Alvheim tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av AKER BP ASA.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Kontroll 2008, Kontroll 2010, Kontroll 2014, Kontroll 2017, Kontroll 2020, Kontroll 2021, Kontroll 2022
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet

Klimakvoter: Tillatelse og overvåkingsplan, Kontroll 2010, Kontroll 2015

Kvotemyndighet: Miljødirektoratet