Petroleumsvirksomhet til havs

Sektoren Petroleumsvirksomhet til havs dekker utslipp fra olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel. Det er i dag 87 anlegg (felt) i produksjon på norsk sokkel. På mange av anleggene bores det brønner jevnlig. I tillegg bores det rundt 30-40 enkeltstående brønner i året (letebrønner, avgrensing¬brønner etc). Operatørene på anleggene skal rapportere årlige utslipp, produksjonsmengde, forbruk av energi, og mengde avfall og farlig avfall. Les mer

Petroleumsvirksomhet til havs med innrapporterte utslipps- og avfallstall i Norge (se komplett liste)

Viser 10 av 89 virksomheter.
VirksomhetSelskap
Alve EQUINOR ENERGY AS
Alvheim AKER BP ASA
Atla TOTALENERGIES EP NORGE AS
Balder VÅR ENERGI ASA
Brage WINTERSHALL DEA NORGE AS
Brynhild LUNDIN ENERGY NORWAY AS
Bøyla AKER BP ASA
Draugen OKEA ASA
Draupner GASSCO AS
Edvard Grieg LUNDIN ENERGY NORWAY AS