Oversikt virksomheter

Listen nedenfor viser bedrifter/anlegg som rapporterer årlige utslipp til luft og vann til Miljødirektoratet eller Fylkesmannen.

Oversikt virksomheter med innrapporterte utslipps- og avfallstall i Norge

170 virksomheter.
VirksomhetAnleggsaktivitetAnsvarlig enhetKommuneFylke
Alcoa Aluminium Lista, gammelt industrideponi IndustrideponeringALCOA NORWAY ANS AVD LISTAFarsundVest-Agder
Alcoa Aluminium Lista, nytt industrideponi IndustrideponeringALCOA NORWAY ANS AVD LISTAFarsundVest-Agder
Alcoa Mosjøen, Store Åsnevdal - industrideponi IndustrideponeringALCOA NORWAY ANS AVD MOSJØEN PROD ALUMINIUMVefsnNordland
Alunskiferdeponi Heggvin (Heggvin Alun AS) Sirkula IKS DeponeringHEGGVIN ALUN ASHamarHedmark
Asak massemottak - inert deponi DeponeringASAK MASSEMOTTAK ASSørumAkershus
Aurdalen avfallsdeponi DeponeringHITRA KOMMUNE DRIFTSADMINISTRASJONHitraTrøndelag
Berakvam avfallsplass DeponeringRYMISuldalRogaland
Bergmesteren Raudsand AS -Deponi 1- industrideponi IndustrideponeringBERGMESTEREN RAUDSAND ASNessetMøre og Romsdal
Berkåkmoen avfallsplass DeponeringRENNEBU KOMMUNE TEKNISK DRIFTRennebuTrøndelag
Bingsa avfallsdeponi DeponeringRENOVASJONÅlesundMøre og Romsdal
Bjorstaddalen Avfallsanlegg deponi DeponeringBJORSTADDALEN AVFALLSANLEGG ASSkienTelemark
Boliden Odda, fjellhalldeponier - industrideponi IndustrideponeringBOLIDEN ODDA AS AVD SINKFABRIKKOddaHordaland
Borgaredalen avfallsanlegg - Deponi DeponeringKARMØY KOMMUNE VAR VANNKarmøyRogaland
Breie deponi for inert avfall DeponeringHALLINGDAL RENOVASJON IKSÅlBuskerud
Brennevinsmyra, nydeponiet - MAREN AS DeponeringMAREN ASMandalVest-Agder
Brånåsen avfallsdeponi (nedlagt) DeponeringROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS GJENVINNING/HOVEDKONTORSkedsmoAkershus
Bølstad avfallsdeponi (nedlagt) DeponeringÅS KOMMUNE TEKNIKK OG MILJØÅsAkershus
CCM AS Ødegård avfallsdeponi (nedlagt - avslutningsfase) DeponeringCRUSHING & COMPACTING MACHINERY ASNes i AkershusAkershus
Celsa Armeringsstål AS - deponi 1D IndustrideponeringCELSA ARMERINGSSTÅL ASRanaNordland
Deponi 20, industrideponi Mo industripark IndustrideponeringMO INDUSTRIPARK AS AVD UTLEIERanaNordland
Deponi for borekaks på Ulveryggen IndustrideponeringFINNMARK GJENVINNING AS AVDELING ALTAKvalsundFinnmark
Eidet avfallsplass DeponeringSØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKSUlsteinMøre og Romsdal
Elkem Bremanger, Elkem avfallsplass - industrideponi IndustrideponeringELKEM ASA BREMANGERBremangerSogn og Fjordane
Elkem Bremanger, Setervika - industrideponi IndustrideponeringELKEM ASA BREMANGERBremangerSogn og Fjordane
Elkem Salten, Andkilen - industrideponi IndustrideponeringELKEM ASA AVD SALTEN VERKSørfoldNordland
Elkem Thamshavn, Kvaklandsmoen - industrideponi IndustrideponeringELKEM ASA THAMSHAVNOrkdalTrøndelag
