Draugen tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av OKEA ASA.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Tillatelse, Kontroll 2009, Kontroll 2012, Kontroll 2014, Kontroll 2017, Kontroll 2019, Kontroll 2021
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet

Klimakvoter: Tillatelse og overvåkingsplan, Kontroll 2012

Kvotemyndighet: Miljødirektoratet