk vekstjord as, anlegg for slambehandling og kompostering (Grønn vekst norge as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Røyken Tillatelse
Norske skogindustrier asa follum, begna - industrideponi (Follum eiendom as) Norske skogindustrier asa follum, begna - industrideponi (Follum eiendom as) Deponi Industrideponering Buskerud Ringerike Tillatelse 2010
Norske skogindustrier asa follum, årbogen - industrideponi (Follum eiendom as) Norske skogindustrier asa follum, årbogen - industrideponi (Follum eiendom as) Deponi Industrideponering Buskerud Ringerike Tillatelse 2012
Nortura sa avd. gol Nortura sa avd. gol Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Buskerud Gol Tillatelse 2018, 2010 [...]
Oredalen avfallssortering (Lindum oredalen as) Oredalen avfallssortering (Lindum oredalen as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Hurum Tillatelse 2018, 2015 [...]
Oredalen slamkompostering (Lindum oredalen as) Oredalen slamkompostering (Lindum oredalen as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Hurum Tillatelse 2017, 2012 [...]
Orica norway - engene næringspark Orica norway - engene næringspark Landbasert Kjemisk industri Buskerud Hurum Tillatelse
Osmund espedal fyringsanlegg for gartneri - espedal energi Osmund espedal fyringsanlegg for gartneri - espedal energi Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Buskerud Lier Tillatelse 2017, 2011
Overløpsutslipp fra bekkevollen pumpestasjon (Drammen kommune) Overløpsutslipp fra bekkevollen pumpestasjon (Drammen kommune) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Drammen Tillatelse
Petersøya snødeponi (Ringerike kommune tekniske tjenester) Petersøya snødeponi (Ringerike kommune tekniske tjenester) Avfall Snøhåndtering Buskerud Ringerike Tillatelse
Prestmoen slamlagune (Ringerike kommune tekniske tjenester) Prestmoen slamlagune (Ringerike kommune tekniske tjenester) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Ringerike Tillatelse
Protan as avd. lier Protan as avd. lier Landbasert Plast- og glassfiberprodukter Buskerud Lier Tillatelse 2016, 2011
Ragn-sells - eikhaugen (Ragn sells as) Ragn-sells - eikhaugen (Ragn sells as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Drammen Tillatelse
Ragn-sells avd. drammen (Ragn sells as) Ragn-sells avd. drammen (Ragn sells as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Lier Tillatelse 2018, 2012 [...]
Rfd omlasting - eiker næringspark (Renovasjonsselskapet for drammensregionen iks) Rfd omlasting - eiker næringspark (Renovasjonsselskapet for drammensregionen iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Øvre Eiker Tillatelse
Rfd, enger gjenvinningsstasjon (Renovasjonsselskapet for drammensregionen iks) Rfd, enger gjenvinningsstasjon (Renovasjonsselskapet for drammensregionen iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Modum Tillatelse, Tillatelse 2018, 2015 [...]
Rfd, follestad gjenvinningsstasjon (Renovasjonsselskapet for drammensregionen iks) Rfd, follestad gjenvinningsstasjon (Renovasjonsselskapet for drammensregionen iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Røyken Tillatelse
Rfd, lindum gjenvinningsstasjon (Renovasjonsselskapet for drammensregionen iks) Rfd, lindum gjenvinningsstasjon (Renovasjonsselskapet for drammensregionen iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Drammen Tillatelse 2018, 2015 [...]
Rfd, lyngås gjenvinningsstasjon (Ragn sells as) Rfd, lyngås gjenvinningsstasjon (Ragn sells as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Lier Tillatelse 2017
Rfd, mile gjenvinningsstasjon (Renovasjonsselskapet for drammensregionen iks) Rfd, mile gjenvinningsstasjon (Renovasjonsselskapet for drammensregionen iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Nedre Eiker Tillatelse, Tillatelse 2018, 2014 [...]
Ringerike kalkverk, franzefoss miljøkalk Ringerike kalkverk, franzefoss miljøkalk Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Buskerud Ringerike Tillatelse 2015, 2010
Ringerike krematorium Ringerike krematorium Landbasert Krematorium Buskerud Ringerike Tillatelse
Ringerike septikservice (Ringerike septikservice as) Ringerike septikservice (Ringerike septikservice as) Avfall Farlig avfall - transport Buskerud Ringerike Tillatelse 2016, 2014
Ringerikes kornsilo sa Ringerikes kornsilo sa Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Buskerud Ringerike Tillatelse 2011
Roppemoen behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy (Hallingdal renovasjon iks) Roppemoen behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy (Hallingdal renovasjon iks) Avfall Kasserte kjøretøy Buskerud Flå Tillatelse 2014, 2010 [...]