Elkem Thamshavn, Steinbruddet - industrideponi IndustrideponeringELKEM ASA THAMSHAVNOrkdalTrøndelag
Enger avfallsdeponi DeponeringTEKNISK SEKTOR ADMINISTRASJONModumBuskerud
Eramet Norway Kvinesdal, Fosselandsheia - avsluttet deponi IndustrideponeringERAMET NORWAY AS AVD KVINESDALKvinesdalVest-Agder
Eramet Norway Kvinesdal, Fosselandsheia - Nytt Deponi IndustrideponeringERAMET NORWAY AS AVD KVINESDALKvinesdalVest-Agder
Eramet Porsgrunn, Skjelsvikdeponiet (Ørstvedtmyra), - industrideponi IndustrideponeringERAMET NORWAY AS AVD PORSGRUNNPorsgrunnTelemark
Eramet Sauda, Kviå - industrideponi IndustrideponeringERAMET NORWAY AS AVD SAUDASaudaRogaland
Esval avfallsanlegg - deponi DeponeringESVAL MILJØPARK NES KFNes i AkershusAkershus
Esval Massedeponi i Sørum - Inert deponi DeponeringVEIDEKKE ENTREPRENØR AS REGION ANLEGGSørumAkershus
Esval miljøpark inert deponi DeponeringESVAL MILJØPARK NES KFNes i AkershusAkershus
Etterdrift av Rådalen avfallsdeponi DeponeringBERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLINGBergenHordaland
Ferroglobe Mangan, deponi 2.1 - industrideponi IndustrideponeringFERROGLOBE MANGAN NORGE ASRanaNordland
Finnfjord Smelteverk - industrideponi IndustrideponeringFINNFJORD ASLenvikTroms
Finnmark Ressursselskap AS, Grøtnes avfallsdeponi DeponeringFINNMARK RESSURSSELSKAP ASKvalsundFinnmark
Franzefoss Gjenvinning - Eide avfallsdeponi DeponeringFRANZEFOSS GJENVINNING AS AVD EIDEFjellHordaland
Fuglerud deponi IndustrideponeringFUGLERUD ENERGI ASLierBuskerud
Galsomelen deponi DeponeringAVFALLSSERVICE ASNordreisaTroms
Galsomelen nye deponi (Avfallsservice) DeponeringAVFALLSSERVICE ASNordreisaTroms
Gatedalen miljøanlegg DeponeringSARPSBORG KOMMUNE AVFALL OG RENOVASJONSarpsborgØstfold
Gjølme deponi - inert avfall DeponeringHAMOS FORVALTNING IKS AVD ORKDALOrkdalTrøndelag
GLØR Roverudmyra deponi kategori 2, ordinært avfall DeponeringRENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKSLillehammerOppland
Goasholtmyra avfallsanlegg - IRMAT AS DeponeringIRMAT ASNotoddenTelemark
Gomsrud avfallsdeponi (II) DeponeringKONGSBERG KOMMUNE GOMSRUD AVFALLSPLASSKongsbergBuskerud
Grenstøl fyllplass - RTA AS DeponeringRISØR TVEDESTRAND REGIONENS AVFALLSSELSKAP RTA ASTvedestrandAust-Agder
Grinda fyllplass (deponi) DeponeringNORSK GJENVINNING AS AVD LARVIKLarvikVestfold
Grønmo avfallsanlegg - deponi (nedlagt - avslutningsfase) DeponeringGRØNMO AVFALLSANLEGGOsloOslo
Gålås avfallsdeponi - Sirkula DeponeringSIRKULA IKSHamarHedmark
HAF - Røssvollhei - deponi for ordinært avfall DeponeringHELGELAND AVFALLSFOREDLING IKSRanaNordland
Hagan deponi DeponeringHARSTAD KOMMUNE DRIFT OG UTBYGGINGSTJENESTEN AVD RENOVASJONHarstadTroms
Hagelin avfallsdeponi DeponeringKRISTIANSUND KOMMUNE KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER OG KULTURKristiansundMøre og Romsdal
