Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

67 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
3b-fibreglas norway as 3b-fibreglas norway as Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Aust-Agder Birkenes Tillatelse, Klimakvoter 2018, 2015 [...]
Arendal krematorium Arendal krematorium Landbasert Krematorium Aust-Agder Arendal Tillatelse 2016, 2011
Arendal lufthavn gullknapp Arendal lufthavn gullknapp Landbasert Flyplass Aust-Agder Froland Tillatelse
Arendals bryggeri as Arendals bryggeri as Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Aust-Agder Arendal Tillatelse 2014, 2010
Auenes, matfisk (Hellesund fiskeoppdrett as) Auenes, matfisk (Hellesund fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Aust-Agder Lillesand Tillatelse 2017, 2011
Auto centeret froland as (Auto centeret froland as) Auto centeret froland as (Auto centeret froland as) Avfall Kasserte kjøretøy Aust-Agder Froland Tillatelse 2015, 2014 [...]
Birkeland renseanlegg (Birkenes kommune) Birkeland renseanlegg (Birkenes kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Aust-Agder Birkenes Tillatelse, Tillatelse 2014, 2010 [...]
Bota oksefjorden, skalldyr (Agder mussels as) Bota oksefjorden, skalldyr (Agder mussels as) Akvakultur Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder Aust-Agder Arendal Tillatelse
Brokke vatn og avlaupsanlegg/avlaupsverk as (Brokke vatn og avlaupsverk as) Brokke vatn og avlaupsanlegg/avlaupsverk as (Brokke vatn og avlaupsverk as) Avløp Privat avløpsanlegg Aust-Agder Valle Tillatelse 2015, 2012
Byglandsfjord renseanlegg (Bygland kommune) Byglandsfjord renseanlegg (Bygland kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Aust-Agder Bygland Tillatelse 2015, 2012 [...]
Cjv e18 grimstad - kristiansand - aust-agder (Statens vegvesen) Cjv e18 grimstad - kristiansand - aust-agder (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Aust-Agder Arendal Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2010, 2008 [...]
Evje bilopphogging da (Evje bilopphogging da) Evje bilopphogging da (Evje bilopphogging da) Avfall Kasserte kjøretøy Aust-Agder Evje og Hornnes Tillatelse 2015, 2011 [...]
Fennefoss renseanlegg (Evje og hornnes kommune) Fennefoss renseanlegg (Evje og hornnes kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Aust-Agder Evje og Hornnes Tillatelse 2014, 2010 [...]
Flateland kraftverk (Vegusdal kraftverk as) Flateland kraftverk (Vegusdal kraftverk as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Aust-Agder Birkenes Tillatelse
Fossbekk renseanlegg (Lillesand kommune sektor for tekniske tjenester) Fossbekk renseanlegg (Lillesand kommune sektor for tekniske tjenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Aust-Agder Lillesand Tillatelse 2014, 2010 [...]
Gangdalen slambehandlingsanlegg - grimstad kommune (Grimstad kommune samfunn og miljø) Gangdalen slambehandlingsanlegg - grimstad kommune (Grimstad kommune samfunn og miljø) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Aust-Agder Grimstad Tillatelse 2014
Grenstøl fyllplass - rta as (Risør tvedestrand regionens avfallsselskap rta as) Grenstøl fyllplass - rta as (Risør tvedestrand regionens avfallsselskap rta as) Deponi Deponering Aust-Agder Tvedestrand Tillatelse 2014
Groos renseanlegg (Grimstad kommune samfunn og miljø) Groos renseanlegg (Grimstad kommune samfunn og miljø) Avløp Avløpsnett og -rensing Aust-Agder Grimstad Tillatelse 2014, 2010 [...]
Hartevatn renseanlegg (Bykle kommune teknisk drift og eigedom) Hartevatn renseanlegg (Bykle kommune teknisk drift og eigedom) Avløp Avløpsnett og -rensing Aust-Agder Bykle Tillatelse 2014
Hartevatn slambehandlingsanlegg (Bykle kommune teknisk drift og eigedom) Hartevatn slambehandlingsanlegg (Bykle kommune teknisk drift og eigedom) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Aust-Agder Bykle Tillatelse
Heftingsdalen avfallsdeponi - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Heftingsdalen avfallsdeponi - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Deponi Deponering Aust-Agder Arendal Tillatelse 2014, 2010 [...]
Heftingsdalen avfallsplass (sorteringsanlegg) - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Heftingsdalen avfallsplass (sorteringsanlegg) - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Aust-Agder Arendal Tillatelse 2009
Heftingsdalen slambehandlingsanlegg - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Heftingsdalen slambehandlingsanlegg - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Aust-Agder Arendal Tillatelse
Hestemyr avfallsanlegg - rta as - mottak og sortering (Risør tvedestrand regionens avfallsselskap rta as) Hestemyr avfallsanlegg - rta as - mottak og sortering (Risør tvedestrand regionens avfallsselskap rta as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Aust-Agder Risør Tillatelse 2013, 2009 [...]
