Oversikt virksomheter

Listen nedenfor viser bedrifter/anlegg som rapporterer årlige utslipp til luft og vann til Miljødirektoratet eller Fylkesmannen.

Oversikt virksomheter med innrapporterte utslipps- og avfallstall i Norge

194 virksomheter.
VirksomhetAnleggsaktivitetAnsvarlig enhetKommuneFylke
Alcoa Aluminium Lista, gammelt industrideponi IndustrideponeringALCOA NORWAY AS AVD LISTAFarsundAgder
Alcoa Aluminium Lista, nytt industrideponi IndustrideponeringALCOA NORWAY AS AVD LISTAFarsundAgder
Alcoa Norway AS Mosjøen Lille Åsnevdal IndustrideponeringALCOA NORWAY AS AVD MOSJØEN PROD ALUMINIUMVefsnNordland
Alcoa Norway AS Mosjøen, Store Åsnevdal - industrideponi IndustrideponeringALCOA NORWAY AS AVD MOSJØEN PROD ALUMINIUMVefsnNordland
Asak massemottak - inert deponi Deponi for ordinært avfallASAK MASSEMOTTAK ASLillestrømViken
Aurdalen avfallsdeponi Deponi for ordinært avfallHITRA KOMMUNE DRIFTSADMINISTRASJONHitraTrøndelag
Berakvam avfallsplass Deponi for ordinært avfallIVAR IKSSuldalRogaland
Bergmesteren Raudsand AS -Deponi 1- industrideponi IndustrideponeringBERGMESTEREN RAUDSAND ASMoldeMøre og Romsdal
Bergmesteren Raudsand, Deponi 2 Deponi for ordinært avfallBERGMESTEREN RAUDSAND ASMoldeMøre og Romsdal
Berkåkmoen avfallsplass Deponi for ordinært avfallRENNEBU KOMMUNE TEKNISK DRIFTRennebuTrøndelag
Bingsa avfallsdeponi Deponi for ordinært avfallSENTRALADMINISTRASJON RÅDHUS SENTRUMÅlesundMøre og Romsdal
BIR Voss Hardanger Bjørkemoen Avfallsdeponi Deponi for ordinært avfallBIR VOSS HARDANGER ASVossVestland
Bjorstaddalen Næring deponi Deponi for ordinært avfallBJORSTADDALEN NÆRING ASSkienVestfold og Telemark
Boliden Odda, fjellhalldeponier - industrideponi IndustrideponeringBOLIDEN ODDA ASUllensvangVestland
Borgaredalen avfallsanlegg - Deponi Deponi for ordinært avfallKARMØY KOMMUNE VAR VANNKarmøyRogaland
Borge pukkverk avfallsdeponi Deponi for ordinært avfallOLE & PEDER ØDEGAARD AS AVD BYGG ANLEGGFredrikstadViken
Breie deponi for inert avfall Deponi for ordinært avfallHALLINGDAL RENOVASJON IKSÅlViken
Brennevinsmyra, nydeponiet - MAREN AS Deponi for ordinært avfallMAREN ASLindesnesAgder
Brånåsen avfallsdeponi (nedlagt) Deponi for ordinært avfallROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS GJENVINNING/HOVEDKONTORLillestrømViken
Bølstad avfallsdeponi (nedlagt) Deponi for ordinært avfallÅS KOMMUNE TEKNIKK, SAMFUNN OG KULTURÅsViken
CCM AS Ødegård avfallsdeponi (nedlagt - avslutningsfase) Deponi for ordinært avfallCRUSHING & COMPACTING MACHINERY ASNesViken
Celsa Armeringsstål AS - deponi 1D IndustrideponeringCELSA ARMERINGSSTÅL ASRanaNordland
Deponi - Stormyra / Overhalla - MNA IKS Deponi for ordinært avfallMIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS AVD SANDHALLA SANDMOENOverhallaTrøndelag
Deponi for borekaks på Ulveryggen IndustrideponeringFINNMARK GJENVINNING AS AVDELING ALTAHammerfestTroms og Finnmark
Deponitomta AS IndustrideponeringINDUSTRIGATA 22 ASElverumInnlandet
Egge I - inert deponi Deponi for ordinært avfallLINDUM EGGE ASLierViken
Eidet avfallsplass Deponi for ordinært avfallSØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKSUlsteinMøre og Romsdal