Hauka deponi - ordinært avfall - Norsk Gjenvinning AS DeponeringNORSK GJENVINNING AS AVD TRONDHEIMMidtre GauldalTrøndelag
Heftingsdalen avfallsdeponi - Agder Renovasjon IKS DeponeringAGDER RENOVASJON IKSArendalAust-Agder
Heggvin Avfallsdeponi - Sirkula IKS DeponeringSIRKULA IKSHamarHedmark
Hegstadmoen avfallsdeponi DeponeringTRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLINGTrondheimTrøndelag
Hellen avfallsdeponi (nedlagt) DeponeringROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS GJENVINNING/HOVEDKONTORGjerdrumAkershus
Herøya Industripark, Gunneklevtippen - industrideponi IndustrideponeringHIP EIENDOM ASPorsgrunnTelemark
Hestemyr fyllplass - RTA AS - deponi DeponeringRISØR TVEDESTRAND REGIONENS AVFALLSSELSKAP RTA ASRisørAust-Agder
Holm avfallsdeponi (nedlagt) DeponeringROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS GJENVINNING/HOVEDKONTORNittedalAkershus
Horisont Miljøpark IKS deponi kategori 2, ordinært avfall DeponeringHORISONT MILJØPARK IKSGjøvikOppland
HRS - Djupvik - deponi for ordinært avfall DeponeringHÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKSNarvikNordland
Hydro Vigelands Brug, Hallandsbru - industrideponi IndustrideponeringHYDRO VIGELANDS BRUG ASVenneslaVest-Agder
IHM Bjørkemoen Avfallsdeponi DeponeringINDRE HORDALAND MILJØVERK IKSVossHordaland
Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) - Stegen avfallsplass og deponi DeponeringINDRE ØSTFOLD RENOVASJON IKSAskimØstfold
Industrigata 22 AS - industrideponi IndustrideponeringINDUSTRIGATA 22 ASElverumHedmark
Inovyn Rafnes - Industrideponi IndustrideponeringINOVYN NORGE AS AVD RAFNESBambleTelemark
IRIS - Vikan - deponi for ordinært avfall DeponeringIRIS SALTEN IKSBodøNordland
IRS Erikstemmen Deponi DeponeringIRS MILJØ IKSFlekkefjordVest-Agder
Isi I - deponi (nedlagt) DeponeringISI AVFALLSANLEGGBærumAkershus
Isi II - deponi (nedlagt - avsluttningsfase) DeponeringISI AVFALLSANLEGGBærumAkershus
Knudremyr avfallsdeponi - LIBIR DeponeringLIBIRLillesandAust-Agder
Korperud fyllplass - Kongsvinger kommune DeponeringNORSK GJENVINNING AS AVD KONGSVINGERKongsvingerHedmark
Kvisten avfallsplass Frøya DeponeringFRØYA KOMMUNE RÅDMANNSTEAMFrøyaTrøndelag
LAS - Haugen - deponi for ordinært avfall DeponeringLOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKSVestvågøyNordland
Lia deponi - ordinært avfall - Franzefoss Gjenvinning AS DeponeringFRANZEFOSS GJENVINNING AS AVD LIATrondheimTrøndelag
Lier Avfallsdeponi DeponeringRAGN SELLS AS AVD DRAMMENLierBuskerud
Lilleeide avfallsdeponi DeponeringVANYLVEN KOMMUNE DRIFTSAVDELINGAVanylvenMøre og Romsdal
Lindum avfallsdeponi DeponeringLINDUM AS AVD DRAMMENDrammenBuskerud
Lindum Oredalen - avfallsdeponi DeponeringLINDUM OREDALEN ASHurumBuskerud
Lofterød fyllplass DeponeringFÆRDER KOMMUNE DRIFT OG ANLEGGFærderVestfold
