Petroleumsvirksomhet til havs

Sektoren Petroleumsvirksomheten til havs dekker utslipp fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel. Det er i dag omkring 65 felt i produksjon på norsk sokkel. Petroleumsvirksomheten til havs har et krav om å rapportere årlige utslipp, produksjonsmengde, forbruk av energi, og mengde avfall og farlig avfall. Les mer

Petroleumsvirksomhet til havs med innrapporterte utslipps- og avfallstall i Norge (se komplett liste)

Viser 10 av 86 virksomheter.
VirksomhetSelskap
Alve EQUINOR ENERGY AS
Alvheim AKER BP ASA
Atla TOTAL E&P NORGE AS
Balder POINT RESOURCES AS
Brage WINTERSHALL NORGE AS
Brynhild LUNDIN NORWAY AS
Bøyla AKER BP ASA
Draugen A/S Norske Shell
Draupner GASSCO AS
Edvard Grieg LUNDIN NORWAY AS