Elkem Bremanger, Elkem avfallsplass - industrideponi IndustrideponeringELKEM ASA BREMANGERBremangerVestland
Elkem Bremanger, Setervika - industrideponi IndustrideponeringELKEM ASA BREMANGERBremangerVestland
Elkem Salten, Andkilen - industrideponi IndustrideponeringELKEM ASA AVD SALTEN VERKSørfoldNordland
Elkem Thamshavn, Kvaklandsmoen - industrideponi IndustrideponeringELKEM ASA THAMSHAVNOrklandTrøndelag
Elkem Thamshavn, Steinbruddet - industrideponi IndustrideponeringELKEM ASA THAMSHAVNOrklandTrøndelag
Engadalen avfallsdeponi - inert deponi Deponi for ordinært avfallNOAH ENGADALEN ASNittedalViken
Enger avfallsdeponi Deponi for ordinært avfallTEKNISK SEKTOR ADMINISTRASJONModumViken
Eramet Norway Kvinesdal, Fosselandsheia - avsluttet deponi IndustrideponeringERAMET NORWAY AS AVD KVINESDALKvinesdalAgder
Eramet Norway Kvinesdal, Fosselandsheia - Nytt Deponi IndustrideponeringERAMET NORWAY AS AVD KVINESDALKvinesdalAgder
Eramet Porsgrunn, Skjelsvikdeponiet (Ørstvedtmyra), - industrideponi IndustrideponeringERAMET NORWAY AS AVD PORSGRUNNPorsgrunnVestfold og Telemark
Eramet Sauda, Kviå - industrideponi IndustrideponeringERAMET NORWAY AS AVD SAUDASaudaRogaland
Esval Massedeponi i Sørum - Inert deponi Deponi for ordinært avfallVEIDEKKE INDUSTRI AS GEOM SKEDSMO MASSESENTERLillestrømViken
Esval miljøpark - ordinært deponi Deponi for ordinært avfallESVAL MILJØPARK NES KFNesViken
Esval miljøpark inert deponi Deponi for ordinært avfallESVAL MILJØPARK NES KFNesViken
Etterdrift av Rådalen avfallsdeponi Deponi for ordinært avfallBERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLINGBergenVestland
Ferroglobe Mangan, deponi 2.1 - industrideponi IndustrideponeringFERROGLOBE MANGAN NORGE ASRanaNordland
Finnfjord Smelteverk - industrideponi IndustrideponeringFINNFJORD ASSenjaTroms og Finnmark
Finnmark Ressursselskap AS, Grøtnes avfallsdeponi Deponi for ordinært avfallFINNMARK RESSURSSELSKAP ASHammerfestTroms og Finnmark
Fiven Norge AS avd. Lillesand, Skorrobekken 2 - industrideponi IndustrideponeringFIVEN NORGE AS AVD LILLESANDBirkenesAgder
Franzefoss Gjenvinning - Eide avfallsdeponi Deponi for ordinært avfallFRANZEFOSS GJENVINNING AS AVD EIDEØygardenVestland
Fuglerud deponi Deponi for ordinært avfallFUGLERUD ENERGI ASLierViken
Galsomelen deponi Deponi for ordinært avfallAVFALLSSERVICE ASNordreisa - Ráisa - RaisiTroms og Finnmark
Galsomelen nye deponi (Avfallsservice) Deponi for ordinært avfallAVFALLSSERVICE ASNordreisa - Ráisa - RaisiTroms og Finnmark
Gatedalen miljøanlegg - deponi Deponi for ordinært avfallSARPSBORG KOMMUNE AVFALL OG RENOVASJONSarpsborgViken
Gjølme deponi - inert avfall Deponi for ordinært avfallREMIDT IKS AVD ORKDALOrklandTrøndelag
GLØR Roverudmyra deponi kategori 2, ordinært avfall Deponi for ordinært avfallRENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKSLillehammerInnlandet
Goasholtmyra avfallsanlegg deponi - IRMAT AS Deponi for ordinært avfallIRMAT ASNotoddenVestfold og Telemark
Gomsrud avfallsdeponi II Deponi for ordinært avfallKONGSBERG KOMMUNE GOMSRUD AVFALLSPLASSKongsbergViken