Løvås avfallsdeponi (nedlagt) DeponeringROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS GJENVINNING/HOVEDKONTORFetAkershus
Mile avfallsdeponi DeponeringNEDRE EIKER KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER ADMINISTRASJONNedre EikerBuskerud
Miljøstasjon Dal Skog - deponi DeponeringØVRE ROMERIKE AVFALLSSELSKAP (ØRAS) IKSUllensakerAkershus
Miljøteknikk Terrateam, Mofjellet Berghaller - industrideponi IndustrideponeringMILJØTEKNIKK TERRATEAM ASRanaNordland
Mjelstad avfallsdeponi DeponeringBIR AVFALLSENERGI AS AVD MJELSTADOsterøyHordaland
Mortensrud avfallsdeponi (gammel kommunal fylling) DeponeringRØYKEN KOMMUNE KOMMUNALTEKNISK ENHETRøykenBuskerud
Mosvatnet avfallsplass - Deponi DeponeringWESTCO MILJØ AS AVD SANDNESKleppRogaland
Motland avfallsdeponi DeponeringIRS MILJØ IKSKvinesdalVest-Agder
Mule avfallsdeponi DeponeringINNHERRED RENOVASJON IKS AVD VERDAL GJENBRUKSTORGLevangerTrøndelag
Myrer II - Deponi (nedlagt) DeponeringEIDSVOLL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEidsvollAkershus
Mårvik avfallsanlegg DeponeringTINN KOMMUNE TEKNISKTinnTelemark
Navit deponi DeponeringAVFALLSSERVICE ASKvænangenTroms
Nes avfallsdeponi (nedlagt) DeponeringROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS GJENVINNING/HOVEDKONTORRælingenAkershus
NGIR Kjevikdalen Avfallsdeponi DeponeringNORDHORDLAND OG GULEN IKSLindåsHordaland
Nilsbukjerr restavfallsdeponi DeponeringKRAGERØ KOMMUNE SAMFUNNKragerøTelemark
Nilsemarka fyllplass - deponi DeponeringVEIDEKKE ENTREPRENØR AS REGION ANLEGGRøykenBuskerud
NOMIL Ivahola avfallsplass DeponeringNORDFJORD MILJØVERK IKSGloppenSogn og Fjordane
Nordlimyra (nedlagt) DeponeringROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS GJENVINNING/HOVEDKONTORLørenskogAkershus
Nordmarka fyllplass DeponeringRYMIStrandRogaland
Nordre Foss avfallsdeponi DeponeringNORD-JARLSBERG AVFALLSSELSKAP IKSHolmestrandVestfold
Noretyl Rafnes - industrideponi IndustrideponeringNORETYL ASBambleTelemark
NorFraKalk - industrideponi IndustrideponeringNORFRAKALK ASVerdalTrøndelag
Norsk Saneringsservice, Storøy deponi - industrideponi IndustrideponeringNORSK SANERINGSSERVICE ASKarmøyRogaland
Norske Skog Skogn, Deponi 4, strandkantdeponi - industrideponi IndustrideponeringNORSKE SKOG SKOGN ASLevangerTrøndelag
Norske Skogindustrier ASA Follum, Årbogen - industrideponi IndustrideponeringFOLLUM EIENDOM ASRingerikeBuskerud
Paddetjern deponi (nedlagt) DeponeringSKI KOMMUNE KOMMUNALTEKNISK ADMINISTRASJONSkiAkershus
Purkehola avfallsplass DeponeringFLORA KOMMUNE TEKNISK DRIFTFloraSogn og Fjordane
Randesund industrifyllplass IndustrideponeringKRISTIANSAND EIENDOMKristiansandVest-Agder
Raufoss næringspark, hydroksiddeponi - industrideponi IndustrideponeringRAUFOSS NÆRINGSPARK ANSVestre TotenOppland
