Solumstrand avløpsanlegg norgeskart Se virksomhet på kart

Renseprinsipp: Kjemisk-biologisk
Type vannforekomst for avløpsvannet: Kystvann
Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Kontroll 2008, Kontroll 2012, Kontroll 2019
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Statsforvalteren i Oslo og Viken