Snorre tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av EQUINOR ENERGY AS.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Kontroll 2011, Kontroll 2015, Kontroll 2017, Kontroll 2020, Kontroll 2023
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet

Klimakvoter: Tillatelse og overvåkingsplan, Kontroll 2009, Kontroll 2011, Kontroll 2015

Kvotemyndighet: Miljødirektoratet