Yme tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av REPSOL NORGE AS.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Kontroll 2022
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet

Klimakvoter: Tillatelse og overvåkingsplan

Kvotemyndighet: Miljødirektoratet