Hestemyr fyllplass - rta as - deponi (Risør tvedestrand regionens avfallsselskap rta as) Hestemyr fyllplass - rta as - deponi (Risør tvedestrand regionens avfallsselskap rta as) Deponi Deponering Aust-Agder Risør Tillatelse 2014, 2013 [...]
Jens eide as - slakteri Jens eide as - slakteri Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Aust-Agder Lillesand Tillatelse 2015, 2012 [...]
Klodeborg pukkverk Klodeborg pukkverk Landbasert Pukkverk Aust-Agder Arendal Tillatelse 2018, 2014 [...]
Knudremyr avfallsdeponi - libir (Lillesand og birkenes interkommunale renovasjonsselskap libir iks) Knudremyr avfallsdeponi - libir (Lillesand og birkenes interkommunale renovasjonsselskap libir iks) Deponi Deponering Aust-Agder Lillesand Tillatelse 2014, 2010 [...]
Knudremyr sorteringsanlegg - libir (Lillesand og birkenes interkommunale renovasjonsselskap libir iks) Knudremyr sorteringsanlegg - libir (Lillesand og birkenes interkommunale renovasjonsselskap libir iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Aust-Agder Lillesand Tillatelse 2018, 2013 [...]
Lillesand bilopphogging - biloppsamlingsplass (Lillesand bilopphogging da) Lillesand bilopphogging - biloppsamlingsplass (Lillesand bilopphogging da) Avfall Kasserte kjøretøy Aust-Agder Lillesand Tillatelse 2017, 2016 [...]
Longum jern og metallomsetning - longum stål - mørlandsmoen (Longum jern & metallomsetning arild wroldsen) Longum jern og metallomsetning - longum stål - mørlandsmoen (Longum jern & metallomsetning arild wroldsen) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Aust-Agder Arendal Tillatelse 2018, 2016 [...]
Midtstøl transport as - sorteringsanlegg for næringsavfall (Midtstøl transport as) Midtstøl transport as - sorteringsanlegg for næringsavfall (Midtstøl transport as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Aust-Agder Arendal Tillatelse 2018, 2016 [...]
Mildertidig anlegg for mellomlagring av sulfidholdige masser, stykkene (Lillesand kommune sektor for tekniske tjenester) Mildertidig anlegg for mellomlagring av sulfidholdige masser, stykkene (Lillesand kommune sektor for tekniske tjenester) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Aust-Agder Lillesand Tillatelse
Mykland viltmottak Mykland viltmottak Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Aust-Agder Froland Tillatelse 2015
Mølle- og siloanlegg for miljøkalk avdeling eydehavn Mølle- og siloanlegg for miljøkalk avdeling eydehavn Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Aust-Agder Arendal Tillatelse
Mørlandsmoen bilopphogging as (Mørlandsmoen bilopphogging as) Mørlandsmoen bilopphogging as (Mørlandsmoen bilopphogging as) Avfall Kasserte kjøretøy Aust-Agder Arendal Tillatelse 2015, 2011 [...]
Neset renseanlegg (Froland kommune) Neset renseanlegg (Froland kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Aust-Agder Froland Tillatelse, Tillatelse 2014, 2010 [...]
Norsafe as avd. akland Norsafe as avd. akland Landbasert Plast- og glassfiberprodukter Aust-Agder Risør Tillatelse 2016, 2014 [...]
Norsafe as avd. rørendal Norsafe as avd. rørendal Landbasert Plast- og glassfiberprodukter Aust-Agder Arendal Tillatelse 2013
Norsafe as avd.tybakken Norsafe as avd.tybakken Landbasert Plast- og glassfiberprodukter Aust-Agder Arendal Tillatelse 2011, 2006
Norsk gjenvinning as avd. arendal - stoa avfallssortering (Norsk gjenvinning as) Norsk gjenvinning as avd. arendal - stoa avfallssortering (Norsk gjenvinning as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Aust-Agder Arendal Tillatelse 2014, 2012 [...]
