Balder tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av VÅR ENERGI ASA.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Kontroll 2010, Kontroll 2014, Kontroll 2017, Kontroll 2024
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet

Klimakvoter: Tillatelse og overvåkingsplan, Kontroll 2010, Kontroll 2017

Kvotemyndighet: Miljødirektoratet