Rota avfallsanlegg (Ål kommune teknisk sektor) Rota avfallsanlegg (Ål kommune teknisk sektor) Deponi Deponering Buskerud Ål Tillatelse
Rv 23 linnes - dagslett/ dagslet tunnel Rv 23 linnes - dagslett/ dagslet tunnel Landbasert Annen aktivitet Buskerud Lier Tillatelse, Tillatelse
Rv 50 geitryggtunnelen/ geiteryggtunnelen Rv 50 geitryggtunnelen/ geiteryggtunnelen Landbasert Annen aktivitet Buskerud Hol Tillatelse
Rv. 7 rallerud og ørgenvika - breidvatnet (Statens vegvesen) Rv. 7 rallerud og ørgenvika - breidvatnet (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Ringerike Tillatelse
Rv. 7 rallerud og ørgenvika - krøderen (Statens vegvesen) Rv. 7 rallerud og ørgenvika - krøderen (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Krødsherad Tillatelse
Rv. 7 rallerud og ørgenvika - langevatnet (Statens vegvesen) Rv. 7 rallerud og ørgenvika - langevatnet (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Ringerike Tillatelse
Røyken avløpsnett tilknyttet veas avløpsanlegg (Vestviken interkommunale vei-, vann- og avløpsselskap iks) Røyken avløpsnett tilknyttet veas avløpsanlegg (Vestviken interkommunale vei-, vann- og avløpsselskap iks) Avløp Offentlig avløpsnett Buskerud Røyken Tillatelse
Røyken grovfyllplass - deponi (Røyken grovfyllplass as) Røyken grovfyllplass - deponi (Røyken grovfyllplass as) Deponi Deponering Buskerud Røyken Tillatelse 2013, 2010 [...]
Saggrenda bilopphuggeri as (Saggrenda bilopphuggeri as) Saggrenda bilopphuggeri as (Saggrenda bilopphuggeri as) Avfall Kasserte kjøretøy Buskerud Kongsberg Tillatelse 2015, 2011 [...]
Sellikdalen avløpsanlegg (Kongsberg kommune tekniske tjenester) Sellikdalen avløpsanlegg (Kongsberg kommune tekniske tjenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Kongsberg Tillatelse 2019, 2014 [...]
Silva green fuel as Silva green fuel as Landbasert Kjemisk industri Buskerud Hurum Tillatelse
Sjøkabel hurum-svelvik (Skagerak nett as) Sjøkabel hurum-svelvik (Skagerak nett as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Hurum Tillatelse
Skagerak naturgass as (Air liquide skagerak as) Skagerak naturgass as (Air liquide skagerak as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Drammen Tillatelse
Slettemoen slamlagune (Krødsherad kommune teknisk etat) Slettemoen slamlagune (Krødsherad kommune teknisk etat) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Krødsherad Tillatelse 2016, 2010
Smurfit kappa norpapp as avd. hønefoss Smurfit kappa norpapp as avd. hønefoss Landbasert Treforedling Buskerud Ringerike Tillatelse 2019, 2018 [...]
Solenis norway as avd. drammen Solenis norway as avd. drammen Landbasert Kjemisk industri Buskerud Drammen Tillatelse 2018, 2014
Solumstrand avløpsanlegg (Drammen kommune) Solumstrand avløpsanlegg (Drammen kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Drammen Tillatelse 2019, 2012 [...]
Spenncon rail as Spenncon rail as Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Buskerud Ringerike Tillatelse
Statkraft tofte - flisproduksjon Statkraft tofte - flisproduksjon Landbasert Treforedling Buskerud Hurum Tillatelse
Stena recycling as filial lier (Stena recycling as) Stena recycling as filial lier (Stena recycling as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Lier Tillatelse
Stiftelsen returgass / isovator as - mottak farlig avfall (Stiftelsen returgass) Stiftelsen returgass / isovator as - mottak farlig avfall (Stiftelsen returgass) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Øvre Eiker Tillatelse 2015, 2010
Stiftelsen returgass, import og eksport av avfall (Stiftelsen returgass) Stiftelsen returgass, import og eksport av avfall (Stiftelsen returgass) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Buskerud Øvre Eiker Tillatelse
Sundbrei transport avfallssortering (Sundbrei transport as) Sundbrei transport avfallssortering (Sundbrei transport as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Buskerud Ål Tillatelse 2018, 2012
Sundre avløpsanlegg (Ål kommune teknisk sektor) Sundre avløpsanlegg (Ål kommune teknisk sektor) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Ål Tillatelse 2019, 2013
Svelviksand as avd hurum, verket Svelviksand as avd hurum, verket Landbasert Pukkverk Buskerud Hurum Tillatelse 2018, 2011
Svelviksand avd. hurum (Svelviksand as) Svelviksand avd. hurum (Svelviksand as) Engangstiltak Mudring Buskerud Hurum Tillatelse
Svene pukkverk as Svene pukkverk as Landbasert Pukkverk Buskerud Kongsberg Tillatelse 2012
Sødra cell tofte, toftedalen - industrideponi (Statkraft tofte as) Sødra cell tofte, toftedalen - industrideponi (Statkraft tofte as) Deponi Industrideponering Buskerud Hurum Tillatelse 2013
Trelleborg offshore norway as Trelleborg offshore norway as Landbasert Plast- og glassfiberprodukter Buskerud Nedre Eiker Tillatelse, Tillatelse 2018, 2014 [...]
