Hav Line - Slakteskipet Norwegian Gannet

Hav Line - Slakteskipet Norwegian Gannet tilhører sektoren landbasert industri og bransjen "Innenriks sjøfart med gods". Anlegget holder til i Økonomisk Sone S/ 62° kommune i Kontinentalsokkelen.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Kontroll 2020

Myndighet: Miljødirektoratet