Vega tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av WINTERSHALL DEA NORGE AS.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Tillatelse
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet

Klimakvoter: Tillatelse og overvåkingsplan

Kvotemyndighet: Miljødirektoratet