Grenstøl fyllplass - RTA AS Deponi for ordinært avfallRISØR TVEDESTRAND REGIONENS AVFALLSSELSKAP RTA ASTvedestrandAgder
Grinda fyllplass (deponi) Deponi for ordinært avfallNORSK GJENVINNING AS AVD LARVIKLarvikVestfold og Telemark
Grønmo avfallsanlegg - deponi (nedlagt - avslutningsfase) Deponi for ordinært avfallEIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATENOsloOslo
Gålås avfallsdeponi - Sirkula Deponi for ordinært avfallSIRKULA IKSHamarInnlandet
HAF - Røssvollhei - deponi for ordinært avfall Deponi for ordinært avfallHELGELAND AVFALLSFOREDLING IKSRanaNordland
Hagan deponi Deponi for ordinært avfallHARSTAD KOMMUNE DRIFT OG UTBYGGINGSTJENESTEN AVD RENOVASJONHarstad – HársttákTroms og Finnmark
Hagelin avfallsdeponi Deponi for ordinært avfallKRISTIANSUND KOMMUNE KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER OG KULTURKristiansundMøre og Romsdal
Halsan - deponi for rene masser - Swerock Deponi for ordinært avfallSWEROCK AS AVD VERDALLevangerTrøndelag
Hauka deponi - ordinært avfall Deponi for ordinært avfallHAUKA DEPONI ASMidtre GauldalTrøndelag
Heftingsdalen avfallsdeponi - Agder Renovasjon IKS Deponi for ordinært avfallAGDER RENOVASJON IKSArendalAgder
Heggstadmoen avfallsdeponi Deponi for ordinært avfallTRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLING, NÆRING, SAMFERDSEL, KLIMA OG MILJØTrondheimTrøndelag
Heggvin Alun alunskiferdeponi, Sirkula IKS Deponi for ordinært avfallHEGGVIN ALUN ASHamarInnlandet
Heggvin Avfallsdeponi - Sirkula IKS Deponi for ordinært avfallSIRKULA IKSHamarInnlandet
Hellen avfallsdeponi (nedlagt) Deponi for ordinært avfallROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS GJENVINNING/HOVEDKONTORGjerdrumViken
Herøya Industripark, Gunneklevtippen - industrideponi IndustrideponeringHIP EIENDOM ASPorsgrunnVestfold og Telemark
Hestemyr fyllplass - RTA AS - deponi Deponi for ordinært avfallRISØR TVEDESTRAND REGIONENS AVFALLSSELSKAP RTA ASRisørAgder
Holm avfallsdeponi (nedlagt) Deponi for ordinært avfallROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS GJENVINNING/HOVEDKONTORNittedalViken
Horisont Miljøpark IKS deponi kategori 2, ordinært avfall Deponi for ordinært avfallHORISONT MILJØPARK IKSGjøvikInnlandet
HRS - Djupvik - deponi for ordinært avfall Deponi for ordinært avfallHÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKSNarvik Nordland
Hvittingfoss avfallsdeponi Deponi for ordinært avfallKONGSBERG KOMMUNE GOMSRUD AVFALLSPLASSKongsbergViken
Hydro Vigelands Brug, Hallandsbru - industrideponi IndustrideponeringHYDRO VIGELANDS BRUG ASVenneslaAgder
Høghåmmåren - deponi for rene masser - Nye Veier Deponi for ordinært avfallNYE VEIER AS AVD PROSJEKTKONTOR E6 TRØNDELAGLevangerTrøndelag
Ineos Rafnes - industrideponi IndustrideponeringINEOS RAFNES AS AVD PRODUKSJONBambleVestfold og Telemark
Inovyn Rafnes - Industrideponi IndustrideponeringINOVYN NORGE AS AVD RAFNESBambleVestfold og Telemark
IRIS - Vikan - deponi for ordinært avfall Deponi for ordinært avfallIRIS SALTEN IKSBodøNordland
IRS Erikstemmen Deponi Deponi for ordinært avfallIRS MILJØ IKSFlekkefjordAgder
