Utslipp til luft i Norge

Statistisk sentralbyrå (SSB) og Miljødirektoratet beregner årlig Norges utslipp til luft av 19 utslippskomponenter. Les mer