Brage tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av OKEA ASA.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Tillatelse, Kontroll 2005, Kontroll 2010, Kontroll 2014, Kontroll 2017
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet

Klimakvoter: Tillatelse og overvåkingsplan, Kontroll 2010

Kvotemyndighet: Miljødirektoratet