Isfjorden avfallsdeponi Deponi for ordinært avfallRAUMA KOMMUNE UTBYGGINGRaumaMøre og Romsdal
Isi I - deponi (nedlagt) Deponi for ordinært avfallISI AVFALLSANLEGGBærumViken
Isi II - deponi (nedlagt) Deponi for ordinært avfallISI AVFALLSANLEGGBærumViken
IØR - Stegen avfallsanlegg - deponi Deponi for ordinært avfallINDRE ØSTFOLD RENOVASJON IKSIndre ØstfoldViken
Knudremyr avfallsdeponi - LIBIR Deponi for ordinært avfallLIBIRLillesandAgder
Kopstad Massemottak  KOPSTAD MASSEMOTTAK ASHortenVestfold og Telemark
Korperud fyllplass - Kongsvinger kommune Deponi for ordinært avfallNORSK GJENVINNING AS AVD KONGSVINGERKongsvingerInnlandet
Kvisten avfallsplass Frøya Deponi for ordinært avfallFRØYA KOMMUNE KOMMUNEDIREKTØRENFrøyaTrøndelag
Langsteindalen - deponi for rene masser - Nye Veier Deponi for ordinært avfallNYE VEIER AS AVD PROSJEKTKONTOR E6 TRØNDELAGStjørdalTrøndelag
LAS - Haugen - deponi for ordinært avfall Deponi for ordinært avfallLOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKSVestvågøyNordland
Lia deponi - ordinært avfall - Franzefoss Gjenvinning AS Deponi for ordinært avfallFRANZEFOSS GJENVINNING AS AVD LIATrondheimTrøndelag
Lier Avfallsdeponi - inert avfall Deponi for ordinært avfallRAGN SELLS AS AVD DRAMMENLierViken
Lilleeide avfallsdeponi Deponi for ordinært avfallVANYLVEN KOMMUNE DRIFTSAVDELINGAVanylvenMøre og Romsdal
Lindum AS avd Drammen - avfallsdeponi Deponi for ordinært avfallLINDUM AS AVD DRAMMENDrammenViken
Lofterød fyllplass Deponi for ordinært avfallFÆRDER KOMMUNE DRIFT OG ANLEGGFærderVestfold og Telemark
Løvås avfallsdeponi (nedlagt) Deponi for ordinært avfallROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS GJENVINNING/HOVEDKONTORLillestrømViken
M14 - Deponi for rene masser - Malvik Deponi for ordinært avfallNYE VEIER AS AVD PROSJEKTKONTOR E6 TRØNDELAGMalvikTrøndelag
Mile avfallsdeponi Deponi for ordinært avfallDRAMMEN KOMMUNEDrammenViken
Mjelstad avfallsdeponi Deponi for ordinært avfallBIR RESSURS AS AVD MJELSTADOsterøyVestland
Mo Industripark Deponi 1D.1 - Oppfylling og arrondering over deponi 1D IndustrideponeringMO INDUSTRIPARK AS AVD UTLEIERanaNordland
Mo industripark, Deponi 20 - industrideponi IndustrideponeringMO INDUSTRIPARK AS AVD UTLEIERanaNordland
Mortensrud avfallsdeponi (gammel kommunal fylling) Deponi for ordinært avfallASKER KOMMUNE MILJØ, RENOVASJON OG SAMFERDSELAskerViken
Mosvatnet avfallsplass - Deponi Deponi for ordinært avfallWESTCO MILJØ AS AVD SANDNESKleppRogaland
Motland avfallsdeponi Deponi for ordinært avfallIRS MILJØ IKSKvinesdalAgder
Mule avfallsdeponi Deponi for ordinært avfallINNHERRED RENOVASJON IKS AVD VERDAL GJENVINNINGSSTASJONLevangerTrøndelag
Myrer I - Deponi (nedlagt) Deponi for ordinært avfallEIDSVOLL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEidsvollViken
Myrer II - Deponi (nedlagt) Deponi for ordinært avfallEIDSVOLL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEidsvollViken
Mårvik avfallsanlegg Deponi for ordinært avfallTINN KOMMUNE TEKNISKTinnVestfold og Telemark
Navit deponi Deponi for ordinært avfallAVFALLSSERVICE ASKvænangenTroms og Finnmark
