Vale tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av SVAL ENERGI AS.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Tillatelse, Kontroll 2008
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet