Embla tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av CONOCOPHILLIPS SKANDINAVIA AS.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet