Johan Castberg norgeskart Se virksomhet på kart

Johan Castberg tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av EQUINOR ENERGY AS.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Tillatelse
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet

Klimakvoter: Tillatelse og overvåkingsplan

Kvotemyndighet: Miljødirektoratet