Fiven Norge AS avd. Lillesand, Skorrobekken 2 - industrideponi norgeskart Se virksomhet på kart

Fiven Norge AS avd. Lillesand, Skorrobekken 2 - industrideponi tilhører sektoren deponier og bransjen "Produksjon av andre uorganiske kjemikalier". Anlegget holder til i Birkenes kommune i Agder.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Kontroll 2010, Kontroll 2018, Kontroll 2019
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet