Statfjord tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av EQUINOR ENERGY AS.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Tillatelse, Kontroll 2010, Kontroll 2011, Kontroll 2014, Kontroll 2017, Kontroll 2017, Kontroll 2018
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet

Klimakvoter: Tillatelse og overvåkingsplan, Kontroll 2010, Kontroll 2011, Kontroll 2014, Kontroll 2017

Kvotemyndighet: Miljødirektoratet

Statfjord er et oljefelt som ligger på begge sider av grense¬linja mellom norsk og britisk kontinentalsokkel i Les mer