Eldfisk tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av CONOCOPHILLIPS SKANDINAVIA AS.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Kontroll 2015, Kontroll 2023
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet