Oseberg Sør norgeskart Se virksomhet på kart

Oseberg Sør tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av EQUINOR ENERGY AS.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Kontroll 2013, Kontroll 2019, Kontroll 2023
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet