Petroleumsvirksomhet til havs

Sektoren Petroleumsvirksomhet til havs dekker utslipp fra olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel. Det er i dag omkring 65 anlegg (felt) i produksjon på norsk sokkel. På mange av anleggene bores det brønner jevnlig. I tillegg bores det rundt 30-40 enkeltstående brønner i året (letebrønner, avgrensing¬brønner etc). Operatørene på anleggene skal rapportere årlige utslipp, produksjonsmengde, forbruk av energi, og mengde avfall og farlig avfall. Les mer

Petroleumsvirksomhet til havs med innrapporterte utslipps- og avfallstall i Norge (se komplett liste)

Viser 10 av 88 virksomheter.
VirksomhetSelskap
Alve EQUINOR ENERGY AS
Alvheim AKER BP ASA
Atla TOTAL E&P NORGE AS
Balder VÅR ENERGI AS
Brage WINTERSHALL DEA NORGE AS
Brynhild LUNDIN NORWAY AS
Bøyla AKER BP ASA
Draugen OKEA ASA
Draupner GASSCO AS
Edvard Grieg LUNDIN NORWAY AS