Petroleumsvirksomhet til havs

Sektoren Petroleumsvirksomhet til havs dekker utslipp fra olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel. Det er 87 anlegg (felt) i produksjon på norsk sokkel. Les mer

Petroleumsvirksomhet til havs med innrapporterte utslipps- og avfallstall i Norge (se komplett liste)

Viser 10 av 95 virksomheter.
VirksomhetSelskap
Alve EQUINOR ENERGY AS
Alvheim AKER BP ASA
Atla TOTALENERGIES EP NORGE AS
Aurora CO2 injeksjon og lagring NORTHERN LIGHTS JV DA
Balder VÅR ENERGI ASA
Brage OKEA ASA
Brynhild AKER BP ASA
Bøyla AKER BP ASA
Draugen OKEA ASA
Draupner GASSCO AS