Deponier

Sektoren Deponier dekker alle avfallsdeponier og industrideponier som har tillatelse etter forurensningsloven og krav til egenkontrollrapportering, både aktive- og deponier i en etterdriftsfase. En fjerdedel av disse er bedriftsinterne industrideponier som deponerer eller har deponert avfall fra egen virksomhet. Resten er avfallsdeponier som tar imot avfall fra andre aktører. Les mer

Deponier med innrapporterte utslipps- og avfallstall i Norge (se komplett liste)

Viser 10 av 200 virksomheter.
VirksomhetAnleggsaktivitetAnsvarlig enhetKommuneFylke
Alcoa Aluminium Lista, gammelt industrideponi IndustrideponeringALCOA NORWAY AS AVD LISTAFarsundAgder
Alcoa Aluminium Lista, nytt industrideponi IndustrideponeringALCOA NORWAY AS AVD LISTAFarsundAgder
Alcoa Norway AS Mosjøen Lille Åsnevdal IndustrideponeringALCOA NORWAY AS AVD MOSJØEN PROD ALUMINIUMVefsnNordland
Alcoa Norway AS Mosjøen, Store Åsnevdal - industrideponi IndustrideponeringALCOA NORWAY AS AVD MOSJØEN PROD ALUMINIUMVefsnNordland
Asak massemottak - inert deponi Deponi for ordinært avfallASAK MASSEMOTTAK ASLillestrømAkershus
Aurdalen avfallsdeponi Deponi for ordinært avfallHITRA KOMMUNE DRIFTSADMINISTRASJONHitraTrøndelag
Berakvam avfallsplass Deponi for ordinært avfallIVAR IKSSuldalRogaland
Bergmesteren Raudsand AS -Deponi 1- industrideponi IndustrideponeringBERGMESTEREN RAUDSAND ASMoldeMøre og Romsdal
Bergmesteren Raudsand, Deponi 2 Deponi for ordinært avfallBERGMESTEREN RAUDSAND ASMoldeMøre og Romsdal
Berkåkmoen avfallsplass Deponi for ordinært avfallRENNEBU KOMMUNE TEKNISK DRIFTRennebuTrøndelag