Draupner tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av GASSCO AS.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Kontroll 2019
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet

Klimakvoter: Tillatelse og overvåkingsplan

Kvotemyndighet: Miljødirektoratet