Ree fyllplass DeponeringTIME KOMMUNE TENESTEOMRÅDE SAMFUNNTimeRogaland
RENO-VEST - Bremnes - deponi for ordinært avfall DeponeringRENO-VEST IKSSortlandNordland
ROAF Miljøpark - Deponi DeponeringROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS GJENVINNING/HOVEDKONTORSkedsmoAkershus
Rokke avfallsanlegg DeponeringROKKE AVFALLSANLEGGHaldenØstfold
Rommen avfallsfylling (nedlagt) DeponeringEIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATENOsloOslo
Rundmyra deponi - ordinært avfall - Meldal Miljøanlegg AS DeponeringMELDAL MILJØANLEGG ASMeldalTrøndelag
Røyken Grovfyllplass - deponi DeponeringRØYKEN GROVFYLLPLASS ASRøykenBuskerud
Saint Gobain Lillesand, Skorrobekken 2 - industrideponi IndustrideponeringSAINT GOBAIN CERAMIC MATERIALS AS AVD LILLESANDBirkenesAust-Agder
Sele avfallsplass - Deponi DeponeringSELE GJENVINNINGSSTASJONSolaRogaland
SHMIL - Åremma - deponi for ordinært avfall DeponeringSØNDRE HELGELAND MILJØVERKVefsnNordland
SIM Svartasmoget - deponi DeponeringSUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS SVARTASMÅGET MILJØSENTRALFitjarHordaland
SIMAS Festingdalen avfallsplass - deponi DeponeringSIMAS IKSSogndalSogn og Fjordane
Sjetnan Nedre deopni - ordinært deponi - Rimol Miljøpark AS DeponeringRIMOL MILJØPARK ASTrondheimTrøndelag
Sjetnan Nedre deponi - inert avfall - Rimol Miljøpark AS DeponeringRIMOL MILJØPARK ASTrondheimTrøndelag
Skjenstad gjenvinnings- og avfallsplass DeponeringRAGN SELLS AS AVD MIDT-NORGEMalvikTrøndelag
Skjoldnes avfallsanlegg - RFL AS Deponering DeponeringRENOVASJONSSELSKAPET FOR FARSUND OG LYNGDAL ASFarsundVest-Agder
Skjørdalen avfallsdeponi - Innherred Renovasjon DeponeringINNHERRED RENOVASJON IKS AVD SKJØRDALEN AVFALLSDEPONIVerdalTrøndelag
Skjørten Massemottak DeponeringSKJØRTEN MASSEMOTTAK ASAskimØstfold
Skrubbedalen avfallsdeponi - Agder Renovasjon IKS DeponeringAGDER RENOVASJON IKSArendalAust-Agder
Solgård Avfallsplass DeponeringMOVAR IKS AVD RENOVASJON, AVLØP, ADMMossØstfold
Spillhaug avfallsanlegg - deponi (nedlagt) DeponeringAURSKOG-HØLAND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONENAurskog HølandAkershus
Steiland deponi DeponeringRÅDMANN/STAB/FELLESTJENESTERBarduTroms
Stendafjellet avfallsdeponi - FSG DeponeringFANA STEIN & GJENVINNING AS AVD BEHANDLING AV AVFALLBergenHordaland
Storeseten deponi for slagg IndustrideponeringNYRSTAR HØYANGER ASHøyangerSogn og Fjordane
Stormoen fyllplass-deponicelle 2 DeponeringPERPETUUM CIRCULI ASBalsfjordTroms
Stormyra avfallsanlegg - deponi DeponeringMIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKSOverhallaTrøndelag
Støleheia avfallsanlegg - deponi DeponeringAVFALL SØR ASVenneslaVest-Agder
SUM Hesjedalen avfallsplass - deponi DeponeringSUNNFJORD MILJØVERK IKSFørdeSogn og Fjordane
Svåheia avfallsanlegg DeponeringSVAAHEIA AVFALL ASEigersundRogaland
