Avløpsrenseanlegg

Her finner du utslippsdata fra over 2000 avløpsrenseanlegg. Avløpsrenseanlegg med utslipp til ferskvann og noen fjorder fjerner partikler, organisk stoff, fosfor og noen steder også nitrogen. I mer åpne kystfarvann er enklere rensing vanlig fordi vannmiljøet er mindre sårbart for denne type utslipp. En del av disse anleggene måler også utslipp på partikler. De største anleggene i Norge måler og utvalgte tungmetaller. Les mer

Avløpsrenseanlegg med innrapporterte utslippstall i Norge (se komplett liste)

Viser 10 av 2992 virksomheter.
VirksomhetDrives avRenseprinsippKommuneFylke
1 Vikesjøen KARMØY KOMMUNE TEKNISK ETATMekanisk - sil/ristKarmøyRogaland
10 Storesund KARMØY KOMMUNE TEKNISK ETATMekanisk - sil/ristKarmøyRogaland
11 Gofarnes KARMØY KOMMUNE TEKNISK ETATMekanisk - slamavskillerKarmøyRogaland
12 Nerlandsøy/Kvalsund HERØY KOMMUNE SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLINGMekanisk - slamavskillerHerøy (Møre og Romsdal)Møre og Romsdal
12 Rusneset KARMØY KOMMUNE TEKNISK ETATMekanisk - slamavskillerKarmøyRogaland
13 Skjærsund KARMØY KOMMUNE TEKNISK ETATMekanisk - slamavskillerKarmøyRogaland
14 Bråtafeltet KARMØY KOMMUNE TEKNISK ETATMekanisk - slamavskillerKarmøyRogaland
15 Stokkastrand KARMØY KOMMUNE TEKNISK ETATMekanisk - slamavskillerKarmøyRogaland
17 Blikshavn leirplass KARMØY KOMMUNE TEKNISK ETATMekanisk - slamavskillerKarmøyRogaland
18 Røyksund KARMØY KOMMUNE TEKNISK ETATMekanisk - slamavskillerKarmøyRogaland