Nes avfallsdeponi (nedlagt) Deponi for ordinært avfallROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS GJENVINNING/HOVEDKONTORRælingenViken
NGIR Kjevikdalen Avfallsdeponi Deponi for ordinært avfallNORDHORDLAND OG GULEN IKSAlverVestland
Nilsbukjerr restavfallsdeponi Deponi for ordinært avfallKRAGERØ KOMMUNE SAMFUNNKragerøVestfold og Telemark
Nilsemarka avfallsdeponi - deponi Deponi for ordinært avfallASKER KOMMUNE MILJØ, RENOVASJON OG SAMFERDSELAskerViken
NOMIL Ivahola avfallsplass Deponi for ordinært avfallNORDFJORD MILJØVERK IKSGloppenVestland
Nordlimyra (nedlagt) Deponi for ordinært avfallROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS GJENVINNING/HOVEDKONTORLørenskogViken
Nordmarka fyllplass Deponi for ordinært avfallIVAR IKSStrandRogaland
Nordre Foss avfallsdeponi Deponi for ordinært avfallNORD-JARLSBERG AVFALLSSELSKAP IKSHolmestrandVestfold og Telemark
NorFraKalk - industrideponi IndustrideponeringNORFRAKALK ASVerdalTrøndelag
Norske Skog Skogn, Deponi 4, strandkantdeponi - industrideponi IndustrideponeringNORSKE SKOG SKOGN ASLevangerTrøndelag
Norske Skog Skogn, deponi Valum - industrideponi IndustrideponeringNORSKE SKOG SKOGN ASLevangerTrøndelag
Norske Skogindustrier ASA Follum, Årbogen - industrideponi IndustrideponeringFOLLUM EIENDOM ASRingerikeViken
NRC Kept AS, Storøy Deponi IndustrideponeringNRC KEPT AS AVD OSLOKarmøyRogaland
Nyrstar Høyanger, Storeseten deponi for slagg - industrideponering IndustrideponeringNYRSTAR HØYANGER ASHøyangerVestland
Oredalen avfallsanlegg - deponi Deponi for ordinært avfallLINDUM OREDALEN ASAskerViken
Ottersbo - deponi for rene masser - Veidekke Industri Deponi for ordinært avfallVEIDEKKE INDUSTRI AS GEOM FOSEN MASSESENTERØrlandTrøndelag
Paddetjern deponi (nedlagt) Deponi for ordinært avfallNORDRE FOLLO KOMMUNE BYGGEPROSJEKTERNordre FolloViken
Purkehola avfallsplass Deponi for ordinært avfallKINN TEKNISK MÅLØYKinnVestland
Randesund industrifyllplass IndustrideponeringKRISTIANSAND KOMMUNE EIENDOMKristiansandAgder
Raufoss næringspark, hydroksiddeponi - industrideponi IndustrideponeringRAUFOSS NÆRINGSPARK ANSVestre TotenInnlandet
Ree fyllplass Deponi for ordinært avfallTIME KOMMUNE TENESTEOMRÅDE SAMFUNNTimeRogaland
Reitdalen / Udduvold vest - deponi for rene masser - SG Deponi Deponi for ordinært avfallSG DEPONI ASMelhusTrøndelag
RENO-VEST - Bremnes - deponi for ordinært avfall Deponi for ordinært avfallRENO-VEST IKSSortlandNordland
RIR IKS - avfallsdeponi i Årødalen Deponi for ordinært avfallROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKSMoldeMøre og Romsdal
ROAF Miljøpark - deponi Deponi for ordinært avfallROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS GJENVINNING/HOVEDKONTORLillestrømViken
Rokke avfallsanlegg - deponi Deponi for ordinært avfallROKKE AVFALLSANLEGGHaldenViken
Rommen avfallsfylling (nedlagt) Deponi for ordinært avfallEIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATENOsloOslo
Rothaugen avfallsdeponi Deponi for ordinært avfallAUKRA KOMMUNE TEKNIKK, EIGEDOM OG BRANNAukraMøre og Romsdal
Rundmyra deponi - ordinært avfall - Meldal Miljøanlegg AS Deponi for ordinært avfallMELDAL MILJØANLEGG AS AVD MELDALOrklandTrøndelag
