Gullfaks tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av EQUINOR ENERGY AS.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Kontroll 2007, Kontroll 2009, Kontroll 2009, Kontroll 2012, Kontroll 2015, Kontroll 2016, Kontroll 2018, Kontroll 2019, Kontroll 2022
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet

Klimakvoter: Tillatelse og overvåkingsplan, Kontroll 2012, Kontroll 2015

Kvotemyndighet: Miljødirektoratet