Veslefrikk tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av EQUINOR ENERGY AS.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Kontroll 2010, Kontroll 2013, Kontroll 2016
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet

Klimakvoter: Kontroll 2010

Kvotemyndighet: Miljødirektoratet