Nye veier - mudring i longumvann ny e18 arendal-tvedestrand (Nye veier as) Nye veier - mudring i longumvann ny e18 arendal-tvedestrand (Nye veier as) Engangstiltak Mudring Aust-Agder Arendal Tillatelse
Nye veier as - e18 tvedestrand - arendal (Nye veier as) Nye veier as - e18 tvedestrand - arendal (Nye veier as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Aust-Agder Arendal Tillatelse 2017
Nyttinggjøring av bunnrenskemasser ved e18 mellom tvedestrand og aren (Af gruppen norge as) Nyttinggjøring av bunnrenskemasser ved e18 mellom tvedestrand og aren (Af gruppen norge as) Engangstiltak Annen aktivitet Aust-Agder Arendal Tillatelse
Opprydding i forurenset sjøbunn - pollen og kittelsbukt (Arendal kommune) Opprydding i forurenset sjøbunn - pollen og kittelsbukt (Arendal kommune) Engangstiltak Utfylling Aust-Agder Arendal Tillatelse
Parkveien varmesentral - agder energi varme Parkveien varmesentral - agder energi varme Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Aust-Agder Arendal Tillatelse 2013, 2010
Peling i sjø ved ytre odden - grimstad kommune (Odden bygg as) Peling i sjø ved ytre odden - grimstad kommune (Odden bygg as) Engangstiltak Annen aktivitet Aust-Agder Grimstad Tillatelse
Ps anlegg as - mottak, knusing og mellomlagring av asfalt (Ps anlegg as) Ps anlegg as - mottak, knusing og mellomlagring av asfalt (Ps anlegg as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Aust-Agder Grimstad Tillatelse
Resitec Resitec Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Aust-Agder Lillesand Tillatelse 2015
Risholmen, matfisk (Hellesund fiskeoppdrett as) Risholmen, matfisk (Hellesund fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Aust-Agder Lillesand Tillatelse 2017, 2011
Rosholt vannbehandlingsanlegg, grimstad Rosholt vannbehandlingsanlegg, grimstad Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Aust-Agder Grimstad Tillatelse 2011
Rugsland glassfiberdeponi (Birkenes kommune) Rugsland glassfiberdeponi (Birkenes kommune) Deponi Deponering Aust-Agder Birkenes Tillatelse 2014, 2010 [...]
Rune hodne transport og graving - sortering og omlasting av næringsavf (Rune hodne transport og graving as) Rune hodne transport og graving - sortering og omlasting av næringsavf (Rune hodne transport og graving as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Aust-Agder Evje og Hornnes Tillatelse
Rygene-smith & thommesen as Rygene-smith & thommesen as Landbasert Treforedling Aust-Agder Arendal Tillatelse, Klimakvoter 2018, 2016 [...]
Saint gobain ceramic materials as, arendal Saint gobain ceramic materials as, arendal Landbasert Kjemisk industri Aust-Agder Arendal Tillatelse 2015, 2011 [...]
Saint gobain ceramic materials as, lillesand Saint gobain ceramic materials as, lillesand Landbasert Kjemisk industri Aust-Agder Lillesand Tillatelse 2018, 2016 [...]
Saint gobain lillesand, skorrobekken 2 - industrideponi (Saint gobain ceramic materials as) Saint gobain lillesand, skorrobekken 2 - industrideponi (Saint gobain ceramic materials as) Deponi Industrideponering Aust-Agder Birkenes Tillatelse 2010
Saulekilen avløpsrenseanlegg (Arendal kommune) Saulekilen avløpsrenseanlegg (Arendal kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Aust-Agder Arendal Tillatelse 2014, 2010 [...]
Sibelco nordic as, avd. lillesand Sibelco nordic as, avd. lillesand Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Aust-Agder Lillesand Tillatelse 2012
Smaken av grimstad Smaken av grimstad Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Aust-Agder Grimstad Tillatelse 2014, 2011
Syrtveitmoen avfallsplass (sorterings og kompostering)- setesdal miljø (Setesdal miljø & gjenvinning iks) Syrtveitmoen avfallsplass (sorterings og kompostering)- setesdal miljø (Setesdal miljø & gjenvinning iks) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Aust-Agder Evje og Hornnes Tillatelse, Tillatelse 2018, 2013 [...]
Syrtveitmoen fyllplass - deponi - setesdal miljø & gjenvinning (Setesdal miljø & gjenvinning iks) Syrtveitmoen fyllplass - deponi - setesdal miljø & gjenvinning (Setesdal miljø & gjenvinning iks) Deponi Deponering Aust-Agder Evje og Hornnes Tillatelse, Tillatelse 2014, 2010 [...]
Tine meieriet sør - setesdal Tine meieriet sør - setesdal Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Aust-Agder Bygland Tillatelse, Tillatelse 2014, 2010
Utfylling av masser i sjø ved vesterbukt - grimstad kommune (Grimstad kommune samfunn og miljø) Utfylling av masser i sjø ved vesterbukt - grimstad kommune (Grimstad kommune samfunn og miljø) Engangstiltak Utfylling Aust-Agder Grimstad Tillatelse
Utfylling i longumvannet - nye veier as (Nye veier as) Utfylling i longumvannet - nye veier as (Nye veier as) Engangstiltak Utfylling Aust-Agder Arendal Tillatelse
Voss vannfabrikk - voss production as - voss of norway Voss vannfabrikk - voss production as - voss of norway Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Aust-Agder Iveland Tillatelse 2015, 2011
Østerhus avfallsmottak - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Østerhus avfallsmottak - agder renovasjon iks (Agder renovasjon iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Aust-Agder Grimstad Tillatelse 2012, 2010 [...]

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.