Deponier

Sektoren Deponier dekker alle avfallsdeponier og industrideponier som har tillatelse etter forurensningsloven og krav til egenkontrollrapportering, både aktive- og deponier i en etterdriftsfase. En fjerdedel av disse er bedriftsinterne industrideponier som deponerer eller har deponert avfall fra egen virksomhet. Resten er avfallsdeponier som tar imot avfall fra andre aktører. Les mer

Deponier med innrapporterte utslipps- og avfallstall i Norge (se komplett liste)

Viser 10 av 170 virksomheter.
VirksomhetAnleggsaktivitetAnsvarlig enhetKommuneFylke
Alcoa Aluminium Lista, gammelt industrideponi IndustrideponeringALCOA NORWAY ANS AVD LISTAFarsundVest-Agder
Alcoa Aluminium Lista, nytt industrideponi IndustrideponeringALCOA NORWAY ANS AVD LISTAFarsundVest-Agder
Alcoa Mosjøen, Store Åsnevdal - industrideponi IndustrideponeringALCOA NORWAY ANS AVD MOSJØEN PROD ALUMINIUMVefsnNordland
Alunskiferdeponi Heggvin (Heggvin Alun AS) Sirkula IKS DeponeringHEGGVIN ALUN ASHamarHedmark
Asak massemottak - inert deponi DeponeringASAK MASSEMOTTAK ASSørumAkershus
Aurdalen avfallsdeponi DeponeringHITRA KOMMUNE DRIFTSADMINISTRASJONHitraTrøndelag
Berakvam avfallsplass DeponeringRYMISuldalRogaland
Bergmesteren Raudsand AS -Deponi 1- industrideponi IndustrideponeringBERGMESTEREN RAUDSAND ASNessetMøre og Romsdal
Berkåkmoen avfallsplass DeponeringRENNEBU KOMMUNE TEKNISK DRIFTRennebuTrøndelag
Bingsa avfallsdeponi DeponeringRENOVASJONÅlesundMøre og Romsdal