Ryem - deponi for rene masser - Namdal Pukkverk Deponi for ordinært avfallNAMDAL PUKKVERK ASNærøysundTrøndelag
Røyken Grovfyllplass - deponi Deponi for ordinært avfallRØYKEN GROVFYLLPLASS ASAskerViken
Sele avfallsplass - Deponi Deponi for ordinært avfallSELE GJENVINNINGSSTASJONSolaRogaland
SHMIL - Åremma - deponi for ordinært avfall Deponi for ordinært avfallSØNDRE HELGELAND MILJØVERKVefsnNordland
SIM Svartasmoget - deponi Deponi for ordinært avfallSIM - SVARTASMÅGET MILJØSENTRALFitjarVestland
SIMAS Festingdalen avfallsplass - deponi Deponi for ordinært avfallSIMAS IKSSogndalVestland
Sjetnan Nedre deponi - inert avfall - Rimol Miljøpark AS Deponi for ordinært avfallRIMOL MILJØPARK ASTrondheimTrøndelag
Sjetnan Nedre deponi - ordinært deponi - Rimol Miljøpark AS Deponi for ordinært avfallRIMOL MILJØPARK ASTrondheimTrøndelag
Skjenstad gjenvinnings- og avfallsplass Deponi for ordinært avfallRAGN SELLS AS AVD MIDT-NORGEMalvikTrøndelag
Skjoldnes avfallsanlegg - RFL AS Deponering Deponi for ordinært avfallRENOVASJONSSELSKAPET FOR FARSUND OG LYNGDAL ASFarsundAgder
Skjørdalen avfallsdeponi - Innherred Renovasjon Deponi for ordinært avfallINNHERRED RENOVASJON IKS AVD SKJØRDALEN AVFALLSDEPONIVerdalTrøndelag
Skjørten deponi for inert avfall Deponi for ordinært avfallSKJØRTEN MASSEMOTTAK ASIndre ØstfoldViken
Skrubbedalen avfallsdeponi - Agder Renovasjon IKS Deponi for ordinært avfallAGDER RENOVASJON IKSArendalAgder
Solgård avfallsplass - deponi Deponi for ordinært avfallMOVAR IKS AVD RENOVASJON, AVLØP, ADMMossViken
Spillhaug avfallsanlegg - deponi (nedlagt) Deponi for ordinært avfallAURSKOG-HØLAND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONAurskog-HølandViken
Steiland deponi Deponi for ordinært avfallDRIFT TEKNISK/KOMMUNALTEKNISKBarduTroms og Finnmark
Stendafjellet avfallsdeponi - Fana Stein & Gjenvinning (FSG) Deponi for ordinært avfallFANA STEIN & GJENVINNING AS AVD BEHANDLING AV AVFALLBergenVestland
Stendafjellet avfallsdeponi II - Fana Stein & Gjenvinning (FSG) Deponi for ordinært avfallFANA STEIN & GJENVINNING AS AVD BEHANDLING AV AVFALLBergenVestland
Stormoen fyllplass-deponicelle 2 Deponi for ordinært avfallPERPETUUM AS AVD STORMOENBalsfjordTroms og Finnmark
Støleheia avfallsanlegg - deponi Deponi for ordinært avfallAVFALL SØR ASVenneslaAgder
SUM Hesjedalen avfallsplass - deponi Deponi for ordinært avfallSUNNFJORD MILJØVERK IKSSunnfjordVestland
Svåheia avfallsanlegg Deponi for ordinært avfallSVAAHEIA AVFALL ASEigersundRogaland
Sylling fyllplass Deponi for ordinært avfallLIER KOMMUNE DRIFT VVALierViken
Sødra Cell Tofte, Toftedalen - industrideponi IndustrideponeringSTATKRAFT TOFTE ASAskerViken
Sørborgen deponi for rene masser Deponi for ordinært avfallRAMLO SANDTAK ASTrondheimTrøndelag
Tasta fyllplass Deponi for ordinært avfallSTAVANGER EIENDOMStavangerRogaland
Teigen avfallsdeponi (nedlagt) Deponi for ordinært avfallNESODDEN KOMMUNE TEKNIKK OG MILJØNesoddenViken
Thorud avfallsdeponi (nedlagt) Deponi for ordinært avfallROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS GJENVINNING/HOVEDKONTOREnebakkViken
