Varg tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av REPSOL NORGE AS.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Tillatelse, Kontroll 2009, Kontroll 2011, Kontroll 2014
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet

Klimakvoter: Kontroll 2006, Kontroll 2011

Kvotemyndighet: Miljødirektoratet