Oversikt avfallsstoffer

Rapporteringen for de ulike sektorene, landbasert industri, husholdningsavfall og operatørene i petroleumsvirksomheten til havs, følger ulike metoder og standarder. Les mer

Avfallsstoffer

10 avfallsstoffer.

Avfallsstoffer Hovedkategori
Farlig avfall Farlig avfall
EE-produkt EE-produkt
Blandet EE-avfall EE-produkt
Glass Glass
Metaller Metaller
Organisk materiale Organisk materiale
Rent trevirke Organisk materiale
Våtorganisk avfall Organisk materiale
Papir, papp og kartong Papir, papp og kartong
Brunt papir Papir, papp og kartong
Plast Plast