Trillhustippen pukkverk, oddvar øygard as Trillhustippen pukkverk, oddvar øygard as Landbasert Pukkverk Buskerud Ål Tillatelse 2012
Trøim avløpsanlegg (Hemsedal kommune teknisk etat) Trøim avløpsanlegg (Hemsedal kommune teknisk etat) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Hemsedal Tillatelse 2018, 2014 [...]
Tukudalen avfallsanlegg (Sigdal kommune teknisk etat) Tukudalen avfallsanlegg (Sigdal kommune teknisk etat) Deponi Deponering Buskerud Sigdal Tillatelse
Tunhovd slamlagune (Nore og uvdal kommune næring, miljø og kommunalteknikk) Tunhovd slamlagune (Nore og uvdal kommune næring, miljø og kommunalteknikk) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Nore og Uvdal Tillatelse 2015, 2010
Tunneldrift ved dam mjåvatn (E-co energi as) Tunneldrift ved dam mjåvatn (E-co energi as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Ål Tillatelse
Tunneldrift ved godfarfoss (Glitre energi produksjon as) Tunneldrift ved godfarfoss (Glitre energi produksjon as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Nore og Uvdal Tillatelse
Tyrimyra fyllplass (Ringerike kommune tekniske tjenester) Tyrimyra fyllplass (Ringerike kommune tekniske tjenester) Deponi Deponering Buskerud Ringerike Tillatelse 2011
Udk01 austad bergtunnel (Bane nor sf) Udk01 austad bergtunnel (Bane nor sf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Drammen Tillatelse
Udk01 danserud bergtunnel (Bane nor sf) Udk01 danserud bergtunnel (Bane nor sf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Drammen Tillatelse
Udk01 gulliksrud bergtunnel (Bane nor sf) Udk01 gulliksrud bergtunnel (Bane nor sf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Drammen Tillatelse
Udk02 løsmassetunnel (Bane nor sf) Udk02 løsmassetunnel (Bane nor sf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Drammen Tillatelse
Udk28 drammen-kobbervikdalen (Bane nor sf) Udk28 drammen-kobbervikdalen (Bane nor sf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Drammen Tillatelse
Udk33 baker thoens alle (Bane nor sf) Udk33 baker thoens alle (Bane nor sf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Drammen Tillatelse
Udk33 gulskogen vest (Bane nor sf) Udk33 gulskogen vest (Bane nor sf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Drammen Tillatelse
Udk33 kreftings gate (Bane nor sf) Udk33 kreftings gate (Bane nor sf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Drammen Tillatelse
Udk33 sundhaugen (Bane nor sf) Udk33 sundhaugen (Bane nor sf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Drammen Tillatelse
Udk33 vintergata (Bane nor sf) Udk33 vintergata (Bane nor sf) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Drammen Tillatelse
Ustaoset avløpsanlegg (Hol kommune teknisk etat) Ustaoset avløpsanlegg (Hol kommune teknisk etat) Avløp Avløpsnett og -rensing Buskerud Hol Tillatelse 2019, 2017 [...]
Utfylling i kjerredammen ved bogstrand gård (Glitre energi produksjon as) Utfylling i kjerredammen ved bogstrand gård (Glitre energi produksjon as) Engangstiltak Utfylling Buskerud Rollag Tillatelse
Utfylling i tyrifjorden - vikersund sentrum (Modum kommune teknisk sektor) Utfylling i tyrifjorden - vikersund sentrum (Modum kommune teknisk sektor) Engangstiltak Utfylling Buskerud Modum Tillatelse
Vajda-papir scandinavia as Vajda-papir scandinavia as Landbasert Treforedling Buskerud Drammen Tillatelse, Klimakvoter 2018, 2018 [...]
Veidekke industri asfalt region øst kilemoen Veidekke industri asfalt region øst kilemoen Landbasert Asfaltverk Buskerud Ringerike Tillatelse 2017, 2011
Væråsmogen avfallsanlegg (Flesberg kommune teknikk-, plan- og ressursetaten) Væråsmogen avfallsanlegg (Flesberg kommune teknikk-, plan- og ressursetaten) Deponi Deponering Buskerud Flesberg Tillatelse
Waagård skytebaner Waagård skytebaner Landbasert Skytebaner Buskerud Ringerike Tillatelse
Xo gjenvinning (Xo gjenvinning as) Xo gjenvinning (Xo gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Buskerud Lier Tillatelse 2018
Øvre strandgate 2, peling (Drammen kommune) Øvre strandgate 2, peling (Drammen kommune) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Buskerud Drammen Tillatelse 2016
Øvre sund bru - drammen (Statens vegvesen) Øvre sund bru - drammen (Statens vegvesen) Engangstiltak Mudring Buskerud Drammen Tillatelse 2010
Øye avfallsdeponi (Rollag kommune teknisk enhet) Øye avfallsdeponi (Rollag kommune teknisk enhet) Deponi Deponering Buskerud Rollag Tillatelse
Aass bryggeri - drammen Aass bryggeri - drammen Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Buskerud Drammen Tillatelse 2018, 2015 [...]

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.