Skarv tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av AKER BP ASA.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Tillatelse, Kontroll 2010, Kontroll 2011, Kontroll 2013, Kontroll 2017
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet

Klimakvoter: Tillatelse og overvåkingsplan, Kontroll 2017

Kvotemyndighet: Miljødirektoratet