Sylling fyllplass DeponeringLIER KOMMUNE DRIFT VVALierBuskerud
Sødra Cell Tofte, Toftedalen - industrideponi IndustrideponeringSTATKRAFT TOFTE ASHurumBuskerud
Tasta fyllplass DeponeringSTAVANGER EIENDOMStavangerRogaland
Teigen avfallsdeponi (nedlagt) DeponeringNESODDEN KOMMUNE TEKNIKK OG MILJØNesoddenAkershus
Thorud avfallsdeponi (nedlagt) DeponeringROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS GJENVINNING/HOVEDKONTOREnebakkAkershus
Tiller deponi - inert avfall - Sjetnan Øvre DeponeringTRONDHEIM BYDRIFT ADMINISTRASJONTrondheimTrøndelag
Toraneset Miljøpark - Deponi DeponeringTORANESET MILJØPARKVindafjordRogaland
Tranamarka deponi DeponeringSTEINKJER KOMMUNE RENOVASJONSteinkjerTrøndelag
Tyrimyra fyllplass DeponeringRINGERIKE KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER ADMINISTRASJONRingerikeBuskerud
Tønsberg fyllplass (deponi) DeponeringLINDUM AS AVD DRAMMENTønsbergVestfold
Ulsethsanden deponi - Rockwool industrideponi IndustrideponeringAS ROCKWOOL AVD TRONDHEIMKlæbuTrøndelag
Varatun fyllplass - Deponi DeponeringSANDNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONSandnesRogaland
Vefas deponi Stengelsmoen DeponeringVEST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP, OARJE-F RIHPAFITNODAT VEFAS IKSAltaFinnmark
Vennevold avfallsplass DeponeringSUNNDAL KOMMUNE KOMMUNALTEKNISKE TJENESTERSunndalMøre og Romsdal
Vestnes Renovasjon AS - Øveråslia avfallsdeponi DeponeringVESTNES RENOVASJON ASVestnesMøre og Romsdal
Viraksveien avfallsdeponi DeponeringIRS MILJØ IKSSirdalVest-Agder
VKR Rebneskogen deponi kategori 2, ordinært avfall DeponeringVALDRES KOMMUNALE RENOVASJON IKSVestre SlidreOppland
Wacker Chemicals, Lagunen - industrideponi IndustrideponeringWACKER CHEMICALS NORWAY ASHemneTrøndelag
Wergeland-Halsvik, Stangeneset deponi A og B - industrideponi IndustrideponeringWERGELAND HALSVIK ASGulenSogn og Fjordane
Yggeset avfallsanlegg - deponi, etappe II (nedlagt - avslutningsfase) DeponeringYGGESET GJENVINNINGSSTASJONAskerAkershus
ØFAS deponi Gassanjarg DeponeringØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP ASDeatnu TanaFinnmark
Øra avfallsplass DeponeringFREVAR - FREDRIKSTAD VANN AVLØP OG RENOVASJONSSELSKAP AVFALLSHÅNDTERING/AVLØPSRENSEANLFredrikstadØstfold
Ørndalen 2 DeponeringREMIKS HUSHOLDNING ASTromsøTroms
Ålerudmyra - deponi for inert avfall og lett forurensede masser DeponeringAALERUDMYRA ASÅsAkershus
Ålma deponi - inert avfall DeponeringOPPDAL KOMMUNE RÅDMANNEN, STAB OG STØTTEOppdalTrøndelag
Årabrot Miljøpark - Deponi Nord DeponeringHAUGESUND KOMMUNE TEKNISK ENHETHaugesundRogaland
Årabrot Miljøpark - Deponi Sør DeponeringHAUGESUND KOMMUNE TEKNISK ENHETHaugesundRogaland
Årødalen avfallsdeponi DeponeringROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKSMoldeMøre og Romsdal