Deponier

Sektoren Deponier dekker alle avfallsdeponier og industrideponier som har tillatelse etter forurensningsloven og krav til egenkontrollrapportering, både aktive- og deponier i en etterdriftsfase. En fjerdedel av disse er bedriftsinterne industrideponier som deponerer eller har deponert avfall fra egen virksomhet. Resten er avfallsdeponier som tar imot avfall fra andre aktører. Les mer

Deponier med innrapporterte utslipps- og avfallstall i Norge (se komplett liste)

Viser 10 av 175 virksomheter.
VirksomhetAnleggsaktivitetAnsvarlig enhetKommuneFylke
Alcoa Aluminium Lista, gammelt industrideponi IndustrideponeringALCOA NORWAY ANS AVD LISTAFarsundAgder
Alcoa Aluminium Lista, nytt industrideponi IndustrideponeringALCOA NORWAY ANS AVD LISTAFarsundAgder
Alcoa Mosjøen Lille Åsnevdal IndustrideponeringALCOA NORWAY ANS AVD MOSJØEN PROD ALUMINIUMVefsnNordland
Alcoa Mosjøen, Store Åsnevdal - industrideponi IndustrideponeringALCOA NORWAY ANS AVD MOSJØEN PROD ALUMINIUMVefsnNordland
Alunskiferdeponi Heggvin (Heggvin Alun AS) Sirkula IKS DeponeringHEGGVIN ALUN ASHamarInnlandet
Asak massemottak - inert deponi DeponeringASAK MASSEMOTTAK ASLillestrømViken
Aurdalen avfallsdeponi DeponeringHITRA KOMMUNE DRIFTSADMINISTRASJONHitraTrøndelag
Berakvam avfallsplass DeponeringIVAR IKSSuldalRogaland
Bergmesteren Raudsand AS -Deponi 1- industrideponi IndustrideponeringBERGMESTEREN RAUDSAND ASMoldeMøre og Romsdal
Berkåkmoen avfallsplass DeponeringRENNEBU KOMMUNE TEKNISK DRIFTRennebuTrøndelag