Tiller deponi - inert avfall - Sjetnan Øvre Deponi for ordinært avfallTRONDHEIM BYDRIFT ADMINISTRASJONTrondheimTrøndelag
Toraneset Miljøpark - Deponi Deponi for ordinært avfallTORANESET MILJØPARKVindafjordRogaland
Tranamarka deponi Deponi for ordinært avfallSTEINKJER KOMMUNE RENOVASJONSteinkjerTrøndelag
Trollmyra deponi II Deponi for ordinært avfallHADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP ASJevnakerViken
Tyrimyra fyllplass Deponi for ordinært avfallRINGERIKE KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER ADMINISTRASJONRingerikeViken
Tønsberg fyllplass (deponi) Deponi for ordinært avfallLINDUM AS AVD DRAMMENTønsbergVestfold og Telemark
Ulefos Jernværk - industrideponi IndustrideponeringULEFOS AS AVD ULEFOSSNomeVestfold og Telemark
Ulsethsanden deponi - Rockwool industrideponi IndustrideponeringAS ROCKWOOL AVD TRONDHEIMTrondheimTrøndelag
Varatun fyllplass - Deponi Deponi for ordinært avfallSANDNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONSandnesRogaland
Vefas deponi Stengelsmoen Deponi for ordinært avfallVEST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP, OARJE-F RIHPAFITNODAT VEFAS IKSAltaTroms og Finnmark
Vennevold avfallsplass Deponi for ordinært avfallSUNNDAL KOMMUNE TEKNISKE TJENESTERSunndalMøre og Romsdal
Vestnes Renovasjon AS - Øveråslia avfallsdeponi Deponi for ordinært avfallVESTNES RENOVASJON ASVestnesMøre og Romsdal
Viraksveien avfallsdeponi Deponi for ordinært avfallIRS MILJØ IKSSirdalAgder
VKR Rebneskogen deponi kategori 2, ordinært avfall Deponi for ordinært avfallVALDRES KOMMUNALE RENOVASJON IKSVestre SlidreInnlandet
Wacker Chemicals, Lagunen - industrideponi IndustrideponeringWACKER CHEMICALS NORWAY ASHeimTrøndelag
Wergeland-Halsvik, Stangeneset deponi A og B - industrideponi IndustrideponeringWERGELAND HALSVIK ASGulenVestland
Wergeland-Halsvik, Stangeneset industrideponi for radioaktivt avfall IndustrideponeringWERGELAND HALSVIK ASGulenVestland
Yggeset avfallsdeponi, etappe I og II (etterdrift) Deponi for ordinært avfallYGGESET GJENVINNINGSSTASJONAskerViken
ØFAS deponi Gassanjarg Deponi for ordinært avfallØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP ASDeatnu - TanaTroms og Finnmark
Øra avfallsplass - deponi Deponi for ordinært avfallFREVAR - FREDRIKSTAD VANN AVLØP OG RENOVASJONSSELSKAP AVFALLSHÅNDTERING/AVLØPSRENSEANLFredrikstadViken
ØRAS Miljøstasjon Dal Skog - deponi Deponi for ordinært avfallØVRE ROMERIKE AVFALLSSELSKAP (ØRAS) IKSUllensakerViken
Ørndalen 2 Deponi for ordinært avfallREMIKS HUSHOLDNING ASTromsøTroms og Finnmark
Øvre Forset deponi - deponi for rene masser - Forset Grus AS Deponi for ordinært avfallFORSET GRUS ASTrondheimTrøndelag
Ålerudmyra - deponi for inert avfall og lett forurensede masser Deponi for ordinært avfallAALERUDMYRA ASÅsViken
Ålma deponi - inert avfall Deponi for ordinært avfallOPPDAL KOMMUNE RENOVASJONOppdalTrøndelag
Årabrot Miljøpark - Deponi Nord Deponi for ordinært avfallHAUGESUND KOMMUNE TEKNISK ENHETHaugesundRogaland
Årabrot Miljøpark - Deponi Sør Deponi for ordinært avfallHAUGESUND KOMMUNE TEKNISK ENHETHaugesundRogaland