Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Kontroll 2013, Kontroll 2016
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet