Glitne tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av EQUINOR ENERGY AS.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Kontroll 2008, Kontroll 2010
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet